Kalamitná ťažba na VN Zemplínska šírava

Vážení športoví rybári,

tých z vás, ktorí radi navštevujete VN Zemplínska šírava, alebo sa k jej brehom v najbližších dňoch ešte len chystáte upozorňujeme, že Lesy SR, š.p. Banská Bystrica Odštepný závod Sobrance plánuje v dňoch 18.6 až 21.6.2019  spracovať kalamitnú ťažbu na VN Zemplínska šírava v oblasti Prímestská oblasť v časti smerom k výpustnému kanálu (viď mapka).

Dreviny sú v zlom stave, sú nestabilné, padajú z nich suché konáre a tým môže dôjsť k ohrozeniu zdravia návštevníkov na predmetnom území.

V zmysle bezpečnostných predpisov je neprípustné, aby vo vzdialenosti minimálne 2 výšok ťažených stromov sa nachádzali nepovolané osoby, a preto nie je vhodné v danej lokalite vykonávať rybárske právo.

Ďakujeme za pochopenie!