Kontakty – Vedúci detských krúžkov

Poverená osoba pre činnosť detí a mládeže SRZ a SZŠR
Miroslava Pavelková ml., tel: 0907 118 395, email: szsrdetiamladez@gmail.com

Detské rybárske krúžky

zo_idKRAJzo_kraj_skrateny_nazovzo_uzivatel_skrateny_nazovZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIAzo_uzivatel_uplny_nazov_adresazo_funkciaMENO VEDÚCEHO KRÚŽKUTELEFÓNE-MAILADRESA KRÚŽKU
zo_idKRAJzo_kraj_skrateny_nazovzo_uzivatel_skrateny_nazovZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIAzo_uzivatel_uplny_nazov_adresazo_funkciaMENO VEDÚCEHO KRÚŽKUTELEFÓNE-MAILADRESA KRÚŽKU
372 Banskobystrický kraj Banskobystrický Podbrezová  MO SRZ Podbrezová  MO SRZ Podbrezová, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Webová stránka: www.srzpodbrezova.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku PILJAR Patrik, Mgr.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 871 460 patrik.piljar@gmail.com Základná škola, Kolkáreň 7/12, Podbrezová, 976 81
373 Banskobystrický kraj Banskobystrický Brezno  MO SRZ Brezno  MO SRZ Brezno, Dr. Clementisa 1217/5, P.O.BOX 40, 977 01 Brezno
Webová stránka: www.srz-brezno.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku RIAPOŠ Václav
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 908 093 765 vaclav.riapos@gmail.com Základná škola, Školská 604/17, 976 68 Heľpa
374 Banskobystrický kraj Banskobystrický Brezno  MO SRZ Brezno  MO SRZ Brezno, Dr. Clementisa 1217/5, P.O.BOX 40, 977 01 Brezno
Webová stránka: www.srz-brezno.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku ŽERAVÝ Peter
vedúci detského rybárskeho krúžku
peter.zeravy@gmail.com Základná škola, Komenského 381/34, 976 66 Polomka
375 Banskobystrický kraj Banskobystrický Podbrezová  MO SRZ Podbrezová  MO SRZ Podbrezová, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Webová stránka: www.srzpodbrezova.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku BENEDIK Tibor
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 907 826 051 tiborbenedik@gmail.com Základná škola, Októbrová 479, 976 46 Valaská
376 Banskobystrický kraj Banskobystrický Nová Baňa  MO SRZ Nová Baňa  MO SRZ Nová Baňa, Mgr. Pavol Lipták, Nábrežná 12, 968 01 Nová Baňa
E-mail organizácie: jozef.durcek@gmail.com
Webová stránka: www.srznovabana.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku TENCER Juraj, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 417 540 jurajtencer@gmail.com Základná škola, Brehy 3, 968 01
377 Banskobystrický kraj Banskobystrický Banská Štiavnica  MO SRZ Banská Štiavnica  MO SRZ Banská Štiavnica, Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica
Korešpondečná adresa: 8. mája 2, 969 01 Banská Štiavnica
E-mail organizácie: info@tajchy.sk
Webová stránka: www.tajchy.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku CHLADNÝ Ivan
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 915 802 961 ivan.chladny@gmail.com Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica
378 Banskobystrický kraj Banskobystrický Banská Štiavnica  MO SRZ Banská Štiavnica  MO SRZ Banská Štiavnica, Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica
Korešpondečná adresa: 8. mája 2, 969 01 Banská Štiavnica
E-mail organizácie: info@tajchy.sk
Webová stránka: www.tajchy.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku LADÁNYI Ján
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 944 492 134 c-maxik@azet.sk Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica
379 Banskobystrický kraj Banskobystrický Podbrezová  MO SRZ Podbrezová  MO SRZ Podbrezová, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Webová stránka: www.srzpodbrezova.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku UHRÍK Michal
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 911 124 975 lamper.michal@gmail.com Pod Dubinkou 247/43, 976 62 Brusno
380 Banskobystrický kraj Banskobystrický Tornaľa  MO SRZ Tornaľa  MO SRZ Tornaľa, Mierová 187, 982 01 Tornaľa
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Tornaľa, Poštová schránka č. 42, 982 01 Tornaľa
E-mail organizácie: vyborsrzmotornala@gmail.com
Webová stránka: www.dadka.sk/MOSRZ
vedúci detského rybárskeho krúžku CSÓRI Viktor
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 911 614 350 csori.viktor@gmail.com Centrum voľného času, Mierová 259/14, 982 01 Tornaľa
381 Banskobystrický kraj Banskobystrický Zvolen  MsO SRZ Zvolen  MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen
E-mail organizácie: srz.zvolen@gmail.com
Webová stránka: www.srz-zvolen.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku ONDRÁČKA Peter
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 908 522 599  pondracka@gmail.com Centrum voľného času Domino, Bela IV. 1567/6, 960 01 Zvolen
383 Banskobystrický kraj Banskobystrický Banská Bystrica  MsO SRZ Banská Bystrica  MsO SRZ Banská Bystrica, Ruttkaya Nedeckého 2, 974 01 Banská Bystrica
E-mail organizácie: ryby.bb@gmail.com
Webová stránka: www.rybybb.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku DRIENIK Roman
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 619 794 romandrienik@gmail.com Ruttkaya-Nedeckého 12, Banská Bystrica 974 01
384 Banskobystrický kraj Banskobystrický Rimavská Sobota  MsO SRZ Rimavská Sobota  MsO SRZ Rimavská Sobota, Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota
E-mail organizácie: srzsobota@gmail.com
Webová stránka: www.sobotskyrybar.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku MATUŠIAK Zdenko
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 624 621 zdenkomatusiak@gmail.com Vlkovo 8, 985 05 Kokava nad Rimavicou
385 Banskobystrický kraj Banskobystrický Zvolen  MsO SRZ Zvolen  MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen
E-mail organizácie: srz.zvolen@gmail.com
Webová stránka: www.srz-zvolen.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku PONIČAN Daniel, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 908 921 611  daniel.ponican@gmail.com SNP 325/104, 962 23 Očová
