Zoznam revírov SRZ 2015

Zoznam revírov SRZ nie je úplný a môže obsahovať chyby. Postupne sa revíry dopĺňajú a opravujú. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.Zistené nedostatky, chyby a návrhy píšte na adresu webmaster@srzrada.com.

Revíry SRZ

revir_idOBLASŤČÍSLO REVÍRUZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIACHARAKTER VODYÚČELČÍSLO REVÍRUNÁZOV REVÍRUrevir_skrateny_nazovZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA revir_uzivatel_mo_msoZVÄZOVÉ POVOLENIEPOPIS REVÍRU
revir_idOBLASŤČÍSLO REVÍRUZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIACHARAKTER VODYÚČELČÍSLO REVÍRUNÁZOV REVÍRUrevir_skrateny_nazovZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA revir_uzivatel_mo_msoZVÄZOVÉ POVOLENIEPOPIS REVÍRU
1 2 - Západoslovenská 2-0100-1-1 MO SRZ Bánovce nad Bebravou kaprová lovný 2-0100-1-1 Bebrava č. 2 Bánovce nad Bebravou MO SRZ Áno Čiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou, potok Livina od ústia po obec Libichava s prítokmi Libichavský potok a Višňová, potoky Halačovka, Inovec, Vrbovský potok, Bratinovský potok a potok Dubnička od ústia do Bebravy po hrádzu VN Prusy.
2 2 - Západoslovenská 2-0110-4-1 MO SRZ Bánovce nad Bebravou pstruhová lovný 2-0110-4-1 Bebrava č. 3 Bánovce nad Bebravou MO SRZ Nie Čiastkové povodie Bebravy od ústia potoka Svinica v Bánovciach nad Bebravou po začiatok obce Čierna Lehota s prítokmi Trebichavský potok od ústia do Bebravy po začiatok obce Trebichava, Machnáč od ústia po Letný majer nad Obcou Motešice, potok Dubnička od ústia po teleso hrádze VN Prusy a Jelešnica od ústia po pramene.
3 2 - Západoslovenská 2-0120-4-2 MO SRZ Bánovce nad Bebravou pstruhová chovný 2-0120-4-2 Bebrava č. 4 Bebrava č. 4 Bánovce nad Bebravou MO Nie Čiastkové povodie Bebravy od začiatku obce Čierna Lehota po pramene s prítokmi Čierny a Brekovský potok.
4 2 - Západoslovenská 2-0390-4-2 MO SRZ Bánovce nad Bebravou pstruhová chovný 2-0390-4-2 Dubnička Dubnička Bánovce nad Bebravou MO Nie Potok Dubnička od ústia do VN Prusy po pramene.
5 2 - Západoslovenská 2-1100-4-1 MO SRZ Bánovce nad Bebravou pstruhová lovný 2-1100-4-1 Kšinka Bánovce nad Bebravou MO SRZ Nie Potok Kšinka od ústia do Radiše pod obcou Kšinná po pramene s priehradkou na toku.
7 2 - Západoslovenská 2-1150-4-2 MO SRZ Bánovce nad Bebravou pstruhová chovný 2-1150-4-2 Livina Livina Bánovce nad Bebravou MO Nie Čiastkové povodie Liviny od obce Libichava - futbalové ihrisko po pramene s prítokmi.
8 2 - Západoslovenská 2-1170-4-2 MO SRZ Bánovce nad Bebravou pstruhová chovný 2-1170-4-2 Luhový kanál Luhový kanál Bánovce nad Bebravou MO Nie Luhový kanál od ústia do Bebravy nad obcou Podlužany po pramene.
9 2 - Západoslovenská 2-1180-4-2 MO SRZ Bánovce nad Bebravou pstruhová chovný 2-1180-4-2 Machnáč Machnáč Bánovce nad Bebravou MO Nie Potok Machnáč od Letného Majera nad obcou Motešice po pramene.
10 2 - Západoslovenská 2-1490-4-2 MO SRZ Bánovce nad Bebravou pstruhová chovný 2-1490-4-2 Omastinná Omastinná Bánovce nad Bebravou MO Nie Potok Omastinná a potok Podhradský od sútoku po pramene.
11 2 - Západoslovenská 2-2130-4-2 MO SRZ Bánovce nad Bebravou pstruhová chovný 2-2130-4-2 Petrovolehotský potok Petrovolehotský potok Bánovce nad Bebravou MO Nie Petrovolehotský potok od ústia do Machnáča po pramene nad obcou Petrova Lehota.
12 2 - Západoslovenská 2-2160-4-1 MO SRZ Bánovce nad Bebravou pstruhová lovný 2-2160-4-1 Radiša č. 1 Bánovce nad Bebravou MO SRZ Nie Ciastkové povodie Radiše od ústia do Bebravy po splav nad obcou Kšinná s prítokmi Omastiná od ústia po sútok s Podhradským potokom nad obcou Žitná-Radiša, Rakovec, Striebornica od ústia nad Uhrovcom po pramene vrátane rybníkov na toku.
13 2 - Západoslovenská 2-2170-4-2 MO SRZ Bánovce nad Bebravou pstruhová chovný 2-2170-4-2 Radiša č. 2 Radiša č. 2 Bánovce nad Bebravou MO Nie Čiastkové povodie Radiše od splavu nad obcou Kšinná po pramene s prítokom Závada od ústia po pramene.
14 2 - Západoslovenská 2-2719-4-2 MO SRZ Bánovce nad Bebravou pstruhová chovný 2-2719-4-2 Striebornica (Bánovce nad Bebravou) Striebornica (Bánovce nad Bebravou) Bánovce nad Bebravou MO Nie Potok Striebornica od ústia do Radiše v obci Uhrovec po pramene vrátane 2 prietočných rybníkov na toku.
15 2 - Západoslovenská 2-2740-1-1 MO SRZ Bánovce nad Bebravou kaprová lovný 2-2740-1-1 Svinica č. 1 Bánovce nad Bebravou MO SRZ Áno Čiastkové povodie Svinice od ústia do Bebravy po železničný most Svinná - Ruskovce a Hradniansky potok od ústia po pramene.
16 2 - Západoslovenská 2-4310-4-2 MO SRZ Bánovce nad Bebravou pstruhová chovný 2-4310-4-2 Trebichavský potok Trebichavský potok Bánovce nad Bebravou MO Nie Trebichavský potok od začiatku obce Trebichava po pramene.
17 2 - Západoslovenská 2-4320-4-2 MO SRZ Bánovce nad Bebravou pstruhová chovný 2-4320-4-2 Trenčianka Trenčianka Bánovce nad Bebravou MO Nie Potok Trenčianka od ústia do Machnáča po pramene nad obcou Peťovka.
18 2 - Západoslovenská 2-4550-1-1 MO SRZ Bánovce nad Bebravou kaprová lovný 2-4550-1-1 VN Brezolupy Bánovce nad Bebravou MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže pri obci Brezolupy, cast Jerichov s potokom Hydina od ústia do VN Nedašovce po pramene a Miezgovským potokom od ústia po pramene.
19 2 - Západoslovenská 2-4730-1-1 MO SRZ Bánovce nad Bebravou kaprová lovný 2-4730-1-1 VN Haláčovce Bánovce nad Bebravou MO SRZ Áno Vodná plocha nádrže (16 ha) na toku Halačovka nad obcou Halačovce. Na vodnej nádrži je povolená ako prístupová len panelová cesta. Parkovanie povolené od hrádze VN na pravej strane nad poľnou cestou pred okálom až po koniec za okálom.
21 2 - Západoslovenská 2-5060-1-2 MO SRZ Bánovce nad Bebravou kaprová chovný 2-5060-1-2 VN Nedašovce VN Nedašovce Bánovce nad Bebravou MO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Nedašovce a potok Hydina od cestného mosta Ostratice - Žabokreky po cestný most Nedašovce - Vysočany.
22 2 - Západoslovenská 2-5170-1-1 MO SRZ Bánovce nad Bebravou kaprová lovný 2-5170-1-1 VN Prusy Bánovce nad Bebravou MO SRZ Nie Vodná nádrž na potoku Dubnička pri pri obci Prusy.
23 3 - Stredoslovenská 3-0350-4-1 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová lovný 3-0350-4-1 Bystrica (Banská Bystrica) Banská Bystrica MsO SRZ Nie Potok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane pravostranného pritoku Harmanec od ústia po pramene.
24 3 - Stredoslovenská 3-0360-4-2 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová chovný 3-0360-4-2 Bystrica (Banská Bystrica) - prítoky Banská Bystrica MsO SRZ Nie Pravostranné pritoky Bystrice - potoky Cenovo s Racvalovským; Košiarsky; Laskomer a favostranné pritoky Bystrice - potoky Banský; Sásovský od ústia po pramene.
25 3 - Stredoslovenská 3-5570-1-1 MsO SRZ Banská Bystrica kaprová lovný 3-5570-1-1 HR Plavno Banská Bystrica MsO SRZ Nie Vodná plocha ramena Hrona pri obci Šalková. Časť ramena označená tabufami v zalesnenom úseku je CHRO - celoročný zákaz lovu
26 3 - Stredoslovenská 3-1090-2-1 MsO SRZ Banská Bystrica kaprová lovný 3-1090-2-1 Hron č. 8 (H) Banská Bystrica MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavice po cestný most v Banskej Bystrici - Radvaň.
27 3 - Stredoslovenská 3-1100-4-2 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová chovný 3-1100-4-2 Hron č. 889 - chovné potoky Banská Bystrica MsO SRZ Nie Pravostranné prítoky Hrona - Badínsky p; VIkanovský p; Rakytovský p; Kremnička I. + II., Udumá, Istebník a favostranné prítoky - Platina, Hronsecký p; Peťovský p; Málčanský p; Malé Plavno, Plavno, Driekyňa od ústia po pramene.
28 3 - Stredoslovenská 3-1110-6-4 MsO SRZ Banská Bystrica lipňová chyť a pusť! 3-1110-6-4 Hron č. 9a - CHAP (H) Hron č. 9a - CHAP (H) Banská Bystrica MsO SRZ Nie Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po cestný most pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Na tomto rybárskom revíri je zakázané ulovenú rybu si privlastniť.
29 3 - Stredoslovenská 3-1110-6-1 MsO SRZ Banská Bystrica lipňová lovný 3-1110-6-1 Hron č. 9b (H) Banská Bystrica MsO SRZ Nie Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.
30 3 - Stredoslovenská 3-1210-4-2 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová chovný 3-1210-4-2 Hutná - prítoky Banská Bystrica MsO SRZ Nie Potoky Vádka od vodopádu v Ľubietovej po pramene a Slobodný potok od sútoku s Hutnou po pramene.
31 3 - Stredoslovenská 3-1200-4-1 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová lovný 3-1200-4-1 Hutná č. 1 Hutná č. 1 Banská Bystrica MsO SRZ Nie Potok Hutná ( Ľubietovka ) od ústia do rieky Hron po cetný most pri píle na konci obce lubietová a Vádka od ústia po vodopád v Eubietovej.
32 3 - Stredoslovenská 3-1201-4-2 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová chovný 3-1201-4-2 Hutná č. 2 Banská Bystrica MsO SRZ Nie Potok Hutná ( Ľubietovka) od cestného mosta pri píle na konci obce lubietová po pramene
33 3 - Stredoslovenská 3-2100-4-1 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová lovný 3-2100-4-1 Lukavica Banská Bystrica MsO SRZ Nie Čiastkové povodie potoka Lukavica od ústia do rieky Hron po pramene s pravostranným pritokom Jasenica.
34 3 - Stredoslovenská 3-2120-4-1 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová lovný 3-2120-4-1 Ľupčica Banská Bystrica MsO SRZ Nie Čiastkové povodie Lupčice od ústia do Hrona po pramene s favostrannými prítokmi - Bačúrovský potok; Podkonický potok; a pravostranným prítokom Banský potok.
35 3 - Stredoslovenská 3-2150-4-1 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová lovný 3-2150-4-1 Malachovský potok Banská Bystrica MsO SRZ Nie Malachovský potok od ústia do Hrona po pramene s prítokmi.
36 3 - Stredoslovenská 3-2321-4-2 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová chovný 3-2321-4-2 Moštenický potok č. 2 Banská Bystrica MsO SRZ Nie Čiastkové povodie Moštenického potoka od sútoku Moštenického a Uhliarskeho potoka v obci Moštenica po pramene, vrátane Uhliarskeho potoka
37 3 - Stredoslovenská 3-2320-4-1 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová lovný 3-2320-4-1 Moštenický potok č. 1 Banská Bystrica MsO SRZ Nie Čiastkové povodie Moštenického potoka od ústia do Hrona po sútok s Uhliarskym potokom v obci Moštenica
38 3 - Stredoslovenská 3-2670-1-1 MsO SRZ Banská Bystrica kaprová lovný 3-2670-1-1 OR Pod Rybou Banská Bystrica MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena v meste Banská Bystrica - časť Uhlisko.
39 3 - Stredoslovenská 3-3680-4-2 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová chovný 3-3680-4-2 Selčiansky potok Banská Bystrica MsO SRZ Nie Selčiansky potok od ústia do rieky Hron po pramene s pravostrannými prítokmi - Lukačovský a Nemčiansky potok od ústia po pramene
40 3 - Stredoslovenská 3-3880-4-1 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová lovný 3-3880-4-1 Starohorský potok č. 1 Banská Bystrica MsO SRZ Nie Starohorský potok od sútoku s Bystrickým potokom po cestný most v obci Staré Hory.
41 3 - Stredoslovenská 3-4290-4-1 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová lovný 3-4290-4-1 Tajovský potok Banská Bystrica MsO SRZ Nie Tajovský potok od ústia do Hrona po sútok Kordickeho a Tajovského potoka v obci Taĺov
42 3 - Stredoslovenská 3-4300-4-2 MsO SRZ Banská Bystrica pstruhová chovný 3-4300-4-2 Tajovský potok - prítoky Banská Bystrica MsO SRZ Nie Tajovský potok od sútoku Kordickeho a Tajovského potoka v obci Tajov po pramene vrátane potokov Farebný, Mútňanský, Kordícky a Riečanka
43 3 - Stredoslovenská 3-4890-1-1 MsO SRZ Banská Bystrica kaprová lovný 3-4890-1-1 VN Badín Banská Bystrica MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže pri obci Badín.
44 3 - Stredoslovenská 3-5870-1-1 MsO SRZ Banská Bystrica kaprová lovný 3-5870-1-1 VN Trstie Banská Bystrica MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže na Mútňanskom potoku pod Suchým Vrchom pri osade Ortuty.
45 3 - Stredoslovenská 3-6151-1-1 MsO SRZ Banská Bystrica kaprová lovný 3-6151-1-1 ZV Badin Banská Bystrica MsO SRZ Nie Vodná plocha nachádzajúca sa pri VN Badín
46 3 - Stredoslovenská 3-1410-1-1 MO SRZ Banská Štiavnica kaprová lovný 3-1410-1-1 Belianske jazero Banská Štiavnica MO SRZ Nie Vodná plocha pri meste Banská Štiavnica
47 3 - Stredoslovenská 3-1420-1-1 MO SRZ Banská Štiavnica kaprová lovný 3-1420-1-1 Evičkino jazero Banská Štiavnica MO SRZ Nie Vodná plocha v obci Štiavnické Bane
48 3 - Stredoslovenská 3-1430-1-1 MO SRZ Banská Štiavnica kaprová lovný 3-1430-1-1 Halčianske jazero Banská Štiavnica MO SRZ Nie Vodná plocha v obci Banská Belá
49 3 - Stredoslovenská 3-1490-4-1 MO SRZ Banská Štiavnica pstruhová lovný 3-1490-4-1 Jasenica Banská Štiavnica MO SRZ Nie Potok Jasenica (Starý potok) od ústia do Hrona priobci Hronská Breznica po pramene
50 3 - Stredoslovenská 3-1380-1-1 MO SRZ Banská Štiavnica kaprová lovný 3-1380-1-1 Jazerá pri Banskej Štiavnici Banská Štiavnica MO SRZ Nie Vodná plocha jazier Červená studňa, Ottergrund, Bančianske jazero – v okolí mesta Banská Štiavnica
51 3 - Stredoslovenská 3-1390-1-1 MO SRZ Banská Štiavnica kaprová lovný 3-1390-1-1 Jazerá Rychnavské Banská Štiavnica MO SRZ Áno Vodná plocha dvoch jazier (9,2 ha) pri obci Štiavnické Bane.
52 3 - Stredoslovenská 3-1400-4-1 MO SRZ Banská Štiavnica pstruhová lovný 3-1400-4-1 Jazero Bakomi Banská Štiavnica MO SRZ Nie Vodná plocha pri obci Štiavnické Bane
53 3 - Stredoslovenská 3-1440-1-1 MO SRZ Banská Štiavnica kaprová lovný 3-1440-1-1 Jazero Klinger Banská Štiavnica MO SRZ Nie Vodná plocha pri meste Banská Štiavnica
54 3 - Stredoslovenská 3-1540-4-1 MO SRZ Banská Štiavnica pstruhová lovný 3-1540-4-1 Klastavský potok Banská Štiavnica MO SRZ Nie Klastavský potok od ústia pravostranného bezmenného potoka pri obci Ladzany po pramene
55 3 - Stredoslovenská 3-1630-1-1 MO SRZ Banská Štiavnica kaprová lovný 3-1630-1-1 Komorovské rybníky Banská Štiavnica MO SRZ Nie Vodná plocha dvoch rybníkov pri meste Banská Štiavnica
56 3 - Stredoslovenská 3-4821-1-2 MO SRZ Banská Štiavnica kaprová chovný 3-4821-1-2 Malé Kolpašské jazero Banská Štiavnica MO SRZ Nie Vodná plocha malého jaziera v obci Banský Studenec.
58 3 - Stredoslovenská 3-1450-1-1 MO SRZ Banská Štiavnica kaprová lovný 3-1450-1-1 Počúvadlianske jazero Banská Štiavnica MO SRZ Nie Vodná plocha pri obci Počúvadlo
59 3 - Stredoslovenská 3-3980-4-1 MO SRZ Banská Štiavnica pstruhová lovný 3-3980-4-1 Štiavnica č. 3 Banská Štiavnica MO SRZ Nie Čiastkové povodie toku Štiavnice od cestného mosta v obci Hontianske Nemce po pramene
60 3 - Stredoslovenská 3-4820-1-1 MO SRZ Banská Štiavnica kaprová lovný 3-4820-1-1 Veľké Kolpašské jazero Banská Štiavnica MO SRZ Nie Vodná plocha veľkého jaziera v obci Banský Studenec
61 3 - Stredoslovenská 3-1460-1-4 MO SRZ Banská Štiavnica kaprová chyť a pusť! 3-1460-1-4 Vindšachtské jazero Banská Štiavnica MO SRZ Nie Vodná plocha v obci Štiavnické Bane. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
62 3 - Stredoslovenská 3-4900-1-1 MO SRZ Banská Štiavnica kaprová lovný 3-4900-1-1 Vodná nádrž Banská Belá Banská Štiavnica MO SRZ Nie Vodná plocha v obci Banská Belá
63 4 - Východoslovenská 4-0920-4-1 MO SRZ Bardejov pstruhová lovný 4-0920-4-1 Kamenec č. 1 (Brežnik) Bardejov MO SRZ Nie 0
64 4 - Východoslovenská 4-0930-4-2 MO SRZ Bardejov pstruhová chovný 4-0930-4-2 Kamenec č. 2 (Brežnik) Bardejov MO SRZ Nie 0
65 4 - Východoslovenská 4-1250-4-2 MO SRZ Bardejov pstruhová chovný 4-1250-4-2 Liestinský /Poľský/ potok Bardejov MO SRZ Nie 0
66 4 - Východoslovenská 4-1290-4-2 MO SRZ Bardejov pstruhová chovný 4-1290-4-2 Lipovec Bardejov MO SRZ Nie 0
67 4 - Východoslovenská 4-2170-4-1 MO SRZ Bardejov pstruhová lovný 4-2170-4-1 Rybné Bardejov MO SRZ Nie Rybné od ústia pri Lenártove v doline Veľkého potoka po pramene.
68 4 - Východoslovenská 4-2430-4-2 MO SRZ Bardejov pstruhová chovný 4-2430-4-2 Starý potok (Bahniska) Bardejov MO SRZ Nie 0
69 4 - Východoslovenská 4-2540-4-1 MO SRZ Bardejov pstruhová lovný 4-2540-4-1 Šibská voda Bardejov MO SRZ Nie 0
70 4 - Východoslovenská 4-2850-1-1 MO SRZ Bardejov kaprová lovný 4-2850-1-1 Topľa č. 5a Bardejov MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Uhlisko pri obci Dubinné po cestný most smerom na Bardejovské kúpele.
71 4 - Východoslovenská 4-2851-1-4 MO SRZ Bardejov kaprová lovný 4-2851-1-4 Topľa č. 5b Bardejov MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Topľa od cestného mosta smerom na Bardejovské kúpele po Mokrolužský cestný most v meste Bardejov. Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
72 4 - Východoslovenská 4-2860-4-1 MO SRZ Bardejov pstruhová lovný 4-2860-4-1 Topľa č. 6 Bardejov MO SRZ Nie 0
73 4 - Východoslovenská 4-2870-4-1 MO SRZ Bardejov pstruhová lovný 4-2870-4-1 Topľa č. 7 Bardejov MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Večný pri obci Malcov po pramene a potok Večný od ústia po pramene.
74 4 - Východoslovenská 4-3340-1-1 MO SRZ Bardejov kaprová lovný 4-3340-1-1 VN Dubinné Bardejov MO SRZ Nie 0
75 4 - Východoslovenská 4-3350-1-1 MO SRZ Bardejov kaprová lovný 4-3350-1-1 VN Gaboltov Bardejov MO SRZ Nie 0
76 4 - Východoslovenská 4-3480-1-1 MO SRZ Bardejov kaprová lovný 4-3480-1-1 VN Kľušov /Hervartov/ Bardejov MO SRZ Nie 0
77 4 - Východoslovenská 4-4160-4-2 MO SRZ Bardejov pstruhová chovný 4-4160-4-2 Vyška Bardejov MO SRZ Nie 0
78 4 - Východoslovenská 4-4233-4-2 MO SRZ Bardejov pstruhová chovný 4-4233-4-2 Zlatský potok Zlatský potok Bardejov MO Nie Zlatský potok od ústia do Tople po pramene.
79 1 - Bratislavská 1-0270-1-1 MsO SRZ Bratislava 1 kaprová lovný 1-0270-1-1 Jazero Železná studnička č. 2 Bratislava 1 MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (1,3 ha) v bratislavskom lesoparku Železná Studnička. Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
80 1 - Bratislavská 1-0280-1-1 MsO SRZ Bratislava 1 kaprová lovný 1-0280-1-1 Jazero Železná studnička č. 3 Bratislava 1 MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (0,5 ha) v bratislavskom lesoparku Železná Studnička. Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
81 1 - Bratislavská 1-1460-4-1 MsO SRZ Bratislava 1 pstruhová lovný 1-1460-4-1 Vydrica Bratislava 1 MsO SRZ Nie Potok Vydrica od vyústenia do Dunaja po pramene v bratislavskom lesoparku Železná Studnička.
82 1 - Bratislavská 1-0070-1-1 MsO SRZ Bratislava 2 kaprová lovný 1-0070-1-1 Dunaj č. 3 - OR Biskupické Bratislava 2 MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (30 ha) od spaľovne po výpustný objekt do ľavostranného priesakového kanála vodného diela Gabčíkovo. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.!
83 1 - Bratislavská 1-0370-1-1 MsO SRZ Bratislava 2 kaprová lovný 1-0370-1-1 Malý Dunaj č. 6 Bratislava 2 MsO SRZ Áno Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Tomášov - Nová Dedinka po staré stavidlo na Dunaji.
84 1 - Bratislavská 1-0890-1-1 MsO SRZ Bratislava 2 kaprová lovný 1-0890-1-1 Štrkovisko Dunajek Bratislava 2 MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1,8 ha) pred obcou Ivánka pri Dunaji. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
85 1 - Bratislavská 1-0920-1-1 MsO SRZ Bratislava 2 kaprová lovný 1-0920-1-1 Štrkovisko Ivanka pri Dunaji Bratislava 2 MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (7,6 ha) za obcou Ivánka pri Dunaji. Zákaz budovania akýchkoľvek prístreškov a stanovania! Prísny zákaz kladenia ohňa! Parkovanie motorových vozidiel povolené len na vyznačených miestach. V záujme bezpečnej prevádzky prírodného kúpaliska v období od 1.6. do 15.9. je zakázané loviť v čase od 9,00 do 19,00 h v priestore pláže (od rampy po začiatok lesa), označovať kŕmne miesta bójkami a loviť z člnov. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
86 1 - Bratislavská 1-1030-1-1 MsO SRZ Bratislava 2 kaprová lovný 1-1030-1-1 Štrkovisko Rohlík Bratislava 2 MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2,5 ha) za NsP Ružinov v mestskej časti Bratislava–Ružinov. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
87 1 - Bratislavská 1-1080-1-1 MsO SRZ Bratislava 2 kaprová lovný 1-1080-1-1 Štrkovisko Štrkovec Bratislava 2 MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (5,5 ha) v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Lov rýb povolený za nasledujúcich podmienok:
– Zákaz lovu rýb z pontónu, terasy hotela a v priestore hniezdiska vodných vtákov!
– Osobitne upozorňujeme členov na dodržiavanie čistoty v okolí jazera, nepremiestňovanie kameňov z brehov a nenarúšanie pobrežných pozemkov.
Dodržiavanie týchto podmienok bude kontrolované členmi rybárskej stráže, porušovanie sankcionované mestskou políciou! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
88 1 - Bratislavská 1-1160-1-1 MsO SRZ Bratislava 2 kaprová lovný 1-1160-1-1 Štrkovisko Zelená voda 1 Bratislava 2 MsO SRZ Nie Vodná plocha dvoch štrkovísk (14 ha) pri obci Most pri Bratislave. Zákaz budovania akýchkoľvek prístreškov a stanovania! Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz vjazdu motorovými vozidlami! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
89 1 - Bratislavská 1-1170-1-1 MsO SRZ Bratislava 2 kaprová lovný 1-1170-1-1 Štrkovisko Zelená voda 2 Bratislava 2 MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (3,6 ha) pri obci Most pri Bratislave. Zákaz budovania akýchkoľvek prístreškov a stanovania! Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz vjazdu motorovými vozidlami! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
90 1 - Bratislavská 1-1180-1-1 MsO SRZ Bratislava 2 kaprová lovný 1-1180-1-1 Štrkovisko Zlaté piesky Bratislava 2 MsO SRZ Áno Vodná plocha štrkoviska (52,2 ha) v Areáli zdravia Zlaté piesky v mestskej časti Bratislava-Ružinov. V plážovej časti Areálu zdravia od oploteného priestoru za tobogánom po reštauráciu U Zlatého vodníka je lov rýb celoročne zakázaný (vrátane oploteného priestoru)! Na brehu štrkoviska popri Seneckej ceste od reštaurácie U Zlatého vodníka po prevádzku vodnolyžiarskeho vleku je lov rýb zakázaný od 1.6. do 31.8. v čase od 9,00 do 18,00 h. Zákaz budovania pevných stanovíšť a prístreškov na brehu štrkoviska! Zákaz kladenia ohňa! Prístup ku štrkovisku v časti Areálu zdravia na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Zákaz privlastňovania si amura bieleho a tolstolobika do odvolania! Zákaz lovu rýb z ostrova! Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
91 1 - Bratislavská 1-0960-1-1 MsO SRZ Bratislava 3 kaprová lovný 1-0960-1-1 Štrkovisko Kalná Bratislava 3 MsO SRZ Áno Vodná plocha štrkoviska (6,5 ha) pri nákladnej stanici Bratislava-Východ. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
92 1 - Bratislavská 1-1070-1-1 MsO SRZ Bratislava 3 kaprová lovný 1-1070-1-1 Štrkovisko Stará tehelňa Bratislava 3 MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri Vajnoroch v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.!
93 1 - Bratislavská 1-1110-1-1 MsO SRZ Bratislava 3 kaprová lovný 1-1110-1-1 Štrkovisko Vajnory č. 1 Bratislava 3 MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (3 ha) v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Zákaz lovu v priestore prepojenia štrkovísk 1 a 2! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
94 1 - Bratislavská 1-1120-1-1 MsO SRZ Bratislava 3 kaprová lovný 1-1120-1-1 Štrkovisko Vajnory č. 2 Bratislava 3 MsO SRZ Áno Vodná plocha štrkoviska (19 ha) v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Zákaz lovu v priestore prepojenia štrkovísk 1 a 2! Prístup k vode v zmysle dopravného značenia. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
95 1 - Bratislavská 1-0140-1-1 MsO SRZ Bratislava 4 kaprová lovný 1-0140-1-1 Dunaj č. 4 - Karlovesko-Devínske rameno Bratislava 4 MsO SRZ Áno Vodná plocha prietočného ramena (33,85 ha) na ľavej strane Dunaja od ústia do Dunaja v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves po začiatok ramena pod kameňolomom v Devíne a vodná plocha ramena (8,57 ha) nad kameňolomom v Devíne po začiatok ramena v mestskej časti Devín. Zákaz lovu rýb vo vyznačenej časti ochraného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj). Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.
96 1 - Bratislavská 1-0390-1-1 MsO SRZ Bratislava 4 kaprová lovný 1-0390-1-1 Morava č. 1 Bratislava 4 MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Morava od ústia do Dunaja pri Devíne po Marcheggský most a vodné plochy inundácie v uvedenom úseku. Revír je hraničná voda. Lov rýb na hraničných vodách je povolený výhradne na území Slovenskej republiky.
