Predaj hosťovacích povolení cez SMS spúšťame od 16.4.2024!

Prvými rybárskymi revírmi, na ktoré si budú môcť členovia Slovenského rybárskeho zväzu zakúpiť hosťovacie povolenia cez SMS správu budú VVN Bešeňová a VN Palcmanská Maša. Spúšťame tak pilotný projekt na základe dlhoročných požiadaviek zo strany rybárov. Hosťovacie povolenie bude možné zakúpiť zaslaním SMS správy na telefónne číslo 8877, pričom úhrada bude pripočítaná k paušálu za telefónne číslo odosielateľa, resp. strhnutím z kreditu. SMS musí byť napísaná v nasledovnom tvare:

SRZmedzera436804medzera30121987 (SRZ_6-mieste číslo rybárskeho revíru_dátum narodenia)

V prípade, ak zašlete nesprávne vyplnenú SMS správu, príde Vám bezplatné upozornenie, že zadaný text nebol vyplnený správne. Po odoslaní textu v správnom tvare Vám príde potvrdzujúca SMS spolu so 6-miestnym kódom, ktorý si zapíšete do Povolenia na rybolov a záznamu o dochádzke k vode na miesto určené pre nalepenie hosťovacej známky. Takto zakúpené hosťovacie povolenie nadobudne platnosť 30 minút po odoslaní SMS. Cena hosťovacieho povolenia zakúpeného cez SMS je navýšená o sprostredkovateľský poplatok. Hosťovacie povolenie bude možné týmto spôsobom zakúpiť len v deň lovu. Okrem potvrdzujúcej SMS so 6-miestnym kódom Vám príde aj bezplatná SMS s odkazom na rybárske poriadky pre lov na rybárskych revíroch Rady SRZ. Rovnako aj 15 minút pred ukončením dennej doby lovu Vám príde bezplatná SMS upozorňujúca na tento čas. Systém automaticky podľa dátumu narodenia rozpozná vek a ak pôjde o dieťa, cena za hosťovacie povolenie bude automaticky takto započítaná.

Prístup k  zakúpeným hosťovacím povoleniam cez SMS budú mať aj členovia rybárskej stráže a Policajného zboru Slovenskej republiky pre úkony spojené s kontrolou výkonu rybárskeho práva na rybárskych revíroch.

Tento projekt je pilotný a v prípade, že sa osvedčí, bude následne rozšírený aj o možnosť zakúpenia hosťovacích povolení na ostatné rybárske revíry v obhospodarovaní Rady SRZ.

Prajeme Vám úspešný štart pstruhovej sezóny v roku 2024.