386 Banskobystrický kraj Banskobystrický Zvolen  MsO SRZ Zvolen  MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen
E-mail organizácie: srz.zvolen@gmail.com
Webová stránka: www.srz-zvolen.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku VANDÁK Ondrej, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 532 021  o.vandak@gmail.com Centrum voľného času Domino, Bela IV. 1567/6, 960 01 Zvolen
387 Nitriansky kraj Nitriansky Levice  MsO SRZ Levice  MsO SRZ Levice, ul. Kollára č.28, 934 05 Levice
E-mail organizácie: srzmsolevice@gmail.com
Webová stránka: www.srzlevice.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku BEŇO Ľudovít
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 861 881 ludovit.beno@gmail.com MsO SRZ Levice, ul. Kollára č.28, 934 05 Levice
388 Trnavský kraj Trnavský Sereď  MsO SRZ Sereď  MsO SRZ Sereď, Čepenská 2533/26, 926 01 Sereď
E-mail organizácie: srzsered@etelmail.sk
Webová stránka: www.srzsered.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku HAŠUK Peter
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 904 103 359 peter.hasuk@gmail.com MsO SRZ Sereď, Čepenská 2533/26, 926 01 Sereď
389 Trnavský kraj Trnavský Holíč  MO SRZ Holíč  MO SRZ Holíč, Bažantnica 402/6, 908 51 Holíč
E-mail organizácie: info@srzmoholic.sk
Webová stránka: www.srzmoholic.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku DERMEK Ján
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 335 188  jan.dermek@gmail.com MO SRZ Holíč, Bažantnica 402/6, 908 51 Holíč
390 Trnavský kraj Trnavský Sládkovičovo  MO SRZ Sládkovičovo  MO SRZ Sládkovičovo, Fučíková 4, 925 21 Sládkovičovo
Korešpondenčná adresa: Bohuš Mackura, Gáň č. 322, 924 01 Galanta
E-mail organizácie: mackura55@gmail.com
Webová stránka: www.srzsladkovicovo.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku PETHOOVÁ Mária, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 910 578 735 daneko@stonline.sk MO SRZ Sládkovičovo, Fučíková 4, 925 21 Sládkovičovo
391 Bratislavský kraj Bratislavský Záhorie  MsO SRZ Záhorie  MsO SRZ Záhorie, Staničná č. 5, 900 51 Zohor
E-mail organizácie: info@srz-zahorie.sk
Webová stránka: www.srzzahorie.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku JASLOVSKÝ Marián
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 911 325 311 marianjaslovsky158@gmail.com Staničná ul. Zohor
392 Trnavský kraj Trnavský Trnava  MsO SRZ Trnava  MsO SRZ Trnava, Vajanského 23, 917 01 Trnava
E-mail organizácie: srztrnava@srztrnava.sk
Webová stránka: www.srztrnava.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku MIŠO Peter
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 904 842 717 pepem@centrum.sk MsO SRZ Trnava, Vajanského 23, 917 01 Trnava
393 Bratislavský kraj Bratislavský Záhorie  MsO SRZ Záhorie  MsO SRZ Záhorie, Staničná č. 5, 900 51 Zohor
E-mail organizácie: info@srz-zahorie.sk
Webová stránka: www.srzzahorie.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku ŠEBELA Peter, Mgr.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 917 570 998 mgr.sebela@gmail.com Družstevna ul.Vysoká pri Morave
394 Trenčiansky kraj Trenčiansky Púchov  MO SRZ Púchov  MO SRZ Púchov, ul. Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov
Korešpondenčná adresa: ul. Svätoplukova 1015, P.O.BOX 78, 020 01 Púchov
E-mail organizácie: mosrzpuchov@gmail.com
Webová stránka: www.puchovskyrybar.wbl.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku MUŠÁK Ladislav
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 911 672 340  musak.l@azet.sk Beluša
395 Trenčiansky kraj Trenčiansky Púchov  MO SRZ Púchov  MO SRZ Púchov, ul. Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov
Korešpondenčná adresa: ul. Svätoplukova 1015, P.O.BOX 78, 020 01 Púchov
E-mail organizácie: mosrzpuchov@gmail.com
Webová stránka: www.puchovskyrybar.wbl.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku ŠEDÝ Radoslav
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 908 737 695  radoslav.sedy@zoznam.sk
396 Trenčiansky kraj Trenčiansky Púchov  MO SRZ Púchov  MO SRZ Púchov, ul. Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov
Korešpondenčná adresa: ul. Svätoplukova 1015, P.O.BOX 78, 020 01 Púchov
E-mail organizácie: mosrzpuchov@gmail.com
Webová stránka: www.puchovskyrybar.wbl.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku PASTOREK Milan
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 277 242  milanpastorek@zoznam.sk Púchov - Horné Kočkovce
397 Žilinský kraj Žilinský Turzovka  MO SRZ Turzovka  MO SRZ Turzovka, M.R. Štefánika 561, 023 54 Turzovka
Korešpondenčná adresa: Miroslav Bohdaň, Chalúpkova 157/27, 022 04 Čadca
Webová stránka: www.srzturzovka.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku KUDLÁČ Peter
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 908 681 199 MO SRZ Turzovka, M.R. Štefánika 561, 023 54 Turzovka
399 Žilinský kraj Žilinský Trstená  MO SRZ Trstená  MO SRZ Trstená, ul. Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená
E-mail organizácie: tajomnik@srztrstena.sk
Webová stránka: www.srztrstena.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku MATIS Miroslav
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 908 933 965 hombrevrc@gmail.com MO SRZ Trstená, Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená
400 Žilinský kraj Žilinský Bytča  MO SRZ Bytča  MO SRZ Bytča, Červeňanského 546, 014 01 Bytča
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Bytča, P.O.BOX 31, 014 01 Bytča
E-mail organizácie: admin@mosrzbytca.sk
Webová stránka: www.mosrzbytca.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku HORČIČKA Peter
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 902 672 621 peter.horcicka@atlas.sk MO SRZ Bytča, Červeňanského 546, 014 01 Bytča
401 Žilinský kraj Žilinský Bytča  MO SRZ Bytča  MO SRZ Bytča, Červeňanského 546, 014 01 Bytča
