Nepriaznivá situácia na VN Domaša

Važení rybári,

 V súvislosti s nepriaznivou situáciou na VN Domaša bol z nádrže do vodného toku Ondava vypúšťaný minimálny odtok 2,9 m3/s v termíne do 13.júna 2019 do 6:00 hod. Od 6:00 hod., dňa 13.júna 2019 do 31.augusta 2019 bude minimálny odtok na úrovni 4,2 m3/s. Priebežne bude sledovaná kvalita vody vo vodnom toku Ondava pod Domašou a to 1x týždenne.

Pôvodne sa uvažovala s odtokom 3,5 m3/s, ale po prudkom nástupe denných teplôt a možnom ohrození vodných živočíchoch v Ondave sa na základe stanoviska Slovenského rybárskeho zväzu a stanoviska vodohospodárov upustilo od tohto odtoku, ako nedostatočného a na ktorý vodohospodári nemajú v manipulačnom poriadku oporu, resp. zdôvodnenie.

V prípade mimoriadnej zrážkovej činnosti v termíne do 27.6.2019, SVP, š.p. OZ Košice nastaví manipuláciu na VS Veľká Domaša podľa aktuálnej hydrologickej situácie v súlade so schváleným manipulačným poriadkom.