Oznámenie o skrátení lehoty na konanie ČS a MK

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

Uznesením Rady SRZ č. 1/2022 bola schválená lehota na konanie členských schôdzí a mestských konferencií do 30. septembra 2022. Z dôvodu uvoľnenia pandemických opatrení bolo na zasadnutí Rady SRZ dňa 26. marca 2022 prijaté nasledovné:

Uznesenie č.23/2022

Rada SRZ ruší uznesenie Rady SRZ č. 1/2022 a schvaľuje z dôvodu uvoľnenia pandemických opatrení skrátenie lehoty na uskutočnenie členskej schôdze a mestskej konferencie organizačných zložiek do 30. júna 2022.

Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste pri plánovaní členských schôdzí a mestských konferencií zohľadnili skrátenie lehoty na ich vykonanie.