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Bytča, P.O.BOX 31, 014 01 Bytča
E-mail organizácie: admin@mosrzbytca.sk
Webová stránka: www.mosrzbytca.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku LUKÁČ Marek
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 904 416 317 mareklukac@post.sk MO SRZ Bytča, Červeňanského 546, 014 01 Bytča
402 Žilinský kraj Žilinský Martin  MsO SRZ Martin  MsO SRZ Martin, Hrdinov SNP 1739/42, 036 01 Martin
E-mail organizácie: srzmartin@srzmt.sk
Webová stránka: www.srzmt.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku HRK Daniel, Mgr
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 862 278 hrk@zssucany.sk CVČ Kamarát Martin a základná škola Sučany
403 Žilinský kraj Žilinský Martin  MsO SRZ Martin  MsO SRZ Martin, Hrdinov SNP 1739/42, 036 01 Martin
E-mail organizácie: srzmartin@srzmt.sk
Webová stránka: www.srzmt.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku SCHESTAG Martin, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 949 552 856  schestagm@gmail.com Základná škola, Školská 1, 038 54 Krpeľany
404 Žilinský kraj Žilinský Martin  MsO SRZ Martin  MsO SRZ Martin, Hrdinov SNP 1739/42, 036 01 Martin
E-mail organizácie: srzmartin@srzmt.sk
Webová stránka: www.srzmt.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku MORGOŠ Dušan, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 523 097  morgos@stonline.sk Turany
405 Žilinský kraj Žilinský Ružomberok  MsO SRZ Ružomberok  MsO SRZ Ružomberok, ul. Ľudovíta Fullu č. 2, 034 01 Ružomberok
E-mail organizácie: srzruzomberok@gmail.com
Webová stránka: www.srzruzomberok.eu
vedúci detského rybárskeho krúžku LÍŠKA Juraj
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 907 569 532 liskajuraj@hotmail.com Centrum Voľného Času Elán, Dončova 1441/1, 034 01 Ružomberok
406 Košický kraj Košický Michalovce MsO SRZ Michalovce MsO SRZ Michalovce, Hviezdoslavova 2259/26, 071 01 Michalovce
E-mail organizácie: srzmichalovce@srzmichalovce.sk
Webová stránka: www.srzmichalovce.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku SISÁK Ján
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 904 857 711 kordelova@gmail.com
srzmichalovce@srzmichalovce.sk
Centrum voľného času Strážske, Družstevná, 072 22 Strážske
407 Prešovský kraj Prešovský Levoča  MO SRZ Levoča  MO SRZ Levoča, Michala Hlaváčka 1839/31, 054 01 Levoča
E-mail organizácie: srz@srzlevoca.sk
Webová stránka: www.srzlevoca.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku KLEIN Branislav, Mgr.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 467 999 branobruno@gmail.com MO SRZ Levoča, Michala Hlaváčka 1839/31, 054 01 Levoča
408 Prešovský kraj Prešovský Spišská Stará Ves  MO SRZ Spišská Stará Ves  MO SRZ Spišská Stará Ves, Mlynská 176/2, 061 01 Spišská Stará Ves
Korešpondenčná adresa: SNP 153, 061 01 Spišská Stará Ves
E-mail organizácie: info@srzssv.sk
Webová stránka: www.srzssv.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku KANDA Anton, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 915 320 215 anton.kanda@gmail.com Centrum voľného času pri Spojenej škole, Štúrova 232/129, 061 01 Spišská Stará Ves
410 Košický kraj Košický Spišská Nová Ves  MO SRZ Spišská Nová Ves  MO SRZ Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 17, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail organizácie: mosrzsnv@mosrzsnv.sk
Webová stránka: www.mosrzsnv.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku PACÁK Michal
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 341 770 ihla.cingov@centrum.sk Základná škola, Nad medzou 571/1, 052 01 Spišská Nová Ves
411 Prešovský kraj Prešovský Poprad  MO SRZ Poprad  MO SRZ Poprad, Fraňa Krála 2042/31, 058 01 Poprad
E-mail organizácie: mosrzpoprad@mosrzpoprad.sk
Webová stránka: www.mosrzpoprad.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku DROZD Slavomír
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 572 202 sladrozd02@gmail.com Centrum Voľného Času Relax, Mládeže 13, 058 01 Poprad
412 Prešovský kraj Prešovský Poprad  MO SRZ Poprad  MO SRZ Poprad, Fraňa Krála 2042/31, 058 01 Poprad
E-mail organizácie: mosrzpoprad@mosrzpoprad.sk
Webová stránka: www.mosrzpoprad.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku ROTH Martin, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 033 796 martin.roth@centrum.sk
mrekon@mrekon.sk
Centrum Voľného Času Relax, Mládeže 13, 058 01 Poprad
413 Prešovský kraj Prešovský Poprad  MO SRZ Poprad  MO SRZ Poprad, Fraňa Krála 2042/31, 058 01 Poprad
E-mail organizácie: mosrzpoprad@mosrzpoprad.sk
Webová stránka: www.mosrzpoprad.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku ŠIROŇ Jaroslav
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 807 751 jarosiron@gmail.com Centrum Voľného Času Relax, Mládeže 13, 058 01 Poprad
414 Košický kraj Košický Kráľovský Chlmec MO SRZ Kráľovský Chlmec MO SRZ Kráľovský Chlmec, ul. Hlavná 800, 077 01 Kráľovský Chlmec
Korešpondenčná adresa: Pavel Bačo, Hlavná 30/61, 076 53 Boľ
E-mail organizácie: baco.pavel@gmail.com
vedúci detského rybárskeho krúžku SALABA Štefan
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 907 222 150 istvan.mikolas@orangemail.sk
415 Prešovský kraj Prešovský Kežmarok  MO SRZ Kežmarok  MO SRZ Kežmarok, Hlavné nám. č. 10, 060 01 Kežmarok
E-mail organizácie: srzkezmarok@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkezmarok.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku SCHOLTZ Norbert
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 155 052 scholtznorbert@gmail.com Rybársky dom MO SRZ Kežmarok, Hlavné námestie č.10, 060 01 Kežmarok
416 Prešovský kraj Prešovský Kežmarok  MO SRZ Kežmarok  MO SRZ Kežmarok, Hlavné nám. č. 10, 060 01 Kežmarok
E-mail organizácie: srzkezmarok@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkezmarok.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku KAROLYI František
