Poukázanie 2% dane z príjmov FO za rok 2023

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení rybári,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15. decembra 2023 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, ochrana a tvorba životného prostredia a podpora a rozvoj športu.

V prípade Vášho záujmu podporiť Slovenský rybársky zväz prostredníctvom poukázania 2% dane z príjmov FO za rok 2023, v prílohe sa nachádza aktuálne tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO.

Použitie podielov zaplatených daní je určené Smernicou č. 3116/621/14-OO o použití podielov zaplatených daní, odkaz:

Smernica o použití podielov zaplatených daní

Ďakujeme Vám za Vašu podporu!

Prílohy:

Tlačivo

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Protokol o registrácii do NCR

Poučenie