97 1 - Bratislavská 1-0980-1-1 MsO SRZ Bratislava 4 kaprová lovný 1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda Bratislava 4 MsO SRZ Áno Vodná plocha štrkoviska (9 ha) pri železničnej stanici Bratislava-mesto. Na základe zmluvy s MsÚ Bratislava Nové Mesto - vlastníka pozemkov pod vodnou plochou, je nutné rešpektovať prevádzkový poriadok prírodného areálu, preto je v mesiacoch jún, júl, august od 9,00 do 18,00 h zákaz lovu z celej plochy štrkoviska. Je zakázané loviť: z ostrova a z móla v okruhu 10 m od móla, 15 m od "Reštaurácie vodný svet" - mólo pre uchytenie člnov. Vstup len cez určené vchody na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Vstup na rybolov po 18,00 h v mesiacoch júl, august a september od ulice Továšikovej - Čínska reštaurácia. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
98 1 - Bratislavská 1-0130-1-1 MsO SRZ Bratislava 5 kaprová lovný 1-0130-1-1 Dunaj č. 3 - Jarovecko-Rusovecká sústava ramien Bratislava 5 MsO SRZ Áno Sústava ramien (56,1 ha) na pravej strane zdrže pri obci Rusovce od ústia do zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný objekt Chorvátskeho kanála pri ČOV Petržalka až po koniec ramien pri ramene Zuzana. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.! Revír nie je hraničná voda.
99 1 - Bratislavská 1-0080-1-1 MsO SRZ Bratislava 5 kaprová lovný 1-0080-1-1 Dunaj č. 3 - OR Malý Zemník Bratislava 5 MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) na pravej strane zdrže medzi OR Veľký Zemník a Jarovecko-Rusoveckou sústavou ramien. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Revír nie je hraničná voda.
100 1 - Bratislavská 1-0100-1-1 MsO SRZ Bratislava 5 kaprová lovný 1-0100-1-1 Dunaj č. 3 - OR Polder Bratislava 5 MsO SRZ Nie Sústava kanála a ramien na pravej strane zdrže (20,12 ha) od manipulačného objektu Polderu (nástupný objekt zo zdrže a výpestný objekt do pravostranného priesakového kanála) pri obci Rusovce po cestu oddeľujúcu Polder od zdrže VD a Jarovecko-rusoveckej sústavy ramien, až po uzavretie starou hrádzou Dunaja. Upozornenie: platia osobitné obmedzenia.
101 1 - Bratislavská 1-0110-1-1 MsO SRZ Bratislava 5 kaprová lovný 1-0110-1-1 Dunaj č. 3 - OR Veľký Zemník Bratislava 5 MsO SRZ Áno Vodná plocha odstaveného ramena (48,4 ha) na pravej strane zdrže VD Gabčíkovo medzi zdržou a Rusoveckou sústavou ramien. Lov rýb povolený v časti od Dunaja v dĺžke 2200 m na ľavej strane a šírke 90 m revíru po vyznačenú pretekársku dráhu. Loviaci sú povinní riadiť sa tabuľami a zverejnenými oznamami (MsO SRZ Bratislava 5). Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.! Revír nie je hraničná voda.
102 1 - Bratislavská 1-0120-1-1 MsO SRZ Bratislava 5 kaprová lovný 1-0120-1-1 Dunaj č. 3 - Rameno Zuzana Dunaj 4. 3 - Rameno Zuzana Bratislava 5 MsO SRZ Nie Vodná plocha ramena (13,94 ha) a sústava ramien na pravej strane Dunaja od ústia do Dunaja po koniec ramien v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Upozornenie: platia osobitné obmedzenia.
103 1 - Bratislavská 1-0090-1-1 MsO SRZ Bratislava 5 kaprová lovný 1-0090-1-1 Dunaj č. 4 - OR Ovsište Bratislava 5 MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (0,22 ha) na pravej strane Dunaja v mestskej časti Bratislava-Petržalka medzi Prístavným mostom a Ekonomickou univerzitou. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.! Revír nie je hraničná voda.
104 1 - Bratislavská 1-0020-1-1 MsO SRZ Bratislava 5 kaprová lovný 1-0020-1-1 Chorvátsky kanál Bratislava 5 MsO SRZ Nie Kanál v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zákaz lovu z premostenia kanála. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 14.5.! V časti chorvátskeho kanála na východ od premostenia Dolnozemskej cesty po premostenie pred prečerpávacou stanicou zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.! V ostatných častiach rybárskeho revíru je lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
105 1 - Bratislavská 1-0990-1-1 MsO SRZ Bratislava 5 kaprová lovný 1-0990-1-1 Štrkovisko Malé Čunovo Bratislava 5 MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (3 ha) v obci Čunovo. Revír sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy s II. stupňom ochrany - zákaz vjazdu a státia smotorovým vozidlom. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
106 1 - Bratislavská 1-1060-1-1 MsO SRZ Bratislava 5 kaprová lovný 1-1060-1-1 Štrkovisko Rusovce Bratislava 5 MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (5 ha) v obci Rusovce. Revír sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy s II. stupňom ochrany. Zákaz vjazdu a státia s motorovým vozidlom. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.!
107 1 - Bratislavská 1-1100-1-1 MsO SRZ Bratislava 5 kaprová lovný 1-1100-1-1 Štrkovisko U horára Bratislava 5 MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (3 ha) U horára A v mestskej časti Bratislava-Petržalka vrátane vodnej plochy štrkoviska (0,5 ha) U horára B pri Kutlíkovej ceste. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
108 1 - Bratislavská 1-1130-1-1 MsO SRZ Bratislava 5 kaprová lovný 1-1130-1-1 Štrkovisko Veľké Čunovo Bratislava 5 MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (15 ha) v obci Čunovo. Revír sa nachádza v PR Ostrovné lúčky so 4. stupňom ochrany prírody - zákaz vjazdu a státia s motorovým vozidlom, zákaz táborenia, stanovania, bivakovania, kladenia ohňa. Zákaz voľného pohybu psov. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Z dôvodu ochrany európskych významných biotopov a chránených druhov rastlín a živočíchov:
a) zákaz vstupu a lov rýb z ostrova celoročne,
b) v úseku vyznačenom betónovými ihlanmi (s textom zákaz vstupu) zákaz vstupu a lovu rýb od 15.3. do 31.5.,
c) v úseku vyznačenom betónovými ihlanmi (s textom SRZ) zákaz vstupu a lovu rýb celoročne.
109 1 - Bratislavská 1-1190-1-1 MsO SRZ Bratislava 5 kaprová lovný 1-1190-1-1 Štrkovisko Zrkadlový Háj Bratislava 5 MsO SRZ Áno Vodná plocha štrkoviska (20,5 ha) v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
110 3 - Stredoslovenská 3-1130-6-1 MO SRZ Brezno lipňová lovný 3-1130-6-1 Hron č. 11 (H) Brezno MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po Zelenský most nad obcou Beňuš vrátane prítokov Lazná, Ježová, Zubra, Drábsko, Brezniansky a Kabátová. V úseku od cestného mosta do obce Filipovo po hať MVE nad týmto mostom je zimovisko rýb, zákaz lovu rýb od 16.11. do 31.12.
111 3 - Stredoslovenská 3-1140-4-1 MO SRZ Brezno pstruhová lovný 3-1140-4-1 Hron č.12 Brezno MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Hron od Zelenského mosta nad obcou Beňuš po most na železničnú stanicu Telgárt, vrátane prítokov Havraník (Zlatno), Hronec (Klatná), Petríkovo, Rácov, Valchovo a Ždiarny potok.
112 3 - Stredoslovenská 3-1150-4-2 MO SRZ Brezno pstruhová chovný 3-1150-4-2 Hron č.12 a 13 - chovné potoky Hron č.12 a 13 - chovné potoky Brezno MO Nie Potoky Beňuška, Veľká Liesková, Hlboká, Levňuška, Maková, Voňacie, Rakyťanka, Čierny potok, Veľký potok, Oravcová, Hlboký, Heľpiansky, Krivuľa, Hučanské, Kopanický, Šumiacky, Dudlava, Krivý, Čeremka, Skalnistý, Hnilec, Brezinka, Dolinka, Slatvinský, Kováčovský, Postaľ, Havraník, Sviniarka, Trsteník, Župkov, Homoľa, Stračaník, Handulín od ústia do Hrona po pramene.
113 3 - Stredoslovenská 3-1160-4-2 MO SRZ Brezno pstruhová chovný 3-1160-4-2 Hron č.13 Hron č.13 Brezno MO Nie Čiastkové povodie rieky Hron od mosta na železničnú stanicu Telgárt po pramene.
114 3 - Stredoslovenská 3-3350-5-1 MO SRZ Brezno lipňová lovný 3-3350-5-1 Rohozná Brezno MO SRZ Nie Potok Rohozná od ústia do Hrona v mestskej časti Brezno - Hálny po sútok s potokom Svetlá nad dedinou Pohronská Polhora a prítoky Chmeľúska, Zubáková, Strmienka, Lieskový, Michalovský, Zadný Hliník, Osikový, Varguľa a Lipianka od ústia po pramene.
115 3 - Stredoslovenská 3-3920-4-2 MO SRZ Brezno pstruhová chovný 3-3920-4-2 Strundžanický potok Strundžanický potok Brezno MO Nie Strundžanický potok (Gindura) od ústia do Hrona po pramene.
116 3 - Stredoslovenská 3-4560-4-2 MO SRZ Brezno pstruhová chovný 3-4560-4-2 Vagnár Vagnár Brezno MO Nie Potok Vagnár od ústia do Hrona po pramene.
117 3 - Stredoslovenská 3-5980-1-1 MO SRZ Brezno kaprová lovný 3-5980-1-1 VN Závadka nad Hronom Brezno MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (5 ha) pri obci Závadka nad Hronom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
118 2 - Západoslovenská 2-1351-1-1 MO SRZ Brodské kaprová lovný 2-1351-1-1 Morava č. 7a Brodské MO SRZ Áno Čiastkové povodie Moravy od okraja Kútskeho lesa /rkm 78,00/ po premostenie plynovodu pod Adamovom. Revír je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
119 2 - Západoslovenská 2-1580-1-1 MO SRZ Brodské kaprová lovný 2-1580-1-1 OR Hámre Brodské MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (7 ha) rieky Moravy pri obci Brodské o rozlohe 7 ha. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
120 2 - Západoslovenská 2-1352-1-1 MO SRZ Brodské kaprová lovný 2-1352-1-1 OR Krátke Brodské MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) pri obci Brodské.
121 2 - Západoslovenská 2-1870-1-1 MO SRZ Brodské kaprová lovný 2-1870-1-1 OR Patkový Piesok Brodské MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (8 ha) rieky Morava pri obci Brodské o rozlohe 8 ha.
122 2 - Západoslovenská 2-1353-1-1 MO SRZ Brodské kaprová lovný 2-1353-1-1 OR Podkova Brodské MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) pri obci Brodské.
123 2 - Západoslovenská 2-3040-1-1 MO SRZ Brodské kaprová lovný 2-3040-1-1 Štrkovisko Brodské Brodské MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2,5 ha) pri obci Brodské.
124 3 - Stredoslovenská 3-0280-4-2 MO SRZ Bytča pstruhová chovný 3-0280-4-2 Brancovský potok Brancovský potok Bytča MO Nie Brancovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.
125 3 - Stredoslovenská 3-0690-4-1 MO SRZ Bytča pstruhová lovný 3-0690-4-1 Dlhopolka Bytča MO SRZ Nie Potok Dlhopolka od cestného mosta v obci Svederník po pramene, vrátane prítokov.
126 3 - Stredoslovenská 3-0920-1-2 MO SRZ Bytča kaprová chovný 3-0920-1-2 Hlinické rybníky Hlinické rybníky Bytča MO Nie Vodná plocha sústavy troch rybníkov za obcou Hliník nad Váhom.
127 3 - Stredoslovenská 3-0930-4-2 MO SRZ Bytča pstruhová chovný 3-0930-4-2 Hlinický potok Hlinický potok Bytča MO Nie Hlinický potok od ústia do rieky Váh za obcou Hliník nad Váhom po pramene.
128 3 - Stredoslovenská 3-1010-4-1 MO SRZ Bytča pstruhová lovný 3-1010-4-1 Hradnianka Bytča MO SRZ Nie Potok Hradnianka od ústia do rieky Váh za obcou Predmier po pramene.
129 3 - Stredoslovenská 3-1030-1-1 MO SRZ Bytča kaprová lovný 3-1030-1-1 Hričovský kanál Bytča MO SRZ Áno Vodná plocha umelého koryta rieky Váh od ústia pravostranného bezmenného potoka za osadou Beňov po priehradné teleso VN Mikšová a od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov.
130 3 - Stredoslovenská 3-1310-4-2 MO SRZ Bytča pstruhová chovný 3-1310-4-2 Jabloňovský potok Jabloňovský potok Bytča MO Nie Jabloňovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.
131 3 - Stredoslovenská 3-1610-4-1 MO SRZ Bytča pstruhová lovný 3-1610-4-1 Kolárovický potok Bytča MO SRZ Nie Kolárovický potok (Kolárovka) od ústia do potoka Petrovička za obcou Petrovice po pramene.
132 3 - Stredoslovenská 3-1990-4-2 MO SRZ Bytča pstruhová chovný 3-1990-4-2 Liščí potok Liščí potok Bytča MO Nie Liščí potok od ústia do Hliníckeho potoka po pramene.
133 3 - Stredoslovenská 3-2840-4-1 MO SRZ Bytča pstruhová lovný 3-2840-4-1 Petrovička Bytča MO SRZ Nie Potok Petrovička (Petrovický potok) od cestného mosta v Bytči po pramene, vrátane prítokov.
134 3 - Stredoslovenská 3-3070-4-1 MO SRZ Bytča pstruhová lovný 3-3070-4-1 Pšurnovický potok Bytča MO SRZ Nie Pšurnovický potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.
135 3 - Stredoslovenská 3-3200-4-2 MO SRZ Bytča pstruhová chovný 3-3200-4-2 Rašovský potok Rašovský potok Bytča MO Nie Rašovský potok od ústia do štrkoviska Rašov po pramene.
136 3 - Stredoslovenská 3-3370-4-1 MO SRZ Bytča pstruhová lovný 3-3370-4-1 Rovnianka Bytča MO SRZ Nie Potok Rovnianka od cestného mosta v obci Kotešová po pramene, vrátane prítokov.
137 3 - Stredoslovenská 3-4020-4-1 MO SRZ Bytča pstruhová lovný 3-4020-4-1 Štiavnik Bytča MO SRZ Nie Potok Štiavnik (Štiavnický potok) od cestného mosta v obci Hvozdnica po pramene, vrátane prítokov.
138 3 - Stredoslovenská 3-4190-1-1 MO SRZ Bytča kaprová lovný 3-4190-1-1 Štrkovisko Prúdy Bytča MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (13 ha) pri obci Predmier. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
139 3 - Stredoslovenská 3-4210-1-4 MO SRZ Bytča kaprová chyť a pusť! 3-4210-1-4 Štrkovisko Rašov Bytča MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska za obcou Rašov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
140 3 - Stredoslovenská 3-4610-1-1 MO SRZ Bytča kaprová lovný 3-4610-1-1 Váh č. 12 Bytča MO SRZ Áno Čiastkové povodie starého koryta rieky Váh od ústia potoka za obcou Beňov po priehradné teleso VN Hričov.
141 3 - Stredoslovenská 3-4920-1-1 MO SRZ Bytča kaprová lovný 3-4920-1-1 VN Beňov Bytča MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (13 ha) pri obci Beňov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
142 3 - Stredoslovenská 3-5150-1-1 MO SRZ Bytča kaprová lovný 3-5150-1-1 VN Kadurka Bytča MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (5 ha) v obci Kotešová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
143 3 - Stredoslovenská 3-5400-1-1 MO SRZ Bytča kaprová lovný 3-5400-1-1 VN Mikšová Bytča MO SRZ Áno Vodná plocha nádrže (44 ha) od priehradného telesa po cestný most v obci Hvozdnica a cestný most cez kanál Váhu (na obec Štiavnik).
144 3 - Stredoslovenská 3-5730-1-1 MO SRZ Bytča kaprová lovný 3-5730-1-1 VN Skala Bytča MO SRZ Nie Vodná plocha nádrží (1 ha) za obcou Hlboké nad Váhom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
145 3 - Stredoslovenská 3-5800-1-1 MO SRZ Bytča kaprová lovný 3-5800-1-1 VN Šurabka Bytča MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (4 ha) v obci Oblazov s prítokom časti potoka Dlhopolka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha indi95 viduálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
146 3 - Stredoslovenská 3-6140-1-2 MO SRZ Bytča kaprová chovný 3-6140-1-2 Zdrže Petrovička Zdrže Petrovička Bytča MO Nie Vodná plocha sústavy zdrží na Petrovickom potoku v meste Bytča.
147 3 - Stredoslovenská 3-0180-4-2 MO SRZ Čadca pstruhová chovný 3-0180-4-2 Blaškov potok Blaškov potok Čadca MO Nie Blaškov potok od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po pramene.
149 3 - Stredoslovenská 3-0380-5-4 MO SRZ Čadca lipňová chyť a pusť! 3-0380-5-4 Bystrica č. 1a - CHAP Čadca MO SRZ Nie Čiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po Most lásky v Kalinove. Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia úlovku ("Chyť a pusť").
150 3 - Stredoslovenská 3-0381-5-1 MO SRZ Čadca lipňová lovný 3-0381-5-1 Bystrica č. 1b Čadca MO SRZ Nie Čiastkové povodie riečky Bystrice od Mostu lásky v Kalinove po most pri kameňolome v obci Klubina. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.
151 3 - Stredoslovenská 3-0390-4-1 MO SRZ Čadca pstruhová lovný 3-0390-4-1 Bystrica č. 2 Čadca MO SRZ Nie Čiastkové povodie riečky Bystrice od mosta pri kameňolome v obci Klubina po priehradné teleso vodárenskej nádrže Nová Bystrica.
152 3 - Stredoslovenská 3-0490-4-1 MO SRZ Čadca pstruhová lovný 3-0490-4-1 Čadečanka Čadca MO SRZ Nie Potok Čadečanka od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti Čadca - Podzávoz po pramene.
153 3 - Stredoslovenská 3-0530-1-1 MO SRZ Čadca kaprová lovný 3-0530-1-1 Čerňanský rybník Čadca MO SRZ Nie Vodná plocha rybníka (1 ha) v obci Čierne. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
154 3 - Stredoslovenská 3-0540-5-1 MO SRZ Čadca lipňová lovný 3-0540-5-1 Čierňanka č. 1 Čadca MO SRZ Nie Potok Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.
155 3 - Stredoslovenská 3-0550-4-1 MO SRZ Čadca pstruhová lovný 3-0550-4-1 Čierňanka č. 2 Čadca MO SRZ Nie Potok Čierňanka od ústia Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec po pramene.
156 3 - Stredoslovenská 3-1850-1-1 MO SRZ Čadca kaprová lovný 3-1850-1-1 Kysuca č. 3 Čadca MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.
157 3 - Stredoslovenská 3-2260-4-1 MO SRZ Čadca pstruhová lovný 3-2260-4-1 Milošovský potok Čadca MO SRZ Nie Milošovský potok od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti Čadca - Podzávoz po pramene a priehradné teleso Milošovského rybníka.
158 3 - Stredoslovenská 3-2780-4-1 MO SRZ Čadca pstruhová lovný 3-2780-4-1 Oščadnica Čadca MO SRZ Nie Potok Oščadnica od ústia do rieky Kysuca po pramene vrátane prítokov.
159 3 - Stredoslovenská 3-2790-4-2 MO SRZ Čadca pstruhová chovný 3-2790-4-2 Oščadnica - chovné potoky Oščadnica - chovné potoky Čadca MO Nie Potoky Dedovka, Hrabovec, Hanzlový, Tertežský a Lalikov potok od ústia do potoka Oščadnica po pramene.
160 3 - Stredoslovenská 3-3100-4-1 MO SRZ Čadca pstruhová lovný 3-3100-4-1 Radôstka č. 1 Čadca MO SRZ Nie Potok Radôstka od ústia do rieky Bystrica v obci Strará Bystrica po ľavostranný bezmenný potok v obci Lutiše pri kostole.
161 3 - Stredoslovenská 3-3110-4-2 MO SRZ Čadca pstruhová chovný 3-3110-4-2 Radôstka č. 2 Radôstka č. 2 Čadca MO Nie Potok Radôstka od ústia ľavostranného bezmenného potoka v obci Lutiše pri kostole po pramene.
162 3 - Stredoslovenská 3-3150-4-1 MO SRZ Čadca pstruhová lovný 3-3150-4-1 Raková Čadca MO SRZ Nie Potok Raková od ústia do rieky Kysuca v obci Raková po pramene v obci Zákopčie.
163 3 - Stredoslovenská 3-3240-4-2 MO SRZ Čadca pstruhová chovný 3-3240-4-2 Rieka (Čadca) Rieka (Čadca) Čadca MO Nie Potok Rieka od ústia do rieky Kysuca v centre mesta Čadca po pramene.
164 3 - Stredoslovenská 3-3440-1-1 MO SRZ Čadca kaprová lovný 3-3440-1-1 Rybník Milošová Čadca MO SRZ Nie Vodná plocha rybníka (3 ha) pri miestnej časti Čadca - Milošová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
165 3 - Stredoslovenská 3-3520-1-1 MO SRZ Čadca kaprová lovný 3-3520-1-1 Rybník Svrčinovský Čadca MO SRZ Nie Vodná plocha rybníka (2 ha) pri obci Svrčinovec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
166 3 - Stredoslovenská 3-3960-4-2 MO SRZ Čadca pstruhová chovný 3-3960-4-2 Šľahorov potok Šľahorov potok Čadca MO Nie Šľahorov potok od ústia do rieky Čierňanka v obci Svrčinovec po štátnu hranicu s ČR.
167 3 - Stredoslovenská 3-4410-4-1 MO SRZ Čadca pstruhová lovný 3-4410-4-1 Trstená Čadca MO SRZ Nie Potok Trstená od ústia do rieky Kysuca v obci Raková po pramene nad osadou Korcháňovci.
168 3 - Stredoslovenská 3-4850-4-2 MO SRZ Čadca pstruhová chovný 3-4850-4-2 Veľký potok (Čadca) Veľký potok (Čadca) Čadca MO Nie Veľký potok od sedimentačnej zdrže po pramene.
169 3 - Stredoslovenská 3-6080-4-1 MO SRZ Čadca pstruhová lovný 3-6080-4-1 Vychylovka Čadca MO SRZ Nie Potok Vychylovka od ústia do rieky Bystrica v obci Nová Bystrica po pramene.
170 4 - Východoslovenská 4-1210-1-1 MO SRZ Čierna nad Tisou kaprová lovný 4-1210-1-1 Latorica č. 4 Čierna nad Tisou MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Latorica od hrádze / 23 rkm / po štátnu hranicu SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru.
171 4 - Východoslovenská 4-1760-1-1 MO SRZ Čierna nad Tisou kaprová lovný 4-1760-1-1 OR Čéne Čierna nad Tisou MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (7,5 ha) pri obci Čierna. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
172 4 - Východoslovenská 4-2800-1-1 MO SRZ Čierna nad Tisou kaprová lovný 4-2800-1-1 Tisa Čierna nad Tisou MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR - Maďarsko po štátne hranice SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Hlavný tok rieky Tisa v danom úseku - hraničná voda, v tomto úseku je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
173 4 - Východoslovenská 4-0380-4-1 MO SRZ Dobšiná pstruhová lovný 4-0380-4-1 Dobšinský potok Dobšiná MO SRZ Nie Dobšinský potok od ústia do VVN Dobšiná po pramene.
174 4 - Východoslovenská 4-2290-4-1 MO SRZ Dobšiná pstruhová lovný 4-2290-4-1 Slaná č. 4 Dobšiná MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Slaná od ústia Dobšinského potoka po pramene.
175 4 - Východoslovenská 4-3920-4-1 MO SRZ Dobšiná pstruhová lovný 4-3920-4-1 VN Vlčia Dolina Dobšiná MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (2 ha) vo Vlčej doline v Dobšinej.
176 4 - Východoslovenská 4-4100-4-1 MO SRZ Dobšiná pstruhová lovný 4-4100-4-1 VVN Dobšiná Dobšiná MO SRZ Nie Vodná plocha vyrovnávacej vodnej nádrže (8,5 ha) pri meste Dobšiná.
177 3 - Stredoslovenská 3-0400-4-1 MO SRZ Dolný Kubín pstruhová lovný 3-0400-4-1 Bystrička (Dolný Kubín) Dolný Kubín MO SRZ Nie Potok Bystrička od ústia do Oravy pod železničnou zastávkou Bystrička po pramene, vrátane prítokov. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
178 3 - Stredoslovenská 3-1300-4-1 MO SRZ Dolný Kubín pstruhová lovný 3-1300-4-1 Istebnianka Dolný Kubín MO SRZ Nie Istebnianka (Istebiansky potok) od ústia do Oravy nad podnikom OFZ Istebné po pramene nad obcou Istebné.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
179 3 - Stredoslovenská 3-1360-4-1 MO SRZ Dolný Kubín pstruhová lovný 3-1360-4-1 Jasenovský potok Dolný Kubín MO SRZ Nie Jasenovský potok (Kubínsky) od kaskády pri Florinovom dome v Dolnom Kubínepo pramene nad obcou Osádka, vrátane prítokov. Do revíru patrí aj Leštinský potok ústia vo Vyšnom Kubíne po pramene nad obcou Jasenová. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
180 3 - Stredoslovenská 3-1480-4-2 MO SRZ Dolný Kubín pstruhová chovný 3-1480-4-2 Jelšava Jelšava Dolný Kubín MO Nie Jelšava (Jelšavský potok) a Ráztočný potok od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne po pramene (Jelšava - pramene pod Kubínskou Hoľou).
181 3 - Stredoslovenská 3-1910-4-1 MO SRZ Dolný Kubín pstruhová lovný 3-1910-4-1 Lehotský potok Dolný Kubín MO SRZ Nie Čiastkové povodie Lehotského potoka od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne - Malý Bysterec po pramene nad obcou Beňova Lehota.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
182 3 - Stredoslovenská 3-2270-4-2 MO SRZ Dolný Kubín pstruhová chovný 3-2270-4-2 Mlynský potok (Dolný Kubín) Mlynský potok (Dolný Kubín) Dolný Kubín MO Nie Mlynský potok od ústia do rieky Orava pod obcou Zábrež po pramene nad obcou Oravská Poruba.
183 3 - Stredoslovenská 3-2620-1-1 MO SRZ Dolný Kubín kaprová lovný 3-2620-1-1 OR Istebné Dolný Kubín MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena rieky Oravy od závodu OFZ v Istebnom po vodnú zdrž pri moste do obce Žaškov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
184 3 - Stredoslovenská 3-2710-6-1 MO SRZ Dolný Kubín lipňová lovný 3-2710-6-1 Orava č. 1a (H) Dolný Kubín MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po betónovú lavičku pre peších pri futbalovom ihrisku v Dolnom Kubíne a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
185 3 - Stredoslovenská 3-3080-4-1 MO SRZ Dolný Kubín pstruhová lovný 3-3080-4-1 Pucov potok Dolný Kubín MO SRZ Nie Pucov potok od ústia do Oravy v obci Medzibrodie n/Oravou po pramene. nad obcou Pokryváč vrátane prítokov.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
186 3 - Stredoslovenská 3-4170-1-1 MO SRZ Dolný Kubín kaprová lovný 3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica Dolný Kubín MO SRZ Áno Vodná plocha štrkoviska (17,3 ha) pozostávajúceho zo 17 vodných plôch pri obci Párnica - Záhrabovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
187 3 - Stredoslovenská 3-6130-4-1 MO SRZ Dolný Kubín pstruhová lovný 3-6130-4-1 Zázrivka Dolný Kubín MO SRZ Nie Potok Zázrivka od ústia do Oravy v obci Párnica po pramene nad osadami obce Zázrivá, vrátane prítokov. Revír v NP Malá Fatra. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
188 3 - Stredoslovenská 3-6190-4-1 MO SRZ Dolný Kubín pstruhová lovný 3-6190-4-1 Žaškovský potok Dolný Kubín MO SRZ Nie Žaškovský potok od ústia do Oravy pod obcou Žaškov po pramene nad obcou Žaškov s prítokmi.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.
189 2 - Západoslovenská 2-0430-1-1 MO SRZ Drahovce kaprová lovný 2-0430-1-1 Dudváh č. 3 Drahovce MO SRZ Áno Čiastkové povodie Dudváhu od obce Pečeňady rkm 14,05 po obec Veselé rkm 22,08.
190 2 - Západoslovenská 2-1391-1-1 MO SRZ Drahovce kaprová lovný 2-1391-1-1 N - kanál Drahovce MO SRZ Áno Čiastkové povodie melioračného kanála od začiatku - vyústenia z Drahovského kanála po ústie do Dudváhu.
191 2 - Západoslovenská 2-1680-1-1 MO SRZ Drahovce kaprová lovný 2-1680-1-1 OR Kochanová Drahovce MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (1 ha) Váhu pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
192 2 - Západoslovenská 2-2880-1-1 MO SRZ Drahovce kaprová lovný 2-2880-1-1 Štrkovisko Baková Drahovce MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (5 ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
193 2 - Západoslovenská 2-3450-1-1 MO SRZ Drahovce kaprová lovný 2-3450-1-1 Štrkovisko Klčoviny Drahovce MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (13 ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
194 2 - Západoslovenská 2-3470-1-1 MO SRZ Drahovce kaprová lovný 2-3470-1-1 Štrkovisko Kňazová Drahovce MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
195 2 - Západoslovenská 2-4130-1-1 MO SRZ Drahovce kaprová lovný 2-4130-1-1 Štrkovisko Važina Drahovce MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (7 ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
196 2 - Západoslovenská 2-4200-1-1 MO SRZ Drahovce kaprová lovný 2-4200-1-1 Štrkovisko Vinišov Drahovce MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (4 ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
197 2 - Západoslovenská 2-4400-1-1 MO SRZ Drahovce kaprová lovný 2-4400-1-1 Váh č. 5 Drahovce MO SRZ Áno Čiastkové povodie Váhu od ústia Jalšovského potoka pri obci Jalšové po ústie Ratnovského potoka pri obci Sokolovce.