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 907 155 449 frantisek.karolyi@gmail.com Rybársky dom MO SRZ Kežmarok, Hlavné námestie č.10, 060 01 Kežmarok
417 Prešovský kraj Prešovský Kežmarok  MO SRZ Kežmarok  MO SRZ Kežmarok, Hlavné nám. č. 10, 060 01 Kežmarok
E-mail organizácie: srzkezmarok@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkezmarok.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku VESELOVSKÝ Edvin
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 219 282 hospodarkk@gmail.com Rybársky dom MO SRZ Kežmarok, Hlavné námestie č.10, 060 01 Kežmarok
418 Prešovský kraj Prešovský Svit  MO SRZ Svit  MO SRZ Svit, Jilemnického 948, 059 21 Svit
E-mail organizácie: srzsvit@srzsvit.sk
Webová stránka: www.srzsvit.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku ZORIČÁK Ján, Mgr.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 908 026 587 janzoricakjan@gmail.com Jilimnického 948, 059 21 Svit
419 Prešovský kraj Prešovský Svit  MO SRZ Svit  MO SRZ Svit, Jilemnického 948, 059 21 Svit
E-mail organizácie: srzsvit@srzsvit.sk
Webová stránka: www.srzsvit.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku MAZÚR Peter
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 904 930 723 Jilimnického 948, 059 21 Svit
420 Trenčiansky kraj Trenčiansky Trenčín  MsO SRZ Trenčín  MsO SRZ Trenčín, Legionárska č. 88, 911 01 Trenčín
Webová stránka: www.srztrencin.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku SÁMELA Jaroslav, PhD.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 910 588 979 samela@vajak.sk V.A.J.A.K.,s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
421 Trenčiansky kraj Trenčiansky Trenčín  MsO SRZ Trenčín  MsO SRZ Trenčín, Legionárska č. 88, 911 01 Trenčín
Webová stránka: www.srztrencin.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku ZACHAR Peter, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 896 839 samela@vajak.sk V.A.J.A.K.,s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
422 Trenčiansky kraj Trenčiansky Handlová  MO SRZ Handlová  MO SRZ Handlová, Žiarska 44, P.O.Box 35, 972 51 Handlová
E-mail organizácie: erikhegli@gmail.com
vedúci detského rybárskeho krúžku PEŤKO Marián
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 305 221 majo5ko@azet.sk Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová
423 Trnavský kraj Trnavský Holíč  MO SRZ Holíč  MO SRZ Holíč, Bažantnica 402/6, 908 51 Holíč
E-mail organizácie: info@srzmoholic.sk
Webová stránka: www.srzmoholic.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku BORUTA Roman
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 911 232 888  borutama@schaeffler.com Základná škola Kopčany, Sasinkova 530/2, 908 48 Kopčany
425 Košický kraj Košický Trebišov MO SRZ Trebišov  MO SRZ Trebišov, Rybárska 1, 075 01 Trebišov
Korešpondenčná adresa: Slovensky rybársky zväz - Miestna organizácia, Rybarska 1, P.O.Box 47, 075 01 Trebišov
E-mail organizácie: tvrybar@tvrybar.sk
Webová stránka: www.tvrybar.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku KRASNICKÝ Michal
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 911 301 189 michalkrasnicky@gmail.com MO SRZ Trebišov, ul. Rybárska 1, 075 01 Trebišov
426 Košický kraj Košický Trebišov MO SRZ Trebišov  MO SRZ Trebišov, Rybárska 1, 075 01 Trebišov
Korešpondenčná adresa: Slovensky rybársky zväz - Miestna organizácia, Rybarska 1, P.O.Box 47, 075 01 Trebišov
E-mail organizácie: tvrybar@tvrybar.sk
Webová stránka: www.tvrybar.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku GRAJCÁR Dušan, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 911 125 535 dusan.grajcar@zoznam.sk MO SRZ Trebišov, ul. Rybárska 1, 075 01 Trebišov
427 Košický kraj Košický Trebišov MO SRZ Trebišov  MO SRZ Trebišov, Rybárska 1, 075 01 Trebišov
Korešpondenčná adresa: Slovensky rybársky zväz - Miestna organizácia, Rybarska 1, P.O.Box 47, 075 01 Trebišov
E-mail organizácie: tvrybar@tvrybar.sk
Webová stránka: www.tvrybar.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku KLÍMA Vladimír
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 918 730 821 vladimirklima@zoznam.sk ZŠ Kuzmice
428 Košický kraj Košický Trebišov MO SRZ Trebišov  MO SRZ Trebišov, Rybárska 1, 075 01 Trebišov
Korešpondenčná adresa: Slovensky rybársky zväz - Miestna organizácia, Rybarska 1, P.O.Box 47, 075 01 Trebišov
E-mail organizácie: tvrybar@tvrybar.sk
Webová stránka: www.tvrybar.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku KEREŠTAN Miroslav
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 917 835 101 cvctrebisov@centrum.sk CVČ Trebišov
429 Košický kraj Košický Trebišov MO SRZ Trebišov  MO SRZ Trebišov, Rybárska 1, 075 01 Trebišov
Korešpondenčná adresa: Slovensky rybársky zväz - Miestna organizácia, Rybarska 1, P.O.Box 47, 075 01 Trebišov
E-mail organizácie: tvrybar@tvrybar.sk
Webová stránka: www.tvrybar.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku RAČKOVSKÝ Ivan, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 915 867 741 ivanrackovsky@gmail.com ZŠ Parchovany
430 Košický kraj Košický Trebišov MO SRZ Trebišov  MO SRZ Trebišov, Rybárska 1, 075 01 Trebišov
Korešpondenčná adresa: Slovensky rybársky zväz - Miestna organizácia, Rybarska 1, P.O.Box 47, 075 01 Trebišov
E-mail organizácie: tvrybar@tvrybar.sk
Webová stránka: www.tvrybar.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku GRAJCÁR Dušan, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 911 125 535 dusan.grajcar@zoznam.sk ZŠ Komenského 2, Trebišov
432 Žilinský kraj Žilinský Kysucké Nové Mesto  MO SRZ Kysucké Nové Mesto  MO SRZ Kysucké Nové Mesto, Litovelská 871, Dom kultúry 66, 024 01 Kysucké Nové Mesto
E-mail organizácie: info@srzkysuca.com
Webová stránka: www.srzkysuca.com
vedúci detského rybárskeho krúžku JAŠŠO Dušan, Mgr.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 621 709 dusanjasso@gmail.com ZŠ Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto
