Kategória: Revíry Rady-Západ

Dunaj č. 3 – Staré koryto

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0510-1-1 Charakter revíru: kaprový s výskytom hlavátky H Popis: Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po ...

Dunaj č. 3 – Prívodný kanál VD

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0590-1-3 Charakter revíru: kaprový Popis: Celoročný zákaz rybolovu! Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na...

Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0570-1-1 Charakter revíru: kaprový s výskytom hlavátky H Popis: Sústava prietočných ramien od sútoku odpadového kanál hydrocentrály a starého toku Dunaja po jej odberný objekt z pravostrann...

Dunaj č. 3 – OR horná inundácia

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0560-1-1 Charakter revíru: kaprový s výskytom hlavátky H Popis: Sústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kaná...

Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0550-1-1 Charakter revíru: kaprový s výskytom hlavátky H Popis: Vodná plocha odpadového kanála od jeho vyústenia do starého koryta Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabčíkove a plavebn...

Obmedzenie rybárskeho práva na VN Sĺňava, 23. 6. – 25. 6. 2023

Aktuality, VN Sĺňava,
Vážení športoví rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov 2. liga LRU method feeder na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý organizuje Slovenský zväz športového rybolovu a SRZ – Rada Žilina v spolupráci so SRZ MsO Turčianske Teplic...

Výroba hniezd z kokosového vlákna na podporu neresu ZUBÁČA a ostatných druhov rýb VN Sľňava

Aktuality, VN Sĺňava,
Vážení rybári, Vážené rybárky a SRZ, Naša milovaná VN Sľňava ako každoročne zažíva stretnutie rybárov a rybárok, ktorí sú nadšencami prívlače a lovu dravcov. Všetci sa tu stretávame za účelom výroby hniezd z kokosového vlákna na podporu prirodzeného neresu Zubáča veľkoústeho a následne aj o...

VN Sĺňava – zarybnenie pleskáčom

VN Sĺňava,
Dňa 1.12. 2022 sa na revíri VN- Sĺňava uskutočnila násada pleskáča vysokého (PL2) v množstve 200,00 kg. Pri násade bol prítomný člen RS pridelený na VN Sĺňava Ing. Milan Poláček.

Informácia k aktuálnemu stavu VN Kráľová

Aktuality, VN Kráľová,
Vážená rybárska verejnosť, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnom stave vypúšťanej VN Kráľová. VN Kráľová je vypúšťaná podľa harmonogramu vypúšťania, ktorý bol schválený rozhodnutím OÚ Trnava. Dnes 05.10.2022 bude v poobedňajších hodinách (cca 18:00) ukončené vypúšťanie, bude stabilizovaná v...