VN Kráľová – plánované opravy

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás operatívne informovať o aktuálnej informácii ohľadom plánovaného zníženia hladiny na VN Kráľová a tým spojené plánované opravy na objektoch vodnej stavby. V úseku od cestného mosta Váhovce po čerpaciu stanicu Váhovce sa bude asfaltovať koruna hrádze a v úseku od vodnej stavby cca 2,2 rkm po 2,4 rkm (časť Kaskády) bude prebiehať opevnenie brehu lomovým kameňom.

Preto prosíme všetkých rybárov o ústretovosť voči pracovníkom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.