433 Žilinský kraj Žilinský Kysucké Nové Mesto  MO SRZ Kysucké Nové Mesto  MO SRZ Kysucké Nové Mesto, Litovelská 871, Dom kultúry 66, 024 01 Kysucké Nové Mesto
E-mail organizácie: info@srzkysuca.com
Webová stránka: www.srzkysuca.com
vedúci detského rybárskeho krúžku MINÁRIK Branislav
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 908 691 436 skola@zshvadicov.edu.sk Horný Vadičov 277, 023 45 Horný Vadičov
434 Trnavský kraj Trnavský Holíč  MO SRZ Holíč  MO SRZ Holíč, Bažantnica 402/6, 908 51 Holíč
E-mail organizácie: info@srzmoholic.sk
Webová stránka: www.srzmoholic.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku LÁNIK Michal
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 911 627 830 michal.lanik.mista@gmail.com Základná škola, Bernolákova 5, 908 51 Holíč
435 Bratislavský kraj Bratislavský Bratislava V MsO SRZ Bratislava V MsO SRZ Bratislava V, Gessayova 21, 851 03 Bratislava
E-mail organizácie: msosrzba5@gmail.com
Webová stránka: www.srzbratislava5.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku RYBÁR Marek
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 911 412 942 marek.rybarsky@gmail.com CVČ Gessayová 6, 851 03 Bratislava
436 Trnavský kraj Trnavský Vrbové  MO SRZ Vrbové  MO SRZ Vrbové, Vrbové, 922 03 Vrbové
E-mail organizácie: mosrzvrbove@mosrzvrbove.sk
Webová stránka: www.mosrzvrbove.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku HELER Jaroslav
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 640 287 heler@topvideo.sk ZŠ Školská 508/5, 922 07 Veľké Kostoľany
ZŠ Mojmírová 98/30, 921 01 Piešťany
437 Žilinský kraj Žilinský Čadca  MO SRZ Čadca  MO SRZ Čadca, Horná ul. 1108/35, 022 01 Čadca
E-mail organizácie: infosrzca@gmail.com
Webová stránka: https://www.srzcadca.sk/
vedúci detského rybárskeho krúžku MURČÍK Tomáš, Mgr.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 907 156 814 muskar.cadcan@gmail.com ZŠ Mládežnícka 1343, 023 02 Krásno nad Kysucou
438 Banskobystrický kraj Banskobystrický Tisovec  MO SRZ Tisovec  MO SRZ Tisovec, Štefánikova 623/18, 980 61 Tisovec
E-mail organizácie: mosrztisovec@gmail.com
Webová stránka: www.mosrztisovec.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku DEMIANOVÁ Alexandra
vedúcA detského rybárskeho krúžku
+421 918 150 492 sasenkademianova@gmail.com ZŠ Dr. V. Clementisa, Francisciho 803, 980 61 Tisovec
439 Žilinský kraj Žilinský Čadca  MO SRZ Čadca  MO SRZ Čadca, Horná ul. 1108/35, 022 01 Čadca
E-mail organizácie: infosrzca@gmail.com
Webová stránka: https://www.srzcadca.sk/
vedúci detského rybárskeho krúžku KRKOŠKA Milan
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 904 342 155 milankrkoska57@gmail.com MO SRZ Čadca, Horná ul. 1108, 022 01 Čadca
440 Žilinský kraj Žilinský Čadca  MO SRZ Čadca  MO SRZ Čadca, Horná ul. 1108/35, 022 01 Čadca
E-mail organizácie: infosrzca@gmail.com
Webová stránka: https://www.srzcadca.sk/
vedúci detského rybárskeho krúžku HANULÁK Stanislav
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 164 838 OÚ Raková, CVČ Raková 140
441 Žilinský kraj Žilinský Dolný Kubín  MO SRZ Dolný Kubín  MO SRZ Dolný Kubín, Obrancov Mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín
E-mail organizácie: mosrzkubin@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkubin.wbl.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku HLAVATÝ Jaroslav, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 948 339 758 hlavaty@srzrada.sk ZŠ s MŠ Oravský Podzámok
442 Prešovský kraj Prešovský Sabinov  MO SRZ Sabinov  MO SRZ Sabinov, Nám. Slobody 69, 083 01 Sabinov
E-mail organizácie: mosrzsabinov@mosrzsabinov.sk
Webová stránka: www.mosrzsabinov.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku STRAKA Miroslav
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 908 151 331  mosrzsabinov@mosrzsabinov.sk Základná škola, Milpoš 55, Milpoš
443 Prešovský kraj Prešovský Sabinov  MO SRZ Sabinov  MO SRZ Sabinov, Nám. Slobody 69, 083 01 Sabinov
E-mail organizácie: mosrzsabinov@mosrzsabinov.sk
Webová stránka: www.mosrzsabinov.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku VAĽUŠ Jozef, Mgr.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 707 365  mosrzsabinov@mosrzsabinov.sk Základná škola Lipany, Komenského 113
444 Prešovský kraj Prešovský Sabinov  MO SRZ Sabinov  MO SRZ Sabinov, Nám. Slobody 69, 083 01 Sabinov
E-mail organizácie: mosrzsabinov@mosrzsabinov.sk
Webová stránka: www.mosrzsabinov.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku MIŠČÍKOVÁ Júlia
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 915 156 833  mosrzsabinov@mosrzsabinov.sk Centrum voľného času RADOSŤ Sabinov
445 Nitriansky kraj Nitriansky Štúrovo  MO SRZ Štúrovo  MO SRZ Štúrovo, Nánanská cesta 77, 943 01 Štúrovo
E-mail organizácie: efsilurus@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzsturovo.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku FARSKÝ Eugen
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 985 779 efsilurus@gmail.com Štúrovo, Nánanská cesta 77
446 Žilinský kraj Žilinský Dolný Kubín  MO SRZ Dolný Kubín  MO SRZ Dolný Kubín, Obrancov Mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín
E-mail organizácie: mosrzkubin@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkubin.wbl.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku MACÍK Jozef, Bc.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 567 696
+421 915 911 488
jmacik@centrum.sk Obchodná akadémia, 026 01 Dolný Kubín
447 Banskobystrický kraj Banskobystrický Podbrezová  MO SRZ Podbrezová  MO SRZ Podbrezová, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Webová stránka: www.srzpodbrezova.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku BARLA Ivan
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 904 385 971 iwan.barla@gmail.com Pod Dubinkou 247/43, 976 62 Brusno
448 Žilinský kraj Žilinský Liptovský Hrádok  MO SRZ Liptovský Hrádok  MO SRZ Liptovský Hrádok, ČSA 1543, P.O.BOX 26, 033 01 Liptovský Hrádok
