Zoznam predajcov

wpDataTable podľa ID nebol nájdený!

Hosťovacie povolenia na revíry Rady SRZ si je možné zakúpiť aj na ekonomickom odbore pri Sekretariáte Rady SRZ:

p. GALBAVÁ Anna
SRZ – Rada Žilina
A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
tel: +421 41 507 36 19
mobil: +421 948 231 967