TRUXOR – multifunkčný stroj s obsluhou

STROJ JE URČENÝ na vykonávanie melioračných opatrení na vodných plochách a vodných tokoch. Šetrným spôsobom kosí, vynáša, odbahňuje a prekopáva na vodných hladinách prípadne  mokradiach. Jedná sa o obojživelný stroj s pásovým pohonom, ktorý je  možné dopraviť na jazdnej súprave aj na miesto s obtiažnym prístupom.

KOSENIE

Vďaka multifunkčnej žacej lište je využívaný na kosenie pobrežných zón rybníkov s možnosťou odstraňovania pokosenej rastlinnej hmoty. Vhodný je na kosenie ponorených rastlín ako aj trstiny a pálky.

ODBAHŇOVANIE

Ďalším pripojiteľným zariadením je odsávacia hlavica DORO-pump V3, ktorá je určená na odbahňovanie. Pomocou tohto zariadenia je možné pri voľnom prietoku prečerpať 2200 l/min až do vzdialenosti cca 100 m. Sediment z dna sa odstraňuje pri napustenom stave vodnej nádrže, rybníka alebo inej vodnej plochy ale maximálne do hĺbky 2,5m.

PODKOP

Stroj má vo výbave aj podkopové zariadenie s lyžicou o objeme 60 l, s ktorým sa dajú vykonávať drobnejšie úpravy lovísk, nápustných a odtokových kanálov, prípadne iné úpravy.

TRUXOR – preprava

Stroj je možné dopraviť aj na ťažko prístupné miesta buď na valníku prípadne kratšiu vzdialenosť prekoná aj po nespevnenom povrchu vlastným pásovým pohonom.

OBJEDNÁVKA  A REZERVÁCIA

Práce s TRUXOROM je možné objednať si e-mailom na  sprusansky@srzrada.sk  alebo telefonicky na 041/507 36 16, 0907 426 559.