198 3 - Stredoslovenská 3-0240-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-0240-4-1 Bolešovský potok Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Bolešovský potok od obce Borčice po pramene mimo VN Bolešov.
199 3 - Stredoslovenská 3-0250-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-0250-4-1 Borčický potok Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Borčický potok od cesty Nemšová-Borčice, kde presakuje do pôdy po pramene.
200 3 - Stredoslovenská 3-0750-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-0750-4-1 Dubnický potok Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Dubnický potok od ústia do rieky Váh po pramene.
201 3 - Stredoslovenská 3-0770-4-2 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová chovný 3-0770-4-2 Dúbravský potok (Dubnica) Dúbravský potok (Dubnica) Dubnica nad Váhom MsO Nie Dúbravský a Strošovský potok od ústia do Tovarského potoka po pramene.
202 3 - Stredoslovenská 3-1240-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-1240-4-1 Ilavka Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Potok Ilavka od ústia do Porubského potoka v meste Ilava po pramene.
203 3 - Stredoslovenská 3-1600-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-1600-4-1 Kolačínsky potok Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Kolačínsky potok od ústia do enklávy Nosického kanála pri obci Trenčianska Teplá po pramene.
204 3 - Stredoslovenská 3-1650-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-1650-4-1 Kopecký potok Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Kopecký potok od ústia do Podhradského potoka po pramene.
205 3 - Stredoslovenská 3-1700-4-2 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová chovný 3-1700-4-2 Košecký potok Košecký potok Dubnica nad Váhom MsO Nie Košecký potok a potok Stredná od ústia do Podhradského potoka po pramene.
206 3 - Stredoslovenská 3-1750-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-1750-4-1 Krivoklátsky potok č. 1 Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Krivoklátsky potok od ústia do VN Slavnica po skalnú stenu nad obcou Krivoklát.
207 3 - Stredoslovenská 3-1760-4-2 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová chovný 3-1760-4-2 Krivoklátsky potok č. 2 Krivoklátsky potok č. 2 Dubnica nad Váhom MsO Nie Krivoklátsky potok od skalnej steny nad obcou Krivoklát po pramene.
208 3 - Stredoslovenská 3-1940-4-2 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová chovný 3-1940-4-2 Lieskovský potok Lieskovský potok Dubnica nad Váhom MsO Nie Lieskovský potok od ústia do Dubnického potoka po pramene.
209 3 - Stredoslovenská 3-2080-4-2 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová chovný 3-2080-4-2 Lúčkovský potok Lúčkovský potok Dubnica nad Váhom MsO Nie Lúčkovský potok od ústia do kanála pri obci Ladce po pramene.
210 3 - Stredoslovenská 3-2530-1-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom kaprová lovný 3-2530-1-1 Nosický kanál č. 9 Dubnica nad Váhom MsO SRZ Áno Čiastkové povodie Nosického kanála od diaľničného privádzača Nemšová - Dubnica n/Váhom po hydrocentrálu v Ladcoch.
211 3 - Stredoslovenská 3-2630-1-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom kaprová lovný 3-2630-1-1 OR Kalná - Dulovské č. 1 a 2 Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Vodná plocha (1,75 ha)odstavených ramien Váhu pri obci Dulov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
212 3 - Stredoslovenská 3-2640-1-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom kaprová lovný 3-2640-1-1 OR Ladce Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (3 ha) Váhu pri obci Ladce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
213 3 - Stredoslovenská 3-2700-1-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom kaprová lovný 3-2700-1-1 OR Štrková - Dulovské č. 1 a 2 Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Vodná plocha (3,5 ha) odstavených ramien Váhu pri obci Dulov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
214 3 - Stredoslovenská 3-2880-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-2880-4-1 Podhorský potok Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Podhorský potok od ústia do štrkoviska Kameničany po pramene.
215 3 - Stredoslovenská 3-2890-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-2890-4-1 Podhradský potok Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Podhradský potok od ústia do Nosického kanála Váhu pri meste Ilava po pramene.
216 3 - Stredoslovenská 3-2930-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-2930-4-1 Porubský potok Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Porubský potok od ústia do Podhradského potoka v meste Ilava po pramene.
217 3 - Stredoslovenská 3-2980-4-2 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová chovný 3-2980-4-2 Prejtiansky potok č. 1 Prejtiansky potok č. 1 Dubnica nad Váhom MsO Nie Prejtiansky potok od ústia do VN Prejta - Vystrkov č. 1 po pramene.
218 3 - Stredoslovenská 3-2990-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-2990-4-1 Prejtiansky potok č. 2 Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Prejtiansky potok od hrádzového telesa VN Prejta - Vystrkov č. 3 po ústie do VN Prejta - dolná.
219 3 - Stredoslovenská 3-3030-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-3030-4-1 Prusčanský potok Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Prusčanský potok od ústia do rieky Váh pri obci Podvažie po pramene.
220 3 - Stredoslovenská 3-3400-1-2 MsO SRZ Dubnica nad Váhom kaprová chovný 3-3400-1-2 Rybník Ilava - Pivovar Rybník Ilava - Pivovar Dubnica nad Váhom MsO Nie Vodná plocha rybníka v meste Ilava.
221 3 - Stredoslovenská 3-3490-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-3490-4-1 Rybník Prejta - Vystrkov č. 1, 2, 3 Rybník Prejta - Vystrkov č. 1, 2, 3 Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Vodná plocha rybníkov (2,7 ha) nad obcou Prejta - Vystrkov.
222 3 - Stredoslovenská 3-3950-4-2 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová chovný 3-3950-4-2 Suchlica Suchlica Dubnica nad Váhom MsO Nie Potok Suchlica od ústia do štrkoviska Horovce po pramene.
223 3 - Stredoslovenská 3-4100-1-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom kaprová lovný 3-4100-1-1 Štrkovisko Dubnička Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (35 ha) pri meste Dubnica nad Váhom.
224 3 - Stredoslovenská 3-4130-1-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom kaprová lovný 3-4130-1-1 Štrkovisko Horovce - Pod Drotami Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (3 ha) pri obci Horovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
225 3 - Stredoslovenská 3-3401-1-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom kaprová lovný 3-3401-1-1 Štrkovisko Chovný rybník Ilava Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Vodná plocha (11,2 ha) štrkoviska pri meste Ilava. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
226 3 - Stredoslovenská 3-4380-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-4380-4-1 Tovarský potok Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Tovarský potok od ústia do Kalná - OR Dúlov vrátane prítokov.
227 3 - Stredoslovenská 3-4570-1-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom kaprová lovný 3-4570-1-1 Váh č. 9 Dubnica nad Váhom MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Váh od diaľničného privádzača Nemšová - Dubnica n/V po hydrocentrálu v Ladcoch.
228 3 - Stredoslovenská 3-4930-4-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom pstruhová lovný 3-4930-4-1 VN Bolešov - Gilianka Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže nad obcou Bolešov.
229 3 - Stredoslovenská 3-5600-1-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom kaprová lovný 3-5600-1-1 VN Prejta - dolná Dubnica nad Váhom MsO SRZ Áno Vodná plocha nádrže (18 ha) pri obci Prejta. V časti nádrže od hrádze Nosického kanála je zimovisko rýb (31.10.-15.3.) vyznačené tabuľami. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
230 3 - Stredoslovenská 3-5610-1-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom kaprová lovný 3-5610-1-1 VN Prejta - horná Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (8,5 ha) pri obci Prejta. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
232 3 - Stredoslovenská 3-5770-1-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom kaprová lovný 3-5770-1-1 VN Slavnica č. 1, 2 Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrží (1,5 ha) pri obci Slavnica. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
233 3 - Stredoslovenská 3-5880-1-1 MsO SRZ Dubnica nad Váhom kaprová lovný 3-5880-1-1 VN Tunežice Dubnica nad Váhom MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (1 ha) pri obci Tunežice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
234 1 - Bratislavská 1-0900-1-1 MO SRZ Dunajská Lužná kaprová lovný 1-0900-1-1 Štrkovisko Dunajská Lužná - Malá Voda Dunajská Lužná MO SRZ Áno Vodná plocha štrkoviska (20 ha) pri obci Dunajská Lužná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: šťuka 70 cm.
235 1 - Bratislavská 1-0950-1-1 MO SRZ Dunajská Lužná kaprová lovný 1-0950-1-1 Štrkovisko Kalinkovo Dunajská Lužná MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (8 ha) pri obci Kalinkovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: šťuka 70 cm.
236 1 - Bratislavská 1-1020-1-1 MO SRZ Dunajská Lužná kaprová lovný 1-1020-1-1 Štrkovisko Piesková jama - Dunajská Lužná Štrkovisko Piesková jama - Dunajská Lužná Dunajská Lužná MO Nie Vodná plocha štrkoviska pri obci Dunajská Lužná.
237 1 - Bratislavská 1-1040-1-1 MO SRZ Dunajská Lužná kaprová lovný 1-1040-1-1 Štrkovisko Rovinka Veľká Voda Dunajská Lužná MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (60 ha) pri obci Rovinka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: šťuka 70 cm.
238 1 - Bratislavská 1-1050-1-1 MO SRZ Dunajská Lužná kaprová lovný 1-1050-1-1 Štrkovisko Rovinka Za hrádzou Dunajská Lužná MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Rovinka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: šťuka 70 cm.
239 2 - Západoslovenská 2-0900-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-0900-1-1 Jazero Varjaš č. 1 pri Gabčíkove Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha jazera (1,5 ha) pri obci Gabčíkovo. Lovná miera: lieň 40 cm.
240 2 - Západoslovenská 2-0910-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-0910-1-1 Jazero Varjaš č. 2 pri Gabčíkove Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha jazera (1,5 ha) pri obci Gabčíkovo. Lovná miera: lieň 40 cm.
241 2 - Západoslovenská 2-0920-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-0920-1-1 Jazero Veľký Les Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha jazera (2 ha) pri obci Gabčíkovo. Lovná miera: lieň 40 cm.
242 2 - Západoslovenská 2-1040-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-1040-1-1 Klátovské rameno č.2 Klátovské rameno č.2 Dunajská Streda MsO Nie Klátovské rameno od ústia Dolnobarského kanála po pramene.
243 2 - Západoslovenská 2-1210-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-1210-1-1 Malý Dunaj č. 3 Dunajská Streda MsO SRZ Áno Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Trstice - Trhová Hradská po stavidlo v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda. Lovná miera: lieň 40 cm.
244 2 - Západoslovenská 2-1950-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-1950-1-1 OR Trstice Dunajská Streda MsO SRZ Áno Odstavené rameno Malého Dunaja pri obci Trstice.Lovná miera: lieň 40 cm.
245 2 - Západoslovenská 2-2230-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-2230-1-1 Rašelinisko Horná Potôň - Lúky 1-2 Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha dvoch rašelinísk (2 ha) pri obci Horná Potôň - Lúky. Lovná miera: lieň 40 cm.
246 2 - Západoslovenská 2-2240-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-2240-1-1 Rašelinisko Horná Potôň - Lúky- 3 Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha rašeliniska (3 ha) pri obci Horná Potôň - Lúky. Lovná miera: lieň 40 cm.
247 2 - Západoslovenská 2-2850-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-2850-1-1 Štrkovisko Antónia Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Gabčíkovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
248 2 - Západoslovenská 2-2900-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-2900-1-1 Štrkovisko Bartus Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Eliašovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
249 2 - Západoslovenská 2-2920-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-2920-1-1 Štrkovisko Bellová Ves Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Bellová Ves. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
250 2 - Západoslovenská 2-2930-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-2930-1-1 Štrkovisko Bendö č. 1 Dunajská Streda MsO SRZ Áno Vodná plocha štrkoviska (5 ha)pri obci Gabčíkovo. Vchod ku štrkovisku je medzi Boheľovom a Patašom. Lovná miera: lieň 40 cm.
251 2 - Západoslovenská 2-2940-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-2940-1-1 Štrkovisko Bendö č. 2 Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Gabčíkovo. Lovná miera: lieň 40 cm.
252 2 - Západoslovenská 2-2970-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-2970-1-1 Štrkovisko Blažov Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Blažov. Lovná miera: lieň 40 cm.
253 2 - Západoslovenská 2-3000-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3000-1-1 Štrkovisko Böky pri Gabčíkove Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Gabčíkovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
254 2 - Západoslovenská 2-3050-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3050-1-1 Štrkovisko Čáky Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (0,5 ha) pri obci Orechová Potôň - Lúky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
255 2 - Západoslovenská 2-3080-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3080-1-1 Štrkovisko Čečinská Potôň Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Čečinská Potôň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
256 2 - Západoslovenská 2-3160-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3160-1-1 Štrkovisko Dolný Bar č. 1 Štrkovisko Dolný Bar č. 1 Dunajská Streda MsO Nie Vodná plocha štrkoviska pri obci Dolný Bar.
257 2 - Západoslovenská 2-3170-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3170-1-1 Štrkovisko Dolný Bar č. 2 Štrkovisko Dolný Bar č. 2 Dunajská Streda MsO Nie Vodná plocha štrkoviska pri obci Dolný Bar.
258 2 - Západoslovenská 2-3250-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3250-1-1 Štrkovisko Eliašovce - Krčma Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) v obci Eliášovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
259 2 - Západoslovenská 2-3280-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3280-1-1 Štrkovisko Holice Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (0,5 ha) pri obci Holice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
260 2 - Západoslovenská 2-3310-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3310-1-1 Štrkovisko Horný Bar Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2,5 ha) pri obci Horný Bar. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
261 2 - Západoslovenská 2-3360-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3360-1-1 Štrkovisko Jahodná č. 1 Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (0,5 ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
262 2 - Západoslovenská 2-3370-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3370-1-1 Štrkovisko Jahodná č. 2 Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (0,5 ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
263 2 - Západoslovenská 2-3380-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3380-1-1 Štrkovisko Jahodná č. 3 Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (0,5 ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
264 2 - Západoslovenská 2-3390-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3390-1-1 Štrkovisko Jahodná č. 4 Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (8 ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
265 2 - Západoslovenská 2-3400-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3400-1-1 Štrkovisko Jastrabie Kračany Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Jastrabie Kračany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
266 2 - Západoslovenská 2-3590-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3590-1-1 Štrkovisko Lesné Kračany Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Lesné Kračany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
267 2 - Západoslovenská 2-3620-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3620-1-1 Štrkovisko Magla - Vrakúň Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (3 ha) pri obci Vrakúň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
268 2 - Západoslovenská 2-3680-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3680-1-1 Štrkovisko Michal na Ostrove - Kolónia Štrkovisko Michal na Ostrove - Kolónia Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (5 ha) pri obci Michal na Ostrove. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
269 2 - Západoslovenská 2-3720-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3720-1-1 Štrkovisko Mógol Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Gabčíkovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
270 2 - Západoslovenská 2-3780-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3780-1-1 Štrkovisko Ohrady č. 1 a 2 Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha dvoch štrkovísk (8 ha) pri obci Ohrady. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
271 2 - Západoslovenská 2-3820-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3820-1-1 Štrkovisko Orechová Potôň č. 1 Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Orechová Potôň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
272 2 - Západoslovenská 2-3830-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3830-1-1 Štrkovisko Orechová Potôň č. 2 Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Orechová Potôň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
273 2 - Západoslovenská 2-3850-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3850-1-1 Štrkovisko Padáň Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Padáň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
274 2 - Západoslovenská 2-3890-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-3890-1-1 Štrkovisko Polcestie Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (6 ha) pri Dunajskej Strede. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
275 2 - Západoslovenská 2-4090-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-4090-1-1 Štrkovisko Trhová Hradská Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (4 ha) pri obci Trhová Hradská. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
276 2 - Západoslovenská 2-4140-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-4140-1-1 Štrkovisko Veľké Blahovo Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (0,5 ha) pri obci Veľké Blahovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
277 2 - Západoslovenská 2-4180-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-4180-1-1 Štrkovisko Vieska Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1,5 ha) pri obci Vieska. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
278 2 - Západoslovenská 2-4220-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-4220-1-1 Štrkovisko Vitény Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Eliašovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
279 2 - Západoslovenská 2-4230-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-4230-1-1 Štrkovisko Vydrany Dunajská Streda MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Vydrany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
280 2 - Západoslovenská 2-5690-1-1 MsO SRZ Dunajská Streda kaprová lovný 2-5690-1-1 Žitnoostrovské kanály č. 3 Dunajská Streda MsO SRZ Áno Vodná plocha Žitnoostrovských melioračných kanálov: Trstená na Ostrove - Vrakúň, Vrakúň - Šarkan, Dobrohošť - Šarkan, Gabčíkovo - Topoľovec, Śulany - Jurová, Trstená na Ostrove - Baka, Dolnobarský kanál od cestného mosta Dunajská Streda - Komárno pri obci Dolný Bar po vyústenie z Dunaja. Čiližský potok od cestného mosta Pataš po pramene a Lehnický kanál s prítokmi. Lovná miera: lieň 40 cm.
281 1 - Bratislavská 1-0010-1-1 MO SRZ Gajary kaprová lovný 1-0010-1-1 Bobrie jazero Gajary MO SRZ Nie Vodná plocha dvoch jazier (4,5 ha) - Horné Bobrie jazero (2 ha) v obci Gajary a Dolné Bobrie jazero (2,5 ha) v obci Gajary. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
282 1 - Bratislavská 1-0030-1-1 MO SRZ Gajary kaprová lovný 1-0030-1-1 Cirno Gajary MO SRZ Nie Vodná plocha (0,75 ha) pri obci Gajary.
283 1 - Bratislavská 1-0180-1-1 MO SRZ Gajary kaprová lovný 1-0180-1-1 Horné rameno Gajary MO SRZ Nie Vodná plocha (0,6 ha) pri obci Suchohrad.
284 1 - Bratislavská 1-0410-1-1 MO SRZ Gajary kaprová lovný 1-0410-1-1 Morava č. 3 Gajary MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Moravy od rkm 33,3 pri obci Záhorská Ves-Suchohrad po ústie Rudavy rkm 51,8. Revír je hraničná voda - lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
285 1 - Bratislavská 1-0450-1-1 MO SRZ Gajary kaprová lovný 1-0450-1-1 OR Štokrzí Gajary MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (0,3 ha) Moravy pri obci Gajary.
286 1 - Bratislavská 1-0480-1-1 MO SRZ Gajary kaprová lovný 1-0480-1-1 Požiarna nádrž Gajary MO SRZ Nie Vodná plocha (1,9 ha) v obci Gajary.
288 1 - Bratislavská 1-0860-1-1 MO SRZ Gajary kaprová lovný 1-0860-1-1 Špek Gajary MO SRZ Nie Sústava vodných plôch (7,6 ha) pri obci Gajary - Kruh (2,5 ha), Junkov Dolec (1 ha), Habán (0,3 ha), Strža (1,2 ha),Štelc a výkopa (1,5 ha), Špek (0,8 ha).
289 1 - Bratislavská 1-0910-1-1 MO SRZ Gajary kaprová lovný 1-0910-1-1 Štrkovisko Gajarsko - Suchohradské Gajary MO SRZ Nie Vodná plocha 3 štrkovísk(4,5 ha) - pri obci Gajary (3,5 ha), pri obci Suchohrad (0,5 ha a 0,5 ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
290 1 - Bratislavská 1-1240-1-1 MO SRZ Gajary kaprová lovný 1-1240-1-1 Tunka Gajary MO SRZ Nie Vodná plocha (0,4 ha) pri obci Gajary.
291 1 - Bratislavská 1-1470-1-1 MO SRZ Gajary kaprová lovný 1-1470-1-1 Záhorský kanál Gajary MO SRZ Áno Vodná plocha od ústia do Pruksi po Homolský most.
292 2 - Západoslovenská 2-0320-1-1 MsO SRZ Galanta kaprová lovný 2-0320-1-1 Čierna voda č. 1 Galanta MsO SRZ Áno Čiastkové povodie Čiernej vody od ústia Malého Dunaja pri Starom lese po čerpaciu stanicu pri sútoku Stoličného potoka, staré koryto Čiernej vody od ústia do Malého Dunaja pod obcou Dolný Chotár po stavidlo pri obci Čierna Voda. Holecov kanál a vodná plocha Fekete ér pri obci Kráľov Brod a Kráľovobrodský kanál. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
293 2 - Západoslovenská 2-0410-1-1 MsO SRZ Galanta kaprová lovný 2-0410-1-1 Dudváh č. 1 Galanta MsO SRZ Áno Čiastkové povodie Dudváhu od ústia Čiernej vody po ústie Gidry pri obci Malá Mača, Salibský dudváh od ústia pri obci Čierny Brod po sútok s Čiernou vodou, kanál Pena od ústia Dudváhu po obec Kajal a potok Derňa od ústia po pramene a Gorazdovský kanál, odvodňovací kanál VN Kráľová, Kajalský kanál po zavlažovací kanál pri obci Kajal. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
294 2 - Západoslovenská 2-1220-1-1 MsO SRZ Galanta kaprová lovný 2-1220-1-1 Malý Dunaj č. 4 Galanta MsO SRZ Áno Čiastkové povodie Malého Dunaja od stavidla v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda po cestný most Jelka - Eliášovce. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
295 2 - Západoslovenská 2-1920-1-1 MsO SRZ Galanta kaprová lovný 2-1920-1-1 OR Starý les /Aggerdó/ Galanta MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (17 ha) Malého Dunaja v obci Mostová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
296 2 - Západoslovenská 2-3110-1-1 MsO SRZ Galanta kaprová lovný 2-3110-1-1 Štrkovisko Čierny Brod Galanta MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (40 ha) Sziget v obci Čierny Brod. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
297 2 - Západoslovenská 2-3150-1-1 MsO SRZ Galanta kaprová lovný 2-3150-1-1 Štrkovisko Dolné Saliby Galanta MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) v obci Dolné Saliby. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45cm.
298 2 - Západoslovenská 2-4270-1-1 MsO SRZ Galanta kaprová lovný 2-4270-1-1 Štrkovisko Zúgó Galanta MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) v obci Čierny Brod. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm. 54
299 2 - Západoslovenská 2-5050-1-2 MsO SRZ Galanta kaprová chovný 2-5050-1-2 VN Nebojsa VN Nebojsa Galanta MsO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Nebojsa a potok Derňa od ústia do nádrže po stavidlo v obci Gáň.
300 2 - Západoslovenská 2-5340-1-2 MsO SRZ Galanta kaprová chovný 2-5340-1-2 VN Šárd VN Šárd Galanta MsO Nie Vodná plocha nádrže v meste Galanta a potok Šárd od ústia po pramene.
301 4 - Východoslovenská 4-0020-4-2 MO SRZ Gelnica pstruhová chovný 4-0020-4-2 Banský potok (Gelnica) Banský potok (Gelnica) Gelnica MO Nie Banský potok od ústia v obci Helcmanovce po pramene.
302 4 - Východoslovenská 4-0550-1-1 MO SRZ Gelnica kaprová lovný 4-0550-1-1 Hnilec č. 1 Gelnica MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri obci Jaklovce po cestný most pri Huti Matilda pri obci Prakovce. Lovná miera: lipeň 30 cm.
303 4 - Východoslovenská 4-0560-4-1 MO SRZ Gelnica pstruhová lovný 4-0560-4-1 Hnilec č. 2 Gelnica MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri Huti Matilda pri obci Prakovce po ústie Smolnického potoka v obci Mníšek nad Hnilcom. Lovná miera: lipeň 30 cm.
304 4 - Východoslovenská 4-0710-4-1 MO SRZ Gelnica pstruhová lovný 4-0710-4-1 Hrelikov potok Gelnica MO SRZ Nie Potok Hrelikov od ústia v obci Prakovce po pramene.
305 4 - Východoslovenská 4-0880-4-2 MO SRZ Gelnica pstruhová chovný 4-0880-4-2 Jedlinský potok Jedlinský potok Gelnica MO Nie Jedlinský potok od ústia pri obci Kojšov po pramene.
306 4 - Východoslovenská 4-1020-4-1 MO SRZ Gelnica pstruhová lovný 4-1020-4-1 Kojšovský potok Gelnica MO SRZ Nie Kojšovský potok od ústia po pramene.
307 4 - Východoslovenská 4-1480-4-2 MO SRZ Gelnica pstruhová chovný 4-1480-4-2 Medvedžo potok Medvedžo potok Gelnica MO Nie Potok Medvedžo od ústia v obci Helcmanovce po vyústenie z bane.
308 4 - Východoslovenská 4-1900-4-1 MO SRZ Gelnica pstruhová lovný 4-1900-4-1 Perlovský potok Gelnica MO SRZ Nie Perlovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene.
309 4 - Východoslovenská 4-1920-4-2 MO SRZ Gelnica pstruhová chovný 4-1920-4-2 Poľovnícky potok Poľovnícky potok Gelnica MO Nie Poľovnícky potok od ústia nad obcou Kojšov po pramene.
310 4 - Východoslovenská 4-2030-4-2 MO SRZ Gelnica pstruhová chovný 4-2030-4-2 Predná dolina Predná dolina Gelnica MO Nie Potok Predná dolina od ústia nad obcou Veľký Folkmár po pramene.
311 4 - Východoslovenská 4-2780-4-2 MO SRZ Gelnica pstruhová chovný 4-2780-4-2 Thurzovský potok Thurzovský potok Gelnica MO Nie Thurzovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene.
312 4 - Východoslovenská 4-3100-4-2 MO SRZ Gelnica pstruhová chovný 4-3100-4-2 Vápenský potok Vápenský potok Gelnica MO Nie Vápenský potok od ústia pod obcou Mníšek nad Hnilcom po pramene.
313 4 - Východoslovenská 4-3150-4-2 MO SRZ Gelnica pstruhová chovný 4-3150-4-2 Veľký Hutný potok Veľký Hutný potok Gelnica MO Nie Veľký Hutný potok od ústia pod obcou Helcmanovce po pramene.
314 4 - Východoslovenská 4-3400-4-1 MO SRZ Gelnica pstruhová lovný 4-3400-4-1 VN Jaklovce Gelnica MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (4,5 ha) pri obci Jaklovce.
315 4 - Východoslovenská 4-3850-4-1 MO SRZ Gelnica pstruhová lovný 4-3850-4-1 VN Thurzov č. 1 a 2 Gelnica MO SRZ Nie Vodná plocha nádrží (2 ha) pri meste Gelnica.
316 4 - Východoslovenská 4-4210-4-1 MO SRZ Gelnica pstruhová lovný 4-4210-4-1 Zimná voda Gelnica MO SRZ Nie Potok Zimná voda od ústia v obci Prakovce po pramene.
317 4 - Východoslovenská 4-4240-4-2 MO SRZ Gelnica pstruhová chovný 4-4240-4-2 Žakarovský potok Žakarovský potok Gelnica MO Nie Žakarovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene.
318 4 - Východoslovenská 4-1010-4-2 MO SRZ Giraltovce pstruhová chovný 4-1010-4-2 Kobylnický potok Kobylnický potok Giraltovce MO Nie Kobylnický potok od ústia pri osade Tarbaj po pramene.
319 4 - Východoslovenská 4-1070-4-2 MO SRZ Giraltovce pstruhová chovný 4-1070-4-2 Koprivnický potok Koprivnický potok Giraltovce MO Nie Koprivnický potok od ústia pri obci Marhaň po pramene a potok Stuľanský od ústia po pramene.
320 4 - Východoslovenská 4-1110-1-2 MO SRZ Giraltovce kaprová chovný 4-1110-1-2 Kukovský potok Kukovský potok Giraltovce MO Nie Kukovský potok od ústia pri obci Železník po pramene a Čepcovský potok od ústia po pramene.
321 4 - Východoslovenská 4-2060-1-1 MO SRZ Giraltovce kaprová lovný 4-2060-1-1 Radomka Giraltovce MO SRZ Áno Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijašský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene.
322 4 - Východoslovenská 4-2840-1-1 MO SRZ Giraltovce kaprová lovný 4-2840-1-1 Topľa č. 4 Giraltovce MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Topľa od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné.
323 4 - Východoslovenská 4-3070-4-1 MO SRZ Giraltovce pstruhová lovný 4-3070-4-1 Uhlisko Giraltovce MO SRZ Nie Potok Uhlisko od ústia pri obci Dubinné po pramene.
324 4 - Východoslovenská 4-3360-1-2 MO SRZ Giraltovce kaprová chovný 4-3360-1-2 VN Giraltovce VN Giraltovce Giraltovce MO Nie Vodná plocha nádrže pri meste Giraltovce.
325 4 - Východoslovenská 4-3580-1-2 MO SRZ Giraltovce kaprová chovný 4-3580-1-2 VN Marhaň č. 1 VN Marhaň č. 1 Giraltovce MO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Marhaň.
326 4 - Východoslovenská 4-3590-1-1 MO SRZ Giraltovce kaprová lovný 4-3590-1-1 VN Marhaň č. 2 a 3 Giraltovce MO SRZ Nie Vodná plocha nádrží (4 ha) pri obci Marhaň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
327 3 - Stredoslovenská 3-0870-4-1 MO SRZ Handlová pstruhová lovný 3-0870-4-1 Handlovka č. 2 Handlová MO SRZ Nie Potok Handlovka od ústia Hradeckého potoka (kaskáda pred Agrospolom) v meste Prievidza po výtokový objekt na stabilizačnom násype v meste Handlová a prítoky Jalovský, Kolárová, Lipníček.
328 3 - Stredoslovenská 3-0880-4-2 MO SRZ Handlová pstruhová chovný 3-0880-4-2 Handlovka č. 2 - chovné potoky (Handlová) Handlovka č. 2 - chovné potoky (Handlová) Handlová MO Nie Potoky Čausiansky, Struhár (Pstruhársky potok), Hraničný potok (Rematský), Morovniansky, Mlynský od ústia do Handlovky po pramene.
