Športové preteky na Zemplínskej Šírave – 15.6. 2019

Vážení rybári a členovia SRZ,
na základe žiadosti MO SRZ Michalovce RADA SRZ Uznesením č . 32/2019 zo dňa 23.3.2019 schválila usporiadanie pretekov Šíravsky pleskáč, ktoré sa uskutočnia dňa 15.6.2019. Preteky funkcionárov Košického a Prešovského kraja sa uskutočnia na stredisku Paľkov od 6:00 do 13:00 hod.
Týmto prosíme rybárov, aby v uvedený deň a v rozpätí uvedených hodín umožnili funkcionárom jednotlivých organizácii – pretekárom, prístup k vode za účelom lovu rýb. Nakoľko sa jedná o športové preteky, pretekajúce družstva budú súťažiť v zmysle medzinárodných pravidiel pre športový robolov CIPS – FIPSed.

Ďakujeme za pochopenie.
Petrov zdar!

Organizačný štáb pretekov Šíravsky pleskáč.