Aktuality

„MVE Liptovský dvor“ – rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   dňa 03. mája 2017 sme vás informovali v článku „MVE Liptovský dvor“ – konanie o nepriznaní postavenia účastníka konania o začatom konaní o nepriznaní postavenia účastníka konania vo veci umiestnenia stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský dvor“ na pozemkoch parc. č. 3777/1, 3409/1, 3408/1, k.ú. Liptovský Ján. V tomto konaní si SRZ

VN Domaša – vyhlásenie plážového kúpaliska „Valkov“

Rozhodnutím MŽP SR č. 4694/2017-4.1 zo dňa 4. mája 2017 na základe súhlasného stanoviska SRZ Rada Žilina bude každoročne v letnej dovolenkovej sezóne dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva na vodnej nádrži Domaša v k.ú. Valkov z dôvodu verejného záujmu – prevádzkovania časti pláže č.1 vymedzenej informačnými tabuľami Obecného úradu Bžany s týmto textom: „Zákaz lovu rýb z pláže od 1.

„MVE Liptovský dvor“ – rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   dňa 03. mája 2017 sme vás informovali v článku „MVE Liptovský dvor“ – konanie o nepriznaní postavenia účastníka konania o začatom konaní o nepriznaní postavenia účastníka konania vo veci umiestnenia stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský dvor“ na pozemkoch parc. č. 3777/1, 3409/1, 3408/1, k.ú. Liptovský Ján. V tomto konaní si SRZ

Výsledok rozporového konania k MVE

Dňa 21. novembra 2016 (pondelok) sa uskutočnilo v Bratislave na pôde Ministerstva životného prostredia SR rozporové konanie k zaslaným pripomienkam Slovenského rybárskeho zväzu, k návrhu vypracovanej Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska do roku 2030. Za Slovenský rybársky zväz sa ho zúčastnili pracovníci Odboru tečúcich vôd Ing. Michaela Strihová a Ing. Tibor Krajč, PhD. Slovenský rybársky zväz

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 20. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 20. pracovnom týždni (od 15.5. do 19.5.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ. Účasť na zasadnutí výberovej komisie pre výber dodávateľa na elektronizáciu SRZ. Komisiu okrem zamestnancov Sekretariátu

Aktuálne na revíroch

Otvorenie sezóny na VN Palcmanská Maša – Dedinky

Rybári sa konečne dočkali pstruhovej sezóny, ktorá sa začala na Veľkonočnú nedeľu aj na VN Palcmanská Maša – Dedinky. Napriek rannému dažďu prišlo k nádrži minimálne 250 loviacich rybárov. Všetci odchádzali spokojní, ryby boli pri chuti. V úlovkoch prevažovali pstruhy dúhové a pomerne slušne brali aj potočáky. Lovná miera pstruha potočného bola na VN upravená

Ubytovanie pre členov SRZ

Dedinky – Palcmanská Maša

Kapacita – 8 lôžok Poplatky za ubytovanie a služby: Cenník ubytovania: zamestnanci: 15 EUR/noc členovia SRZ: 40 EUR/noc vrátane prenájmu člna Daň z ubytovania: 0,50 EUR/noc/osoba nad 15 rokov, s výnimkou invalidných dôchodcov Platba za ubytovanie sa uhrádza bezhotovostne bankovým prevodom (internet-bankingom), alebo poštovou poukážkou na účet Rady SRZ IBAN SK62 0200 0000 0000 1583

Zarybnenie

Revíry SRZ – zarybnenie úhorom

Na konci minulého týždňa (piatok 12.5.2017) boli viaceré rybárske revíry SRZ zarybnené násadou úhora európskeho, a to v dvoch kategóriách v celkovom množstve 119 kg. Jednalo sa o odkrmeného úhora odloveného ako monté na pobreží Francúzka. Menšia násada vo veľkosti od 0,5-2 g v množstve 1000ks/1kg, väčšie úhory boli nad 2 g (500ks/1kg). Preprava bola zabezpečená od dodávateľa Pstruhařství ČRS

Rybárske revíry

Jarný prieskum Domaše

Ichtyologický prieskum Domaše vlani v septembri neuspokojil našu zvedavosť, nakoľko horné partie nádrže boli na suchu a nemohli sme preloviť vŕbový porast na hranici s chránenou rybárskou oblasťou. Jarný, májový prieskum spĺňal naše predstavy o ideálnom stave naplnenosti tejto vodnej plochy, preto sme skúsili zistiť druhové zloženie rýb na lokalitách, kde by sa mali teraz v jarnom období vo zvýšenej

Revíry SRZ

Nenašli sa žiadne záznamy

Zdá sa, že nemôžeme nájsť to, čo hľadáte. Skúste použiť vyhľadávacie pole.

Top