Adresár OZ SRZ

Kontakty na členov výborov OZ SRZ

zo_idzo_kraj_uplny_nazovKRAJZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIAZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIAzo_uzivatel_uplny_nazov_adresaFUNKCIAMENO/FUNKCIATELEFÓNMAILADRESA KRÚŽKU
zo_idzo_kraj_uplny_nazovKRAJZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIAZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIAzo_uzivatel_uplny_nazov_adresaFUNKCIAMENO/FUNKCIATELEFÓNMAILADRESA KRÚŽKU
1 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Bánovce nad Bebravou  Bánovce nad Bebravou  MO SRZ Bánovce nad Bebravou, A. Hlinku 231/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
E-mail organizácie: srz.banovce@centrum.sk
Webová stránka: www.srzbanovce.sk
predseda BRONIŠ Marián
predseda
+421 901 760 856 bronismarian@gmail.com
2 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Bánovce nad Bebravou  Bánovce nad Bebravou  MO SRZ Bánovce nad Bebravou, A. Hlinku 231/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
E-mail organizácie: srz.banovce@centrum.sk
Webová stránka: www.srzbanovce.sk
tajomník MAKÝŠ Richard, Ing.
tajomník
+421 917 919 660
3 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Bánovce nad Bebravou  Bánovce nad Bebravou  MO SRZ Bánovce nad Bebravou, A. Hlinku 231/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
E-mail organizácie: srz.banovce@centrum.sk
Webová stránka: www.srzbanovce.sk
rybársky hospodár LAUŠ Ľubomír
rybársky hospodár
+421 905 737 028 lau.lubomr@gmail.com
4 Banskobystrický kraj Banskobystrický MsO SRZ Banská Bystrica  Banská Bystrica  MsO SRZ Banská Bystrica, Ruttkaya Nedeckého 2, 974 01 Banská Bystrica
E-mail organizácie: ryby.bb@gmail.com
Webová stránka: www.rybybb.sk
predseda DIANIŠKA Ján
predseda
+421 903 808 693 dianiska@trendex.sk
5 Banskobystrický kraj Banskobystrický MsO SRZ Banská Bystrica  Banská Bystrica  MsO SRZ Banská Bystrica, Ruttkaya Nedeckého 2, 974 01 Banská Bystrica
E-mail organizácie: ryby.bb@gmail.com
Webová stránka: www.rybybb.sk
tajomník LIPTÁK Jozef, Ing.
tajomník
+421 905 626 517 bb@kamaslovakia.sk
6 Banskobystrický kraj Banskobystrický MsO SRZ Banská Bystrica  Banská Bystrica  MsO SRZ Banská Bystrica, Ruttkaya Nedeckého 2, 974 01 Banská Bystrica
E-mail organizácie: ryby.bb@gmail.com
Webová stránka: www.rybybb.sk
rybársky hospodár STYK Erich
rybársky hospodár
+421 905 741 581 ryby.bb@gmail.com
7 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Banská Štiavnica  Banská Štiavnica  MO SRZ Banská Štiavnica, Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica
E-mail organizácie: info@tajchy.sk
Webová stránka: www.tajchy.sk
predseda MECHO Vladimír, Ing.
predseda
+421 907 183 503
8 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Banská Štiavnica  Banská Štiavnica  MO SRZ Banská Štiavnica, Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica
E-mail organizácie: info@tajchy.sk
Webová stránka: www.tajchy.sk
tajomník BÁLINTOVÁ Alena
tajomník
+421 908 249 088 balintova.a@gmail.com
9 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Banská Štiavnica  Banská Štiavnica  MO SRZ Banská Štiavnica, Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica
E-mail organizácie: info@tajchy.sk
Webová stránka: www.tajchy.sk
rybársky hospodár SEP Peter
rybársky hospodár
+421 905 358 571 peter.sep60@gmail.com
10 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Bardejov  Bardejov  MO SRZ Bardejov, Radničné nám. č. 31 , 085 01 Bardejov
E-mail organizácie: mosrzbardejov@centrum.sk
Webová stránka: www.mosrzbardejov.sk
predseda DULEBA Jaroslav
predseda
+421 918 186 125  dulebaj@proxisnet.sk
11 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Bardejov  Bardejov  MO SRZ Bardejov, Radničné nám. č. 31 , 085 01 Bardejov
E-mail organizácie: mosrzbardejov@centrum.sk
Webová stránka: www.mosrzbardejov.sk
tajomník KRÍŽANSKÝ Jozef
tajomník
+421 919 026 944 jozef.krizansky@gmail.com
12 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Bardejov  Bardejov  MO SRZ Bardejov, Radničné nám. č. 31 , 085 01 Bardejov
E-mail organizácie: mosrzbardejov@centrum.sk
Webová stránka: www.mosrzbardejov.sk
rybársky hospodár SÝKORA Miroslav
rybársky hospodár
+421 918 186 247 sykymajster@centrum.sk
13 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava I Bratislava I MsO SRZ Bratislava I, Baštová 5, 811 03 Bratislava
E-mail organizácie: srzmsoba1@centrum.sk
Webová stránka: www.msosrzba1.sk
predseda GAJDOŠÍK Pavel, Ing.
