Kategória: VN Kráľová

VN Kráľová

VN Kráľová,
Číslo revíru: 2-4930-1-1 Charakter revíru: kaprový Popis: Vodná nádrž (1082 ha) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce. Tento rybársky revír je vyhlásený za Chránené vtáčie územie Kráľová platí vyhláška ktorou sa vyhlasuje Chr...

Plánovaná rekonštrukcia diaľničného mosta R1-018 Váhovce na VN Kráľová

Aktuality, VN Kráľová,
V období od 15. mája 2024 do 24. decembra 2024 bude na VN Kráľová prebiehať plánovaná rekonštrukcia diaľničného mosta ev. č. R1-018 Váhovce - pravý most. Projekt realizujú spoločnosti EUROVIA CZ, a.s. a SMS, a.s., ktoré požiadali o povolenie na vybudovanie dočasnej prístupovej komunikácie vedľa m...

Informácia k aktuálnemu stavu VN Kráľová

Aktuality, VN Kráľová,
Vážená rybárska verejnosť, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnom stave vypúšťanej VN Kráľová. VN Kráľová je vypúšťaná podľa harmonogramu vypúšťania, ktorý bol schválený rozhodnutím OÚ Trnava. Dnes 05.10.2022 bude v poobedňajších hodinách (cca 18:00) ukončené vypúšťanie, bude stabilizovaná v...

Vypustenie VN Kráľová – Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na rybárskom revíri VN Kráľová a Váh č. 3

Aktuality, VN Kráľová,
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov, že v súlade s §15, ods. 1 písm. c) zákona č. 216/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, platí od 28.09. 2022 do 24.10.2022 na rybárskom revíri č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3

VN Kráľova – čistenie brehov

Aktuality, VN Kráľová,
Dňa 22.3.2018 pri príležitosti svetového dňa vody uskutočnilo zber odpadkov na VN Kráľova, do ktorého sa zapojili dobrovoľníci zo Samsungu Electronics Slovakia s.r.o. Galanta. Na zbere sa zúčastnilo celkom 70 dobrovoľníkov. Akcia bola organizačne zabezpečená hospodárom VN Kráľova p. Gabrielom Kli...

VN Kráľová – zákaz lovu

Aktuality, Oznamy, Revíry, Rybárske revíry, VN Kráľová,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás operatívne informovať o aktuálnej situácii ohľadom zníženia vodnej hladiny na VN Kráľová. Počas znižovania vodnej hladiny bola zvýšená pozornosť zameraná na stav ichtyofauny vo vodnej nádrži VN Kráľová (rybársky revír č. ...

VN Kráľová – zníženie stavu hladiny

Oznamy, VN Kráľová,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej situácií ohľadom zníženia vodnej hladiny na VN Kráľová. Dňa 10. novembra 2017 nám Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa oznámil listom...

2-4930-1-1 VN Kráľová – zarybnenie kaprom (K3)

Aktuality, VN Kráľová, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 16.10.2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Kráľová násadou kapra K3, o priemernej hmotnosti 1,8 kg, v množstve 2 000 kg. Ryba bola dodaná z výrobného strediska Rady SRZ Nové Zámky.

2-4930-1-1 VN Kráľová – zarybnenie kaprom (K2) a amurom (Ab2)

Aktuality, VN Kráľová, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Kráľová násadou kapra K2 v množstve 8 000 kg a amura v množstve 500 kg. Ryby boli dodané z výrobného strediska Rady SRZ Kľúčovec-Číčov.