Kategória: Revíry Rady-Západ

Vypustenie VN Kráľová – Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na rybárskom revíri VN Kráľová a Váh č. 3

Aktuality, VN Kráľová,
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov, že v súlade s §15, ods. 1 písm. c) zákona č. 216/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, platí od 28.09. 2022 do 24.10.2022 na rybárskom revíri č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3

Obmedzenie rybárského práva na VN Slňava, 26. 8. – 28. 8. 2022

Dôležité informácie, VN Sĺňava,
Vážení športoví rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý organizuje Slovenský zväz športového rybolovu v spolupráci so SRZ – Rada Žilina. Termín súťaže: 26.8.-28.8. 2022

Dunaj č. 3 – Staré koryto

Dunaj č. 3,
Dunaj č. 3 - 2-0500-1-1 (charakter revíru: kaprový – lovný s výskytom hlavátky) Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, p...

Dunaj č. 2

Dunaj č. 2,
Názov revíru: Dunaj č. 2 Číslo revíru: 2-0490-1-1

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva – VN Sĺňava

Aktuality, VN Sĺňava,
Vážení športoví rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý organizuje Rada SRZ Žilina v spolupráci so SRZ MsO Trnava a Slovenským zväzom športového rybolovu. Termín súťaže: 10.6.-...

Dunaj č. 3 – Prívodný kanál VD

Dunaj č. 3,
Dunaj č. 3 – Prívodný kanál VD - 2-0590-1-3 Celoročný zákaz rybolovu! Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na pravej strane od hydrocentrál...

Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia

Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia,
Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia - 2-0500-1-1 (charakter revíru: kaprový - lovný) Prietočné ramená Veľký Lél (vodný tok – celoročný lov rýb) a Kľúčovecké odstavené rameno (vodný tok – celoročný lov rýb) a Opátske (Vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená – všeobecný zákaz ...

Dunaj č. 3 – zdrž Čunovo – Hrušov

Dunaj č. 3,
Dunaj č. 3 - 2-0610-1-1 (charakter revíru: kaprový - lovný) Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusovecko – Jaroveckej súst. ramien - samosta...

Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – Jarovecký

Dunaj č. 3,
Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – Jarovecký - 2-0600-1-1 (charakter revíru: kaprový - lovný) Vodná plocha priesakového kanála od štátnej hranice s Maďarskom (most) pri obci Čunovo po začiatok kanála pri ČOV v Bratislave, Petržalke. Revír nie je h...