Deti a mládež - články

Činnosť rybárskeho krúžku MsO SRZ Bratislava V. za rok 2019

Činnosť rybárskeho krúžku MsO SRZ Bratislava V. za rok 2019

Stretnutia rybárskeho krúžku sú každý štvrtok v centre voľného času na Gessayovej ul. 6 o 17:15 hod. Oproti minulému roku sme zaznamenali nárast počtu detí, ktoré sa prihlásili do krúžku. Priemerná účasť na krúžku bola 12 detí. Okrem teoretickej časti prebiehajúcej v centre voľného času, sa krúžok venuje aj praktickej výučbe na spoločných rybačkách, ktoré mávajú v rámci

Rybársky krúžok a detské rybárske preteky organizované MsO Trenčín v r. 2019

Naša organizácia zorganizovala v r. 2019  tri preteky pre deti, mládež a dievčatá. Preteky mladých rybárov do 14 rokov sa uskutočnili  11. mája 2019 na štrkovni v Nemšovej. Pretekov sa zúčastnilo približne 75 detí. Všetky deti boli odmenené cenami. Tradičné preteky pre ženy a dievčatá sa konali 19.5. 2019 na Jazierku – Skalka. Naše ženy a dievčatá nám každoročne dokazujú,

Handlová Rypomix

Okrem využitia krmiva pri rybolove ho používame aj pri praktických ukážkach v rámci činnosti rybárskeho krúžku. Vysvetľujeme si pri akých typoch vôd a ktorým druhom rýb vhodne ponúknuť krmivo. Ako ho spracovať v prírodných podmienkach priamo pri vode, akú konzistenciu použiť pri konkrétnych podmienkach. Prečo a kedy je vhodné ho použiť spracované do formy tvrdých gúľ, mäkkého „blata“ na

Letný tábor „Mladých rybárov“ v spolupráci s MO SRZ Svit a CVČ vo Svite

V dňoch 10. – 12. 7. 2019 sme urobili letný tábor „Mladých rybárov“ v spolupráci s MO SRZ Svit a CVČ vo Svite. Tábor bol zameraný na zhodnotenie činnosti a nadobudnutých vedomostí a zručností počas zimných mesiacov. Vedomosti z poznávania rýb, lovných mier a zákona o rybárstve boli preverené pred vydávaním rybárskych dokladov. Pri výkone

III. ročník detských rybárskych pretekov na revíry VN Bor – Továrne

MOSRZ Vranov nad Topľou v spolupráci s CVČ vo Vranove nad Topľou – rybárskeho krúžku usporiadala tento rok 28. 07. III. ročník detských rybárskych pretekov v love rýb na plávanú na miestnom revíry VN Bor – Továrne. Aj keď účasť bola nižšia akú sme očakávali išlo o vydarenú akciu. Pekné počasie podporené bohatými úlovkami a priateľskou atmosférou

„Preteky“ v rámci krúžku mladých rybárov vo Vysokej pri Morave

Dňa 14. 09. 2019 o 14.00 h sme si v rámci krúžku mladých rybárov vo Vysokej pri Morave na jazere Malé Axi spravili „preteky“, kde sme súťažili v love na bič. Tento spôsob lovu, ktorý zvládli aj tí najmenší, deti nesmierne bavil, a to aj preto, že ťahali jednu rybku za druhou. Ako návnadu deti

Otvárame krúžok Malí rybári Žilina

O tom, že rybárstvo nie je určené len pre tých starších, sa rozhodla presvedčiť nádejných rybárikov aj Mestská organizácia SRZ Žilina, ktorá v spolupráci s Centrom voľného času Žilina (CVČ) a za pomoci p. Jašša (zástupcu Rady SRZ) prezentovala svoje aktivity na akciách Rozlúčka s letom v Žiline (26. júla 2019) a Erbových slávnostiach v

Detské rybárske preteky VN Hnusno MO SRZ Podbrezová

Kaprárske preteky detí 12. 5. 2019 VN Hnusno. Druhú májovú nedeľu sa konali detské rybárske preteky na VN Hnusno, ktoré organizovala MO SRZ Podbrezová. Počasie nám tento rok prialo a pretekov sa zúčastnilo 33 mladých rybárov a rybáriek. Lovilo sa na ťažko, s jednou udicou a jedným náväzcom na nástrahy rastlinného pôvodu. Bodovaná bola kaprovitá

Detské rybárske preteky pre členov krúžku mladých rybárov vo Vysokej pri Morave

Dňa 25.05.2019 v čase 09.00 h do 12.00 h sa konali Detské rybárske preteky pre členov krúžku mladých rybárov vo Vysokej pri Morave a to na jazere Dolná rudávka. Aj popri tom, že na dobre zarybnenej vode všetkých možných druhov rýb, bolo úlovkov veľmi málo, deti zažili krásne chvíle pri rybačke a opekačke v peknom

V doline potoka Hnusné bývajú pekné preteky.

Možno zvláštny nadpis, možno zvláštne meno. Ale naozaj potok a aj dolina s takýmto nechvalným menom existuje. A napriek tomu je to krásna dolina v podhorí Nízkych Tatier. Neskutočné ticho tejto doliny v skoré ráno druhej júnovej soboty narušuje rad áut kľučkujúcich rozbitou cestou smerujúcich k vodnej nádrži Richtárovo. Po zaparkovaní z áut vystupujú mladí pretekári a nesúc prívlačové udice a podberáky smerujú na

Top