Aktuality

Vestník SRZ č. 2 2020

Vestník SRZ č. 2 2020 Opatrenie UVZSR povinnosť nosiť rúška 24032020 Opatrenie UVZSR zakaz hromadnych podujati od 24032020 Usmernenie Ministerstva školstva 27 _3_2020

Nová vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve – účinnosť od 1. januára 2019

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019. K predmetnému zákonu o rybárstve boli vydané v súlade s

Komentár k § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 381/2018 Z.z.

KOMENTÁR MŽP SR – MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA   1. Aký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého (každý druh zvlášť) si môže rybár privlastniť, ak si v rovnaký deň neprivlastnil žiadnu inú rybu? Pokiaľ vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.

Aktuálne na revíroch

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Ružiná

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov, že v súlade s §15, odst. 1 písm. c) zákona č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, platí od 26. 12. 2019 na rybárskom revíri č. 3-5700-1-1 VN Ružiná zákaz lovu rýb z dôvodu ich nazhromaždenia na zostávajúcej vodnej ploche nádrže, ktorá

Ubytovanie pre členov SRZ

Dedinky – Palcmanská Maša

Vážení členovia SRZ, v súlade s usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva, pokynmi Ústredného krízového štábu SR a z dôvodu mimoriadnej situácie ohľadom šírenia koronavírusu COVID-19 Vás informujeme, že všetky ubytovacie zariadenia SRZ Rada Žilina (Dedinky, Domaša, Ústie nad Priehradou) v záujme zodpovedného prístupu a v snahe k zamedzeniu šírenia nákazy sú zatvorené od 15.3.2020 do odvolania (do zrušenia opatrení štátom).

Zarybnenie

Rybárske revíry

Deti a mládež

Zrušenie stretnutia

Na základe rozhodnutia krízového štábu SR o zákaze kultúrnych, spoločenských a športových podujatí sa ruší Celoslovenské stretnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov, plánované v termíne od 4. do 5. apríla 2020 v Žiline. O náhradnom termíne alebo inej vhodnej alternatíve Vás budeme informovať. Petrov zdar. Kancelária  tajomníka SRZ Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Top