Potvrdený výskyt KHV na juhu Čiech

Oznamujeme, že po získaní informácie od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Bratislave informujeme ZO SRZ, že u jedného chovateľa rýb v blízkosti mesta Vodňany na juhu Čiech bol koncom mesiaca september 2016 potvrdený výskyt vírusového ochorenia Koi Herpes Virus (ďalej len KHV). Krajská veterinárna správa v tomto regióne na základe potvrdeného nálezu nariadila niektoré opatrenia, medzi ktorými je aj zákaz vývozu násad kapra z okolia ohniska nákazy mimo Českú republiku.

ČO JE KHV?
KHV je ochorenie, ktoré spôsobuje vírus s rovnakým názvom. Jedná sa o sezónne ochorenie, ktoré sa vyskytuje a prejavuje v letných mesiacoch pri teplote vody 18-28°C. Jedná sa o veľmi nákazlivé ochorenie, pričom úhyny rýb môžu dosiahnuť aj 80-100 % obsádky. Úhyn je spôsobený narušením osmotickej regulácie v črevách, žiabrach a obličkách (Gilad a kol., 2004). Inkubačná doba sa v závislosti od teploty pohybuje od 2-7 dní až po 21 dní. Ryby sú letargické (malátne, nečinné), neprijímajú potravu, ležia na dne nádrže. Vírus postihuje výhradne kapra rybničného a farebné variety KOI kapra. Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE-World Organisation for Animal Health) uvádza medzi vnímavými druhmi aj krížence kapra s karasom striebristým a aj zlatistým. U ostatných druhov sa tento vírus doteraz podarilo potvrdiť len v experimentálnych podmienkach.

V súvislosti s touto zaznamenanou skutočnosťou žiadame ZO SRZ a najmä rybárskych hospodárov aby zvýšili pozornosť pri jesenných nákupoch kapra z uvedenej lokality. Doporučujeme pri odbere násad kapra žiadať od dodávateľa vyšetrenie na KHV nie staršie ako 3 mesiace, ideálne PCR metódou zameranou cielene na tento vírus. V prípade, že sa dodávateľ z postihnutej lokality nevie takýmto vyšetrením preukázať, doporučujeme zvážiť nákup od iného dodávateľa. O tejto skutočnosti a Vašej požiadavke informujte Vášho stabilného dodávateľa vopred, že takýto doklad budete od neho požadovať. Z hľadiska prevencie proti zavlečeniu tohto nebezpečného ochorenia je veľmi dôležité, aby sa nakupovali násady iba z overených lokalít, u ktorých sa toto ochorenie pri vyšetrení nepreukázalo. Je taktiež veľmi dôležité poznať konkrétny zdroj a pôvod násad a preto doporučujeme ZO SRZ, aby sa pri jesenných nakládkach rýb u dodávateľov osobne zúčastnili.