Rybárske poriadky – 2018

Rybárske poriadky na stiahnutie:

  RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu platný od 1. januára 2018

Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku pre rok 2018

 2-0540-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama B   SRZ RADA

Vodná plocha materiálového jazera B (70 ha) pri obci Bodíky.

Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. – do 31.5. Revír nie je hraničná voda.

3-1840-2-1 Kysuca č. 2a (H)       MO Kysucké Nové Mesto

Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina – Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec – Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou.

Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 35 cm, jalec hlavatý 30 cm.


  RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov zväzových lipňových povolení na rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu platný od 1. januára 2018

Dodatok č. 1 k lipňovému zväzovému rybárskemu poriadku pre rok 2018

Dopĺňa sa revír:

 3-2730-6-1 Orava č. 3  (H)                              MO Trstená

Čiastkové povodie rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po cestný most v meste Tvrdošín.

Úsek od ústia Studeného potoka do rieky Orava pri obci Podbiel po lávku pre peších v obci Nižná predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHaP).

Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm.


  RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov Zvláštneho povolenia na rybolov na lovné revíry, ktorých užívateľom je Slovenský rybársky zväz platný od 1. januára 2018


 SPOLOČNÝ RYBÁRSKY PORIADOK 2019

pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia, Lipňového zväzového povolenia, a Zvláštneho povolenia na rybolov na lovné revíry, ktorých užívateľom je Slovenský rybársky zväz platný od 1. januára 2019

Facebook komentáre

Zverejnil

Súvisiace príspevky

Top