Kurz obsluhy el. agregátu na lov rýb

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v prílohe Vám zasielame prihlášku na kurz obsluhy el. agregátu na lov rýb, ktorý sa uskutoční dňa 18.6.2021 v SOŠ Ivanka pri Dunaji.

Prihlášky je potrebné zaslať do 15.6.2021 na e-mail: gregorova@gmail.com

Informácie: Ing. Jaroslav Šubjak, č. tel.: 0908 81 88 33

Prílohy:

Pozvánka a prihláška na kurz