329 3 - Stredoslovenská 3-0890-4-2 MO SRZ Handlová pstruhová chovný 3-0890-4-2 Handlovka č. 3 Handlovka č. 3 Handlová MO Nie Potok Handlovka od výtokového objektu na stabilizačnom násype v meste Handlová po hrádzové teleso Handlovského rybníka vrátane prítokov a od ústia do Handlovského rybníka po pramene.
330 3 - Stredoslovenská 3-0900-1-1 MO SRZ Handlová kaprová lovný 3-0900-1-1 Handlovský rybník Handlová MO SRZ Nie Vodná plocha (6,5 ha) rybníka medzi mestom Handlová a obcou Nová Lehota.
331 3 - Stredoslovenská 3-3410-1-1 MO SRZ Handlová kaprová lovný 3-3410-1-1 Rybník Konštantín Handlová MO SRZ Nie Vodná plocha rybníka (1 ha) pri meste Handlová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
332 4 - Východoslovenská 4-0530-4-1 MO SRZ Hanušovce nad Topľou pstruhová lovný 4-0530-4-1 Hermanovský potok Hanušovce nad Topľou MO SRZ Nie Hermanovský potok od ústia po pramene.
333 4 - Východoslovenská 4-0690-4-1 MO SRZ Hanušovce nad Topľou pstruhová lovný 4-0690-4-1 Hrabinka Hanušovce nad Topľou MO SRZ Nie Potok Hrabinka /Hanušovský potok/ od ústia po pramene.
334 4 - Východoslovenská 4-1840-1-1 MO SRZ Hanušovce nad Topľou kaprová lovný 4-1840-1-1 OR Vyšný Žipov Hanušovce nad Topľou MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (0,45 ha) pri obci Vyšný Žipov.
335 4 - Východoslovenská 4-1901-4-1 MO SRZ Hanušovce nad Topľou pstruhová lovný 4-1901-4-1 Petrovský potok Hanušovce nad Topľou MO SRZ Nie Petrovský potok od ústia po pramene.
336 4 - Východoslovenská 4-1901-4-1 MO SRZ Hanušovce nad Topľou pstruhová lovný 4-1901-4-1 Petrovský potok Petrovský potok Hanušovce nad Topľou MO Nie Petrovský potok od ústia po pramene.
337 4 - Východoslovenská 4-2830-1-1 MO SRZ Hanušovce nad Topľou kaprová lovný 4-2830-1-1 Topľa č. 3 Hanušovce nad Topľou MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Topľa od cestného mosta v obci Vyšný Žipov po starý mlyn Tarbaj pri obci Mičakovce.
338 4 - Východoslovenská 4-3730-1-1 MO SRZ Hanušovce nad Topľou kaprová lovný 4-3730-1-1 VN Remeniny Hanušovce nad Topľou MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (1 ha) pri obci Remeniny. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
339 4 - Východoslovenská 4-4080-4-1 MO SRZ Hanušovce nad Topľou pstruhová lovný 4-4080-4-1 Voľanský potok Hanušovce nad Topľou MO SRZ Nie Voľanský potok od ústia po pramene.
340 2 - Západoslovenská 2-2780-1-1 MO SRZ Hlohovec kaprová lovný 2-2780-1-1 Štrkoviská Drahovce Hlohovec MO SRZ Nie Vodná plocha dvoch štrkovísk (17,9 ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
341 2 - Západoslovenská 2-2820-1-1 MO SRZ Hlohovec kaprová lovný 2-2820-1-1 Štrkoviská Zelenice Hlohovec MO SRZ Nie Vodná plocha štrkovísk (20 ha) pri obci Zelenice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
342 2 - Západoslovenská 2-3510-1-1 MO SRZ Hlohovec kaprová lovný 2-3510-1-1 Štrkovisko Koplotovce Hlohovec MO SRZ Nie Vodná plocha 4 štrkovísk (2,9 ha) pri obci Koplotovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
343 2 - Západoslovenská 2-3580-1-1 MO SRZ Hlohovec kaprová lovný 2-3580-1-1 Štrkovisko Leopoldov Hlohovec MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Leopoldov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
344 2 - Západoslovenská 2-3610-1-1 MO SRZ Hlohovec kaprová lovný 2-3610-1-1 Štrkovisko Madunice Hlohovec MO SRZ Nie Vodná plocha 6 štrkovísk pri obci Madunice. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm. Vodná plocha č.3 označená tabuľami predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
345 2 - Západoslovenská 2-3870-1-1 MO SRZ Hlohovec kaprová lovný 2-3870-1-1 Štrkovisko Peter Hlohovec MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (28 ha) pri meste Hlohovec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
346 2 - Západoslovenská 2-3880-1-1 MO SRZ Hlohovec kaprová lovný 2-3880-1-1 Štrkovisko Podšomoď Hlohovec MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (0,9 ha) pri meste Hlohovec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
347 2 - Západoslovenská 2-3950-1-1 MO SRZ Hlohovec kaprová lovný 2-3950-1-1 Štrkovisko Siladice Hlohovec MO SRZ Nie Vodná plocha štrkovísk (5 ha) pri obci Siladice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
348 2 - Západoslovenská 2-4240-1-1 MO SRZ Hlohovec kaprová lovný 2-4240-1-1 Štrkovisko Ypsilon Hlohovec MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (0,85 ha) pri obci Leopoldov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm
349 2 - Západoslovenská 2-4390-1-1 MsO SRZ Hlohovec kaprová lovný 2-4390-1-1 Váh č. 4 Hlohovec MsO SRZ Áno Čiastkové povodie Váhu od ústia Dudváhu pri obci Siladice po ústie Jalšovského potoka pri obci Jalšové. Vážsky kanál od ústia do Váhu po hydrocentrálu v Maduniciach a Terezovské rameno. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm.
350 2 - Západoslovenská 2-0081-1-1 MO SRZ Holíč kaprová lovný 2-0081-1-1 Baráky Holíč MO SRZ Nie Vodná plocha (2,5 ha) pri obci Kátov a vodná plocha Výtržina. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
351 2 - Západoslovenská 2-0640-1-1 MO SRZ Holíč kaprová lovný 2-0640-1-1 Farská voda Holíč MO SRZ Áno Farská voda od ústia do Moravy pri prečerpávacej stanici Kopčany po zhybku pod Chvojnicou a vodná plocha Valcha vyúsťujúca do Farskej vody.
352 2 - Západoslovenská 2-0280-1-1 MO SRZ Holíč kaprová lovný 2-0280-1-1 Chvojnica č. 1 Holíč MO SRZ Áno Čiastkové povodie Chvojnice od ústia po cestný most v obci Dubovce.
353 2 - Západoslovenská 2-0981-1-1 MO SRZ Holíč kaprová lovný 2-0981-1-1 Kanál Kátovské jazero Holíč MO SRZ Áno Vodný tok od hranice s k.ú. Skalica po zhybku pod potokom Chvojnica, kanál Struha od vyústenia z rieky Moravy po sútok s kanálom Kátovské jazero.
354 2 - Západoslovenská 2-1020-1-1 MO SRZ Holíč kaprová lovný 2-1020-1-1 Kátovský Kút Holíč MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (6 ha) pri obci Kátov.
355 2 - Západoslovenská 2-1300-1-1 MO SRZ Holíč kaprová lovný 2-1300-1-1 Melioračný kanál Tvrdonice Holíč MO SRZ Áno Melioračný kanál Tvrdonice od ústia do Moravy pri hati Adamov cez Kopčianske jazero a Novomlynský potok po vyústenie z Farskej vody.
356 2 - Západoslovenská 2-1350-1-1 MO SRZ Holíč kaprová lovný 2-1350-1-1 Morava č. 7b Holíč MO SRZ Áno Čiastkové povodie Moravy od premostenia plynovodu pod Adamovom po hydrocentrálu pri Hodoníne, a Cunínsky potok od ústia po pramene. Revír je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vod-ných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
357 2 - Západoslovenská 2-2830-1-1 MO SRZ Holíč kaprová lovný 2-2830-1-1 Štrkovisko Adamov č. 1 Holíč MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (28 ha) pri meste Gbely. Zákaz vstupu na ostrovy (CHRO). Zákaz kempovania a používania vodných plavidiel - motorových celoročne a bezmotorových od 16.septembra do 9.júla. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
358 2 - Západoslovenská 2-2840-1-1 MO SRZ Holíč kaprová lovný 2-2840-1-1 Štrkovisko Adamov č. 2 Holíč MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (65 ha) pri meste Gbely. Zákaz vstupu na ostrovy (CHRO). Zákaz kempovania a používania vodných plavidiel - motorových celoročne a bezmotorových od 1.marca do 31.mája. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
359 2 - Západoslovenská 2-3010-1-1 MO SRZ Holíč kaprová lovný 2-3010-1-1 Štrkovisko Boričky I. Holíč MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (18 ha) pri obci Kopčany. Zákaz vstupu na ostrovy (CHRO). Zákaz používania vodných plavidiel. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
360 2 - Západoslovenská 2-3020-1-1 MO SRZ Holíč kaprová lovný 2-3020-1-1 Štrkovisko Boričky II. Holíč MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (46 ha) pri obci Kopčany. Zákaz vstupu na ostrovy (CHRO). Zákaz používania vodných plavidiel. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
361 2 - Západoslovenská 2-3290-1-1 MO SRZ Holíč kaprová lovný 2-3290-1-1 Štrkovisko Holíč Holíč MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2,5 ha) pri meste Holíč. Ostrov je chránenou rybárskou oblasťou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
362 2 - Západoslovenská 2-4120-1-1 MO SRZ Holíč kaprová lovný 2-4120-1-1 Štrkovisko Unín Holíč MO SRZ Nie Vodná plocha dvoch štrkovísk (13,5 ha) pri obci Unín a Radimov. Vodná plocha v miestnej časti Malý Unín (2,5 ha) predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Ostrovy sú chránenou rybárskou oblasťou (CHRO). Zákaz používania vodných plavidiel. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
363 2 - Západoslovenská 2-5160-1-1 MO SRZ Holíč kaprová lovný 2-5160-1-1 VN Prietržka Holíč MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (3,5 ha)pri obci Prietržka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: sumec 80 cm, úhor 60 cm.
364 4 - Východoslovenská 4-1100-4-1 MsO SRZ Humenné pstruhová lovný 4-1100-4-1 Krosna Humenné MsO SRZ Nie Potok Krosna od ústia po pramene a potoky Ladičkovský a Hubková od ústia po pramene.
365 4 - Východoslovenská 4-1140-1-1 MsO SRZ Humenné kaprová lovný 4-1140-1-1 Laborec č. 3 Humenné MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta so stavidlom v obci Strážske - Krivošťany po cestný most v obci Hrabovec nad Laborcom. Úsek rieky od starého cestného mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO), celoročný zákaz lovu rýb na tomto úseku! Pre držiteľov miestneho povolenia MsO SRZ Michalovce platí čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta Strážske - Krivošťany po teleso cestného mosta (smer Humenné - Snina) pri OC Hypernova v meste Humenné.
366 4 - Východoslovenská 4-1520-4-2 MsO SRZ Humenné pstruhová chovný 4-1520-4-2 Nechvalka Nechvalka Humenné MsO Nie Potok Nechvalka od ústia po pramene a potoky Zubňanka a Brusný potok od ústia po pramene.
367 4 - Východoslovenská 4-1590-4-1 MsO SRZ Humenné pstruhová lovný 4-1590-4-1 Oľka č. 2 Humenné MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Oľka od ústia potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica po pramene.
368 4 - Východoslovenská 4-1720-4-1 MsO SRZ Humenné pstruhová lovný 4-1720-4-1 Ondavka č. 2 Humenné MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Ondavka od cestného mosta v strede obce Hudcovce po pramene.
369 4 - Východoslovenská 4-2040-4-1 MsO SRZ Humenné pstruhová lovný 4-2040-4-1 Ptava č. 1 Humenné MsO SRZ Nie Čiastkové povodie potoka Ptava od ústia do Laborca po hranicu VO Valaškovce.
370 4 - Východoslovenská 4-2110-4-2 MsO SRZ Humenné pstruhová chovný 4-2110-4-2 Rika Rika Humenné MsO Nie Potok Rika od ústia po pramene.
371 4 - Východoslovenská 4-3020-5-1 MsO SRZ Humenné lipňová lovný 4-3020-5-1 Udava č. 1 Humenné MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Udava od ústia do rieky Laborec naproti železničnej stanice Udavské po cestný most nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica.
372 4 - Východoslovenská 4-3030-4-1 MsO SRZ Humenné pstruhová lovný 4-3030-4-1 Udava č. 2 Humenné MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Udavy od cestného mosta nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica po obec Osadné a potok Iľovnica od ústia po pramene.
373 4 - Východoslovenská 4-3040-4-2 MsO SRZ Humenné pstruhová chovný 4-3040-4-2 Udava č. 3 Udava č. 3 Humenné MsO Nie Čiastkové povodie rieky Udavy od obce Osadné po pramene a Hostovický potok od ústia po pramene.
374 4 - Východoslovenská 4-3300-1-1 MsO SRZ Humenné kaprová lovný 4-3300-1-1 VN Chlmec - Ptava Humenné MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (1 ha) pri obci Chlmec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
375 4 - Východoslovenská 4-3440-1-1 MsO SRZ Humenné kaprová lovný 4-3440-1-1 VN Karná Humenné MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (1 ha) pri obci Karná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
376 4 - Východoslovenská 4-3790-1-1 MsO SRZ Humenné kaprová lovný 4-3790-1-1 VN Slovenská Volová I, II, III Humenné MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrží (3 ha) pri obci Slovenská Volová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
377 4 - Východoslovenská 4-4020-4-1 MsO SRZ Humenné pstruhová lovný 4-4020-4-1 VN Zbojné Humenné MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (4 ha) pri obci Zbojné.
378 4 - Východoslovenská 4-4150-4-1 MsO SRZ Humenné pstruhová lovný 4-4150-4-1 Výrava Humenné MsO SRZ Nie Potok Výrava od ústia pri obci Jabloň po pramene, mimo VN Zbojné.
379 2 - Západoslovenská 2-1000-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-1000-1-1 Kanál Stará Gúta Hurbanovo MO SRZ Áno Kanál od Starej Gúty k cestnému mostu za čerpacou stanicou v obci Martovce po stavidlo. Lovná miera: kapor 45 cm.
380 2 - Západoslovenská 2-1010-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-1010-1-1 Kanál Vrbová Hurbanovo MO SRZ Áno Kanál od cestného mosta v obci Vrbová po predposledný most pred obcou Landor. Lovná miera: kapor 45 cm.
381 2 - Západoslovenská 2-1470-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-1470-1-1 Nový Diel Hurbanovo MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (4 ha) pri majeri Nový Diel. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
382 2 - Západoslovenská 2-2680-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-2680-1-1 Spojovací kanál Martovce Hurbanovo MO SRZ Áno Spojovací kanál Martovce od čerpacej stanice v obci Martovce po ústie do kanála Vrbová. Lovná miera: kapor 45 cm.
383 2 - Západoslovenská 2-2700-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-2700-1-1 Stará Nitra č. 2 Hurbanovo MO SRZ Áno Povodie Starej Nitry od ústia Žitavy pri Martovciach po cestný most Aňaly-Stará Gúta. Lovná miera: kapor 45 cm.
384 2 - Západoslovenská 2-2810-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-2810-1-1 Štrkoviská Vlkanovo Hurbanovo MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (5,5 ha) pri majeri Vlkanovo a štrkoviska Gór (0,5 ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.Lovná miera: kapor 45 cm.
385 2 - Západoslovenská 2-2870-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-2870-1-1 Štrkovisko Bajč Hurbanovo MO SRZ Nie Vodné plochy štrkovísk (1 ha) v obci Bajč pri štátnej ceste (0,5 ha), pri železničnej stanici (0,5 ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
386 2 - Západoslovenská 2-2990-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-2990-1-1 Štrkovisko Bohatá Hurbanovo MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (3,2 ha) pri obci Hurbanovo-Bohatá. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
387 2 - Západoslovenská 2-2989-1-4 MO SRZ Hurbanovo kaprová chyť a pusť! 2-2989-1-4 Štrkovisko Bohatá - malá voda Hurbanovo MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska pri obci Hurbanovo-Bohatá (0,8 ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
388 2 - Západoslovenská 2-3350-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-3350-1-1 Štrkovisko Imeľ Hurbanovo MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri obci Imeľ. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
389 2 - Západoslovenská 2-3500-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-3500-1-1 Štrkovisko Konkol Hurbanovo MO SRZ Nie Vodné plochy dvoch štrkovísk (5,5 ha) pri obci Hurbanovo-Zelený Háj (4 ha + 1,5 ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
390 2 - Západoslovenská 2-3520-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-3520-1-1 Štrkovisko Kotelnica č. 1 Hurbanovo MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) pri majeri Kotelnica. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
391 2 - Západoslovenská 2-3860-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-3860-1-1 Štrkovisko Pavlov Dvor Hurbanovo MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (4,5 ha) pri obci Hurbanovo, časť Pavlov Dvor. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
392 2 - Západoslovenská 2-4221-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-4221-1-1 Štrkovisko Vlkanovo 1 Hurbanovo MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska pri majeri Vlkanovo (3 ha). Lovná miera: kapor 45 cm.
394 2 - Západoslovenská 2-4260-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-4260-1-1 Štrkovisko Zelený Háj Štrkovisko Zelený Háj Hurbanovo MO Nie Vodná plocha štrkoviska pri obci Hurbanovo-Zelený Háj.
395 2 - Západoslovenská 2-5600-1-1 MO SRZ Hurbanovo kaprová lovný 2-5600-1-1 Žitava č. 1 Hurbanovo MO SRZ Áno Čiastkové povodie Žitavy od ústia pri obci Martovce po železničný most Komárno - Nové Zámky pri obci Bajč a priľahlé vodné plochy. Lovná miera: kapor 45 cm.
396 3 - Stredoslovenská 3-0460-4-2 MO SRZ Jelšava pstruhová chovný 3-0460-4-2 Chyžiansky potok Chyžiansky potok Jelšava MO Nie Potok Chyžné od ústia do rieky Muráň pri obci Lubeník po pramene vrátane Kozieho potoka.
397 3 - Stredoslovenská 3-2350-1-1 MO SRZ Jelšava kaprová lovný 3-2350-1-1 Muráň č. 1 Jelšava MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Muráň od ústia do rieky Slaná pri obci Bretka po cestný most pri obci Gemerské Teplice, vrátane prítokov Hlavište, Prihradziansky potok, Lipovník, Rybník, Kováčov potok.
398 3 - Stredoslovenská 3-2360-4-1 MO SRZ Jelšava pstruhová lovný 3-2360-4-1 Muráň č. 2 Jelšava MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Muráň od cestného mosta pri obci Gemerské Teplice po hať pri obci Mokrá Lúka, vrátane prítokov Suchý, Stredný, Mníšanský potok, Múrok, Jordán, Suchá, Lovnický potok.
399 3 - Stredoslovenská 3-2650-1-1 MO SRZ Jelšava kaprová lovný 3-2650-1-1 OR Muráň Jelšava MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) pri obci Lubeník.
400 3 - Stredoslovenská 3-3430-4-2 MO SRZ Jelšava pstruhová chovný 3-3430-4-2 Rybník Lovnica Rybník Lovnica Jelšava MO Nie Vodná plocha dvoch rybníkov pri meste Jelšava.
401 3 - Stredoslovenská 3-5030-1-1 MO SRZ Jelšava kaprová lovný 3-5030-1-1 VN Gemerské Teplice Jelšava MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (12 ha) Gemerské Teplice pri obci Gemerské Teplice.
402 3 - Stredoslovenská 3-5140-1-1 MO SRZ Jelšava kaprová lovný 3-5140-1-1 VN Jelšava Jelšava MO SRZ Nie Vodná plocha (0,8 ha) dvoch nádrží (odkaliskové nádrže) pri meste Jelšava.
403 3 - Stredoslovenská 3-5390-1-1 MO SRZ Jelšava kaprová lovný 3-5390-1-1 VN Miková Jelšava MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (46 ha) Miková pri obci Revúcka Lehota. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Horná časť nádrže pri prítoku označená tabuľami a priestor na vodnej hladine od tabúľ k prítoku označený bójkami je CHRO - celoročný Zákaz lovu rýb.
404 4 - Východoslovenská 4-0100-4-1 MO SRZ Kežmarok pstruhová lovný 4-0100-4-1 Biela voda (Kežmarok) Kežmarok MO SRZ Nie Potok Biela voda od ústia po hranicu TANAPu. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.
405 4 - Východoslovenská 4-0340-4-1 MO SRZ Kežmarok pstruhová lovný 4-0340-4-1 Čierny potok Kežmarok MO SRZ Nie Čierny potok od ústia po hranicu TANAPu a potok Rakúsy od ústia po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.
406 4 - Východoslovenská 4-0610-4-1 MO SRZ Kežmarok pstruhová lovný 4-0610-4-1 Holumnický potok č. 1 Kežmarok MO SRZ Nie Holumnický potok od ústia pri obci Podolínec po hranicu VO Javorina nad o. Ihľany. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.
407 4 - Východoslovenská 4-1330-4-1 MO SRZ Kežmarok pstruhová lovný 4-1330-4-1 Ľubický potok č. 1 Kežmarok MO SRZ Nie Ľubický potok od ústia do Popradu po hranice VO Javorina. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.
408 4 - Východoslovenská 4-1970-6-1 MO SRZ Kežmarok lipňová lovný 4-1970-6-1 Poprad č. 4 (H) Kežmarok MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Holumnica po ústie potoka Biela pri obci Bušovce. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, lipeň 30 cm, sivoň 30 cm.
409 4 - Východoslovenská 4-1990-4-1 MO SRZ Kežmarok pstruhová lovný 4-1990-4-1 Poprad č. 6a Kežmarok MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Čierna voda v Spišskej Belej - časť Strážky po ústie vlásočnice naproti ČOV v Kežmarku. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
410 4 - Východoslovenská 4-1991-4-4 MO SRZ Kežmarok pstruhová chyť a pusť! 4-1991-4-4 Poprad č. 6b Kežmarok MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia vlásočnice naproti ČOV v Kežmarku po lavičku pre peších pri budove pobočky poisťovne Allianz na ul. Dr. Alexandra v Kežmarku.
411 4 - Východoslovenská 4-1992-4-1 MO SRZ Kežmarok pstruhová lovný 4-1992-4-1 Poprad č. 6c Kežmarok MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Poprad od lavičky pre peších pri budove pobočky poisťovne Allianz na ul. Dr. Alexandra v Kežmarku po hať v obcic Veľká Lomnica. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
412 4 - Východoslovenská 4-2320-4-1 MO SRZ Kežmarok pstruhová lovný 4-2320-4-1 Slavkovský potok Kežmarok MO SRZ Nie Slavkovský potok od ústia po hranicu TANAPu. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.
413 4 - Východoslovenská 4-2450-4-2 MO SRZ Kežmarok pstruhová chovný 4-2450-4-2 Stráňanský potok Stráňanský potok Kežmarok MO Nie Stráňanský potok od ústia po pramene, mimo VN Stráne pod Tatrami.
414 4 - Východoslovenská 4-2880-4-1 MO SRZ Kežmarok pstruhová lovný 4-2880-4-1 Toporecký potok Kežmarok MO SRZ Nie Toporecký potok od ústia po pramene a potok Podhorany od ústia po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.
415 4 - Východoslovenská 4-3450-1-1 MO SRZ Kežmarok kaprová lovný 4-3450-1-1 VN Kežmarok Kežmarok MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (10,5 ha) pri meste Kežmarok. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
416 4 - Východoslovenská 4-3600-1-2 MO SRZ Kežmarok kaprová chovný 4-3600-1-2 VN Mlynčeky I. VN Mlynčeky I. Kežmarok MO Nie Vodná plocha nádrže (3,15 ha) pri obci Mlynčeky.
417 4 - Východoslovenská 4-3601-4-1 MO SRZ Kežmarok pstruhová lovný 4-3601-4-1 VN Mlynčeky II. Kežmarok MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (4,05 ha) pri obci Mlynčeky. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
418 4 - Východoslovenská 4-3830-4-2 MO SRZ Kežmarok pstruhová chovný 4-3830-4-2 VN Stráne pod Tatrami VN Stráne pod Tatrami Kežmarok MO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Stráňany.
419 4 - Východoslovenská 4-3930-1-1 MO SRZ Kežmarok kaprová lovný 4-3930-1-1 VN Vrbov č. 1 Kežmarok MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (13,5 ha) pri obci Vrbov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
420 4 - Východoslovenská 4-3940-1-4 MO SRZ Kežmarok kaprová chyť a pusť! 4-3940-1-4 VN Vrbov č. 2 Kežmarok MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (8 ha) pri obci Vrbov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
422 4 - Východoslovenská 4-3950-4-2 MO SRZ Kežmarok pstruhová chovný 4-3950-4-2 VN Vrbov č. 3 VN Vrbov č. 3 Kežmarok MO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Vrbov.
423 4 - Východoslovenská 4-4050-4-1 MO SRZ Kežmarok pstruhová lovný 4-4050-4-1 VN Zlatná Kežmarok MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (6 ha) pri meste Kežmarok. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
424 4 - Východoslovenská 4-4060-1-1 MO SRZ Kežmarok kaprová lovný 4-4060-1-1 VN Žakovce Kežmarok MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (22,5 ha) pri obci Žakovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
425 4 - Východoslovenská 4-4070-4-1 MO SRZ Kežmarok pstruhová lovný 4-4070-4-1 Vojňanský potok Kežmarok MO SRZ Nie Vojňanský potok od ústia po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm.
426 4 - Východoslovenská 4-4090-1-1 MO SRZ Kežmarok kaprová lovný 4-4090-1-1 Vrbovský potok Kežmarok MO SRZ Áno Vrbovský potok od ústia po pramene, mimo VN Vrbov č. 1, 2 , 3, VN Žakovce a VN Kežmarok.
428 4 - Východoslovenská 4-4220-4-2 MO SRZ Kežmarok pstruhová chovný 4-4220-4-2 Zlatná Zlatná Kežmarok MO Nie Potok Zlatná od ústia po pramene, mimo VN Zlatná.
429 2 - Západoslovenská 2-0300-1-1 MO SRZ Kolárovo kaprová lovný 2-0300-1-1 Čergovský kanál Kolárovo MO SRZ Áno Hlavný spojovací kanál Aszód - Čergov od ústia do Váhu pri rkm 18 po vyústenie z Aszódskeho kanála. Lovná miera: lieň 40 cm.
430 2 - Západoslovenská 2-1190-1-1 MO SRZ Kolárovo kaprová lovný 2-1190-1-1 Malý Dunaj č. 1 Kolárovo MO SRZ Áno Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Komoča - Kolárovo po ústie starého koryta Čiernej vody a hlavný kanál od ústia pri osade Köveslágy po hranice okresu Komárno - Šaľa /Csóványos/. Lovná miera: lieň 40 cm.
431 2 - Západoslovenská 2-1690-1-1 MO SRZ Kolárovo kaprová lovný 2-1690-1-1 OR Kolárovské Kolárovo MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (11 ha) Malého Dunaja pri obci Kolárovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
432 2 - Západoslovenská 2-3090-1-1 MO SRZ Kolárovo kaprová lovný 2-3090-1-1 Štrkovisko Čergov Kolárovo MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) v meste Kolárovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.
433 2 - Západoslovenská 2-4360-1-1 MO SRZ Kolárovo kaprová lovný 2-4360-1-1 Váh č. 1 Kolárovo MO SRZ Áno Čiastkové povodie Váhu od cestného mosta Komoča - Kolárovo po rkm 35 a spojovací kanál od cestného mosta Nové Zámky - Komoča po pramene. Lovná miera: lieň 40 cm.
434 2 - Západoslovenská 2-0010-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-0010-1-1 Akácos Komárno MsO SRZ Nie Vodná plocha (16,5 ha) odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri obci Kameničná. Z dôvodu vyhláseného 4. stupňa územnej ochrany lov povolený od 15. júla. Lovná miera: lieň 35 cm.
435 2 - Západoslovenská 2-0020-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-0020-1-1 Apáli Komárno MsO SRZ Nie Vodná plocha (14,10 ha) odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri Komárne. Severná časť starého koryta za ostrovom v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia „chovný“. Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvode vyhlásená za chránenú rybársku oblasť (CHRO), kde platí celoročný zákaz lovu rýb. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
436 2 - Západoslovenská 2-0841-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-0841-1-1 Jazero Kakal Komárno MsO SRZ Nie Vodná plocha jazera (1,41 ha) v obci Zlatná na Ostrove. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
437 2 - Západoslovenská 2-1070-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-1070-1-1 Konkoli Komárno MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (28,6 ha) Vážskeho Dunaja pri obci Kameničná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
438 2 - Západoslovenská 2-2090-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-2090-1-1 Patinský kanál č. 2 Komárno MsO SRZ Áno Vodná plocha Patinského kanála od Majera Bokroš po Komárno. Lovná miera: lieň 35 cm.
439 2 - Západoslovenská 2-2690-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-2690-1-1 Stará Nitra č. 1 Komárno MsO SRZ Áno Povodie Starej Nitry od ústia Vážskeho Dunaja pri čerpačke Lándor po ústie Žitavy pri Martovciach. Zimovisko rýb od čerpačky Lándor po sútok Starej Nitry s Vážskym Dunajom od 15.11. do 15.3. Lovná miera: lieň 35 cm.
440 2 - Západoslovenská 2-3100-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-3100-1-1 Štrkovisko Číčov Komárno MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2,2 ha) v obci Číčov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
441 2 - Západoslovenská 2-3420-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-3420-1-1 Štrkovisko Kava I. Komárno MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (6 ha) v obci Kava. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
442 2 - Západoslovenská 2-3460-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-3460-1-1 Štrkovisko Kližská Nemá Komárno MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2,5 ha) v obci Kližská Nemá. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
443 2 - Západoslovenská 2-3760-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-3760-1-1 Štrkovisko Nesvady Komárno MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (6 ha) v obci Nesvady. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
444 2 - Západoslovenská 2-3960-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-3960-1-1 Štrkovisko Sokolce Komárno MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (4 ha) v obci Sokolce. Severná časť v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia - chovný. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.
