Zákaz lovu rýb od 15.3. do 31.5 – MRP MsO SRZ Bratislava I. – V.

Na základe ustanovení nového zákona ( č.216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov) a vyhlášky (č.381/2018 Z.z. ) upravujeme znenie miestneho rybárskeho poriadku pre rok 2019

 

Nasledovné zmeny budú súčasťou  rybárskeho poriadku pre držiteľov MRP na lov rýb v revíroch MsO SRZ Bratislava I. – V.

 

Upozorňujeme členov, že na nižšie uvedených rybárskych revíroch je lov rýb od 15.3. do 31.5. zakázaný!

  • 1-0070-1-1 Dunaj č. 3 – OR Biskupické
  • 1-0080-1-1 Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník
  • 1-0090-1-1 Dunaj č. 4 – OR Ovsište
  • 1-0100-1-1 Dunaj č. 3 – OR Polder
  • 1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník
  • 1-0120-1-1 Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana
  • 1-0130-1-1 Dunaj č. 3 – Rusovecko – Jarovecká sústava ramien
  • 1-0140-1-1 Dunaj č. 4 – Karlovesko – Devínske rameno = zákaz lovu od 15. marca do 31. mája platí na Devínskom ramene