Aktuality

vestniky_srz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – január 2017

Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Január 2017) Obsah: Z-1 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb Z-2 Doplnky rybárskeho poriadku ku zvláštnym povoleniam na rybolov Z-3 Zoznam členov rybárskej stráže Z-4 Metodický pokyn – konanie členských schôdzí a mestských konferencií Z-5 Účtovná závierka za rok 2016 Z-6 Platnosť hosťovacích týždenných

Oznam_800_600_ZRZ

1-1370-1-1 VN Modra – Harmónia – ukončenie opravných prác

Informujeme všetkých držiteľov platných povolení na rybolov, že ku dňu 21.11.2016 bude opäť umožnený výkon rybárskeho práva na VN Modra – Harmónia (Mestská organizácia SRZ Pezinok), keďže opravy realizované správcom SVP, š.p. OZ Bratislava boli ukončené a bolo zahájené napúšťanie vodnej nádrže na zimnú hladinu.

SRZ_RADA_ZILINA_SRZ_ilustracne

Porušenie predpisov SRZ podpísaním zápisnice z Rady SRZ – ÁNO, či NIE?

Dňa 02. januára 2017 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručená anonymná výzva pre Disciplinárnu komisiu pri Rade SRZ zo dňa 27.12.2016, aby začala konať v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Disciplinárneho poriadku SRZ účinného do 31.12.2016, vo veci Romana Pavelku, Ing. Ľubomíra Stanku ako overovateľov zápisnice a Ing. Ľuboša Javora, RSDr. Rudolfa Boroša

16-mala-vodna-elektraren-salkova

Výsledok rozporového konania k MVE

Dňa 21. novembra 2016 (pondelok) sa uskutočnilo v Bratislave na pôde Ministerstva životného prostredia SR rozporové konanie k zaslaným pripomienkam Slovenského rybárskeho zväzu, k návrhu vypracovanej Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska do roku 2030. Za Slovenský rybársky zväz sa ho zúčastnili pracovníci Odboru tečúcich vôd Ing. Michaela Strihová a Ing. Tibor Krajč, PhD. Slovenský rybársky zväz

Kormorán nieje náš kamarát_2

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 1. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 1. pracovnom týždni (od 2.1. do 5.1.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Pracovné stretnutie p. Schwarza s dramaturgom RTVS Ing. Hlaváčkom a kreatívnym oddelením televízie v budove RTVS zamerané na dojednanie podrobného postupu počas príprav podkladov pre výrobu televíznej relácie pre rybárov s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“

Aktuálne na revíroch

Ubytovanie pre členov SRZ

P1250039

Domaša – Nová Kelča

Kapacita – 7 lôžok Poplatky za ubytovanie a služby  Cenník pre ubytovacie zariadenie Domaša – Nová Kelča   Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu A alebo cez internet-banking na účet Rady SRZ SK62 0200 0000 0000 1583 2432 vedeného vo VÚB Žilina, variabilný symbol VS 850853. Rezervujte si u nás termín a po spracovaní

Zarybnenie

Rybárske revíry

Revíry SRZ

Nenašli sa žiadne záznamy

Zdá sa, že nemôžeme nájsť to, čo hľadáte. Skúste použiť vyhľadávacie pole.

Top