445 2 - Západoslovenská 2-4080-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-4080-1-1 Štrkovisko Trávnik Štrkovisko Trávnik Komárno MsO Nie Vodná plocha štrkoviska pri obci Trávnik.
446 2 - Západoslovenská 2-4440-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-4440-1-1 Vážsky Dunaj Komárno MsO SRZ Áno Čiastkové povodie Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo. Lovná miera: lieň 35 cm.
447 2 - Západoslovenská 2-5660-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-5660-1-1 Žitava kanál č. 2 Komárno MsO SRZ Áno Vodná plocha kanála Žitava od ústia potoka Ibolyás po Martovce (vyústenie zo Starej Nitry ). Lovná miera: lieň 35 cm.
448 2 - Západoslovenská 2-5670-1-1 MsO SRZ Komárno kaprová lovný 2-5670-1-1 Žitnoostrovské kanály č. 1 Komárno MsO SRZ Áno Okoličniansko - Komárňanský kanál od ústia v Komárne po okresné hranice Komárno - Dunajská Streda, vrátane vodnej plochy Šemlékeš, kanál Holiare - Kosihy od ústia po okresnú hranicu, kanál Kližská Nemá, kanál Kolárovo - Kameničná a Balvanský kanál. Lovná miera: lieň 35 cm.
449 4 - Východoslovenská 4-0060-4-2 MsO SRZ Košice pstruhová chovný 4-0060-4-2 Belanský potok Belanský potok Košice MsO Nie Belanský potok od ústia po pramene.
450 4 - Východoslovenská 4-0360-4-2 MsO SRZ Košice pstruhová chovný 4-0360-4-2 Črmeľský potok Črmeľský potok Košice MsO Nie Črmeľský potok od ústia v meste Košice po pramene.
451 4 - Východoslovenská 4-0630-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-0630-1-1 Hornád č. 1a Košice MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Hornád od štátnej hranice SR - Maďarsko pri obci Milhosť (Tornyosnemeti) po obec Trstené pri Hornáde v rkm 107,955 až 118,4 - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
452 4 - Východoslovenská 4-0631-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-0631-1-1 Hornád č. 1b Košice MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Hornád od obce Trstené pri Hornáde (rkm 118,4) po cestný most pri splave "Anička", potoky Kysacký a Ždanský od ústia po pramene a odstavené ramená v povodí revíru. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
453 4 - Východoslovenská 4-0632-1-4 MsO SRZ Košice kaprová chyť a pusť! 4-0632-1-4 Hornád č. 1c Košice MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta pri splave „Anička“ po cestný most v obci Ťahanovce „Sudky“.
454 4 - Východoslovenská 4-0632-1-4 MsO SRZ Košice kaprová chyť a pusť! 4-0632-1-4 Hornád č. 1c Košice MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta pri splave "Anička" po cestný most v obci Ťahanovce "Sudky". Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
455 4 - Východoslovenská 4-0633-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-0633-1-1 Hornád č. 1d Košice MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Ťahanovce "Sudky" po most pre peších nad obcou Sokoľ "Sokoľskú lávku". Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
456 4 - Východoslovenská 4-0640-4-1 MsO SRZ Košice pstruhová lovný 4-0640-4-1 Hornád č. 2a Košice MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Hornád od mostu pre peších nad obcou Sokoľ „Sokoľskou lávkou“ po cestný most v obci Veľká Lodina.Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
457 4 - Východoslovenská 4-0641-4-4 MsO SRZ Košice pstruhová chyť a pusť! 4-0641-4-4 Hornád č. 2b Košice MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Veľká Lodina po cestný most v obci Malá Lodina.
458 4 - Východoslovenská 4-0642-4-1 MsO SRZ Košice pstruhová lovný 4-0642-4-1 Hornád č. 2c Košice MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Malá Lodina po priehradné teleso VVN Ružín.Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
459 4 - Východoslovenská 4-0730-4-2 MsO SRZ Košice pstruhová chovný 4-0730-4-2 Hrubša Hrubša Košice MsO Nie Potok Hrubša od ústia do Hornádu po pramene.
460 4 - Východoslovenská 4-0760-4-1 MsO SRZ Košice pstruhová lovný 4-0760-4-1 Ida č. 2 Košice MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Ida od cestného mosta pri kaštieli v obci Veľká Ida po vodnú nádrž Bukovec I.Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
461 4 - Východoslovenská 4-0770-4-1 MsO SRZ Košice pstruhová lovný 4-0770-4-1 Ida č. 3 Košice MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Ida od vodnej nádrže Bukovec I. po priehradné teleso vodárenskej nádrže Bukovec II. nad obcou Bukovec.Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
462 4 - Východoslovenská 4-0830-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-0830-1-1 Jazero Izra Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha jazera (5 ha) pri obci Slanec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
463 4 - Východoslovenská 4-0840-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-0840-1-1 Jazero Košice Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha priemyselnej jamy (17 ha) - Jazero pri mestskej časti Sídliska Nad jazerom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
465 4 - Východoslovenská 4-1500-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-1500-1-1 Myslavský potok Košice MsO SRZ Áno Myslavský potok od ústia po cestný most VSŽ Košice po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
466 4 - Východoslovenská 4-1510-4-1 MsO SRZ Košice pstruhová lovný 4-1510-4-1 Myslavský potok č. 2 Myslavský potok č. 2 Košice MsO Nie Myslavský potok od cestného mostu VSŽ Košice po pramene.
467 4 - Východoslovenská 4-1610-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-1610-1-1 Olšava č. 1 Košice MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Olšava od ústia do Hornádu pri obci Ždaňa po ústie potoka Svinica pri obci Svinica. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
468 4 - Východoslovenská 4-1620-4-1 MsO SRZ Košice pstruhová lovný 4-1620-4-1 Olšava č. 2 Košice MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Olšava od ústia potoka Svinica pri obci Svinica po pramene a potoky Svinický, Kamenický a Tŕstianka od ústia po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
469 4 - Východoslovenská 4-1730-4-1 MsO SRZ Košice pstruhová lovný 4-1730-4-1 Opátka Košice MsO SRZ Nie Potok Opátka od ústia do VN Ružín po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
470 4 - Východoslovenská 4-2160-4-2 MsO SRZ Košice pstruhová chovný 4-2160-4-2 Ružinok Ružinok Košice MsO Nie Potok Ružinok od ústia do VVN Ružín po pramene.
471 4 - Východoslovenská 4-2400-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-2400-1-1 Sokoľanský potok Košice MsO SRZ Áno Sokoľanský potok od ústia pri obci Milhosť po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
472 4 - Východoslovenská 4-2410-4-1 MsO SRZ Košice pstruhová lovný 4-2410-4-1 Sopotnica Košice MsO SRZ Nie Potok Sopotnica od ústia po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
473 4 - Východoslovenská 4-2460-4-2 MsO SRZ Košice pstruhová chovný 4-2460-4-2 Strašný jarok Strašný jarok Košice MsO Nie Potok Strašný jarok od ústia do Hornádu po pramene.
474 4 - Východoslovenská 4-2620-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-2620-1-1 Štrkovisko Čaňa - Hutné stavby Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (15 ha) pri obci Čaňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
475 4 - Východoslovenská 4-2630-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-2630-1-1 Štrkovisko Čaňa - Hutné stavby cintorín Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (15 ha) pri obci Čaňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
476 4 - Východoslovenská 4-2640-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-2640-1-1 Štrkovisko Čaňa - Nové jazero Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (20 ha) pri obci Čaňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
477 4 - Východoslovenská 4-2650-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-2650-1-1 Štrkovisko Čaňa - Rezervácia Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (8 ha) pri obci Čaňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
478 4 - Východoslovenská 4-2660-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-2660-1-1 Štrkovisko Čaňa - Staré jazero Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (9 ha) pri obci Čaňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
479 4 - Východoslovenská 4-2670-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-2670-1-1 Štrkovisko Geča Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (250 ha) pri obci Geča. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
480 4 - Východoslovenská 4-2680-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-2680-1-1 Štrkovisko Kechnec Košice MsO SRZ Áno Vodná plocha štrkoviska (250 ha) pri obci Kechnec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
481 4 - Východoslovenská 4-2690-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-2690-1-1 Štrkovisko Kokšov - Bakša Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (5 ha) pri obci Kokšov Bakša. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
482 4 - Východoslovenská 4-2700-1-4 MsO SRZ Košice kaprová chyť a pusť! 4-2700-1-4 Štrkovisko Krásna Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (30 ha) v okolí mestskej časti Krásna nad Hornádom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
483 4 - Východoslovenská 4-2890-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-2890-1-1 Torysa č. 1 Košice MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia do Hornádu pri obci Nižná Hutka po ústie potoka Balky pri obci Seniakovce a odstavené ramená v povodí revíru. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
484 4 - Východoslovenská 4-3080-4-2 MsO SRZ Košice pstruhová chovný 4-3080-4-2 Uhrinč Uhrinč Košice MsO Nie Potok Uhrinč od ústia do Hornádu po pramene.
485 4 - Východoslovenská 4-3220-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-3220-1-1 VN Bidovce Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (3 ha) pri obci Bidovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stano- veného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
486 4 - Východoslovenská 4-3270-4-1 MsO SRZ Košice pstruhová lovný 4-3270-4-1 VN Bukovec I. Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (30 ha) pri obci Bukovec. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
487 4 - Východoslovenská 4-3770-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-3770-1-1 VN Seňa Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (5 ha) pri obci Seňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
488 4 - Východoslovenská 4-3960-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-3960-1-1 VN Vyšná Kamenica Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Vyšná Kamenica. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
489 4 - Východoslovenská 4-4081-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-4081-1-1 Vranie jazero Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (2 ha) v mestskej časti Košice - Vyšné Opátske. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
490 4 - Východoslovenská 4-4120-1-1 MsO SRZ Košice kaprová lovný 4-4120-1-1 VVN Ružín Košice MsO SRZ Nie Vodná plocha vyrovnávacej vodnej nádrže (65 ha) nad obcou Malá Lodina po priehradné teleso VN Ružín.Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
492 4 - Východoslovenská 4-4231-4-2 MsO SRZ Košice pstruhová chovný 4-4231-4-2 Zlatník č. I Zlatník č. I Košice MsO Nie Potok Zlatník č. I od ústia po pramene.
493 4 - Východoslovenská 4-4232-4-2 MsO SRZ Košice pstruhová chovný 4-4232-4-2 Zlatník č. II Zlatník č. II Košice MsO Nie Potok Zlatník č. II od ústia po pramene.
494 4 - Východoslovenská 4-0071-1-1 MO SRZ Kráľovský Chlmec kaprová lovný 4-0071-1-1 Berecký prívodný kanál Kráľovský Chlmec MO SRZ Áno Čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od jeho ústia do Karcse po ústie melioračného kanála Malý Kamenec - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.
495 4 - Východoslovenská 4-3880-1-1 MO SRZ Kráľovský Chlmec kaprová lovný 4-3880-1-1 Karcsa Kráľovský Chlmec MO SRZ Áno Vodná plocha odstaveného ramena (25 ha) pri obci Veľký Kamenec a Strážne. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
496 4 - Východoslovenská 4-1190-1-1 MO SRZ Kráľovský Chlmec kaprová lovný 4-1190-1-1 Latorica č. 2 Kráľovský Chlmec MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia rieky Laborec po osadu Vilhaň a odstavené ramená v povodí revíru.
497 4 - Východoslovenská 4-1761-1-1 MO SRZ Kráľovský Chlmec kaprová lovný 4-1761-1-1 OR Gőrbetó Kráľovský Chlmec MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (4,1 ha) pri obci Rad. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
498 4 - Východoslovenská 4-2401-1-1 MO SRZ Kráľovský Chlmec kaprová lovný 4-2401-1-1 Somotorský kanál Kráľovský Chlmec MO SRZ Áno Čiastkové povodia Somotorského kanála od jeho vyústenia z Karcse po cestný most na štátnej ceste č. 553 v obci Somotor ako aj ostatné melioračné kanály ústiace do Karcse.
499 4 - Východoslovenská 4-0390-4-1 MO SRZ Krompachy pstruhová lovný 4-0390-4-1 Dolinský potok Krompachy MO SRZ Nie Dolinský potok od ústia po pramene a Krivý potok od ústia po pramene.
500 4 - Východoslovenská 4-0650-1-1 MO SRZ Krompachy kaprová lovný 4-0650-1-1 Hornád č. 3 Krompachy MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta Margecany (smerom na Kľuknavu) po cestný most v obci Kolinovce.
501 4 - Východoslovenská 4-2350-4-1 MO SRZ Krompachy pstruhová lovný 4-2350-4-1 Slovinský potok Krompachy MO SRZ Nie Slovinský potok od ústia v meste Krompachy po pramene a potoky Jareček a Poráčsky potok od ústia po pramene.
502 4 - Východoslovenská 4-3520-1-1 MO SRZ Krompachy kaprová lovný 4-3520-1-1 VN Krompachy Krompachy MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (4,6 ha) pri meste Krompachy.
503 4 - Východoslovenská 4-4180-4-2 MO SRZ Krompachy pstruhová chovný 4-4180-4-2 Záhorský potok Záhorský potok Krompachy MO Nie Záhorský potok od ústia po pramene a potoky Zlatník, Slatvinka a Jaseňovec od ústia po pramene.
504 3 - Stredoslovenská 3-0030-4-1 MO SRZ Krupina pstruhová lovný 3-0030-4-1 Bebrava Krupina MO SRZ Nie Potok Bebrava od ústia do Krupinice po pramene. Súčasťou revíru nie sú VN Krupina a VN Žibritov.
505 3 - Stredoslovenská 3-0060-4-1 MO SRZ Krupina pstruhová lovný 3-0060-4-1 Belujský potok Krupina MO SRZ Nie Belujský potok od ústia do VN Sebechleby po pramene.
506 3 - Stredoslovenská 3-1770-1-1 MO SRZ Krupina kaprová lovný 3-1770-1-1 Krupinica č. 2 Krupina MO SRZ Áno Čiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Litava pri obci Plášťovce po cestný most v lokalite Krupina - Vlčok.
507 3 - Stredoslovenská 3-1780-4-1 MO SRZ Krupina pstruhová lovný 3-1780-4-1 Krupinica č. 3 Krupina MO SRZ Nie Čiastkové povodie Krupinice od cestného mosta v lokalite Krupina - Vlčok po cestný most pri obci Bzovská Lehôtka.
508 3 - Stredoslovenská 3-1781-4-2 MO SRZ Krupina pstruhová chovný 3-1781-4-2 Krupinica č. 4 Krupinica č. 4 Krupina MO Nie Čiastkové povodie Krupinice od cestného mosta pri obci Bzovská Lehôtka po pramene.
509 3 - Stredoslovenská 3-2000-4-1 MO SRZ Krupina pstruhová lovný 3-2000-4-1 Litava č. 1 Litava č. 1 Krupina MO SRZ Nie Litava od ústia do rieky Krupinica po cestný most Cerovo - Široké Lúky.
510 3 - Stredoslovenská 3-2001-4-2 MO SRZ Krupina pstruhová chovný 3-2001-4-2 Litava č. 2 Litava č. 2 Krupina MO Nie Litava od cestného mosta Cerovo - Široké Lúky po pramene.
511 3 - Stredoslovenská 3-3470-1-1 MO SRZ Krupina kaprová lovný 3-3470-1-1 Rybník pod Blatami Krupina MO SRZ Nie Vodná plocha rybníka (0,5 ha) pri obci Cerovo.
512 3 - Stredoslovenská 3-3500-1-2 MO SRZ Krupina kaprová chovný 3-3500-1-2 Rybník Pri badínskej ceste Rybník Pri badínskej ceste Krupina MO Nie Vodná plocha rybníka pri obci Cerovo.
513 3 - Stredoslovenská 3-3550-1-2 MO SRZ Krupina kaprová chovný 3-3550-1-2 Rybník Veľký Šiaš Rybník Veľký Šiaš Krupina MO Nie Vodná plocha rybníka pri obci Cerovo.
514 3 - Stredoslovenská 3-3970-1-1 MO SRZ Krupina kaprová lovný 3-3970-1-1 Štiavnica č. 2 Krupina MO SRZ Áno Čiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Dudince po cestný most v obci Hontianske Nemce.
515 3 - Stredoslovenská 3-4750-4-1 MO SRZ Krupina pstruhová lovný 3-4750-4-1 Vajsov Krupina MO SRZ Nie Potok Vajsov od ústia do Krupinice po pramene.
516 3 - Stredoslovenská 3-4970-1-2 MO SRZ Krupina kaprová chovný 3-4970-1-2 VN Čekovce VN Čekovce Krupina MO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Čekovce.
517 3 - Stredoslovenská 3-5250-1-1 MO SRZ Krupina kaprová lovný 3-5250-1-1 VN Krupina Krupina MO SRZ Áno Vodná plocha nádrže (23,5 ha) na potoku Bebrava pri meste Krupina.
518 3 - Stredoslovenská 3-5701-1-1 MO SRZ Krupina kaprová lovný 3-5701-1-1 VN Rykynčice Krupina MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (0,9 ha) na obtoku Krupinice pri obci Rykynčice.
519 3 - Stredoslovenská 3-5710-1-1 MO SRZ Krupina kaprová lovný 3-5710-1-1 VN Sebechleby Krupina MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (9,5 ha) pri obci Sebechleby (mimo CHRO vyznačenej tabuľami).Lovná miera: pleskáč vysoký 40 cm.
520 3 - Stredoslovenská 3-5720-1-3 MO SRZ Krupina kaprová CHRO 3-5720-1-3 VN Sebechleby CHRO VN Sebechleby CHRO Krupina MO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Sebechleby, úsek 50m od ústia Belujského potoka obojstranne.
521 3 - Stredoslovenská 3-5930-4-2 MO SRZ Krupina pstruhová chovný 3-5930-4-2 VN Vajsov VN Vajsov Krupina MO Nie Vodná plocha piatich nádrží pri meste Krupina - Vajsov.
522 3 - Stredoslovenská 3-6000-1-1 MO SRZ Krupina kaprová lovný 3-6000-1-1 VN Žibritov Krupina MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (0,7 ha) pri obci Žibritov.
523 2 - Západoslovenská 2-1340-1-1 MO SRZ Kúty kaprová lovný 2-1340-1-1 Morava č. 6 Kúty MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Morava od trojhraničného kameňa ( ústie Dyje ) po rkm 78. Myjava od ústia po stavidlo 5728 pri obci Kuklov, staré koryto Myjavy pri Kútoch, uzavreté ramená na ľavom brehu Moravy. Revír je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
524 2 - Západoslovenská 2-3200-1-1 MO SRZ Kúty kaprová lovný 2-3200-1-1 Štrkovisko Drahy Kúty MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (4 ha) pri obci Kúty. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
525 2 - Západoslovenská 2-3560-1-1 MO SRZ Kúty kaprová lovný 2-3560-1-1 Štrkovisko Kúty Kúty MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri Kútoch. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
526 2 - Západoslovenská 2-4100-1-1 MO SRZ Kúty kaprová lovný 2-4100-1-1 Štrkovisko u Janíčkov Kúty MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (6 ha) pri obci Kúty. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
527 3 - Stredoslovenská 3-0731-4-2 MO SRZ Kysucké Nové Mesto pstruhová chovný 3-0731-4-2 Drozdov potok Drozdov potok Kysucké Nové Mesto MO Nie Drozdov potok v k.ú. Krásno nad Kysucou a k.ú. Klubina od ústia do rieky Kysuca po pramene.
528 3 - Stredoslovenská 3-0840-4-2 MO SRZ Kysucké Nové Mesto pstruhová chovný 3-0840-4-2 Gundašov potok Gundašov potok Kysucké Nové Mesto MO Nie Gundašov potok (Dunajovský potok) od ústia do rieky Kysuca v Dunajove po pramene.
529 3 - Stredoslovenská 3-1840-2-1 MO SRZ Kysucké Nové Mesto kaprová lovný 3-1840-2-1 Kysuca č. 2a (H) Kysucké Nové Mesto MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina - Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec - Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou. Lovná miera: lipeň 33 cm, pstruh potočný 30 cm.
530 3 - Stredoslovenská 3-1841-2-4 MO SRZ Kysucké Nové Mesto kaprová chyť a pusť! 3-1841-2-4 Kysuca č. 2b (H) Kysucké Nové Mesto MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Kysucký Lieskovec - Ochodnica po betónovú lávku pre peších v obci Dunajov. Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
531 3 - Stredoslovenská 3-2010-4-1 MO SRZ Kysucké Nové Mesto pstruhová lovný 3-2010-4-1 Lodnianka Kysucké Nové Mesto MO SRZ Nie Potok Lodnianka od ústia do rieky Kysuca v obci Kysucký Lieskovec po pramene.
532 3 - Stredoslovenská 3-2430-4-2 MO SRZ Kysucké Nové Mesto pstruhová chovný 3-2430-4-2 Neslušanka Neslušanka Kysucké Nové Mesto MO Nie Neslušanka od ústia do Rudinského potoka v obci Rudina po priehradné teleso VN Nesluša a od protiťahového splavu nad VN Nesluša po pramene.
533 3 - Stredoslovenská 3-2560-4-1 MO SRZ Kysucké Nové Mesto pstruhová lovný 3-2560-4-1 Ochodničanka Kysucké Nové Mesto MO SRZ Nie Ochodničanka od ústia do rieky Kysuca pod obcou Ochodnica po pramene, vrátane prítokov Suchá a Švaňov potok.
534 3 - Stredoslovenská 3-2791-4-2 MO SRZ Kysucké Nové Mesto pstruhová chovný 3-2791-4-2 Oškerdský potok Oškerdský potok Kysucké Nové Mesto MO Nie Oškerdský potok v k.ú. Oškerda od ústia do rieky Kysuca pri motoreste Skalka po pramene.
535 3 - Stredoslovenská 3-2871-4-2 MO SRZ Kysucké Nové Mesto pstruhová chovný 3-2871-4-2 Podhájsky potok Podhájsky potok Kysucké Nové Mesto MO Nie Podhájsky potok (Skorča) v k.ú. Kysucké Nové Mesto od ústia do rieky Kysuca po pramene.
536 3 - Stredoslovenská 3-2960-4-1 MO SRZ Kysucké Nové Mesto pstruhová lovný 3-2960-4-1 Povinský potok Kysucké Nové Mesto MO SRZ Nie Povinský potok od ústia do rieky Kysuca v obci Povinná po pramene, vrátane prítokov Sidorovský a Kanový potok.
537 3 - Stredoslovenská 3-3380-4-1 MO SRZ Kysucké Nové Mesto pstruhová lovný 3-3380-4-1 Rudinský potok Kysucké Nové Mesto MO SRZ Nie Rudinský potok od ústia do rieky Kysuca pri obci Rudinka po pramene.
538 3 - Stredoslovenská 3-3810-4-2 MO SRZ Kysucké Nové Mesto pstruhová chovný 3-3810-4-2 Snežnica Snežnica Kysucké Nové Mesto MO Nie Potok Snežnica od ústia do rieky Kysuca v obci Oškerda po pramene.
539 3 - Stredoslovenská 3-4550-4-1 MO SRZ Kysucké Nové Mesto pstruhová lovný 3-4550-4-1 Vadičovský potok Kysucké Nové Mesto MO SRZ Nie Vadičovský potok od ústia do rieky Kysuca v obci Radoľa po pramene, vrátane prítokov Radoľčanka a Dlhý potok.
540 3 - Stredoslovenská 3-4881-4-2 MO SRZ Kysucké Nové Mesto pstruhová chovný 3-4881-4-2 Vlčovský potok Vlčovský potok Kysucké Nové Mesto MO Nie Vlčovský potok v k.ú. Krásno nad Kysucou od ústia do rieky Kysuca po pramene.
541 3 - Stredoslovenská 3-5460-1-1 MO SRZ Kysucké Nové Mesto kaprová lovný 3-5460-1-1 VN Nesluša Kysucké Nové Mesto MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (9 ha) Nesluša (Neslušský rybník) pri obci Nesluša. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: pleskáč vysoký 35 cm.
542 2 - Západoslovenská 2-0760-1-1 MsO SRZ Levice kaprová lovný 2-0760-1-1 Hron č. 3 Levice MsO SRZ Áno Rieka Hron od cestného mosta v obci Jur nad Hronom po ústie Kozárovského (Čaradického) potoka. Mŕtve rameno v katastri obce Horná Seč a Kalná nad Hronom, čiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka Nová Podlužianka od jej ústia do rieky Hron pri obci Vyšné nad Hronom po jej výtok pri ČOV Levice, potoky Korlát, Lipník a Kozárovský (Čaradický), Rybnícky potok, Teplička, Kráľovka, Čajkovský potok vrátane prítoku Burda, Gondovský potok, Kamenec vrátane prítokov, Ďúrsky potok vrátane prítokov a Zahajský potok od ústia po pramene. Na VN Kalná nad Hronom a VN Turá neplatí zväzové kaprové povolenie. Na rybárskych revíroch Ipľa platí zákaz lovu rýb z priehradných telies vodných stavieb, ich funkčných objektov, v rybích prechodoch a min. 100 m nad a pod rybími prechodmi.

Upozorňujeme rybárov, držiteľov ZKP, na skutočnosť, že v úseku rieky Hron, tvoriacej revír č. 2-0760-1-1 Hron č. 3, vyčlenenej ako revír č. 2-5342-1-1 VN Tekov, s hranicami vymedzenými od hrádze MVE Tekov po teleso hrádze VN Veľké Kozmálovce, vrátane pravostranného ramena rieky Hron pod žrebčínom pri obci Nový Tekov, neplatí zväzové kaprové povolenie.

Od 01.10.2015 sú revíry č. 2-4870-1-1 VN Kalná nad Hronom a č. 2-5342-1-1 VN Tekov zaradené do zväzového kaprového poriadku. Týmto dňom sú držitelia zväzového kaprového povolenia oprávnení na lov rýb na týchto revíroch.
543 2 - Západoslovenská 2-2120-1-1 MsO SRZ Levice kaprová lovný 2-2120-1-1 Perec č. 3 Levice MsO SRZ Nie Potok Perec od cestného mosta Mýtne Ludany - Starý Hrádok po výpust z vodného diela Veľké Kozmálovce pri obci Veľké Kozmálovce, potok Guláška od ústia po pramene a prepadový kanál Hronček pri obci Starý Tekov od prepadu z potoka Perec po ústie do VN Kalná nad Hronom. Spodný úsek Hrončeka od ústia do VN Kalná nad Hronom po vyústenie rybovodu MVE Tekov tvorí súčasť rybovodu a predstavuje CHRO, úsek od vyústenia rybovodu po svoj vznik prepadom z potoka Perec tvorí neresisko so zákazom lovu rýb od 15.3 do 31.5.
544 2 - Západoslovenská 2-2660-1-1 MsO SRZ Levice kaprová lovný 2-2660-1-1 Sikenica č. 2 Levice MsO SRZ Nie Čiastkové povodie riečky Sikenica od cestného mosta Mýtne Ludany - Hontianska Vrbica po ústie potoka Štampoch a potok Jablonianka od ústia po ústie Počúvalskeho potoka, Mýšpotok a Drženický potok (Dubovec), Surdok (Kuťuš), Devičianka, Bokroš, Starý potok, Majere- Uhliská, Pukanský potok, Uhliská, Veterník-Majere, Čankovský potok, Šurda, Ulička, Negýš, Bohunický potok od ústia po pramene. Od cestného mosta Kmeťovce - Žemberovce po obec Krškany je Sikenica súčasťou NPR - zákaz vjazdu motorových vozidiel.
545 2 - Západoslovenská 2-3740-1-1 MsO SRZ Levice kaprová lovný 2-3740-1-1 Štrkovisko Mýtne Ludany Levice MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (5 ha) pri obci Mýtne Ludany.
546 2 - Západoslovenská 2-4490-1-1 MsO SRZ Levice kaprová lovný 2-4490-1-1 VN Bátovce Levice MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (24 ha) pri obci Bátovce od telesa hrádze po cestný most Pečenice - vinohrady Bátovce. Horná hranica revíru je na potoku Jablonianka, ktorý je súčasťou rybárskeho revíru č. 2-2660-1-1 Sikenica č. 2, pri cestnom moste na ceste od obce Pečenice k vinohradom obce Bátovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
547 2 - Západoslovenská 2-4640-1-1 MsO SRZ Levice kaprová lovný 2-4640-1-1 VN Devičany Levice MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (4 ha) pri obci Devičany.
549 2 - Západoslovenská 2-4671-1-1 MsO SRZ Levice kaprová lovný 2-4671-1-1 VN Drženice Levice MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (6 ha) pri obci Drženice. Do 01.01.2016 zákaz lovu rýb!
550 2 - Západoslovenská 2-4870-1-1 MsO SRZ Levice kaprová lovný 2-4870-1-1 VN Kalná nad Hronom Levice MsO SRZ Áno Vodná plocha vzdutia od hrádze MVE Kalná nad Hronom (Kálnička) po teleso hrádze MVE Tekov. Od 01.10.2015 revír zaradený do zväzového kaprového poriadku. Týmto dňom sú držitelia zväzového kaprového povolenia oprávnení na lov rýb na revíri.
551 2 - Západoslovenská 2-4910-1-1 MsO SRZ Levice kaprová lovný 2-4910-1-1 VN Kozárovce Levice MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (22 ha) pri obci Kozárovce. Z dôvodu hniezdenia vodného vtáctva v hornej časti nádrže je zákaz rybolovu do 30. júna. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
552 2 - Západoslovenská 2-5180-1-2 MsO SRZ Levice kaprová chovný 2-5180-1-2 VN Pukanec VN Pukanec Levice MsO Nie Vodná plocha nádrže v meste Pukanec v oplotenom areáli fi. OVOPUK Pukanec.
