Váh č. 10 | Nosicko – Kočkovský kanál – Zrušenie zákazu lovu rýb

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Púchov Vám oznamuje, že lov a privlastňovanie si rýb na na rybárskom revíre č. 3-4580-2-1 Váh č. 10 a na rybárskom revíre č. 3-2520-1-1 Nosicko – Kočkovský kanál je od 12. októbra 2018 opäť možné.