predseda
+421 903 225 913 pali.gajdosik@gmail.com
14 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava I Bratislava I MsO SRZ Bratislava I, Baštová 5, 811 03 Bratislava
E-mail organizácie: srzmsoba1@centrum.sk
Webová stránka: www.msosrzba1.sk
tajomník RUTH Anton, RSDr.
tajomník
+421 915 742 035 antonruth45@gmail.com
15 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava I Bratislava I MsO SRZ Bratislava I, Baštová 5, 811 03 Bratislava
E-mail organizácie: srzmsoba1@centrum.sk
Webová stránka: www.msosrzba1.sk
rybársky hospodár KONKOĽ Imrich
rybársky hospodár
+421 905 855 552 imrich.konkol@gmail.com
16 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava II Bratislava II MsO SRZ Bratislava II, Trenčianska 30, 821 09 Bratislava 2
E-mail organizácie: msosrzba2@gmail.com
Webová stránka: www.srzba2.sk
predseda DÁNYI Tibor, Ing.
predseda
+421 901 787 181 danyi@centrum.sk
17 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava II Bratislava II MsO SRZ Bratislava II, Trenčianska 30, 821 09 Bratislava 2
E-mail organizácie: msosrzba2@gmail.com
Webová stránka: www.srzba2.sk
tajomník DEKYSKÁ Nela
tajomník
+421 918 639 192 dekyskanela@centrum.sk
18 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava II Bratislava II MsO SRZ Bratislava II, Trenčianska 30, 821 09 Bratislava 2
E-mail organizácie: msosrzba2@gmail.com
Webová stránka: www.srzba2.sk
rybársky hospodár KUPKA Štefan, RNDr.
rybársky hospodár
+421 903 464 187 kupka.stefan@gmail.com
19 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava III Bratislava III MsO SRZ Bratislava III, Závadská 18, 831 06 Bratislava 3
E-mail organizácie: msosrzba3@gmail.com
predseda ČUHÁK Marián
predseda
+421 903 465 230 marian08@zoznam.sk
20 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava III Bratislava III MsO SRZ Bratislava III, Závadská 18, 831 06 Bratislava 3
E-mail organizácie: msosrzba3@gmail.com
tajomník Ing. Daniel Hrubiško
tajomník
+421 903 417 037 danielhrubisko@gmail.com
21 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava III Bratislava III MsO SRZ Bratislava III, Závadská 18, 831 06 Bratislava 3
E-mail organizácie: msosrzba3@gmail.com
rybársky hospodár KUBÍK Lukáš
rybársky hospodár
0907/125 519 sk.lukas.kubik@gmail.com
22 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava IV Bratislava IV MsO SRZ Bratislava IV, Levárska 11, 841 04 Bratislava
E-mail organizácie: info@srzba4.sk
Webová stránka: www.srzba4.sk
predseda PAVLAS Jaroslav, Mgr.
predseda
+421 905 386 137 jaro.pavlas@gmail.com
23 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava IV Bratislava IV MsO SRZ Bratislava IV, Levárska 11, 841 04 Bratislava
E-mail organizácie: info@srzba4.sk
Webová stránka: www.srzba4.sk
tajomník BANOVIČOVÁ Jarmila
tajomník
+421 903 833 577
+421 911 531 485
24 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava IV Bratislava IV MsO SRZ Bratislava IV, Levárska 11, 841 04 Bratislava
E-mail organizácie: info@srzba4.sk
Webová stránka: www.srzba4.sk
rybársky hospodár HORVÁTH Ján
rybársky hospodár
+421 903 410 608 jan_horvath@centrum.sk
25 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava V Bratislava V MsO SRZ Bratislava V, Gessayova 21, 851 03 Bratislava
E-mail organizácie: msosrzba5@gmail.com
Webová stránka: www.srzbratislava5.sk
predseda RYBÁR Rastislav, JUDr.