553 2 - Západoslovenská 2-5342-1-1 MsO SRZ Levice kaprová lovný 2-5342-1-1 VN Tekov Levice MsO SRZ Áno Vodná plocha vzdutia (19 ha) od hrádze MVE Tekov po teleso hrádze VN Veľké Kozmálovce a pravostranné rameno rieky Hron pod žrebčínom pri obci Nový Tekov voľne prepojené so vzdutím. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Od 01.10.2015 revír zaradený do zväzového kaprového poriadku. Týmto dňom sú držitelia zväzového kaprového povolenia oprávnení na lov rýb na revíri.
554 2 - Západoslovenská 2-5420-1-1 MsO SRZ Levice kaprová lovný 2-5420-1-1 VN Turá Levice MsO SRZ Áno Vodná plocha vzdutia (30 ha) pre MVE Turá od telesa vzdutia po železničný most Dolná Seč -Tekovský Hrádok. Od 01.10.2015 revír zaradený do zväzového kaprového poriadku. Týmto dňom sú držitelia zväzového kaprového povolenia oprávnení na lov rýb na revíri.
555 2 - Západoslovenská 2-4920-1-1 MsO SRZ Levice kaprová lovný 2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce Levice MsO SRZ Áno Vodná plocha nádrže (72 ha) od priehradného telesa v obci Veľké Kozmálovce po železničný most pri meste Tlmače a materiálová jama v katastri mesta Tlmače. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
556 2 - Západoslovenská 2-5500-1-2 MsO SRZ Levice kaprová chovný 2-5500-1-2 VN Veľký Ďur VN Veľký Ďur Levice MsO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Veľký Ďur.
557 4 - Východoslovenská 4-0080-4-2 MO SRZ Levoča pstruhová chovný 4-0080-4-2 Bicír Bicír Levoča MO Nie Potok Bicír od ústia nad osadou Levočské Lúky po pramene.
558 4 - Východoslovenská 4-1230-1-1 MO SRZ Levoča kaprová lovný 4-1230-1-1 Levočský potok č. 2 Levoča MO SRZ Áno Levočský potok od cestného mosta v osade Levočské Lúky po cestný most pri Lidli v Levoči.
559 4 - Východoslovenská 4-1240-4-1 MO SRZ Levoča pstruhová lovný 4-1240-4-1 Levočský potok č. 3 Levoča MO SRZ Nie Levočský potok od cestného mosta pri predajni Lidl v Levoči po pramene a potoky Vápenistý, Pekliansky, Zimný a Fedorkin jarok od ústia po hranicu vojenského obvodu Javorina.
560 4 - Východoslovenská 4-1300-4-2 MO SRZ Levoča pstruhová chovný 4-1300-4-2 Lodzina Lodzina Levoča MO Nie Potok Lodzina od ústia po pramene.
561 4 - Východoslovenská 4-3470-1-1 MO SRZ Levoča kaprová lovný 4-3470-1-1 VN Klčov Levoča MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (1,5 ha) pri obci Klčov.
562 4 - Východoslovenská 4-3550-4-1 MO SRZ Levoča pstruhová lovný 4-3550-4-1 VN Levočská Dolina Levoča MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (3,65 ha) pri autokempingu Kováčova vila.
563 4 - Východoslovenská 4-3560-1-1 MO SRZ Levoča kaprová lovný 4-3560-1-1 VN Levočské Lúky Levoča MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (2,7 ha) pri osade Levočské Lúky.
565 3 - Stredoslovenská 3-0040-4-4 MO SRZ Liptovský Hrádok pstruhová chyť a pusť! 3-0040-4-4 Belá č. 1a Liptovský Hrádok MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v Liptovskom Hrádku po diaľničný most nad Dovalovom.
566 3 - Stredoslovenská 3-0041-4-1 MO SRZ Liptovský Hrádok pstruhová lovný 3-0041-4-1 Belá č. 1b Liptovský Hrádok MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Belá od diaľničného mosta nad Dovalovom po cestný most v Podbanskom. Súčasťou revíru sú potoky Pribylina, Rakytinský, Krivuľa a Račková od ústia do Belej po kamennú hať na začiatku Račkovej doliny. Lovná miera: lipeň 30 cm.
567 3 - Stredoslovenská 3-0230-4-1 MO SRZ Liptovský Hrádok pstruhová lovný 3-0230-4-1 Boca Liptovský Hrádok MO SRZ Nie Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene a prítoky Michalovský, Svidovský potok, Chopcovica, Čertovica po pramene.Lovná miera: lipeň 30 cm.
568 3 - Stredoslovenská 3-0732-4-2 MO SRZ Liptovský Hrádok pstruhová chovný 3-0732-4-2 Dovalovec Dovalovec Liptovský Hrádok MO Nie Potok Dovalovec od ústia do Belej po pramene.
569 3 - Stredoslovenská 3-0050-4-2 MO SRZ Liptovský Hrádok pstruhová chovný 3-0050-4-2 Mlynský potok (Liptovský Hrádok) Mlynský potok (Liptovský Hrádok) Liptovský Hrádok MO Nie Mlynský potok od ústia do rieky Belá po pramene, vrátane Čierneho potoka.
570 3 - Stredoslovenská 3-4730-4-1 MO SRZ Liptovský Hrádok pstruhová lovný 3-4730-4-1 Váh č. 22 Váh č. 22 Liptovský Hrádok MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Váh od ústia rieky Belá v Liptovskom Hrádku po sútok Bieleho a Čierneho Váhu nad obcou Kráľova Lehota. Do revíru patria aj potoky Porubský, Hybica s prítokmi . Lovná miera: lipeň 30 cm.
571 3 - Stredoslovenská 3-0510-4-2 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová chovný 3-0510-4-2 Čemník Čemník Liptovský Mikuláš MsO Nie Potok Čemník od odrážky pred Dúbravskou dolinou z potoka Dúbravka po ústie do potoka Dúbravka v obci Fiačice.
572 3 - Stredoslovenská 3-0640-4-1 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová lovný 3-0640-4-1 Demänovka č. 1 Liptovský Mikuláš MsO SRZ Nie Potok Demänovka od ústia do Váhu po cestný most pod Demänovskou ľadovou jaskyňou. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
573 3 - Stredoslovenská 3-0650-4-2 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová chovný 3-0650-4-2 Demänovka č. 2 Demänovka č. 2 Liptovský Mikuláš MsO Nie Potok Demänovka od cestného mosta pod Demänovskou ľadovou jaskyňou po pramene, vrátane prítokov Zadná Voda, Otupianka a Priečne od ústia po pramene.
574 3 - Stredoslovenská 3-0760-4-2 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová chovný 3-0760-4-2 Dúbravka Dúbravka Liptovský Mikuláš MsO Nie Potok Dúbravka od ústia do OR Gôtovany po pramene, mimo potoka Čemník.
575 3 - Stredoslovenská 3-0810-1-1 MsO SRZ Liptovský Mikuláš kaprová lovný 3-0810-1-1 Galovanská zátoka Liptovský Mikuláš MsO SRZ Nie Vodná plocha (12 ha) Galovanskej zátoky od železničného násypu po ústie potoka Palúdzanka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
576 3 - Stredoslovenská 3-1230-4-2 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová chovný 3-1230-4-2 Iľanovka Iľanovka Liptovský Mikuláš MsO Nie Potok Iľanovka od ústia do Váhu po pramene.
577 3 - Stredoslovenská 3-1320-4-1 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová lovný 3-1320-4-1 Jalovecký potok Liptovský Mikuláš MsO SRZ Nie Jalovecký potok od ústia do VN Liptovská Mara v obci Ondrašová po ochranné pásmo TANAPu. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
578 3 - Stredoslovenská 3-1330-4-2 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová chovný 3-1330-4-2 Jamníček Jamníček Liptovský Mikuláš MsO Nie Potok Jamníček od ústia do Váhu pri obci Podtúreň po pramene.
579 3 - Stredoslovenská 3-1520-4-2 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová chovný 3-1520-4-2 Kľačianka Kľačianka Liptovský Mikuláš MsO Nie Potok Kľačianka od ústia do VVN Bešeňová po pramene.
580 3 - Stredoslovenská 3-1810-4-1 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová lovný 3-1810-4-1 Kvačianka Liptovský Mikuláš MsO SRZ Nie Potok Kvačianka (Sielničanka) od ústia do VN Liptovská Mara pri cestnom moste pod obcou Liptovská Sielnica po hranicu NPR Kvačianska dolina, vrátane prítoku Suchý potok po hranicuTANAP-u. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
581 3 - Stredoslovenská 3-2160-4-1 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová lovný 3-2160-4-1 Malatínka Liptovský Mikuláš MsO SRZ Nie Potok Malatínka od ústia do VVN Bešeňová po pramene.Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
582 3 - Stredoslovenská 3-2300-4-2 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová chovný 3-2300-4-2 Mošnica Mošnica Liptovský Mikuláš MsO Nie Mošnica od ústia do potoka Palúdžanka po pramene.
583 3 - Stredoslovenská 3-2800-4-1 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová lovný 3-2800-4-1 Paludžanka Liptovský Mikuláš MsO SRZ Nie Potok Paludžanka od ústia do Galovanskej zátoky po cestný most pri chate Fialka - sútok s Mošnicou. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
584 3 - Stredoslovenská 3-2850-4-1 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová lovný 3-2850-4-1 Petruška Liptovský Mikuláš MsO SRZ Nie Potok Petruška od ústia do VN Liptovská Mara pri obci Trnovec po pramene. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
585 3 - Stredoslovenská 3-3020-4-2 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová chovný 3-3020-4-2 Prosiečanka Prosiečanka Liptovský Mikuláš MsO Nie Potok Prosiečanka od ústia do VN Liptovská Mara pod obcou Prosiek po hranicu NPR Prosiecka dolina.
586 3 - Stredoslovenská 3-3170-4-2 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová chovný 3-3170-4-2 Rameno Uhorská Ves Rameno Uhorská Ves Liptovský Mikuláš MsO Nie Rameno potoka Štiavnica od ústia do Váhu po nápustný objekt z potoka Štiavnica.
587 3 - Stredoslovenská 3-3450-1-1 MsO SRZ Liptovský Mikuláš kaprová lovný 3-3450-1-1 Rybník Okoličné Liptovský Mikuláš MsO SRZ Nie Vodná plocha rybníka (5 ha) v meste Liptovský Mikuláš - časť Okoličné. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
588 3 - Stredoslovenská 3-3690-4-2 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová chovný 3-3690-4-2 Sestrč Sestrč Liptovský Mikuláš MsO Nie Potok Sestrč (Bukovianka) od ústia do VN Liptovská Mara pod obcou Bukovina po pramene, vrátane prítoka Anský potok.
589 3 - Stredoslovenská 3-3800-4-1 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová lovný 3-3800-4-1 Smrečianka Liptovský Mikuláš MsO SRZ Nie Potok Smrečianka od ústia do Váhu v obci Okoličné po ochranné pásmo TANAPu. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
590 3 - Stredoslovenská 3-3990-4-1 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová lovný 3-3990-4-1 Štiavnica č. 1 Štiavnica č. 1 Liptovský Mikuláš MsO SRZ Nie Potok Štiavnica od ústia do Váhu pri obci Uhorská Ves po cestný most pred Stanišovskou dolinou. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
591 3 - Stredoslovenská 3-4000-4-2 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová chovný 3-4000-4-2 Štiavnica č. 2 (Liptovský Mikuláš) Štiavnica č. 2 (Liptovský Mikuláš) Liptovský Mikuláš MsO Nie Potok Štiavnica od cestného mosta pred Stanišovskou dolinou po pramene.
592 3 - Stredoslovenská 3-4400-4-1 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová lovný 3-4400-4-1 Trnovec Liptovský Mikuláš MsO SRZ Nie Potok Trnovec od ústia do Váhu ( pod MVE Slovakia ) po pramene vrátane potoka Konský.
593 3 - Stredoslovenská 3-4710-6-4 MsO SRZ Liptovský Mikuláš lipňová chyť a pusť! 3-4710-6-4 Váh č. 20 Váh č. 20 Liptovský Mikuláš MsO SRZ Nie (H) Rieka Váh od železničného mosta pri ústí do VN Liptovská Mara po cestný most pri hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši.
594 3 - Stredoslovenská 3-4720-4-1 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová lovný 3-4720-4-1 Váh č. 21 Váh č. 21 Liptovský Mikuláš MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta pri hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši po sútok s riekou Belá pod Liptovským Hrádkom. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.
595 3 - Stredoslovenská 3-6020-4-2 MsO SRZ Liptovský Mikuláš pstruhová chovný 3-6020-4-2 Vrbička Vrbička Liptovský Mikuláš MsO Nie Potok Vrbička od ústia do potoka Smrečianka v obci Smrečany po pramene.
596 3 - Stredoslovenská 3-0020-4-1 MsO SRZ Lučenec pstruhová lovný 3-0020-4-1 Banský potok (Lučenec) Lučenec MsO SRZ Nie Banský potok od ústia do Ipľa v obci Breznička po pramene.
597 3 - Stredoslovenská 3-1260-1-1 MsO SRZ Lučenec kaprová lovný 3-1260-1-1 Ipeľ č. 5 Lučenec MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Ipeľ od ústia potoka Tisovník po hraničný kameň pod obcou Kalonda - hraničná voda.Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, rybom prechode a min. 100 m nad a pod rybím prechodom. Lovná miera: amur 70 cm.
598 3 - Stredoslovenská 3-1270-1-1 MsO SRZ Lučenec kaprová lovný 3-1270-1-1 Ipeľ č. 6 Lučenec MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Ipeľ od hraničného kameňa pod obcou Kalonda po sútok Banského potoka s Ipľom v obci Breznička vrátane prítokov Krivánsky potok od sútoku s Ipľom po stavidlo v obci Tomášovce, Tuhársky potok od sútoku s Krivánskym potokom po cestný most v obci Stará Halič, potok Suchá po sútok s potokom Belina a potok Belina po hranicu s MR mimo VN Šiatorská Bukovinka. Súčasťou revíru je aj potok Šťavica. Lovná miera: amur 70 cm.
599 3 - Stredoslovenská 3-1280-4-1 MsO SRZ Lučenec pstruhová lovný 3-1280-4-1 Ipeľ č. 7 Lučenec MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Ipeľ od sútoku s Banským potokom v obci Breznička po priehradné teleso vodárenskej nádrže Málinec, vrátane Banského potoka od ústia do Ipľa po pramene.
600 3 - Stredoslovenská 3-1740-4-1 MsO SRZ Lučenec pstruhová lovný 3-1740-4-1 Krivánsky potok Lučenec MsO SRZ Nie Krivánsky potok od stavidla v obci Tomášovce po pramene vrátane prítokov.
601 3 - Stredoslovenská 3-1800-1-1 MsO SRZ Lučenec kaprová lovný 3-1800-1-1 Kúpna Baňa Lučenec MsO SRZ Nie Vodná plocha jamy (2 ha)pri meste Poltár.Lovná miera: amur 70 cm.
602 3 - Stredoslovenská 3-2070-4-1 MsO SRZ Lučenec pstruhová lovný 3-2070-4-1 Ľuborečský potok Lučenec MsO SRZ Nie Ľuborečský potok od ústia do VN Ľuboreč v obci Ľuboreč po pramene.
603 3 - Stredoslovenská 3-4050-1-1 MsO SRZ Lučenec kaprová lovný 3-4050-1-1 Štrkoviská Trebeľovce - Lazy Lučenec MsO SRZ Nie Vodné plochy (3 ha) štrkovísk ( 2 štrkoviská ) pri obci Trebeľovce - Lazy pri rieke Ipeľ. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
604 3 - Stredoslovenská 3-4200-1-1 MsO SRZ Lučenec kaprová lovný 3-4200-1-1 Štrkovisko Rapovce Lučenec MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (3 ha) pri obci Rapovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
605 3 - Stredoslovenská 3-4260-1-1 MsO SRZ Lučenec kaprová lovný 3-4260-1-1 Štrkovisko Veľká nad Ipľom I. Lučenec MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (14 ha) medzi obcami Veľká nad Ipľom a Panické Dravce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
606 3 - Stredoslovenská 3-4261-1-4 MsO SRZ Lučenec kaprová chyť a pusť! 3-4261-1-4 Štrkovisko Veľká nad Ipľom II. Lučenec MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska medzi obcami Veľká nad Ipľom a Panické Dravce, 100 m južne od štrkoviska Veľká nad Ipľom I. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
607 3 - Stredoslovenská 3-4420-4-1 MsO SRZ Lučenec pstruhová lovný 3-4420-4-1 Tuhársky potok Lučenec MsO SRZ Nie Tuhársky potok od cestného mosta v obci Stará Halič po pramene.
608 3 - Stredoslovenská 3-5290-1-1 MsO SRZ Lučenec kaprová lovný 3-5290-1-1 VN Ľadovo Lučenec MsO SRZ Áno Vodná plocha nádrže (23,5 ha) na Tuhárskom potoku pri meste Lučenec. Lovná miera: amur 70 cm.
609 3 - Stredoslovenská 3-5360-1-1 MsO SRZ Lučenec kaprová lovný 3-5360-1-1 VN Ľuboreč Lučenec MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (65,5 ha) medzi obcami Ľuboreč a Závada. Lovná miera: amur 70 cm.
610 3 - Stredoslovenská 3-5440-1-1 MsO SRZ Lučenec kaprová lovný 3-5440-1-1 VN Mýtna Lučenec MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (6 ha) nachádzajúca sa na Krivánskom potoku medzi obcami Píla a Mýtna. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
611 3 - Stredoslovenská 3-5650-1-1 MsO SRZ Lučenec kaprová lovný 3-5650-1-1 VN Ratka Lučenec MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (1,08 ha) pri obci Ratka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
612 3 - Stredoslovenská 3-5790-1-1 MsO SRZ Lučenec kaprová lovný 3-5790-1-1 VN Šiatorská Bukovinka Lučenec MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (4 ha) na potoku Belina v obci Šiatorská Bukovinka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
613 3 - Stredoslovenská 3-5860-1-2 MsO SRZ Lučenec kaprová chovný 3-5860-1-2 VN Tomášovce VN Tomášovce Lučenec MsO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Tomášovce.
614 3 - Stredoslovenská 3-5920-1-1 MsO SRZ Lučenec kaprová lovný 3-5920-1-1 VN Uhorské Lučenec MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (3,17 ha) pri obci Uhorské. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.
615 3 - Stredoslovenská 3-5950-1-1 MsO SRZ Lučenec kaprová lovný 3-5950-1-1 VN Veľké Dravce Lučenec MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (28,5 ha) pri obci Veľké Dravce.Lovná miera: amur 70 cm.
616 1 - Bratislavská 1-0420-1-1 MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre kaprová lovný 1-0420-1-1 Morava č. 4 Malé Leváre - Veľké Leváre MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Moravy od ústia Rudavy rkm 51,8 po Tomkovu Morávku rkm 59 (ľavá strana) pri k. ú. Moravský Svätý Ján. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR.Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
617 1 - Bratislavská 1-0430-1-1 MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre kaprová lovný 1-0430-1-1 Odpadový kanál Malé Leváre - Veľké Leváre MO SRZ Áno Odpadový kanál prechádzajúci medzi Moravou a Lakšárskym potokom od ústia Baďurového kanála pri obci Malé Leváre po k. ú. Závod.
618 1 - Bratislavská 1-0440-1-1 MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre kaprová lovný 1-0440-1-1 OR Stará Morava Malé Leváre - Veľké Leváre MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (21,16 ha) rieky Moravy v rkm. 57,8 - 58,5 v inundačnom území rieky Moravy.
619 1 - Bratislavská 1-0460-1-1 MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre kaprová lovný 1-0460-1-1 Panská Morava Malé Leváre - Veľké Leváre MO SRZ Nie Vodná plocha mŕtveho ramena (36,72 ha) v inundačnom území rieky Moravy v rkm. 53,5 - 54,5 od ochrannej hrádze 300m.
620 1 - Bratislavská 1-0340-1-1 MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre kaprová lovný 1-0340-1-1 Potok Lakšár Malé Leváre - Veľké Leváre MO SRZ Nie Potok Lakšár od ústia do Rudavy po pramene a melioračný kanál od ústia do Moravy po hranicu katastrálneho územia Závod.
621 1 - Bratislavská 1-0590-1-1 MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre kaprová lovný 1-0590-1-1 Raudazi Malé Leváre - Veľké Leváre MO SRZ Nie Vodná plocha (9,03 ha) v inundačnom území rieky Moravy 52,3 - 53 tesne pod ochrannou hrádzou.
622 1 - Bratislavská 1-0600-1-1 MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre kaprová lovný 1-0600-1-1 Rudava č. 1 Malé Leváre - Veľké Leváre MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Rudava od ústia do rieky Moravy po mlyn pri obci Studienka Chválove.
623 1 - Bratislavská 1-0970-1-1 MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre kaprová lovný 1-0970-1-1 Štrkovisko Kňaz - Malé Leváre Malé Leváre - Veľké Leváre MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (65 ha) v areáli rekreačnej oblasti Rudava pri obci Malé Leváre. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
624 1 - Bratislavská 1-1500-1-1 MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre kaprová lovný 1-1500-1-1 Židova Morávka Malé Leváre - Veľké Leváre MO SRZ Nie Vodná plocha mŕtveho ramena (1,43 ha) v inundačnom území rieky Moravy v rkm. 54,6 - 55 v blízkosti ochrannej hrádze.
625 2 - Západoslovenská 2-0930-1-1 MO SRZ Marcelová kaprová lovný 2-0930-1-1 Jazero Virt Marcelová MO SRZ Nie Vodná plocha jazera (42 ha) pri obci Virt. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
626 2 - Západoslovenská 2-1700-1-1 MO SRZ Marcelová kaprová lovný 2-1700-1-1 OR Kőrtvélyes Marcelová MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (56 ha) v obci Marcelová. Chránená prírodná rezervácia - na základe výnimky lov rýb povolený od 1.7. - 31.12.
627 2 - Západoslovenská 2-2080-1-1 MO SRZ Marcelová kaprová lovný 2-2080-1-1 Patinský kanál č. 1 Marcelová MO SRZ Áno Vodná plocha Patinského kanála od ústia Žitavy po Majer Bokroš.
628 2 - Západoslovenská 2-4210-1-1 MO SRZ Marcelová kaprová lovný 2-4210-1-1 Štrkovisko Virt Marcelová MO SRZ Nie Vodná plocha štrkovísk pri obci Virt a vodná plocha štrkoviska (5,85 ha) v obci Radvaň nad Dunajom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
629 2 - Západoslovenská 2-5550-1-1 MO SRZ Marcelová kaprová lovný 2-5550-1-1 Vojnícky potok Marcelová MO SRZ Áno Vojnícky potok od ústia po pramene.
630 2 - Západoslovenská 2-5650-1-1 MO SRZ Marcelová kaprová lovný 2-5650-1-1 Žitava kanál č. 1 Marcelová MO SRZ Áno Kanál Žitava od ústia pri osade Žitavská Tôň po ústie potoka Ibolyás a potok Ibolyás od ústia po pramene a spojovací kanál Moča - Búč.
631 3 - Stredoslovenská 3-0130-4-1 MsO SRZ Martin pstruhová lovný 3-0130-4-1 Biely potok (Martin) Martin MsO SRZ Nie Biely potok od ústia do starého koryta rieky Váh nad VE Sučany po pramene.
632 3 - Stredoslovenská 3-0190-4-1 MsO SRZ Martin pstruhová lovný 3-0190-4-1 Blatnický potok Martin MsO SRZ Nie Blatnický potok od RH Slovryb Príbovce po pramene.
633 3 - Stredoslovenská 3-0410-4-2 MsO SRZ Martin pstruhová chovný 3-0410-4-2 Bystrička (Martin) Bystrička (Martin) Martin MsO Nie Bystrička /Bystrický potok/ od ústia do rieky Turiec po pramene.
634 3 - Stredoslovenská 3-0660-1-1 MsO SRZ Martin kaprová lovný 3-0660-1-1 Derivačný kanál Váhu Martin MsO SRZ Áno Vodná plocha kanála od ústia do rieky Váh po hrádzové teleso VN Krpeľany. V častiach kanála pod hydrocentrálami v Krpeľanoch, Sučanoch a na Lipovci sú zimoviská rýb (15.12.-15.3.) vyznačené tabuľami.
635 3 - Stredoslovenská 3-0990-4-2 MsO SRZ Martin pstruhová chovný 3-0990-4-2 Hoskora Hoskora Martin MsO Nie Potok Hoskora od ústia do rieky Váh po pramene.
636 3 - Stredoslovenská 3-1510-4-1 MsO SRZ Martin pstruhová lovný 3-1510-4-1 Kantorský potok Martin MsO SRZ Nie Kantorský potok od ústia do štrkoviska Sučany po pramene.
637 3 - Stredoslovenská 3-2410-4-1 MsO SRZ Martin pstruhová lovný 3-2410-4-1 Necpalský potok Martin MsO SRZ Nie Necpalský potok od ústia do rieky Turiec po pramene a potok Beliansky od ústia po pramene.
638 3 - Stredoslovenská 3-2590-1-1 MsO SRZ Martin kaprová lovný 3-2590-1-1 OR Biele Brehy Martin MsO SRZ Nie Vodná plocha (7,27 ha) odstaveného ramena Váhu pri obci Turčianske Kľačany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. V západnej časti revíru je tabuľami vyznačené neresisko-zákaz lovu rýb od 1.1 do 15.6.
639 3 - Stredoslovenská 3-2690-1-1 MsO SRZ Martin kaprová lovný 3-2690-1-1 OR Ratkovo Martin MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (1,2 ha) Váhu pri obci Ratkovo.
640 3 - Stredoslovenská 3-2860-4-1 MsO SRZ Martin pstruhová lovný 3-2860-4-1 Pivovarský potok Martin MsO SRZ Nie Pivovarský potok od ústia do rieky Turiec po pramene. VO Lešť - Bosáková jama.
641 3 - Stredoslovenská 3-3390-1-1 MsO SRZ Martin kaprová lovný 3-3390-1-1 Rybník Ďanová Martin MsO SRZ Nie Vodná plocha (3 ha) rybníka pri obci Ďanová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
642 3 - Stredoslovenská 3-3720-4-2 MsO SRZ Martin pstruhová chovný 3-3720-4-2 Sklabinský potok Sklabinský potok Martin MsO Nie Sklabinský potok /Jordán/ od ústia do rieky Turiec v meste Vrútky časť Priekopa po pramene.
643 3 - Stredoslovenská 3-3790-4-2 MsO SRZ Martin pstruhová chovný 3-3790-4-2 Sloviansky potok Sloviansky potok Martin MsO Nie Sloviansky potok od ústia do Valčianskeho potoka po pramene.
644 3 - Stredoslovenská 3-3930-4-1 MsO SRZ Martin pstruhová lovný 3-3930-4-1 Studenec Martin MsO SRZ Nie Potok Studenec od ústia do rieky Váh po pramene.
645 3 - Stredoslovenská 3-1980-1-1 MsO SRZ Martin kaprová lovný 3-1980-1-1 Široká Martin MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže - jamy (0,6 ha) pri obci Lipovec.
646 3 - Stredoslovenská 3-4070-1-1 MsO SRZ Martin kaprová lovný 3-4070-1-1 Štrkovisko Bôr Martin MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (3 ha) medzi derivačným kanálom Váhu a starým korytom rieky Váh pri obci Nolčovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
647 3 - Stredoslovenská 3-4090-1-1 MsO SRZ Martin kaprová lovný 3-4090-1-1 Štrkovisko Chrenkova pláň Martin MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (0,5 ha) za obcou Turany na pravej strane rieky Váh.
648 3 - Stredoslovenská 3-4150-1-1 MsO SRZ Martin kaprová lovný 3-4150-1-1 Štrkovisko Lipovec Martin MsO SRZ Áno Vodná plocha dvoch štrkovísk (24 ha) pri obci Lipovec.
649 3 - Stredoslovenská 3-4160-1-1 MsO SRZ Martin kaprová lovný 3-4160-1-1 Štrkovisko Malý Bôr Martin MsO SRZ Nie Vodná plocha dvoch štrkovísk (0,6 ha) pri obci Nolčovo na pravej strane rieky Váh.
650 3 - Stredoslovenská 3-4220-1-1 MsO SRZ Martin kaprová lovný 3-4220-1-1 Štrkovisko Sučany Martin MsO SRZ Áno Vodná plocha štrkoviska (14,22 ha) pri obci Sučany.
651 3 - Stredoslovenská 3-4240-1-1 MsO SRZ Martin kaprová lovný 3-4240-1-1 Štrkovisko Turiansky most Martin MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (9,9 ha) pri turianskom železničnom moste. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
652 3 - Stredoslovenská 3-4270-4-1 MsO SRZ Martin pstruhová lovný 3-4270-4-1 Šútovský potok č. 1 Martin MsO SRZ Nie Šútovský potok od ústia do VN Krpeľany po Šútovský vodopád.
653 3 - Stredoslovenská 3-4271-4-3 MsO SRZ Martin pstruhová CHRO 3-4271-4-3 Šútovský potok č. 2 Šútovský potok č. 2 Martin MsO Nie Šútovský potok od Šútovského vodopádu po pramene.
654 3 - Stredoslovenská 3-4430-6-1 MsO SRZ Martin lipňová lovný 3-4430-6-1 Turiec č. 1 (H) Martin MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Váh po cestný most v obci Moškovec. Úsek od ústia potoka Bystrička po koniec revíru v Moškovci sa nachádza v NPR. V úseku od ústia Turca do rieky Váh po most pod Partizánskym cintorínom v časti Martin - Priekopa platí režim chyť a pusť (CHAP).
