Tlačivá pre organizačné zložky SRZ

Na tejto stránke si môžete stiahnuť tlačivá pre OZ SRZ, týkajúce sa konania členských schôdzí a mestských konferencií, funkcionárov a návrhu na udelenie vyznamenania.

tlaciva_idtlaciva_druhtlaciva_nazovTlačivá
42 Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO   Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
41 Tlačivá Záväzná objednávka cenín a tlačív pre rok 2024   Záväzná objednávka cenín a tlačív pre rok 2024
40 Tlačivá Návrh na vymenovanie rybárskeho hospodára   Návrh na vymenovanie rybárskeho hospodára
12 Tlačivá Návrh na udelenie vyznamenania   Návrh na udelenie vyznamenania
11 Tlačivá Zoznam funkcionárov ZO SRZ na rok .....   Zoznam funkcionárov ZO SRZ na rok .....
10 Tlačivá Správa o konaní výročnej členskej schôdze (VČS), MK   Správa o konaní výročnej členskej schôdze (VČS), MK
9 Tlačivá Správa o konaní členskej schôdze (ČS), MK   Správa o konaní členskej schôdze (ČS), MK