Webová stránka: www.mosrzlh.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku HURKOT Michal
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 918 807 990 michal.hurkot@gmail.com
449 Žilinský kraj Žilinský Dolný Kubín  MO SRZ Dolný Kubín  MO SRZ Dolný Kubín, Obrancov Mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín
E-mail organizácie: mosrzkubin@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkubin.wbl.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku OŠŤADNICKÝ Anton, Mgr.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 911 154 254 aostadnicky@azet.sk Obchodná akadémia, 026 01 Dolný Kubín
450 Žilinský kraj Žilinský Dolný Kubín  MO SRZ Dolný Kubín  MO SRZ Dolný Kubín, Obrancov Mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín
E-mail organizácie: mosrzkubin@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkubin.wbl.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku FLAJS Ján
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 904 274 090 jan.flajs@orava.sk ZŠ s MŠ v Žaškove
451 Bratislavský kraj Bratislavský Dunajská Lužná  MO SRZ Dunajská Lužná  MO SRZ Dunajská Lužná, Školská 251/1, 900 42 Dunajská Lužná
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Dunajská Lužná, P.O.BOX 18, 900 42 Dunajská Lužná
E-mail organizácie: pavelkovamirka@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzdunajskaluzna.wbl.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku PAVELKOVÁ Miroslava
vedúca detského rybárskeho krúžku
+421 915 883 340 pavelkovamirka@gmail.com
452 Trenčiansky kraj Trenčiansky Bánovce nad Bebravou  MO SRZ Bánovce nad Bebravou  MO SRZ Bánovce nad Bebravou, A. Hlinku 231/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
E-mail organizácie: srz.banovce@centrum.sk
Webová stránka: www.srzbanovce.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku LAURINEC Roman
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 918 487 182 laurinec.roman@zoznam.sk Centrum voľného času, A, Kmeťa 530/8 957 01 Bánovce nad Bebravou
453 Prešovský kraj Prešovský Poprad  MO SRZ Poprad  MO SRZ Poprad, Fraňa Krála 2042/31, 058 01 Poprad
E-mail organizácie: mosrzpoprad@mosrzpoprad.sk
Webová stránka: www.mosrzpoprad.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku FUKOŇ Jozef
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 749 724 mosrzpoprad@mosrzpoprad.sk Fraňa Krála 2042/31, 058 01 Poprad
454 Prešovský kraj Prešovský Poprad  MO SRZ Poprad  MO SRZ Poprad, Fraňa Krála 2042/31, 058 01 Poprad
E-mail organizácie: mosrzpoprad@mosrzpoprad.sk
Webová stránka: www.mosrzpoprad.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku ŽELONKA František
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 948 903 452 56frenky@azet.sk Fraňa Krála 2042/31, 058 01 Poprad
455 Prešovský kraj Prešovský Vranov nad Topľou  MO SRZ Vranov nad Topľou  MO SRZ Vranov nad Topľou, ul. Boženy Němcovej 1154, P.O.BOX 88, 093 01 Vranov nad Topľou
E-mail organizácie: info@mosrzvranov.sk
Webová stránka: www.mosrzvranov.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku KANDRA Róbert
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 907 416 111 robert.kandra@gmail.com Centrum voľného času, M. R. Štefaníka 870, 093 01 Vranov nad Topľou
456 Banskobystrický kraj Banskobystrický Krupina  MO SRZ Krupina  MO SRZ Krupina, Malinovského 13, P.O.BOX 4, 963 01 Krupina
E-mail organizácie: info@mosrzkrupina.sk
Webová stránka: www.mosrzkrupina.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku SUJOVÁ Katarína, Mgr.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 534 924 sujova@szm.sk ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby
457 Banskobystrický kraj Banskobystrický Krupina  MO SRZ Krupina  MO SRZ Krupina, Malinovského 13, P.O.BOX 4, 963 01 Krupina
E-mail organizácie: info@mosrzkrupina.sk
Webová stránka: www.mosrzkrupina.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku MURÍN Jaroslav
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 910 348 993 Horné Rykynčice, č.50
458 Banskobystrický kraj Banskobystrický Krupina  MO SRZ Krupina  MO SRZ Krupina, Malinovského 13, P.O.BOX 4, 963 01 Krupina
E-mail organizácie: info@mosrzkrupina.sk
Webová stránka: www.mosrzkrupina.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku KOVÁČ Róbert
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 902 270 287 robokovac2@seznam.cz Malinovského - Krupina
461 Žilinský kraj Žilinský Turčianske Teplice  MO SRZ Turčianske Teplice  MO SRZ Turčianske Teplice, Ul. Partizánska č. 1991/84, 039 01 Turčianske Teplice
E-mail organizácie: srztteplice@gmail.com
Webová stránka: www.srz-turciansketeplice.estranky.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku KAPUSŇÁK Pavol, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 773 954 srzteplice@gmail.com CVČ, školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice
462 Trnavský kraj Trnavský Šaštín - Stráže  MO SRZ Šaštín - Stráže  MO SRZ Šaštín - Stráže
Korešpondenčná adresa: Mgr. Rudolf Ovečka, Alej 579, 908 41 Šaštín – Stráže
E-mail organizácie: szssastin@gmail.com
Webová stránka: www.srzmosastinstraze.wbl.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku SCHLOSSER Dušan
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 917 390 902 dusanschlosser@azet.sk Alej 574, 908 41 Šaštín-Stráže
463 Bratislavský kraj Bratislavský Záhorie  MsO SRZ Záhorie  MsO SRZ Záhorie, Staničná č. 5, 900 51 Zohor
E-mail organizácie: info@srz-zahorie.sk
Webová stránka: www.srzzahorie.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku CHAMRAZ Marián
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 606 613 chamrazmarian@gmail.com ZŠ Kuchyňa
464 Bratislavský kraj Bratislavský Záhorie  MsO SRZ Záhorie  MsO SRZ Záhorie, Staničná č. 5, 900 51 Zohor
E-mail organizácie: info@srz-zahorie.sk
Webová stránka: www.srzzahorie.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku RAČKO Vladimír
