Sčítanie kormoránov, 14.1.2023

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

dňa 14. januára 2023 bude na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu prebiehať sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14:00 do 17:00 hod.

Viac informácii nájdete v priložených dokumentoch.

Ďakujeme

Prílohy:

Oznam

Formulár

Metodika