655 3 - Stredoslovenská 3-4440-4-2 MsO SRZ Martin pstruhová chovný 3-4440-4-2 Turiec č. 1 (Martin) - prítoky Turiec č. 1 (Martin) - prítoky Martin MsO Nie Potoky Kamenný, Javorina, Veľký jarok (Záturecký), Krásny, Zlámaný, Kalník, Podhájsky, Medokýš, Bôrovský (Hebron), Trebostovský, Ležiachovský, Socovský, Čierny, Karlovský a Žabokrecký (Záhradnícky) od ústia do Turca po pramene a potok Dolinka (Teplica) od ústia do Turca po cestný most v obci Blážovce.
656 3 - Stredoslovenská 3-4650-6-1 MsO SRZ Martin lipňová lovný 3-4650-6-1 Váh č. 16 (H) Martin MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Váh od ústia potoka Hoskora /Jánošíkov potok/ po vtok derivačného kanálu do Váhu.
657 3 - Stredoslovenská 3-4670-2-1 MsO SRZ Martin kaprová lovný 3-4670-2-1 Váh č. 17 (H) Martin MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Váh od ústia derivačného kanálu po priehradný múr Krpelianskej vodnej nádrže. Vývarisko pod VN Krpeľany, úsek od vtoku Turca po Lipovecký most, úseky 50m nad a 50m pod lanovou lavicou cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turanoch, lavicou pre peších do Kľačian a úseky 50m nad viaduktom štátnej cesty I/18 a 50m pod starým cestným mostom v Sučanoch sú zimoviskami rýb (15.12.-15.3.) vyznačené tabuľami.
658 3 - Stredoslovenská 3-4660-4-2 MsO SRZ Martin pstruhová chovný 3-4660-4-2 Váh č.16 a 17 - prítoky Váh č.16 a 17 - prítoky Martin MsO Nie Potoky Čiernik, Kubalov, Krchová, Kľačiansky, Kozinský, Dzuranová, Chrapový, Podhradský, Lipno, Konštiansky, Ráztoky od ústia do Váhu po pramene.
659 3 - Stredoslovenská 3-4770-4-1 MsO SRZ Martin pstruhová lovný 3-4770-4-1 Valčiansky potok Martin MsO SRZ Nie Valčiansky potok od ústia do rieky Turiec po pramene.
660 3 - Stredoslovenská 3-4810-4-2 MsO SRZ Martin pstruhová chovný 3-4810-4-2 Vedžer Vedžer Martin MsO Nie Potok Vedžer od ústia do Turca pri obci Moškovec po pramene.
661 3 - Stredoslovenská 3-5970-1-1 MsO SRZ Martin kaprová lovný 3-5970-1-1 VN Za Ráztokou Martin MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (1,4 ha) za obcou Turany na ľavej strane rieky Váh.
662 3 - Stredoslovenská 3-6030-4-1 MsO SRZ Martin pstruhová lovný 3-6030-4-1 Vríca Martin MsO SRZ Nie Potok Suchá Vríca a Znievsky potok od ústia do rieky Turiec po Znievske rybníky a potok Vríca od Znievskych rybníkov po pramene.
663 3 - Stredoslovenská 3-6110-4-2 MsO SRZ Martin pstruhová chovný 3-6110-4-2 Zápotočie Zápotočie Martin MsO Nie Potok Zápotočie (Folkušovský potok) od ústia do Blatnického potoka po pramene.
664 3 - Stredoslovenská 3-6120-4-2 MsO SRZ Martin pstruhová chovný 3-6120-4-2 Zázrivá Zázrivá Martin MsO Nie Potok Zázrivá od ústia do rieky Turiec po pramene.
665 4 - Východoslovenská 4-0170-4-1 MO SRZ Medzev pstruhová lovný 4-0170-4-1 Bodva č. 3 Medzev MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Bodva od ústia potoka Teplica v obci Jasov po ústie Štóskeho potoka a potok Zlatná od ústia po pramene.
666 4 - Východoslovenská 4-2730-4-1 MO SRZ Medzev pstruhová lovný 4-2730-4-1 Šugovský potok Medzev MO SRZ Nie Šugovský potok od ústia pri meste Medzev po pramene a vodná plocha nádrží v Šugovskej doline.
667 4 - Východoslovenská 4-1150-1-1 MO SRZ Medzilaborce kaprová lovný 4-1150-1-1 Laborec č. 4 Medzilaborce MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta v obci Hrabovec nad Laborcom po ústie potoka Vydraňka v meste Medzilaborce.
668 4 - Východoslovenská 4-1160-4-1 MO SRZ Medzilaborce pstruhová lovný 4-1160-4-1 Laborec č. 5 Medzilaborce MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia potoka Vydraňka v meste Medzilaborce po pramene.
669 4 - Východoslovenská 4-3181-4-2 MO SRZ Medzilaborce pstruhová chovný 4-3181-4-2 Viľšava Viľšava Medzilaborce MO Nie Potok Viľšava od ústia pri obci Čabiny po pramene.
670 4 - Východoslovenská 4-3320-4-1 MO SRZ Medzilaborce pstruhová lovný 4-3320-4-1 VN Danova Medzilaborce MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (1 ha) pri meste Medzilaborce.
671 4 - Východoslovenská 4-4130-4-1 MO SRZ Medzilaborce pstruhová lovný 4-4130-4-1 Vydraňka Medzilaborce MO SRZ Nie Potok Vydraňka od ústia v Medzilaborciach po pramene.
672 4 - Východoslovenská 4-0330-1-1 MsO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-0330-1-1 Čierna voda Michalovce MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Čierna voda od ústia pri obci Stretávka po výpustné zariadenie VN Zemplínska Šírava.
673 4 - Východoslovenská 4-0440-1-1 MsO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-0440-1-1 Duša Michalovce MsO SRZ Áno Potok Duša od ústia pri obci Veľké Raškovce po pramene.
674 4 - Východoslovenská 4-1130-1-1 MsO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-1130-1-1 Laborec č. 2 Michalovce MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia rieky Uh pri obci Drahňov po cestný most so stavidlom v obci Strážske-Krivošťany.
675 4 - Východoslovenská 4-1450-1-1 MO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-1450-1-1 Materiálová jama Michalovce Michalovce MO SRZ Nie Vodná plocha materiálovej jamy (3 ha) v časti mesta Michalovce - Stráňany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
676 4 - Východoslovenská 4-1560-1-1 MO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-1560-1-1 Okna č. 1 Okna č. 1 Michalovce MO Nie Potok Okna od ústia po VN Vyšná Rybnica.
677 4 - Východoslovenská 4-1560-1-1 MsO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-1560-1-1 Okna č. 1a Michalovce MsO SRZ Áno Potok Okna od ústia pri obci Senné po obec Nižná Rybnica a potok Olšinsky, záchytný kanál Okny až po ústie s Uhom, Bežovský, Jenkovský kanál a Záhradný kanál.
678 4 - Východoslovenská 4-1561-4-1 MO SRZ Michalovce pstruhová lovný 4-1561-4-1 Okna č. 1b Michalovce MO SRZ Nie Potok Okna od obce Nižná Rybnica po teleso hrádze VN Vyšná Rybnica.
679 4 - Východoslovenská 4-1640-4-1 MO SRZ Michalovce pstruhová lovný 4-1640-4-1 Olšinský potok Olšinský potok Michalovce MO Nie Olšinský potok od ústia po pramene.
680 4 - Východoslovenská 4-1860-4-1 MO SRZ Michalovce pstruhová lovný 4-1860-4-1 Orechovský potok Michalovce MO SRZ Nie Orechovský potok od ústia do záchytného kanála po VN Kolibabovce.
681 4 - Východoslovenská 4-2380-1-1 MsO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-2380-1-1 Sobranecký potok č. 1 Michalovce MsO SRZ Áno Sobranecký potok od ústia po mesto Sobrance.
682 4 - Východoslovenská 4-2390-1-1 MsO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-2390-1-1 Sobranecký potok č. 2 Michalovce MsO SRZ Áno Sobranecký potok od mesta Sobrance po pramene.
683 4 - Východoslovenská 4-3230-1-1 MO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-3230-1-1 VN Blatce /Lapoš/ Michalovce MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (1 ha) pri obci Choňkovce.
684 4 - Východoslovenská 4-3260-1-1 MO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-3260-1-1 VN Budkovce I, II Michalovce MO SRZ Nie Vodná plocha nádrží (1,7 ha) pri obci Budkovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
685 4 - Východoslovenská 4-3490-1-1 MO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-3490-1-1 VN Kolibabovce Michalovce MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (1 ha) pri obci Kolibabovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
686 4 - Východoslovenská 4-3710-1-1 MO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-3710-1-1 VN Pozdišovce Michalovce MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (8 ha) pri obci Pozdišovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
687 4 - Východoslovenská 4-3900-1-1 MO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-3900-1-1 VN Vinné jazero Michalovce MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (8 ha) pri obci Vinné. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
688 4 - Východoslovenská 4-3970-1-1 MO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-3970-1-1 VN Vyšná Rybnica Michalovce MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (5 ha) pri obci Vyšná Rybnica. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
689 4 - Východoslovenská 4-4040-4-1 MO SRZ Michalovce pstruhová lovný 4-4040-4-1 VN Zemplínska Šírava - prítoky Michalovce MO SRZ Nie Prítoky do VN Zemplínska Šírava - potoky Trnavský, Kamenný, Viniansky od ústia po pramenea potoky Suchý, Tomašovský, Kusínsky, Sokolský, Jovsanský, Kalužský od ústia po hranicu VLM.
690 4 - Východoslovenská 4-4140-1-1 MsO SRZ Michalovce kaprová lovný 4-4140-1-1 Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava Michalovce MsO SRZ Áno Výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Zemplínska Šírava pri obci Zalužice. V úseku 200m od telesa hrádze smerom dole prúdom je zimovisko a neresisko rýb v období od 01.02. do 15.06. -zákaz lovu rýb! Lovná miera: boleň 50 cm
691 4 - Východoslovenská 4-0150-1-1 MO SRZ Moldava nad Bodvou kaprová lovný 4-0150-1-1 Bodva č. 1 Moldava nad Bodvou MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR - Maďarsko po cestný most v obci Hatiny.
692 4 - Východoslovenská 4-0160-1-1 MO SRZ Moldava nad Bodvou kaprová lovný 4-0160-1-1 Bodva č. 2 Moldava nad Bodvou MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci Hatiny po ústie potoka Teplica v obci Jasov.
693 4 - Východoslovenská 4-0750-1-1 MO SRZ Moldava nad Bodvou kaprová lovný 4-0750-1-1 Ida č. 1 Moldava nad Bodvou MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Ida od ústia do Bodvy po cestný most pri kaštieli v obci Veľká Ida.
694 4 - Východoslovenská 4-2990-1-1 MO SRZ Moldava nad Bodvou kaprová lovný 4-2990-1-1 Turňa č. 1 Moldava nad Bodvou MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Turňa od ústia do Bodvy pri obci Hosťovce po ústie potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou.
696 4 - Východoslovenská 4-3000-4-1 MO SRZ Moldava nad Bodvou pstruhová lovný 4-3000-4-1 Turňa č. 2 Moldava nad Bodvou MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Turňa od ústia potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou po pramene a potok Vápený od ústia po pramene.
697 4 - Východoslovenská 4-3420-1-1 MO SRZ Moldava nad Bodvou kaprová lovný 4-3420-1-1 Vodná nádrž Janík Moldava nad Bodvou MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže pri obci Janík.
698 4 - Východoslovenská 4-3630-1-1 MO SRZ Moldava nad Bodvou kaprová lovný 4-3630-1-1 Vodná nádrž Nižný Lanec Moldava nad Bodvou MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže pri obci Nižný Lanec.
699 4 - Východoslovenská 4-3690-1-1 MO SRZ Moldava nad Bodvou kaprová lovný 4-3690-1-1 Vodná nádrž Paňovce Moldava nad Bodvou MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže pri obci Paňovce.
700 4 - Východoslovenská 4-4170-4-1 MO SRZ Moldava nad Bodvou pstruhová lovný 4-4170-4-1 Zadielsky potok Moldava nad Bodvou MO SRZ Nie Zadielsky potok od ústia po štátnu prírodnú rezerváciu Zadielska tiesňava.
702 4 - Východoslovenská 4-0580-4-1 MO SRZ Nálepkovo pstruhová lovný 4-0580-4-1 Hnilec č. 4 Nálepkovo MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Hnilec od ústia Bieleho potoka pri Starej vode po priehradné teleso Dobšinskej vodnej nádrže (VN Palcmanská Maša) a potoky Surovský, Babinský, Demianka, Rakovec, Grajnarský, Havrania voda a Biela voda od ústia po pramene.
703 4 - Východoslovenská 4-2790-4-1 MO SRZ Nálepkovo pstruhová lovný 4-2790-4-1 Tichá voda Nálepkovo MO SRZ Nie Potok Tichá voda od ústia pri obci Nálepkovo po pramene a potoky Henclovský, Suchý, Zadný jarok, Stredný jarok, Dudašov jarok od ústia po pramene.
704 4 - Východoslovenská 4-4260-4-1 MO SRZ Nálepkovo pstruhová lovný 4-4260-4-1 Železný potok Nálepkovo MO SRZ Nie Železný potok od ústia po pramene a potoky Strašanský, Roztocký a Zimný od ústia po pramene. Revíry bez privlastnenia si úlovku
705 3 - Stredoslovenská 3-0070-1-1 MO SRZ Námestovo kaprová lovný 3-0070-1-1 Biela Orava č. 1 Námestovo MO SRZ Áno Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta Námestovo - Tvrdošín po ústie Skalkového potoka. Lovná miera: lipeň 30 cm.
706 3 - Stredoslovenská 3-0080-5-1 MO SRZ Námestovo lipňová lovný 3-0080-5-1 Biela Orava č. 2 Námestovo MO SRZ Nie Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Skalkového potoka po sútok s Mútňankou. Lovná miera: lipeň 30 cm
707 3 - Stredoslovenská 3-0090-4-1 MO SRZ Námestovo pstruhová lovný 3-0090-4-1 Biela Orava č. 3 Námestovo MO SRZ Nie Čiastkové povodie Bielej Oravy od sútoku s Mútňankou po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm.
708 3 - Stredoslovenská 3-1180-4-1 MO SRZ Námestovo pstruhová lovný 3-1180-4-1 Hruštínka Námestovo MO SRZ Nie Čiastkové povodie potoka Hruštínka od ústia do Bielej Oravy po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm.
709 3 - Stredoslovenská 3-1580-4-1 MO SRZ Námestovo pstruhová lovný 3-1580-4-1 Klinianka Námestovo MO SRZ Nie Čiastkové povodie potoka Klinianka (Novoťanka) od ústia do Bielej Oravy po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm.
710 3 - Stredoslovenská 3-2040-4-2 MO SRZ Námestovo pstruhová chovný 3-2040-4-2 Lomnica (Námestovo) Lomnica (Námestovo) Námestovo MO Nie Lomnica od ústia do Bielej Oravy po pramene.
711 3 - Stredoslovenská 3-2250-4-2 MO SRZ Námestovo pstruhová chovný 3-2250-4-2 Michalovka Michalovka Námestovo MO Nie Michalovka od ústia do VN Orava po pramene.
712 3 - Stredoslovenská 3-2400-4-1 MO SRZ Námestovo pstruhová lovný 3-2400-4-1 Mútňanka Námestovo MO SRZ Nie Čiastkové povodie potoka Mútňanka od ústia do Bielej Oravy po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm.
713 3 - Stredoslovenská 3-3230-4-2 MO SRZ Námestovo pstruhová chovný 3-3230-4-2 Riečka Riečka Námestovo MO Nie Riečka od ústia do potoka Veselianka po pramene.
714 3 - Stredoslovenská 3-4870-4-1 MO SRZ Námestovo pstruhová lovný 3-4870-4-1 Veselianka Námestovo MO SRZ Nie Veselianka od vtoku do Bielej Oravy po pramene, vrátane prítokov. Lovná miera: lipeň 30 cm.
715 2 - Západoslovenská 2-0340-1-2 MsO SRZ Nitra kaprová chovný 2-0340-1-2 Dobrotka Dobrotka Nitra MsO Nie Potok Dobrotka od ústia po pramene.
716 2 - Západoslovenská 2-1060-1-1 MsO SRZ Nitra kaprová lovný 2-1060-1-1 Koniarovce Nitra MsO SRZ Nie Ľavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra medzi obcami Koniarovce a Dolné Lefantovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
717 2 - Západoslovenská 2-1420-1-1 MsO SRZ Nitra kaprová lovný 2-1420-1-1 Nitra č. 3 Nitra MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Horný Vinodol po cestný most v obci Koniarovce, a Stará Nitra od cestného mosta v obci Branč po priehradné teleso (hať) v obci Dolné Krškany.
718 2 - Západoslovenská 2-1540-1-1 MsO SRZ Nitra kaprová lovný 2-1540-1-1 OR Cítenka Nitra MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Malý Cetín. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
719 2 - Západoslovenská 2-1660-1-1 MsO SRZ Nitra kaprová lovný 2-1660-1-1 OR Jelšovce Nitra MsO SRZ Nie Ľavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Jelšovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
720 2 - Západoslovenská 2-1740-1-1 MsO SRZ Nitra kaprová lovný 2-1740-1-1 OR Ľudovítová I. Nitra MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (2 ha) rieky Nitry pri obci Ľudovítová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
721 2 - Západoslovenská 2-1750-1-4 MsO SRZ Nitra kaprová chyť a pusť! 2-1750-1-4 OR Ľudovítová II. Nitra MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Ľudovítová. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
722 2 - Západoslovenská 2-1760-1-1 MsO SRZ Nitra kaprová lovný 2-1760-1-1 OR Ľudovítová III. Nitra MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (1,5 ha) rieky Nitra medzi obcami Ľudovítová a Výčapy - Opatovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
723 2 - Západoslovenská 2-1770-1-1 MsO SRZ Nitra kaprová lovný 2-1770-1-1 OR Ľudovítová IV. Nitra MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) rieky Nitra pri obci Výčapy - Opatovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
724 2 - Západoslovenská 2-1780-1-4 MsO SRZ Nitra kaprová chyť a pusť! 2-1780-1-4 OR Malá Hangócka Nitra MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (0,3 ha) rieky Nitra v mestskom parku pri Rybárskom dome Nitra. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
725 2 - Západoslovenská 2-1890-1-1 MsO SRZ Nitra kaprová lovný 2-1890-1-1 OR Rohlík Nitra MsO SRZ Nie Ľavostranná vodná plocha odstaveného ramena (2 ha) rieky Nitry medzi obcami Ľudovítová a Výčapy - Opatovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
726 2 - Západoslovenská 2-1910-1-1 MsO SRZ Nitra kaprová lovný 2-1910-1-1 OR Staré Čechynce Nitra MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (2 ha) rieky Nitra pri obci Malý Cetín. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
727 2 - Západoslovenská 2-1980-1-1 MsO SRZ Nitra kaprová lovný 2-1980-1-1 OR Veľká Hangócka Nitra MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (1,7 ha) rieky Nitra v mestskom parku pri Rybárskom dome Nitra. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
728 2 - Západoslovenská 2-2180-1-1 MsO SRZ Nitra kaprová lovný 2-2180-1-1 Radošina č. 1 Nitra MsO SRZ Áno Čiastkové povodie Radošiny od ústia pri obci Lužianky po cestný most v obci Biskupová a potoky Perkovský, Blatina a Andáč od ústia po pramene.
729 2 - Západoslovenská 2-3030-1-1 MsO SRZ Nitra kaprová lovný 2-3030-1-1 Štrkovisko Branč-Gergelová Nitra MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (7 ha) pri obci Brač. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
730 2 - Západoslovenská 2-3070-1-1 MsO SRZ Nitra kaprová lovný 2-3070-1-1 Štrkovisko Čechynce Nitra MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Čechynce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
731 2 - Západoslovenská 2-4580-1-2 MsO SRZ Nitra kaprová chovný 2-4580-1-2 VN Cabaj VN Cabaj Nitra MsO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Cabaj.
732 2 - Západoslovenská 2-4610-1-2 MsO SRZ Nitra kaprová chovný 2-4610-1-2 VN Čápor VN Čápor Nitra MsO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Čápor.
733 2 - Západoslovenská 2-4860-1-1 MsO SRZ Nitra kaprová lovný 2-4860-1-1 VN Jelenec II. Nitra MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (7 ha) pri obci Jelenec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
734 3 - Stredoslovenská 3-0470-1-1 MO SRZ Nová Baňa kaprová lovný 3-0470-1-1 Cibulkove pleso Nová Baňa MO SRZ Nie Vodná plocha ramena (1 ha) pri meste Nová Baňa pri závode Izomat.
735 3 - Stredoslovenská 3-1050-1-1 MO SRZ Nová Baňa kaprová lovný 3-1050-1-1 Hron č. 4 Nová Baňa MO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Hron od ústia Čaradického (Kozárovského) potoka v katastri obce Kozárovce po cestný most v Rudne n/Hronom. Úsek od cestného mosta Nová Baňa - Brehy 1,5 km proti prúdu rieky je zimoviskom rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 12. do 15. 3.
736 3 - Stredoslovenská 3-0450-4-1 MO SRZ Nová Baňa pstruhová lovný 3-0450-4-1 Chválenský potok Nová Baňa MO SRZ Nie Chválenský potok od ústia do Hrona v obci Tekovská Breznica po pramene.
737 3 - Stredoslovenská 3-1950-4-1 MO SRZ Nová Baňa pstruhová lovný 3-1950-4-1 Liešanský potok Nová Baňa MO SRZ Nie Liešňanský potok od ústia do Hrona po pramene.
738 3 - Stredoslovenská 3-2090-1-1 MO SRZ Nová Baňa kaprová lovný 3-2090-1-1 Luftov Nová Baňa MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (0,8 ha) pri obci Tekovská Breznica.
739 3 - Stredoslovenská 3-2290-4-1 MO SRZ Nová Baňa pstruhová lovný 3-2290-4-1 Mokráň Nová Baňa MO SRZ Nie Mokráň od ústia do Hrona pri obci Rudno nad Hronom po pramene.
740 3 - Stredoslovenská 3-2540-4-1 MO SRZ Nová Baňa pstruhová lovný 3-2540-4-1 Novobanský potok Nová Baňa MO SRZ Nie Novobanský potok od ústia do Hrona po pramene vrátane prítokov.
741 3 - Stredoslovenská 3-2550-4-1 MO SRZ Nová Baňa pstruhová lovný 3-2550-4-1 Obecný potok Nová Baňa MO SRZ Nie Obecný potok od ústia do Hrona po pramene.
742 3 - Stredoslovenská 3-2610-1-1 MO SRZ Nová Baňa kaprová lovný 3-2610-1-1 OR Hrona (Nová Baňa) Nová Baňa MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (0,025 ha) Hrona pri obci Tekovská Breznica.
743 3 - Stredoslovenská 3-2760-4-1 MO SRZ Nová Baňa pstruhová lovný 3-2760-4-1 Orovnický potok Nová Baňa MO SRZ Nie Orovnický potok od ústia do Hrona pri obci Orovnica po pramene.
744 3 - Stredoslovenská 3-3530-1-2 MO SRZ Nová Baňa kaprová chovný 3-3530-1-2 Rybník Štále Rybník Štále Nová Baňa MO Nie Vodná plocha rybníka nad VN Tajch v miestnej časti Štále.
745 3 - Stredoslovenská 3-4310-4-1 MO SRZ Nová Baňa pstruhová lovný 3-4310-4-1 Tekovský potok Nová Baňa MO SRZ Nie Tekovský potok od ústia do Hrona po pramene, mimo VN Tekovské Nemce.
746 3 - Stredoslovenská 3-5830-1-1 MO SRZ Nová Baňa kaprová lovný 3-5830-1-1 VN Tajch Nová Baňa MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (2,2 ha) pri meste Nová Baňa - miestna časť Štále.
747 3 - Stredoslovenská 3-5840-1-1 MO SRZ Nová Baňa kaprová lovný 3-5840-1-1 VN Tekovské Nemce Nová Baňa MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (0,5 ha) pri obci Tekovské Nemce.
748 2 - Západoslovenská 2-0170-4-1 MO SRZ Nové Mesto nad Váhom pstruhová lovný 2-0170-4-1 Bošáčka Nové Mesto nad Váhom MO SRZ Nie Potok Bošáčka od ústia do Váhu pri Trenčianskych Bohuslaviciach po hranice s ČR, s prítokmi Predpoloma, Hubotec, Španie a Sviniarka.
749 2 - Západoslovenská 2-0450-1-1 MO SRZ Nové Mesto nad Váhom kaprová lovný 2-0450-1-1 Dudváh č. 5a Nové Mesto nad Váhom MO SRZ Áno Čiastkové povodie Dudváhu od cestného mosta v obci Pobedim po premostenie, tzv. Černáčkin most v lokalite Černačkina a Čachtický kanál od ústia do kanálu pod hydrocentrálou v obci Horná Streda po cestný most v obci Čachtice. Na rybárskych revíroch Dunaja platí zákaz vstupu s cieľom loviť ryby a zákaz lovu rýb z vodných stavieb, ich krídiel, pilierov, premostení mostov, nápustných a výpustných objektov, hatí, plávajúcich pracujúcich strojov a miest vyznačených správcom toku (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Vodohospodárska výstavba Bratislava, š.p.)
750 2 - Západoslovenská 2-0451-4-1 MO SRZ Nové Mesto nad Váhom pstruhová lovný 2-0451-4-1 Dudváh č. 5b Nové Mesto nad Váhom MO SRZ Nie Čiastkové povodie Dudváhu od premostenia, tzv. Černáčkin most v lokalite Černačkina po horný okraj železničného tunela medzi obcami Čachtice a Višňové a Čachtický kanál od ústia do kanálu pod hydrocentrálou v obci Horná Streda po cestný most v obci Čachtice.
751 2 - Západoslovenská 2-0710-4-1 MO SRZ Nové Mesto nad Váhom pstruhová lovný 2-0710-4-1 Hôrčanský potok Nové Mesto nad Váhom MO SRZ Nie Hôrčanský potok od ústia do Váhu po pramene.
752 2 - Západoslovenská 2-0730-4-1 MO SRZ Nové Mesto nad Váhom pstruhová lovný 2-0730-4-1 Hrádocký potok Nové Mesto nad Váhom MO SRZ Nie Hrádocký potok a Lúčanský potok od ústia do odstavených ramien Váhu po pramene.
753 2 - Západoslovenská 2-0960-4-1 MO SRZ Nové Mesto nad Váhom pstruhová lovný 2-0960-4-1 Kálnický potok Nové Mesto nad Váhom MO SRZ Nie Čiastkové povodie Kálnického potoka od ústia do ramena Váhu po pramene. Prítoky Kňažia, Prostredný potok, Rybnícky potok a vlastný Kálnický potok od spoločného sútoku v doline pri píle po pramene predstavujú účel využitia chovný.
754 2 - Západoslovenská 2-1030-4-1 MO SRZ Nové Mesto nad Váhom pstruhová lovný 2-1030-4-1 Klanečnica Nové Mesto nad Váhom MO SRZ Nie Potok Klanečnica od cestného mosta v Novom Meste nad Váhom, časť Mnešice, po hranice s ČR v obci Moravské Lieskové a povodie Kamečnice od ústia do Klanečnice v Novom Meste nad Váhom po pramene, s prítokmi Vrzavka a Javorina.Prítok Vrzávka od reštaurácie v Cetune po pramene predstavuje účel využitia chovný.
755 2 - Západoslovenská 2-1970-1-1 MO SRZ Nové Mesto nad Váhom kaprová lovný 2-1970-1-1 OR Váhu Nové Mesto nad Váhom MO SRZ Nie Vodná plocha odstavených ramien (2 ha) rieky Váh pri obci Hôrka nad Váhom, Nová Ves nad Váhom, Lúka nad Váhom a Hrádok. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
756 2 - Západoslovenská 2-2781-1-1 MO SRZ Nové Mesto nad Váhom kaprová lovný 2-2781-1-1 Štrkoviská Potvorice Nové Mesto nad Váhom MO SRZ Nie Vodná plocha štyroch štrkovísk (8,4 ha) (2,12 ha + 1,99 ha + 2,68 ha + 1,62 ha) v katastrálnom území obce Potvorice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
757 2 - Západoslovenská 2-2790-1-1 MO SRZ Nové Mesto nad Váhom kaprová lovný 2-2790-1-1 Štrkoviská Považany Nové Mesto nad Váhom MO SRZ Nie Vodná plocha materiálových jám - štrkovísk (2 ha) v k. ú. Považany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
758 2 - Západoslovenská 2-2910-1-1 MO SRZ Nové Mesto nad Váhom kaprová lovný 2-2910-1-1 Štrkovisko Beckov Nové Mesto nad Váhom MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) v k. ú. Beckov.
759 2 - Západoslovenská 2-4420-1-1 MO SRZ Nové Mesto nad Váhom kaprová lovný 2-4420-1-1 Váh č. 7 Nové Mesto nad Váhom MO SRZ Áno Čiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od hydrocentrály v obci Horná Streda po prvý most nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom.
760 2 - Západoslovenská 2-5590-1-1 MO SRZ Nové Mesto nad Váhom kaprová lovný 2-5590-1-1 Zelená Voda Nové Mesto nad Váhom MO SRZ Nie Vodná plocha štrkovísk pri obciach Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Bohuslavice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
761 2 - Západoslovenská 2-0230-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-0230-1-1 Cergát č. 1 Nové Zámky MsO SRZ Áno Čiastkové povodie melioračného kanálu od obce Jatov po ústie do rieky Nitra pri cestnom moste Nové Zámky - Komoča. Lovná miera: lieň 30 cm.
762 2 - Západoslovenská 2-0240-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-0240-1-1 Cergát č. 2 Nové Zámky MsO SRZ Áno Čiastkové povodie melioračného kanálu od cestného mosta za obcou Palárikovo smerom na Selice po ústie spojovacieho kanála medzi obcami Andovce a Zemné. Lovná miera: lieň 30 cm.
