TRUXOR – ponuka pre ZO SRZ

Pred začatím prác, ak je potrebné s dostatočným časovým predstihom vybaviť povolenia od štátnych úradov (OU Odbor starostlivosti o životné prostredie) na zásah do mokrade. Pri dohode si povolenia na danú lokalitu objednávateľ zabezpečí sám.

 Cena: stanovená na rok 2017 je na úrovni roku 2016, informácie na nižšie uvedených číslach.

NOVINKA:  

Pri objednávke prác trvajúcich súvisle minimálne 5 dní bude poskytnutá zľava 20% z celkovej ceny.

Objednanie: práce s týmto strojom si je možné objednať písomnou formou na SRZ Rada – Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina, prípadne mailom kuric@srzrada.sk alebo prostredníctvom online rezervácie.

Pre ďalšie informácie sme tu pre Vás.


Kontaktné osoby:

Ing. Ján Gulas

Tel. č.: 041/5073616

Mobil: 0907 726 889                                        

E-mail: gulas@srzrada.sk

Španielka Daniel – vodič, obsluha truxora

Mobil: 0908 905 580

Zverejnil
Značky ,

Súvisiace príspevky

Top