predseda
+421 905 792 551 rastislav.rybar@gmail.com
26 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava V Bratislava V MsO SRZ Bratislava V, Gessayova 21, 851 03 Bratislava
E-mail organizácie: msosrzba5@gmail.com
Webová stránka: www.srzbratislava5.sk
tajomník JANKOVIČOVÁ Marianna, Mgr.
tajomník
+421 908 717 023 marianna.jankovicova@gmail.com
28 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Brezno  Brezno  MO SRZ Brezno, Dr. Clementisa 1217/5, P.O.BOX 40, 977 01 Brezno
Webová stránka: www.srz-brezno.sk
predseda RIAPOŠ Václav, Ing.
predseda
+421 908 093 765 vaclav.riapos@gmail.com
29 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Brezno  Brezno  MO SRZ Brezno, Dr. Clementisa 1217/5, P.O.BOX 40, 977 01 Brezno
Webová stránka: www.srz-brezno.sk
tajomník ŽERAVÝ Peter
tajomník
+421 944 445 695 peter.zeravy@gmail.com
30 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Brezno  Brezno  MO SRZ Brezno, Dr. Clementisa 1217/5, P.O.BOX 40, 977 01 Brezno
Webová stránka: www.srz-brezno.sk
rybársky hospodár NOSKO Ivan
rybársky hospodár
+421 903 550 723 noskoivan@azet.sk
31 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Brodské  Brodské  MO SRZ Brodské, 908 85 Brodské
Korešpondenčná adresa: Michal Antálek, M. Čúlena 216, 908 85 Brodské
E-mail organizácie: mosrzbrodske@gmail.com
predseda RUSNÁK Drahoslav
predseda
+421 905 829 745
32 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Brodské  Brodské  MO SRZ Brodské, 908 85 Brodské
Korešpondenčná adresa: Michal Antálek, M. Čúlena 216, 908 85 Brodské
E-mail organizácie: mosrzbrodske@gmail.com
tajomník ANTÁLEK Michal
tajomník
+421 911 291 009
33 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Brodské  Brodské  MO SRZ Brodské, 908 85 Brodské
Korešpondenčná adresa: Michal Antálek, M. Čúlena 216, 908 85 Brodské
E-mail organizácie: mosrzbrodske@gmail.com
rybársky hospodár KUKLIŠ Pavol
rybársky hospodár
+421 908 119 790
34 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Bytča  Bytča  MO SRZ Bytča, Červeňanského 546, 014 01 Bytča
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Bytča, P.O.BOX 31, 014 01 Bytča
E-mail organizácie: admin@mosrzbytca.sk
Webová stránka: www.mosrzbytca.sk
predseda SÁDECKÝ Stanislav
predseda
+421 905 714 820 admin@mosrzbytca.sk
35 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Bytča  Bytča  MO SRZ Bytča, Červeňanského 546, 014 01 Bytča
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Bytča, P.O.BOX 31, 014 01 Bytča
E-mail organizácie: admin@mosrzbytca.sk
Webová stránka: www.mosrzbytca.sk
tajomník KOREC Ľuboš
tajomník
+421 905 966 995 admin@mosrzbytca.sk
36 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Bytča  Bytča  MO SRZ Bytča, Červeňanského 546, 014 01 Bytča
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Bytča, P.O.BOX 31, 014 01 Bytča
E-mail organizácie: admin@mosrzbytca.sk
Webová stránka: www.mosrzbytca.sk
rybársky hospodár BIELIK Viktor
rybársky hospodár
+421 903 553 451 admin@mosrzbytca.sk
37 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Čadca  Čadca  MO SRZ Čadca, Horná ul. 1108, 022 01 Čadca
E-mail organizácie: infosrzca@gmail.com
Webová stránka: https://www.srzcadca.sk/
predseda KRASŇAN František, MUDr.
predseda
+421 905 408 476 mosrz.cadca@gmail.com
38 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Čadca  Čadca  MO SRZ Čadca, Horná ul. 1108, 022 01 Čadca
E-mail organizácie: infosrzca@gmail.com
Webová stránka: https://www.srzcadca.sk/
tajomník ŠVANCÁR František, Mgr.
tajomník
+421 904 416 133 f.svancar@zoznam.sk
39 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Čadca  Čadca  MO SRZ Čadca, Horná ul. 1108, 022 01 Čadca
E-mail organizácie: infosrzca@gmail.com
Webová stránka: https://www.srzcadca.sk/
rybársky hospodár HAUSMAN Karol, Ing.
