Tlačivá pre disciplinárne orgány SRZ

Na tejto stránke si môžete stiahnuť tlačivá pre disciplinárne orgány SRZ, ktoré je možné použiť v rámci disciplinárneho konania na prvom a druhom stupni.


tlaciva_idVzory tlačívtlaciva_nazovTLAČIVÁ PRE DISCIPLINÁRNE ORGÁNY SRZ
13 Vzory tlačív Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania   Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania
14 Vzory tlačív Rozhodnutie o postúpení disciplinárneho previnenia na prerokovanie príslušnému disciplinárnemu orgánu   Rozhodnutie o postúpení disciplinárneho previnenia na prerokovanie príslušnému disciplinárnemu orgánu
15 Vzory tlačív Predvolanie disciplinárne stíhaného   Predvolanie disciplinárne stíhaného
16 Vzory tlačív Opätovné predvolanie disciplinárne stíhaného   Opätovné predvolanie disciplinárne stíhaného
17 Vzory tlačív Predvolanie svedka   Predvolanie svedka
18 Vzory tlačív Zápisnica o vypočutí disciplinárne stíhaného   Zápisnica o vypočutí disciplinárne stíhaného
19 Vzory tlačív Zápisnica o vypočutí svedka   Zápisnica o vypočutí svedka
20 Vzory tlačív Zápisnica o disciplinárnom rokovaní, o odvolacom disciplinárnom rokovaní   Zápisnica o disciplinárnom rokovaní, o odvolacom disciplinárnom rokovaní
21 Vzory tlačív Oznámenie o vylúčení člena disciplinárneho orgánu   Oznámenie o vylúčení člena disciplinárneho orgánu
22 Vzory tlačív Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia   Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia
23 Vzory tlačív Rozhodnutie odvolacieho orgánu o námietke   Rozhodnutie odvolacieho orgánu o námietke
24 Vzory tlačív Disciplinárne rozhodnutie   Disciplinárne rozhodnutie
25 Vzory tlačív Disciplinárne rozhodnutie o oslobodení disciplinárne stíhaného   Disciplinárne rozhodnutie o oslobodení disciplinárne stíhaného
26 Vzory tlačív Rozhodnutie o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia   Rozhodnutie o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia
27 Vzory tlačív Zjednodušené disciplinárne rozhodnutie   Zjednodušené disciplinárne rozhodnutie
28 Vzory tlačív Rozhodnutie o zastavení disciplinárneho konania   Rozhodnutie o zastavení disciplinárneho konania
29 Vzory tlačív Disciplinárne rozhodnutie odvolacieho orgánu   Disciplinárne rozhodnutie odvolacieho orgánu
30 Vzory tlačív Rozhodnutie o upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia   Rozhodnutie o upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia
31 Vzory tlačív Rozhodnutie o neupustení od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia   Rozhodnutie o neupustení od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia