Zmena stravného od 1.11.2022

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať o  zvýšení stravného od 1.11.2022 (viď príloha).

Prílohy:

Stravné od 1.11.2022