Kategória: Obstarávanie

30.3.2023, Nákladné vozidlo do 7,5t valnik

Obstarávanie,
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s názvom: Investície do akvakultúry – nákladné vozidlo ďalšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.