VN VEĽKÉ KOZMÁLOVCE – ZÁKAZ LOVU

Z DÔVODU  PLÁNU OPRÁV A ÚDRŽIEB NA VN VEĽKÉ KOZMÁLOVCE,
A PRE ZNÍŽENIE HLADINY VODY NA 173,0 m n.m. PLATÍ

ZÁKAZ LOVU RÝB

 

Podľa §21,§22 ods.1 Zákona č. 216/2018

 

LOV RÝB ZAČÍNA  PO DOSIAHNUTÍ ÚPLNÉHO STAVU VODNEJ HLADINY.

 

 

 

VÝBOR SRZ MsO LEVICE