763 2 - Západoslovenská 2-0260-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-0260-1-1 Chrenovka Nové Zámky MsO SRZ Nie Potok Chrenovka od obce Bánov po Zúgov. Lovná miera : lieň-30 cm.
764 2 - Západoslovenská 2-0840-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-0840-1-1 Jazero dôchodcov Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha jazera (1 ha) v meste Nové Zámky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
765 2 - Západoslovenská 2-0870-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-0870-1-1 Jazero pri elektrárni Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (1 ha) v chatovej oblasti pri bývalej strelnici. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
766 2 - Západoslovenská 2-1120-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-1120-1-1 Kurzweillovo jazero Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (6 ha) v meste Nové Zámky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
767 2 - Západoslovenská 2-1310-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-1310-1-1 Mlynský náhon Nové Zámky MsO SRZ Nie Obtokové rameno rieky Nitry od Zúgova po Sihoť. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
768 2 - Západoslovenská 2-1400-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-1400-1-1 Nitra č. 1 Nové Zámky MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok. Lovná miera : lieň 30 cm.
769 2 - Západoslovenská 2-1500-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-1500-1-1 OR Bánov Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (4 ha) rieky Nitra v obci Bánov. Lovná miera: lieň 30 cm.
770 2 - Západoslovenská 2-1520-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-1520-1-1 OR Berek Nové Zámky MsO SRZ Áno Odstavené rameno rieky Nitra od mosta Komoča po drevený most pri obci Aňala. Lovná miera: lieň 30 cm.
771 2 - Západoslovenská 2-1830-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-1830-1-1 OR Nitry - Podháj Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (2 ha) rieky Nitra pri obci Bánov, časť Podháj. Lovná miera:lieň 30 cm.
772 2 - Západoslovenská 2-2250-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-2250-1-1 Rašelinisko Palárikovo Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha rašeliniska (2 ha) v obci Palárikovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
773 2 - Západoslovenská 2-2220-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-2220-1-1 Rašelinisko Zemné Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) v obci Andovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
774 2 - Západoslovenská 2-2670-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-2670-1-1 Spojovací kanál Cergát-Váh Nové Zámky MsO SRZ Áno Spojovací kanál medzi Cergátom č.2 a Váhom. Lovná miera: lieň 30 cm.
775 2 - Západoslovenská 2-2950-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-2950-1-1 Štrkovisko Bešeňov Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Bešeňov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
776 2 - Západoslovenská 2-3210-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-3210-1-1 Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 1 Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (5 ha) pri obci Dvory nad Žitavou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
777 2 - Západoslovenská 2-3220-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-3220-1-1 Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 2 Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Dvory nad Žitavou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
778 2 - Západoslovenská 2-3220-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-3220-1-1 Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 2 Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 2 Nové Zámky MsO Nie Vodná plocha štrkoviska pri obci Dvory nad Žitavou
779 2 - Západoslovenská 2-3240-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-3240-1-1 Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4 Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Dvory nad Žitavou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
780 2 - Západoslovenská 2-3940-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-3940-1-1 Štrkovisko RT Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2 ha) v meste Nové Zámky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
781 2 - Západoslovenská 2-4250-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-4250-1-1 Štrkovisko Záhoň Nové Zámky MsO SRZ Áno Vodná plocha štrkoviska (8 ha)pri obci Bánov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
782 2 - Západoslovenská 2-4530-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-4530-1-1 VN Branovo Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (17 ha) pri obci Branovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
783 2 - Západoslovenská 2-4680-1-1 MO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-4680-1-1 VN Dubník Nové Zámky MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (14 ha) pri obci Dubník. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
784 2 - Západoslovenská 2-4840-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-4840-1-1 VN Jatov Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná pocha nádrže (5 ha) pri obci Jatov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
785 2 - Západoslovenská 2-5230-1-2 MsO SRZ Nové Zámky kaprová chovný 2-5230-1-2 VN Rúbaň č. 1 VN Rúbaň č. 1 Nové Zámky MsO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Rúbaň.
786 2 - Západoslovenská 2-5240-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-5240-1-1 VN Rúbaň č. 2 Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (10 ha)pri obci Rúbaň. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
787 2 - Západoslovenská 2-5250-1-2 MsO SRZ Nové Zámky kaprová chovný 2-5250-1-2 VN Semerovo VN Semerovo Nové Zámky MsO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Semerovo.
788 2 - Západoslovenská 2-5320-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-5320-1-1 VN Svodín Nové Zámky MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (14 ha) pri obci Svodín. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.
789 2 - Západoslovenská 2-5610-1-1 MsO SRZ Nové Zámky kaprová lovný 2-5610-1-1 Žitava č. 2 Nové Zámky MsO SRZ Áno Čiastkové povodie Žitavy od železničného mosta Komárno - Nové Zámky pri obci Bajč po cestný most Dolný Ohaj - Bánov. Lovná miera: lieň 30 cm.
790 4 - Východoslovenská 4-0350-4-1 MO SRZ Orlov pstruhová lovný 4-0350-4-1 Čirčanka Orlov MO SRZ Nie Potok Čirčanka od ústia pri obci Čirč po pramene a potoky Rakovec a Oľšavec od ústia po pramene.
791 4 - Východoslovenská 4-0720-4-1 MO SRZ Orlov pstruhová lovný 4-0720-4-1 Hromovec Orlov MO SRZ Nie Potok Hromovec od ústia pri obci Hromoš po pramene a Kozelecký potok od ústia po pramene.
792 4 - Východoslovenská 4-0240-4-2 MO SRZ Orlov pstruhová chovný 4-0240-4-2 Chotárny potok Chotárny potok Orlov MO Nie Chotárny potok od ústia po pramene.
793 4 - Východoslovenská 4-1090-4-1 MO SRZ Orlov pstruhová lovný 4-1090-4-1 Krčmársky potok Orlov MO SRZ Nie Krčmársky potok od ústia pri obci Plaveč po pramene.
794 4 - Východoslovenská 4-1350-4-1 MO SRZ Orlov pstruhová lovný 4-1350-4-1 Ľubotínka Orlov MO SRZ Nie Potok Ľubotínka od ústia pri obci Ľubotín po hranice VO nad o. Bajerovce a potoky Valalská voda, Hradlová a Vesné od ústia po pramene.
795 4 - Východoslovenská 4-1950-6-1 MO SRZ Orlov lipňová lovný 4-1950-6-1 Poprad č. 2a (hraničná voda) (H) Orlov MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom.
796 4 - Východoslovenská 4-1951-6-1 MO SRZ Orlov lipňová lovný 4-1951-6-1 Poprad č. 2b (H) Orlov MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom po cestný most pri obci Údol.
797 4 - Východoslovenská 4-2370-4-2 MO SRZ Orlov pstruhová chovný 4-2370-4-2 Smrečanský potok Smrečanský potok Orlov MO Nie Smrečanský potok od ústia po pramene.
798 4 - Východoslovenská 4-2710-1-1 MO SRZ Orlov kaprová lovný 4-2710-1-1 Štrkovisko Ľubotín Orlov MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (7,2 ha) pri obci Ľubotín. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
799 4 - Východoslovenská 4-2720-1-1 MO SRZ Orlov kaprová lovný 4-2720-1-1 Štrkovisko Orlov Orlov MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (18,1 ha) pri obci Orlov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
800 4 - Východoslovenská 4-2721-4-1 MO SRZ Orlov pstruhová lovný 4-2721-4-1 Štrkovisko Plaveč Orlov MO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (0,63 ha) pri obci Plaveč.
801 2 - Západoslovenská 2-0090-1-1 MsO SRZ Partizánske kaprová lovný 2-0090-1-1 Bebrava č. 1 Partizánske MsO SRZ Áno Čiastkové povodie Bebravy od ústia pri obci Praznovce po cestný most v obci Livina, potok Hydina od ústia do rieky Bebrava po cestný most Ostratice - Žabokreky. Lovná miera: kapor 45 cm.
802 2 - Západoslovenská 2-0190-1-2 MsO SRZ Partizánske kaprová chovný 2-0190-1-2 Brodziansky potok Brodziansky potok Partizánske MsO Nie Brodziansky potok od ústia do rieky Nitra po pramene.
803 2 - Západoslovenská 2-0360-4-2 MsO SRZ Partizánske pstruhová chovný 2-0360-4-2 Drahožický potok Drahožický potok Partizánske MsO Nie Drahožický potok od ústia do vodnej nádrže Veľké Uherce po pramene.
804 2 - Západoslovenská 2-1440-1-1 MsO SRZ Partizánske kaprová lovný 2-1440-1-1 Nitra č. 5 Partizánske MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Vyčoma pri obci Praznovce po ústie Oslianskeho potoka. Lovná miera: kapor 45 cm. Úsek od hate MVE v obci Kršteňany po sútok s riekou Nitrica predstavuje časť revíru bez privlastnenia si úlovku (CHAP).
805 2 - Západoslovenská 2-1450-1-1 MsO SRZ Partizánske kaprová lovný 2-1450-1-1 Nitrica č. 1 Partizánske MsO SRZ Áno Čiastkové povodie rieky Nitrice od ústia do rieky Nitra po cestný most v obci Skačany. Lovná miera: kapor 45 cm.
806 2 - Západoslovenská 2-1460-4-1 MsO SRZ Partizánske pstruhová lovný 2-1460-4-1 Nitrica č. 2 Partizánske MsO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Nitrice od cestného mosta v obci Skačany po ústie potoka Hradištnica a potok Hradištnica od ústia do Nitrice po pramene.
807 2 - Západoslovenská 2-1820-1-1 MsO SRZ Partizánske kaprová lovný 2-1820-1-1 OR Nedanovce Partizánske MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Nedanovce.
808 2 - Západoslovenská 2-1820-1-1 MO SRZ Partizánske kaprová lovný 2-1820-1-1 OR Nedanovce Partizánske MO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Nedanovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
809 2 - Západoslovenská 2-2020-4-1 MsO SRZ Partizánske pstruhová lovný 2-2020-4-1 Osliansky potok č. 1 Partizánske MsO SRZ Nie Osliansky potok od ústia do rieky Nitra pri obci Oslany po ústie potoka Cerová.
810 2 - Západoslovenská 2-4280-1-1 MsO SRZ Partizánske kaprová lovný 2-4280-1-1 Štrkovisko Žabokreky Partizánske MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (7 ha) pri obci Žabokreky nad Nitrou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
811 2 - Západoslovenská 2-4350-1-1 MsO SRZ Partizánske kaprová lovný 2-4350-1-1 Uherecký potok č. 1a Partizánske MsO SRZ Áno Uherecký potok (Drahožica) od ústia do rieky Nitra pri obci Pažiť po cestný most pri zberni kovošrotu. Lovná miera: kapor 45 cm.
812 2 - Západoslovenská 2-4351-1-1 MsO SRZ Partizánske kaprová chovný 2-4351-1-1 Uherecký potok č.1b Uherecký potok č.1b Partizánske MsO Nie Uherecký potok (Drahožica) od cestného mosta pri zberni kovošrotu po priehradné teleso VN Veľké Uherce.
813 2 - Západoslovenská 2-5120-1-1 MsO SRZ Partizánske kaprová lovný 2-5120-1-1 VN Partizánske Partizánske MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (4 ha)pri nemocnici v Partizánskom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm.
814 2 - Západoslovenská 2-5470-1-1 MsO SRZ Partizánske kaprová lovný 2-5470-1-1 VN Veľké Uherce Partizánske MsO SRZ Áno Vodná plocha nádrže (25 ha) pri obci Veľké Uherce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm. Revír je v roku 2015 bez vody!
815 2 - Západoslovenská 2-5570-1-1 MsO SRZ Partizánske kaprová lovný 2-5570-1-1 Vyčoma č. 1 Partizánske MsO SRZ Nie Čiastkové povodie Vyčomy od ústia do rieky Nitra po Čepanov mlyn nad obcou Klátova Nová Ves. Lovná miera: kapor 45 cm.
816 2 - Západoslovenská 2-5580-4-2 MsO SRZ Partizánske pstruhová chovný 2-5580-4-2 Vyčoma č. 2 Vyčoma č. 2 Partizánske MsO Nie Čiastkové povodie Vyčomy od Čepanovho mlyna nad obcou Klátová Nová Ves po pramene, Hradský a Suchý potok od ústia po pramene.
817 1 - Bratislavská 1-0151-1-1 MsO SRZ Pezinok kaprová lovný 1-0151-1-1 Gidra č. 1b Pezinok MsO SRZ Áno Čiastkové povodie Gidry od ústia Štefanovského potoka pri obci Budmerice po cestný most Častá Dubová. V úseku od spodného oplotenia rybochovného zariadenia SRZ MsO Pezinok po cestný most Častá - Dubová je chránená rybárska oblasť.
818 1 - Bratislavská 1-0880-1-1 MsO SRZ Pezinok kaprová lovný 1-0880-1-1 Štrkovisko Dolná Tehelňa Pezinok Pezinok MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (4 ha) pri meste Pezinok. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
819 1 - Bratislavská 1-1220-1-1 MsO SRZ Pezinok kaprová lovný 1-1220-1-1 Šúrsky potok č. 2 Svätý Jur Pezinok MsO SRZ Nie Šúrsky potok od cestného mosta Vajnory - Čierna Voda po ústie potoka Saulach.
820 1 - Bratislavská 1-1280-1-1 MsO SRZ Pezinok kaprová lovný 1-1280-1-1 VN Budmerice II. Pezinok MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (40 ha) pri obci Budmerice. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
821 1 - Bratislavská 1-1340-1-1 MsO SRZ Pezinok kaprová lovný 1-1340-1-1 VN Kučišdorf Pezinok MsO SRZ Áno Vodná plocha nádrže (7 ha) pri obci Pezinok. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
822 1 - Bratislavská 1-1370-1-1 MsO SRZ Pezinok kaprová lovný 1-1370-1-1 VN Modra - Harmónia Pezinok MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (1 ha) pri meste Modra. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
823 1 - Bratislavská 1-1371-1-1 MsO SRZ Pezinok kaprová lovný 1-1371-1-1 VN Modra - Kráľová Pezinok MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (0,75 ha) pri meste Modra. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
824 1 - Bratislavská 1-1380-1-1 MsO SRZ Pezinok kaprová lovný 1-1380-1-1 VN Panonský Les Pezinok MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (4 ha) pri obci Svätý Jur pri Bratislave. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
825 1 - Bratislavská 1-1400-1-1 MsO SRZ Pezinok kaprová lovný 1-1400-1-1 VN Slnečné Údolie Pezinok MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (1,5 ha) pri meste Pezinok. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
826 1 - Bratislavská 1-1410-1-2 MsO SRZ Pezinok kaprová chovný 1-1410-1-2 VN Šenkvice VN Šenkvice Pezinok MsO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Šenkvice.
827 1 - Bratislavská 1-1421-1-2 MsO SRZ Pezinok kaprová chovný 1-1421-1-2 VN Vištuk VN Vištuk Pezinok MsO Nie Vodná plocha nádrže pri obci Vištuk.
828 1 - Bratislavská 1-1450-1-1 MsO SRZ Pezinok kaprová lovný 1-1450-1-1 VN Zadný Šúr Pezinok MsO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (16 ha) pri meste Modra. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
829 2 - Západoslovenská 2-4411-1-1 MsO SRZ Piešťany kaprová lovný 2-4411-1-1 Agátky Piešťany MsO SRZ Nie Vodná plocha odstavených ramien Agátky (3 ha) a pod jazom (2 ha).Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
830 2 - Západoslovenská 2-0400-1-1 MsO SRZ Piešťany kaprová lovný 2-0400-1-1 Dubová Piešťany MsO SRZ Áno Potok Dubová od ústia pod priehradným telesom VN Sĺňava po cestný most Očkov- Pobedim pri obci Pobedim. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
831 2 - Západoslovenská 2-0440-1-1 MsO SRZ Piešťany kaprová lovný 2-0440-1-1 Dudváh č. 4 Piešťany MsO SRZ Áno Čiastkové povodie Dudváhu od rkm 22,080 pri obci Veselé po cestný most pri obci Pobedim a potok Holeška od ústia po obec Trebatice. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
832 2 - Západoslovenská 2-4412-1-1 MsO SRZ Piešťany kaprová lovný 2-4412-1-1 Kocianova važina Piešťany MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena (1 ha) Kocianova važina.Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
833 2 - Západoslovenská 2-1320-4-1 MsO SRZ Piešťany pstruhová lovný 2-1320-4-1 Modrovský potok Piešťany MsO SRZ Nie Modrovský potok od ústia do Váhu pri obci Modrovka po pramene.
834 2 - Západoslovenská 2-1880-1-1 MsO SRZ Piešťany kaprová lovný 2-1880-1-1 OR Piešťanské Piešťany MsO SRZ Nie Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri Piešťanoch (Kúpeľný ostrov). V čase od 15.10. do 15.3. z dôvodu sústredenia rýb pri výtoku teplej vody z kanalizačného potrubia kúpeľov platí zákaz lovu rýb 20m od potrubia na každej strane. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
835 2 - Západoslovenská 2-4413-1-1 MsO SRZ Piešťany kaprová lovný 2-4413-1-1 Rimplerova važina Piešťany MsO SRZ Nie Rimplerova važina (4 ha) od výtoku z podzemia, ľavobrežný priesakový kanál VN Sĺňava, Sokolovská važina (3 ha) a potoky Modrovský a Ratnovský od ústia do Váhu po pramene. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
836 2 - Západoslovenská 2-2720-1-1 MsO SRZ Piešťany kaprová lovný 2-2720-1-1 Striebornica č. 1 Piešťany MsO SRZ Áno Potok Striebornica od ústia do Váhu po priehradné teleso VN Striebornica. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
837 2 - Západoslovenská 2-2721-4-1 MsO SRZ Piešťany pstruhová lovný 2-2721-4-1 Striebornica č. 2 Striebornica č. 2 Piešťany MsO SRZ Nie Potok Striebornica od ústia potoka do VN Striebornica po pramene a Čierny potok od ústia po prameň.
838 2 - Západoslovenská 2-3140-1-1 MsO SRZ Piešťany kaprová lovný 2-3140-1-1 Štrkovisko Dlhé kusy Piešťany MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Horná Streda. Južná časť revíru ohraničená oplotením (2 ha) predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
839 2 - Západoslovenská 2-3300-1-1 MsO SRZ Piešťany kaprová lovný 2-3300-1-1 Štrkovisko Horná Streda č. 1 Piešťany MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (2,1 ha) pri obci Horná Streda. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
840 2 - Západoslovenská 2-3301-1-1 MsO SRZ Piešťany kaprová lovný 2-3301-1-1 Štrkovisko Horná Streda č. 2 Štrkovisko Horná Streda č. 2 Piešťany MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (4,5 ha) pri obci Horná Streda. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
841 2 - Západoslovenská 2-3302-1-1 MsO SRZ Piešťany kaprová lovný 2-3302-1-1 Štrkovisko Horná Streda č. 3 Štrkovisko Horná Streda č. 3 Piešťany MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (5,6 ha) pri obci Horná Streda. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
842 2 - Západoslovenská 2-3303-1-1 MsO SRZ Piešťany kaprová lovný 2-3303-1-1 Štrkovisko Horná Streda č. 4 Štrkovisko Horná Streda č. 4 Piešťany MsO SRZ Nie Vodná plocha štrkoviska (7,2 ha) pri obci Horná Streda. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
843 2 - Západoslovenská 2-4410-1-1 MsO SRZ Piešťany kaprová lovný 2-4410-1-1 Váh č. 6 Piešťany MsO SRZ Áno Čiastkové povodie Váhu od ústia Ratnovského potoka pri obci Sokolovce po priehradné teleso VN Sĺňava a od krajinského mosta v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. Vážsky kanál od hydrocentrály v Maduniciach po teleso priehrady VN Sĺňava a od sútoku Váhu a Vážskeho kanála v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. V úseku od dolnej hrany Krajinského mosta po hornú hranu Skleného mosta je zimovisko rýb, zákaz lovu rýb od 1.1. do 15.3.. Úsek od priehradného telesa po farbou vyznačenú hranicu (cca 130 m od priehradného telesa) predstavuje chránenú rybársku oblasť - CHRO. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.
844 3 - Stredoslovenská 3-0290-4-1 MO SRZ Podbrezová pstruhová lovný 3-0290-4-1 Brusnianka Podbrezová MO SRZ Nie Potok Brusnianka od ústia do Hrona v obci Brusno po pramene.
845 3 - Stredoslovenská 3-0330-4-1 MO SRZ Podbrezová pstruhová lovný 3-0330-4-1 Bystrianka č. 1 Podbrezová MO SRZ Nie Potok Bystrianka (Štiavnička) od ústia do rieky Hron pri obci Podbrezová po ústie potoka Štiavnica a potok Štiavnica od ústia po pramene.
846 3 - Stredoslovenská 3-0500-4-2 MO SRZ Podbrezová pstruhová chovný 3-0500-4-2 Čelno Čelno Podbrezová MO Nie Potok Čelno (Predajnianske) od ústia do Hrona v Podbrezovej, časť Lopej po pramene s prítokom Malé Čelno (Lopejské Čelno).
847 3 - Stredoslovenská 3-0560-6-1 MO SRZ Podbrezová lipňová lovný 3-0560-6-1 Čierny Hron č. 1 (H) Podbrezová MO SRZ Nie Čiastkové povodie Čierneho Hrona od ústia do Hrona v obci Valaská po ústie potoka Osrblianka v obci Hronec.
848 3 - Stredoslovenská 3-0940-4-2 MO SRZ Podbrezová pstruhová chovný 3-0940-4-2 Hnusné Hnusné Podbrezová MO Nie Potok Hnusné od ústia do Hrona po VN Tajch, od ústia do VN Tajch po VN Hnusno 1, od ústia do VN Hnusno 1 po VN Richtárovo, od ústia do VN Richtárovo po pramene s ľavostranným prítokom Suchý potok.
849 3 - Stredoslovenská 3-1120-6-1 MO SRZ Podbrezová lipňová lovný 3-1120-6-1 Hron č. 10 (H) Podbrezová MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) pri obci Lučatín po ústie potoka Čachovo pri poľnohospodárskej škole pod Breznom , vrátane prítokov Bystré, Veľký Grapeľ a Borovský potok.
850 3 - Stredoslovenská 3-1340-4-1 MO SRZ Podbrezová pstruhová lovný 3-1340-4-1 Jaseniansky potok Podbrezová MO SRZ Nie Jaseniansky potok od ústia do Hrona pri obci Predajná po pramene.
851 3 - Stredoslovenská 3-1690-4-2 MO SRZ Podbrezová pstruhová chovný 3-1690-4-2 Kostolný potok Kostolný potok Podbrezová MO Nie Kostolný potok od ústia do Hrona v obci Nemecká časť Dubová po pramene.
852 3 - Stredoslovenská 3-2570-4-2 MO SRZ Podbrezová pstruhová chovný 3-2570-4-2 Odchovné kanály (Podbrezová) Odchovné kanály (Podbrezová) Podbrezová MO Nie Vodná plocha odchovných kanálov medzi VN Hnusno a VN Richtárovo.
853 3 - Stredoslovenská 3-4740-4-1 MO SRZ Podbrezová pstruhová lovný 3-4740-4-1 Vajskovský potok Podbrezová MO SRZ Nie Vajskovský potok od ústia do Hrona v obci Podbrezová časť Lopej po pramene.
854 3 - Stredoslovenská 3-4800-4-2 MO SRZ Podbrezová pstruhová chovný 3-4800-4-2 Vážna Vážna Podbrezová MO Nie Potok Vážna ( Hiadeľ ) od ústia do Hrona pri obci Hiadeľ po pramene.
855 3 - Stredoslovenská 3-5050-1-1 MO SRZ Podbrezová kaprová lovný 3-5050-1-1 VN Hnusno 1 Podbrezová MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (2,89 ha) na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota.
856 3 - Stredoslovenská 3-5220-1-1 MO SRZ Podbrezová kaprová lovný 3-5220-1-1 VN Krpáčovo Podbrezová MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (2,5 ha) v oblasti rekreačného strediska Krpáčovo pri obci Horná Lehota.
857 3 - Stredoslovenská 3-5670-4-1 MO SRZ Podbrezová pstruhová lovný 3-5670-4-1 VN Richtárovo Podbrezová MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (2,1 ha) Richtárovo (Horná Lehota) na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota.
858 3 - Stredoslovenská 3-5820-1-1 MO SRZ Podbrezová kaprová lovný 3-5820-1-1 VN Tajch Podbrezová MO SRZ Nie Vodná plocha nádrže (0,74 ha) na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota.
859 3 - Stredoslovenská 3-6100-4-2 MO SRZ Podbrezová pstruhová chovný 3-6100-4-2 Vyvieranica Vyvieranica Podbrezová MO Nie Potok Vyvieranica od ústia do Hrona v obci Medzibrod po vyvieračku.
860 4 - Východoslovenská 4-0190-4-2 MO SRZ Poprad pstruhová chovný 4-0190-4-2 Breziny Breziny Poprad MO Nie Potok Breziny od ústia do Velického potoka po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.
861 4 - Východoslovenská 4-0210-4-1 MO SRZ Poprad pstruhová lovný 4-0210-4-1 Bystrá č.1 Poprad MO SRZ Nie Potok Bystrá od ústia v obci Spišské Bystré po ústie potoka Korenianka a prítoky Kubášok, Zimná voda a Korenianka od ústia po pramene.
862 4 - Východoslovenská 4-0300-4-2 MO SRZ Poprad pstruhová chovný 4-0300-4-2 Červený potok Červený potok Poprad MO Nie Červený potok od ústia do Slavkovského potoka pod obcou Veľký Slavkov po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.
863 4 - Východoslovenská 4-0310-4-1 MO SRZ Poprad pstruhová lovný 4-0310-4-1 Červený potok č. 1 Poprad MO SRZ Nie Červený potok od ústia pod obcou Mlynica po ústie Novolesnianskeho potoka, Skalný potok od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.
864 4 - Východoslovenská 4-0320-4-2 MO SRZ Poprad pstruhová chovný 4-0320-4-2 Červený potok č. 2 Červený potok č. 2 Poprad MO Nie Červený potok od ústia Novolesnianskeho potoka po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAP.
865 4 - Východoslovenská 4-0470-4-1 MO SRZ Poprad pstruhová lovný 4-0470-4-1 Gánovský potok č. 1 Poprad MO SRZ Nie Gánovský potok od ústia nad obcou Betlanovce po cestný most v obci Hôrka - časť Prímovce a potoky Hôrka, Tarnovský potok a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.
866 4 - Východoslovenská 4-0480-4-2 MO SRZ Poprad pstruhová chovný 4-0480-4-2 Gánovský potok č. 2 Gánovský potok č. 2 Poprad MO Nie Gánovský potok od cestného mosta v obci Hôrka - časť Prímovce po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.
867 4 - Východoslovenská 4-0490-4-2 MO SRZ Poprad pstruhová chovný 4-0490-4-2 Gerlachovský potok Gerlachovský potok Poprad MO Nie Gerlachovský potok od ústia v mestskej časti Poprad - Veľká po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.
868 4 - Východoslovenská 4-0680-4-1 MO SRZ Poprad pstruhová lovný 4-0680-4-1 Hornád č. 6 Poprad MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Hornád od ústia potoka Teplično v obci Betlanovce po pramene a potoky Teplično, Ždiar, Olšovec, Dubinský potok, Boršov potok, Breziny, Krikľavý potok, Krížový potok, Krakovjak, Kravjanský potok, Polákov potok, Červenec, Vikartovský potok, Jedlinský potok, Malý Hornád od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.
869 4 - Východoslovenská 4-1530-4-2 MO SRZ Poprad pstruhová chovný 4-1530-4-2 Novolesniansky potok Novolesniansky potok Poprad MO Nie Novolesniansky potok od ústia nad obcou Mlynica po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.
870 4 - Východoslovenská 4-2000-4-1 MO SRZ Poprad pstruhová lovný 4-2000-4-1 Poprad č. 7 Poprad MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Poprad od hate v obci Veľká Lomnica po ústie Slavkovského potoka v mestskej časti Poprad Matejovce a potok Na Rovni, Na Matejovský vrch a Rovný potok od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.Lovná miera: lipeň 30 cm.
871 4 - Východoslovenská 4-2010-4-1 MO SRZ Poprad pstruhová lovný 4-2010-4-1 Poprad č. 8 Poprad MO SRZ Nie Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Slavkovského potoka v mestskej časti Poprad Matejovce po ústie potoka Teplica pri obci Spišská Teplica a potoky Fujara, Kamenný potok, Hozelecký potok, Husí jarok, Potôčky, Kadluby, Slatina, Krížna od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene. Úsek rieky pod haťou vo vzdialenosti 60 m od telesa hate predstavuje CHRO, celoročný zákaz lovu rýb na tomto úseku! Tabule sú umiestnené na ľavej a pravej strane brehovej čiary.
872 4 - Východoslovenská 4-2260-4-1 MO SRZ Poprad pstruhová lovný 4-2260-4-1 Skalnatý potok Poprad MO SRZ Nie Skalnatý potok od ústia v obci Veľká Lomnica po hranicu TANAPu a potoky Pasienkový, Chotárny, Hlboký, Lomnický od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.
873 4 - Východoslovenská 4-2330-4-1 MO SRZ Poprad pstruhová lovný 4-2330-4-1 Slavkovský potok Poprad MO SRZ Nie Slavkovský potok od ústia v mestskej časti Poprad - Matejovce po hranice TANAPu a potoky Drumbľa, Hrachovište, Piesočný potok, Mútny potok, Ťarbavý potok, Štiavnik od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.
874 4 - Východoslovenská 4-2480-4-1 MO SRZ Poprad pstruhová lovný 4-2480-4-1 Studený potok Poprad MO SRZ Nie Studený potok od ústia nad obcou Veľká Lomnica po hranicu TANAPu a potoky Nové lesy, Náhon pod Starou Lesnou, Pod čiapkou od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.
875 4 - Východoslovenská