Pozvánka – 95. výročie vzniku SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v tomto roku si pripomíname 95. výročie vzniku Slovenského rybárskeho zväzu. Pri tejto príležitosti schválila Rada SRZ Uznesením č. 31/2021 konanie osláv za účasti jedného štatutárneho zástupcu každej OZ SRZ.

V zmysle vyššie uvedeného si dovoľujeme pozvať jedného zástupcu Vašej OZ SRZ na oslavy spomínaného jubilea, ktoré sa budú konať dňa 11. septembra 2021 (sobota) v Hoteli Slovakia v Žiline od 12.00 hod.

(Nám. Ľudovíta Štúra 2, 010 01 Žilina, GPS: 49° 13′ 14″ S, 18° 44′ 22″ V).

Zástupcu Vašej OZ SRZ Vás prosíme nahlásiť elektronicky na sekretariát Rady SRZ sekretariat@srzrada.sk do 10.8.2021.

V prípade záujmu o rezerváciu ubytovania, je potrebné si ho zabezpečiť vo vlastnej réžii priamo na recepcii hotela Slovakia do 20.8.2021.

K dispozícii majú 2-lôžkové izby v cene 25,00 Eur/osoba/nocľah. Telefonický kontakt na recepciu hotela: +421 41 51 24 111.

Parkovanie je možné na parkovisku hotela v počte 80 áut, v prípade vyťaženia parkoviska je možné parkovať v susediacom nákupnom centre Aupark.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ing. Ján Kohút,
tajomník SRZ

Prílohy:

Pozvánka