2-0510-1-1 Dunaj č. 3 – Zákaz vstupu nepovolaným osobám

Na základe rozhodnutia Vodohospodárskej výstavby š. p. Bratislava platí až do odvolania na rybárskom revíri č. 2-0510-1-1 Dunaj č. 3., v úseku medzi haťou v inundácii a Vodnou elektrárňou Čunovo ( polostrov ) zákaz vstupu nepovolaným osobám.