Oznámenie o uskutočnení športovej akcie

Týmto Vám oznamujeme, že vodácky klub Kamikse Akademik TU Košice bude organizovať športové podujatie “Nočné orientačné preteky vodákov”. Preteky sa uskutočnia 19.11.2016 na VD Ružín, štart a cieľ pretekov bude na chate TU Košice v rekreačnej oblasti Kozinec pri obci Margecany, cieľ prvej etapy bude v rekreačnej oblasti Košické Hámre pri obci Košická Belá.

Čas štartu je cca o 14:00, ukončenie približne o 20:00.

Pretekov sa zúčastní približne 70 pretekárov a 10 rozhodcov. Na bezpečnosť a záchranu budú slúžiť tri motorové člny s certifikovanými záchranármi (v zmysle § 19 ods. 3 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov – vodný zákon)

Prosíme rybárov o pochopenie, trpezlivosť a ústretovosť pri prejazde lodí.

Organizátor:

Akademik TU Kočice, klub Kamikse

Watsonova 4/A

04001 Košice

Kontaktná osoba:

Meno: Branko Bugorčík

E-mail: branko@kamikse.sk

Tel. č.: 0915 987 039