Na rybách – Petrov zdar, 17.2.-19.2.2024

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Dnes náš výrobný štáb posilní aj redaktor Mário Bóna. Pripájame zoznam tém, ktoré sú jej obsahom.

  1. Rieka Hron pri Žiari nad Hronom. V úvode navštívime rieku Hron v Žiari nad Hronom, ktorá prešla pred pár rokmi ťažkou skúškou. Kvôli otrave z nej takmer úplne vymizol život. Po viac ako dvoch rokoch sa Hron z katastrofy začína spamätávať a vďaka úsiliu rybárov v ňom opäť plávajú ryby.
  2. Umelá reprodukcia mieňa sladkovodného. Stavy mieňa sladkovodného, jedinej treskovitej ryby žijúcej na Slovensku, drasticky klesajú. Prirodzená reprodukcia na zvýšenie populácie nestačí, preto rybári začínajú s umelým spôsobom rozmnožovania. Pilotný projekt rozbehli rybári z Martina, ktorí nám ukázali špecifiká rozmnožovania tejto ryby.
  3. Tajomník SRZ odpovedá. Do našej redakcie prichádzajú otázky od divákov. Dnes tajomník SRZ zodpovie otázku, ktorá sa týka novely Zákona o rybárstve.
  4. Ukážka spracovania rýb v rámci praktickej prípravy v SOŠ v Holíči. Združenie chovateľov rýb na Slovensku pripravilo pre študentov odboru kuchár zaujímavú akciu. V rámci praktickej prípravy im ponúklo ukážku spracovania rýb. Dozviete sa veľa informácií o porcovaní rýb a vypočujete si názory študentov na túto tému.
  5. Odlov invázneho druhu z VN Teplý Vrch. Sumček čierny patrí k inváznym druhom rýb a v našich revíroch dokáže spôsobiť obrovské škody. Požiera ikry rýb a boj sním pri premnožení nebýva ľahký. Bohužiaľ jednou z vodných nádrží, kde žije tento malý predátor je aj Teplý Vrch. SRZ sa všetkými dostupnými prostriedkami snaží o jeho elimináciu, pričom používa aj metódy, ktoré sú pre bežného rybára zakázané.
  6. Zhodnotenie lovu rýb na odstavnom ramene. Počas relácie budeme loviť ryby v odstavnom ramene rieky Nitra. Voda sa pomaly prehrieva a ryby sú aktívne. Aj nám sa počas lovu podarilo zdolať zopár kaprov.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Sobota, 17.2. o 15:40 hod. – premiéra
Nedeľa,18.2. o  09:15 hod. – repríza
Pondelok, 19.2. o 17:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n
Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk,
0948 560 900.

Prajeme Vám príjemné sledovanie!