rybársky hospodár
+421 905 935 201 karhaus99@gmail.com
40 Košický kraj Košický MO SRZ Čierna nad Tisou  Čierna nad Tisou  MO SRZ Čierna nad Tisou, Dukelských hrdinov 139, 076 43 Čierna nad Tisou
E-mail organizácie: mosrzcnt@post.sk
Webová stránka: www.mosrzcnt.wbl.sk
Korešpondenčná adresa: Pavel Matis, ul. 1. mája 18/69, 076 43 Čierna nad Tisou
predseda ROMAN Štefan
predseda
+421 915 109 322 romanova.emese@centrum.sk
41 Košický kraj Košický MO SRZ Čierna nad Tisou  Čierna nad Tisou  MO SRZ Čierna nad Tisou, Dukelských hrdinov 139, 076 43 Čierna nad Tisou
E-mail organizácie: mosrzcnt@post.sk
Webová stránka: www.mosrzcnt.wbl.sk
Korešpondenčná adresa: Pavel Matis, ul. 1. mája 18/69, 076 43 Čierna nad Tisou
tajomník PÁSTOR Roland
tajomník
+421 905 377 309 roli78@centrum.sk
42 Košický kraj Košický MO SRZ Čierna nad Tisou  Čierna nad Tisou  MO SRZ Čierna nad Tisou, Dukelských hrdinov 139, 076 43 Čierna nad Tisou
E-mail organizácie: mosrzcnt@post.sk
Webová stránka: www.mosrzcnt.wbl.sk
Korešpondenčná adresa: Pavel Matis, ul. 1. mája 18/69, 076 43 Čierna nad Tisou
rybársky hospodár TOMORI Peter
rybársky hospodár
+421 903 641 637  tomori.peter@post.sk
43 Košický kraj Košický MO SRZ Dobšiná  Dobšiná  MO SRZ Dobšiná, Predajňa TEKRAN, Jarková 376, 049 25 Dobšiná
predseda ŠVEJKOVSKÝ Ján
predseda
+421 915 929 948 svejkovskyjan69@gmail.com
44 Košický kraj Košický MO SRZ Dobšiná  Dobšiná  MO SRZ Dobšiná, Predajňa TEKRAN, Jarková 376, 049 25 Dobšiná
tajomník KOLLÁRIK Tomáš
tajomník
+421 940 630 427 mosrzdobsina@gmail.com
45 Košický kraj Košický MO SRZ Dobšiná  Dobšiná  MO SRZ Dobšiná, Predajňa TEKRAN, Jarková 376, 049 25 Dobšiná
rybársky hospodár PACEK Emil
rybársky hospodár
+421 908 192 590 pacekemil66@gmail.com
46 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Dolný Kubín  Dolný Kubín  MO SRZ Dolný Kubín, Obrancov Mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín
E-mail organizácie: mosrzkubin@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkubin.wbl.sk
predseda PÚČIK Jozef, Mgr.
predseda
+421 911 803 640 jpdk700@gmail.com
47 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Dolný Kubín  Dolný Kubín  MO SRZ Dolný Kubín, Obrancov Mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín
E-mail organizácie: mosrzkubin@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkubin.wbl.sk
tajomník KOSMEĽ Miroslav, Ing.
