Tlačivá pre rybársku stráž SRZ

Na tejto stránke si môžete stiahnuť tlačivá pre členov rybárskej stráže SRZ v súvislosti s výkonom činnosti.


tlaciva_idRybárska strážtlaciva_nazovTLAČIVÁ PRE ČLENOV RYBÁRSKEJ STRÁŽE SRZ
32 Rybárska stráž Oznámenie o trestnom čine pytliactva   Oznámenie o trestnom čine pytliactva
33 Rybárska stráž Potvrdenie o zadržaní povolenia na rybolov   Potvrdenie o zadržaní povolenia na rybolov
34 Rybárska stráž Správa o konaní výročnej členskej schôdze-mestskej konferencie-voľba delegátov   Správa o konaní výročnej členskej schôdze-mestskej konferencie-voľba delegátov
35 Rybárska stráž Záznam o disciplinárnom previnení   Záznam o disciplinárnom previnení
36 Rybárska stráž Záznam o odňatí rybárskeho lístka a povolenia na rybolov   Záznam o odňatí rybárskeho lístka a povolenia na rybolov
37 Rybárska stráž Záznam o odňatí vecí podozrivému z trestného činu pytliactva   Záznam o odňatí vecí podozrivému z trestného činu pytliactva
38 Rybárska stráž Záznam o kontrole na rybárskom revíri   Záznam o kontrole na rybárskom revíri
39 Rybárska stráž Návrh na vymenovanie rybárskej stráže   Návrh na vymenovanie rybárskej stráže