22. apríl – Deň Zeme

 

Deň Zeme  je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu.

História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď predovšetkým John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme. Prvý Deň Zeme bol oslávený v San Franciscu 22. apríla 1970. Kampaň s týmto sviatkom spojená, si kládla za cieľ preniesť otázku ekológie do politických kruhov. Cieľom bolo zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala veľký ohlas práve medzi študentmi. V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme.

Rekreačné rybárstvo poskytuje širokej mase jeho milovníkov neopakovateľné zážitky, účinnú relaxáciu a duševnú rovnováhu. Práve vďaka tomuto môžeme i dnes, kedy je veľká väčšina vodných biotopov trvalo poznačená postupujúcou industrializáciou a chemizáciou, nachádzať na brehoch potokov, riek, jazier alebo veľkých údolných nádrží oddych, taký potrebný pre regeneráciu každého ľudského organizmu.

Smelo možno povedať, že veľká väčšina športových rybárov sú tí najlepší ochrancovia prírody, ktorí navyše aktívne napomáhajú zveľaďovať naše spoločné bohatstvo – tečúce vody. Radi by sme však apelovali na všetkých našich členov, aby pri svojom pobyte v prírode dbali na udržiavanie jej čistoty, aby sme išli ostatným príkladom.

Na záver by sme chceli dodať, že nielen tento deň by nám mal pripomínať, aké dôležité je starať sa o našu Zem.