Deti a mládež - články

Zrušenie stretnutia

Zrušenie stretnutia

Na základe rozhodnutia krízového štábu SR o zákaze kultúrnych, spoločenských a športových podujatí sa ruší Celoslovenské stretnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov, plánované v termíne od 4. do 5. apríla 2020 v Žiline. O náhradnom termíne alebo inej vhodnej alternatíve Vás budeme informovať. Petrov zdar. Kancelária  tajomníka SRZ Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Detský rybársky krúžok MO SRZ Šaštín-Stráže

Krúžok mladých rybárov  pracuje pri MO SRZ Šaštín-Stráže už viac ako 40 rokov. Počas tohto obdobia vychoval stovky mladých rybárov a poskytol im možnosť aktívneho využitia voľného času pri športovom rybolove. V súčasnosti pracuje pod vedením p. Dušana  Schlossera. Deti sa stretávajú pri vode najmä na revíre 2-4010 – Štrkovisko Šaštín-Stráže, kde sa pripravujú pop praktickej stránke.

Detský rybársky krúžok MsO SRZ Sereď

Aj v roku 2019 členovia Feeder Teamu Sereď organizovali Detský rybársky krúžok. S deťmi, ktoré mali záujem o členstvo v krúžku, sme sa stretávali dvakrát do mesiaca  v zasadacej miestnosti rybárskeho domu v Seredi. Činnosť krúžku bola zameraná hlavne na: *oboznamovanie sa s Rybárskym zákonom * na rozvíjanie rybárskych zručností začínajúcich rybárov * spoznávanie techník lovu * zostrojenie jednotlivých udíc

Detský rybársky krúžok ,,Rybička“

Moje meno je Roman Laurinec a dovoľte, aby som Vám pár riadkami  predstavil detský rybársky krúžok v Bánovciach nad Bebravou, ktorého som vedúci. Náš rybársky krúžok pôsobí pod mojim vedením v Centre voľného času v Bánovciach nad Bebravou  už  cez 10 rokov. Za ten čas sme si pre našu MO SRZ Bánovce nad Bebravou  vychovali podstatnú časť slušných

Slovenský rybársky zväz na výstavisku Incheba Bratislava

Slovenský rybársky zväz (SRZ) aj tento rok prezentoval svoju činnosť v oblasti práce s deťmi a mládežou na výstave Rybárstvo a voľný čas na bratislavskej Inchebe. Prezentáciu práce v SRZ ale aj Združenia priaznivcov športového rybolovu a Detského rybárskeho krúžku (DRK) Jaroslava Helera organizačne zabezpečil tím spolupracovníkov pod vedením svojho predsedu. Počas 4 dní od 23. do 26. januára 2020 bol

Činnosť detského rybárskeho krúžku SRZ MO Kúty

Náš rybársky krúžok funguje pod záštitou Centra voľného času (CVČ Kamarád) a je určený pre deti základnej školy. Krúžok trvá počas školského roka. Počas sezóny sa snažíme tráviť čo najviac času pri vode a v zime prebieha teoretická časť v priestoroch CVČ. Organizujeme každoročne taktiež detské rybárske preteky, kde býva hojná účasť a to viac ako 50 detí. Každý pretekár

Rybársky krúžok Rybárik z Terchovej

Rybársky krúžok Rybárik z Terchovej má 13 členov a vedie ho Mgr.art. Mária Vrábliková Janičíková. Stretávame sa raz týždenne v KD A. Hlinku, vďaka podpore našej obce Terchová. Učíme sa základné veci ohladom rybárčenia na velkých vodách či potokoch nášho krásneho Slovenska. Cez veľké prázdniny chodíme pravidelne loviť na Liptovskú Maru či Oravskú priehradu. Krúžok

Správa referenta pre prácu s deťmi a mládežou (7-12/2019)

Najvýznamnejším podujatím uplynulého obdobia bolo znovuzrodenie medzinárodného kola dvoch celonárodných vedomostno-praktických súťaží pre deti v rybárskych krúžkoch: Zlatá udice – Zlatý bylskáč 2019. Po vyše 20 ročnej prestávke sa v dňoch od 23. do 25. augusta sa v areáli Strednej rybárskej školy Vodňany stretli 4 súťažné družstvá spolu 23 pretekárov. Dve slovenské družstvá boli zložené z družstiev, ktoré získali

Rybársky krúžok MO SRZ Turzovka

Rybársky krúžok v CVC Turzovka pracuje s deťmi z takmer celej spádovej oblasti horných Kysúc. Aj napriek zlej dopravnej dostupnosti deti navštevujú krúžok pravidelne a za to chcem poďakovať ich rodičom ktorí sú ochotní svoje deti voziť na krúžok i zo vzdialenejších obcí nezriedka aj viac ako 25 km. O to je pre mňa väčšou radosťou tieto deti vyučovať o rybolove,

Rybárske krúžky v MsO SRZ Martin

Činnosť a rozmiestnenie rybárskych krúžkov v Mestskej organizácii kopíruje geografické rozmiestnenie jej obvodných organizácii.  Mestská organizácia Martin pozostáva z desiatich obvodných organizácii.  Rybársky krúžok v Martine  zastrešuje sedem z obvodných organizácii, ktoré tvoria mestské časti Martina a Vrútok a sú prepojené mestskou hromadnou dopravou. Samostatné rybárske krúžky sú zriadené v obvodných organizáciach Sučany, Turany a Príbovce, ktoré navštevujú deti z priľahlých obcí. Praktická činnosť

Top