Online poriadky

Aktuálne verzie rybárskych poriadkov so všetkými platnými dodatkami.

Posledná aktualizácia:
RP pre Kaprové ZP: 7. 5. 2024
RP pre Lipňové ZP: 18. 1. 2024
RP pre Zvlášne pov.: 7. 5. 2024

RP pre Kaprové ZP

RP pre Lipňové ZP

RP pre Zvláštne povolenieUsmernenie pre Zvláštne pov. – CHaP