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 907 131 368 vracko@azet.sk ZŠ Stupava
465 Žilinský kraj Žilinský Turzovka  MO SRZ Turzovka  MO SRZ Turzovka, M.R. Štefánika 561, 023 54 Turzovka
Korešpondenčná adresa: Miroslav Bohdaň, Chalúpkova 157/27, 022 04 Čadca
Webová stránka: www.srzturzovka.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku BOHÁČIK Martin
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 907 464 020 martin.bohacik@seznam.cz CVČ, Rudolfa Jašíka 179, 023 21 Turzovka
467 Prešovský kraj Prešovský Stropkov MO SRZ Stropkov  MO SRZ Stropkov, Mlynská 713/44, 091 01 Stropkov
E-mail organizácie: danhurny@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzstropkov.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku HMURČÍK Ľuboslav
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 879 165 luboslavhmurcik02@gmail.com ZŠ Konštantínova 1751/64, 091 01 Stropkov
468 Prešovský kraj Prešovský Stará Ľubovňa MO SRZ Stará Ľubovňa  MO SRZ Stará Ľubovňa, Námestie Gen. Štefánika 4, 064 01 Stará Ľubovňa
E-mail organizácie: srzsl@post.sk
Webová stránka: www.srzsl.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku PIONTEK Rasťo
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 918 209 079 rastopiatok@gmail.com Nám. Gen. štefánika 4, Stará Ľubovňa
469 Trnavský kraj Trnavský Trnava  MsO SRZ Trnava  MsO SRZ Trnava, Vajanského 23, 917 01 Trnava
E-mail organizácie: srztrnava@srztrnava.sk
Webová stránka: www.srztrnava.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku ARDAN Peter
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 404 655 ardan.peter@centrum.sk MsO SRZ Trnava, Vajanského 23, 917 01 Trnava
470 Trenčiansky kraj Trenčiansky Prievidza  MsO SRZ Prievidza  MsO SRZ Prievidza, Bottova 5, 971 01 Prievidza
E-mail organizácie: tajomniksrzpd@gmail.com
Webová stránka: www.srzprievidza.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku BANIAR Roman
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 918 690 513 roman.baniar@lesy.sk ZŠ Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno
471 Trenčiansky kraj Trenčiansky Prievidza  MsO SRZ Prievidza  MsO SRZ Prievidza, Bottova 5, 971 01 Prievidza
E-mail organizácie: tajomniksrzpd@gmail.com
Webová stránka: www.srzprievidza.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku ĎURINA Marián
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 904 503 674 madur55@azet.sk CVČ J.C.Hronského 356/2, 972 71 Nováky
472 Trenčiansky kraj Trenčiansky Prievidza  MsO SRZ Prievidza  MsO SRZ Prievidza, Bottova 5, 971 01 Prievidza
E-mail organizácie: tajomniksrzpd@gmail.com
Webová stránka: www.srzprievidza.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku GREGOR Juraj, Mgr.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 638 808 mgrbachros@azet.sk ZŠ Školská 766/2, Lehota p. Vtáčnikom
473 Trenčiansky kraj Trenčiansky Prievidza  MsO SRZ Prievidza  MsO SRZ Prievidza, Bottova 5, 971 01 Prievidza
E-mail organizácie: tajomniksrzpd@gmail.com
Webová stránka: www.srzprievidza.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku GRAC Juraj,
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 103 625 grac.juraj@gmail.com CVČ K. Nováckeho 14, 971 01 Prievidza
474 Trenčiansky kraj Trenčiansky Považská Bystrica  MsO SRZ Považská Bystrica  MsO SRZ Považská Bystrica, ul. Komenského 107/3, 017 01 Považská Bystrica
Korešpondenčná adresa: Komenského 107/3, P.O.BOX č. 110, 017 01 Považská Bystrica
E-mail organizácie: msosrzpovbystrica@centrum.sk
Webová stránka: portal.povazskyrybar.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku TRNIK Peter, Ing.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 904 461 225 herco18@centrum.sk Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica
475 Trnavský kraj Trnavský Kúty  MO SRZ Kúty  MO SRZ Kúty, Za zbrojnicou 1642/2, 908 01 Kúty
E-mail organizácie: mosrz.kuty@gmail.com
vedúci detského rybárskeho krúžku HOREČNÝ Peter
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 775 276 peter.horecny@centrum.sk Za Zbrojnicou 1642, 908 01 Kúty
476 Trnavský kraj Trnavský Kúty  MO SRZ Kúty  MO SRZ Kúty, Za zbrojnicou 1642/2, 908 01 Kúty
E-mail organizácie: mosrz.kuty@gmail.com
vedúci detského rybárskeho krúžku VALACHOVIC Stanislav
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 908 403 846 valachovic@atlas.sk Za Zbrojnicou 1642, 908 01 Kúty
477 Žilinský kraj Žilinský Trstená  MO SRZ Trstená  MO SRZ Trstená, ul. Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená
E-mail organizácie: tajomnik@srztrstena.sk
Webová stránka: www.srztrstena.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku PUTNOKY Patrik
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 908 360 712 patoputnoky69@gmail.com ZŠ Štefana Šmalika, Školská 166, Tvrdošín
478 Žilinský kraj Žilinský Trstená  MO SRZ Trstená  MO SRZ Trstená, ul. Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená
E-mail organizácie: tajomnik@srztrstena.sk
Webová stránka: www.srztrstena.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku ROSINA Miroslav
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 788 085 mirorosina@gmail.com ZŠ s MŠ Nižná, Nová Doba 482, 027 43 Nižná
479 Žilinský kraj Žilinský Trstená  MO SRZ Trstená  MO SRZ Trstená, ul. Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená
E-mail organizácie: tajomnik@srztrstena.sk
Webová stránka: www.srztrstena.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku BEDRICH Ján
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 907 880 789 bedrich@bedrich.sk Obecný úrad, Štefanou nad Oravou
480 Žilinský kraj Žilinský Trstená  MO SRZ Trstená  MO SRZ Trstená, ul. Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená
E-mail organizácie: tajomnik@srztrstena.sk
Webová stránka: www.srztrstena.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku TEKEĽ Michal
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 106 702 tekelmichal@gmail.com ZŠ s MŠ v Zuberci, Andreja Bažíka 20, 027 32 Zuberec
