Kategória: VN Kráľová

Vodná nádrž Kráľová

VN Kráľová,
VN Kráľová – 2-4930-1-1 (charakter revíru: kaprový - lovný) Vodná nádrž (1082 ha) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce. Tento rybársky revír je vyhlásený za Chránené vtáčie územie Kráľová, na ktorom platí vyhláška ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územi...

Vypustenie VN Kráľová – Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na rybárskom revíri VN Kráľová a Váh č. 3

Aktuality, VN Kráľová,
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov, že v súlade s §15, ods. 1 písm. c) zákona č. 216/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, platí od 28.09. 2022 do 24.10.2022 na rybárskom revíri č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3

VN Kráľova – čistenie brehov

Aktuality, VN Kráľová,
Dňa 22.3.2018 pri príležitosti svetového dňa vody uskutočnilo zber odpadkov na VN Kráľova, do ktorého sa zapojili dobrovoľníci zo Samsungu Electronics Slovakia s.r.o. Galanta. Na zbere sa zúčastnilo celkom 70 dobrovoľníkov. Akcia bola organizačne zabezpečená hospodárom VN Kráľova p. Gabrielom Kli...

VN Kráľová – zákaz lovu

Aktuality, Oznamy, Revíry, Rybárske revíry, VN Kráľová,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás operatívne informovať o aktuálnej situácii ohľadom zníženia vodnej hladiny na VN Kráľová. Počas znižovania vodnej hladiny bola zvýšená pozornosť zameraná na stav ichtyofauny vo vodnej nádrži VN Kráľová (rybársky revír č. ...

VN Kráľová – zníženie stavu hladiny

Oznamy, VN Kráľová,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej situácií ohľadom zníženia vodnej hladiny na VN Kráľová. Dňa 10. novembra 2017 nám Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa oznámil listom...

2-4930-1-1 VN Kráľová – zarybnenie kaprom (K3)

Aktuality, VN Kráľová, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 16.10.2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Kráľová násadou kapra K3, o priemernej hmotnosti 1,8 kg, v množstve 2 000 kg. Ryba bola dodaná z výrobného strediska Rady SRZ Nové Zámky.

2-4930-1-1 VN Kráľová – zarybnenie kaprom (K2) a amurom (Ab2)

Aktuality, VN Kráľová, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Kráľová násadou kapra K2 v množstve 8 000 kg a amura v množstve 500 kg. Ryby boli dodané z výrobného strediska Rady SRZ Kľúčovec-Číčov.

VN Kráľová v mesiaci júl

Aktuality, VN Kráľová,
V mesiaci júl bola zaznamenaná výška vodnej hladiny VN Kráľová v rozmedzí manipulačného plánu 122,50-123,70 n.m.v. Na brehových častiach zdrže bolo vyplavené množstvo odpadkov a dreva a nad VN prelietavali kormorány v počte cca 20 kusov. V rámci výkonu rybárskeho práva si rybári privlastňoval...

Zarybnenie VN Kráľová násadou sumca

Aktuality, VN Kráľová, Zarybnenie,
V mesiaci júl bola zarybnená VN Kráľová tohtoročnou násadou sumca veľkého Su1 v počte 10 000 ks. Násada bola dodaná z výrobného strediska Rady SRZ Malé Zálužie.

VN Kráľová – Galéria

VN Kráľová,
Prinášame Vám množstvo zaujímavých záberov z rybárskeho revíru VN Kráľová, ktoré sú dôkazom krás nášho Slovenska.