Plán práce SRZ - články

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2019

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2019

Programy zasadnutí PROGRAM PREDKLADATEĽ Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2019 PREZÍDIUM, 23.03.2019 – 08:30 hod. 1. Kontrola uznesení tajomník 2. Disciplinárne rozhodnutia organizačno-právny referent 3. Informácia o čerpaní dotácií z Envirofondu tajomník 4. Vyznamenania tajomník 5. Vyhodnotenie diskusných príspevkov z XII.Snemu tajomník 6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2018

Programy zasadnutí   PROGRAM PREDKLADATEĽ Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2018 PREZÍDIUM, 24.03.2018 – 08:30 hod. 1. Kontrola uznesení tajomník 2. Disciplinárne rozhodnutia organizačno-právny referent 3. Informácia o čerpaní dotácií z Envirofondu tajomník 4. Vyznamenania tajomník 5. Priebežné plnenie Uznsesení XI.Snemu tajomník 6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2017

Programy zasadnutí   PROGRAM PREDKLADATEĽ Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2017 PREZÍDIUM, 25.03.2017 – 08:30 hod. 1. Kontrola uznesení tajomník 2. Disciplinárne rozhodnutia právny a organizačný referát 3. Informácia o čerpaní dotácií z Envirofondu tajomník 4. Vyznamenania tajomník 5. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2017 tajomník 6. Iné (správa o

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2016

Programy zasadnutí   PROGRAM PREDKLADATEĽ Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 2. polrok 2016 PREZÍDIUM, 27.08.2016 – 08,30 h 1. Kontrola uznesení tajomník 2. Disciplinárne rozhodnutia Mgr. Roobová 3. Informácia o dotáciach tajomník 4. Vyznamenania tajomník 5. Iné RADA, 27.08.2016 – 11,00 h 1. Kontrola uznesení tajomník 2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016

Top