481 Trenčiansky kraj Trenčiansky Partizánske  MsO SRZ Partizánske  MsO SRZ Partizánske, Februárová 152, 958 01 Partizánske
E-mail organizácie: tajomnik@srzpartizanske.sk
Webová stránka: www.srzpartizanske.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku DARNÁDY Ján
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 904 316 388 darnadyjan@gmail.com Februárova 152, 958 01 Partizánske
482 Prešovský kraj Prešovský Kežmarok  MO SRZ Kežmarok  MO SRZ Kežmarok, Hlavné nám. č. 10, 060 01 Kežmarok
E-mail organizácie: srzkezmarok@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkezmarok.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku MACKO Michal
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 902 406 301 macko.michal@zoznam.sk Rybársky dom MO SRZ Kežmarok, Hlavné námestie č.10, 060 01 Kežmarok
483 Bratislavský kraj Bratislavský Záhorie  MsO SRZ Záhorie  MsO SRZ Záhorie, Staničná č. 5, 900 51 Zohor
E-mail organizácie: info@srz-zahorie.sk
Webová stránka: www.srzzahorie.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku MAJDLEN Viliam
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 299 633 rakan@rakan.sk ZŠ Lozorno
484 Žilinský kraj Žilinský Žilina  MsO SRZ Žilina  MsO SRZ Žilina, J. Závodského 9, 010 04 Žilina
Webová stránka: www.srzmsozilina.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku Milan Miškár, Ing. +421 903 033 939 kruzok@srzmsozilina.sk Juraja Závodského 9, Žilina
485 Žilinský kraj Žilinský Žilina  MsO SRZ Žilina  MsO SRZ Žilina, J. Závodského 9, 010 04 Žilina
Webová stránka: www.srzmsozilina.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku Pavol Jambor, Bc. +421 907 228 876 kruzok@srzmsozilina.sk Juraja Závodského 9, Žilina
488 Žilinský kraj Žilinský Žilina  MsO SRZ Žilina  MsO SRZ Žilina, J. Závodského 9, 010 04 Žilina
Webová stránka: www.srzmsozilina.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku Mária Vrabliková, Mgr. art. +421 908 180 617 mariavrablikovajanicikova@gmail.com KD A. Hlinku, Terchová
489 Bratislavský kraj Bratislavský Bratislava II MsO SRZ Bratislava II MsO SRZ Bratislava II, Trenčianska 30, 821 09 Bratislava 2
E-mail organizácie: msosrzba2@gmail.com
Webová stránka: www.srzba2.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku Roman Müller DiS.art.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 903 444 412 romanmuller@azet.sk ZŠ Bernolákovo, Komenského 3, Bernolákovo
490 Trenčiansky kraj Trenčiansky Stará Turá  MO SRZ Stará Turá  MO SRZ Stará Turá, Ulica SNP 149/62, 916 01 Stará Turá
Korešpondenčná adresa: Rybničné hospodárstvo 1057, Dubník I, 916 01 Stará Turá
Webová stránka: www.srzstaratura.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku SURMAN Ivan
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 918 174 796 ivansurman66@gmail.com
491 Prešovský kraj Prešovský Kežmarok  MO SRZ Kežmarok  MO SRZ Kežmarok, Hlavné nám. č. 10, 060 01 Kežmarok
E-mail organizácie: srzkezmarok@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkezmarok.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku ORIABINEC Ján
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 26 41 83 jan.oriabinec@gmail.com Rybársky dom MO SRZ Kežmarok, Hlavné námestie č.10, 060 01 Kežmarok
492 Banskobystrický kraj Banskobystrický Jelšava  MO SRZ Jelšava  MO SRZ Jelšava, Železničná 238, 049 16 Jelšava
E-mail organizácie: srzjelsava@srzjelsava.sk
Webová stránka: www.srzjelsava.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku HOZA Pavol
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 785 245 sefredaktor@slovenskyrybar.sk A.Hlinku 1039, 050 01 Revúca
493 Trenčiansky kraj Trenčiansky Púchov  MO SRZ Púchov  MO SRZ Púchov, ul. Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov
Korešpondenčná adresa: ul. Svätoplukova 1015, P.O.BOX 78, 020 01 Púchov
E-mail organizácie: mosrzpuchov@gmail.com
Webová stránka: www.puchovskyrybar.wbl.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku BREZNIČAN Jaroslav
vedúci detského rybárskeho krúžku
jaroslav1956@gmail.com
494 Trenčiansky kraj Trenčiansky Púchov  MO SRZ Púchov  MO SRZ Púchov, ul. Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov
Korešpondenčná adresa: ul. Svätoplukova 1015, P.O.BOX 78, 020 01 Púchov
E-mail organizácie: mosrzpuchov@gmail.com
Webová stránka: www.puchovskyrybar.wbl.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku LEVKO Tomáš
vedúci detského rybárskeho krúžku
taso196@azet.sk
495 Trenčiansky kraj Trenčiansky Púchov  MO SRZ Púchov  MO SRZ Púchov, ul. Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov
Korešpondenčná adresa: ul. Svätoplukova 1015, P.O.BOX 78, 020 01 Púchov
E-mail organizácie: mosrzpuchov@gmail.com
Webová stránka: www.puchovskyrybar.wbl.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku VÁCLAVÍK Juraj
vedúci detského rybárskeho krúžku
oruj6@centrum.sk
496 Trenčiansky kraj Trenčiansky Púchov  MO SRZ Púchov  MO SRZ Púchov, ul. Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov
Korešpondenčná adresa: ul. Svätoplukova 1015, P.O.BOX 78, 020 01 Púchov
E-mail organizácie: mosrzpuchov@gmail.com
Webová stránka: www.puchovskyrybar.wbl.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku ŠEDÝ Marek
vedúci detského rybárskeho krúžku
marek.sedy@zoznam.sk
497 Prešovský kraj Prešovský Prešov  MO SRZ Prešov  MO SRZ Prešov, Plzenská č. 6, 080 01 Prešov
E-mail organizácie: mso@srzpresov.sk
Webová stránka: www.srzpresov.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku MAJDÁK Peter
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 907 997 193 majdak.peter@centrum.sk MsO SRZ Prešov, Plzenská 6 546, 080 01 Prešov
498 Žilinský kraj Žilinský Martin  MsO SRZ Martin  MsO SRZ Martin, Hrdinov SNP 1739/42, 036 01 Martin
E-mail organizácie: srzmartin@srzmt.sk
Webová stránka: www.srzmt.sk
vedúci detského rybárskeho krúžku MARTINIAK Rudolf, st.
vedúci detského rybárskeho krúžku
+421 905 491 132 srzmartin@srzmt.sk