tajomník
+421 905 461 043 kosmel.miroslav@gmail.com
48 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Dolný Kubín  Dolný Kubín  MO SRZ Dolný Kubín, Obrancov Mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín
E-mail organizácie: mosrzkubin@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkubin.wbl.sk
rybársky hospodár FERJANČÍK Tibor
rybársky hospodár
+421 904 288 083
49 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Drahovce  Drahovce  MO SRZ Drahovce, Poštová 316/6, 922 41 Drahovce
E-mail organizácie: mosrzdrahovce@gmail.com
Webová stránka: www.mosrz.drahovce.sk
predseda NITKA Ivan
predseda
+421 903 456 526 nitka.i@zoznam.sk
50 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Drahovce  Drahovce  MO SRZ Drahovce, Poštová 316/6, 922 41 Drahovce
E-mail organizácie: mosrzdrahovce@gmail.com
Webová stránka: www.mosrz.drahovce.sk
tajomník VANČO Dušan
tajomník
+421 907 179 691 vanco.d@centrum.sk
51 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Drahovce  Drahovce  MO SRZ Drahovce, Poštová 316/6, 922 41 Drahovce
E-mail organizácie: mosrzdrahovce@gmail.com
Webová stránka: www.mosrz.drahovce.sk
rybársky hospodár BUBÁK Daniel
rybársky hospodár
+421 905 489 391 dbubak@centrum.sk
52 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom MsO SRZ Dubnica nad Váhom, Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom
E-mail organizácie: srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk
Webová stránka: www.srzmsodubnica.sk
predseda BROKEŠ Miroslav
predseda
+421 905 644 319 predseda@srzmsodubnica.sk
53 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom MsO SRZ Dubnica nad Váhom, Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom
E-mail organizácie: srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk
Webová stránka: www.srzmsodubnica.sk
tajomník Ondrej Gavenda
tajomník
+421 911 233 136 tajomnik@srzmsodubnica.sk
54 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom MsO SRZ Dubnica nad Váhom, Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom
E-mail organizácie: srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk
Webová stránka: www.srzmsodubnica.sk
rybársky hospodár GAVENDA Ondrej
rybársky hospodár
+421 911 233 136
55 Bratislavský kraj Bratislavský MO SRZ Dunajská Lužná  Dunajská Lužná  MO SRZ Dunajská Lužná, Školská 251/1, 900 42 Dunajská Lužná
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Dunajská Lužná, P.O.BOX 18, 900 42 Dunajská Lužná
E-mail organizácie: pavelkovamirka@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzdunajskaluzna.wbl.sk
predseda PAVELKA Roman
predseda
+421 918 639 725 romanrpsro@gmail.com
56 Bratislavský kraj Bratislavský MO SRZ Dunajská Lužná  Dunajská Lužná  MO SRZ Dunajská Lužná, Školská 251/1, 900 42 Dunajská Lužná
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Dunajská Lužná, P.O.BOX 18, 900 42 Dunajská Lužná
E-mail organizácie: pavelkovamirka@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzdunajskaluzna.wbl.sk
tajomník PAVELKOVÁ Miroslava
tajomník
+421 915 883 340 pavelkovamirka@gmail.com
57 Bratislavský kraj Bratislavský MO SRZ Dunajská Lužná  Dunajská Lužná  MO SRZ Dunajská Lužná, Školská 251/1, 900 42 Dunajská Lužná
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Dunajská Lužná, P.O.BOX 18, 900 42 Dunajská Lužná
E-mail organizácie: pavelkovamirka@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzdunajskaluzna.wbl.sk
rybársky hospodár JANDAČKA Jakub
rybársky hospodár
+421 903 278 334 jakub.jandacka3@gmail.com
58 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Dunajská Streda  Dunajská Streda  MsO SRZ Dunajská Streda, Gabčíkovská cesta 673/5, P.O.BOX 12, 929 01 Dunajská Streda
E-mail organizácie: info@srz-ds.sk
Webová stránka: www.srz-ds.sk
predseda DOBRE Jaromír
predseda
+421 905 718 788 info@srz-ds.sk
59 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Dunajská Streda  Dunajská Streda  MsO SRZ Dunajská Streda, Gabčíkovská cesta 673/5, P.O.BOX 12, 929 01 Dunajská Streda
E-mail organizácie: info@srz-ds.sk
Webová stránka: www.srz-ds.sk
tajomník TOMANOVICS Attila
tajomník
+421 903 174 539 a.tomanovics@hotmail.com
60 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Dunajská Streda  Dunajská Streda  MsO SRZ Dunajská Streda, Gabčíkovská cesta 673/5, P.O.BOX 12, 929 01 Dunajská Streda
E-mail organizácie: info@srz-ds.sk
Webová stránka: www.srz-ds.sk
rybársky hospodár TUMAN Ladislav
rybársky hospodár
+421 911 522 290 info@srz-ds.sk
61 Bratislavský kraj Bratislavský MO SRZ Gajary  Gajary  MO SRZ Gajary, Levárska 763/11, 900 61 Gajary
Korešpondenčná adresa: Radovan Adamík, Levárska 763/11, 900 61 Gajary
E-mail organizácie: marta.kaiserova@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzgajary.sk
predseda ADAMÍK Radovan
predseda
+421 905 211 251 raja.adamik@gmail.com
62 Bratislavský kraj Bratislavský MO SRZ Gajary  Gajary  MO SRZ Gajary, Levárska 763/11, 900 61 Gajary
Korešpondenčná adresa: Radovan Adamík, Levárska 763/11, 900 61 Gajary
E-mail organizácie: marta.kaiserova@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzgajary.sk
tajomník KAISEROVÁ Marta
tajomník
+421 905 381 229 marta.kaiserova@gmail.com
63 Bratislavský kraj Bratislavský MO SRZ Gajary  Gajary  MO SRZ Gajary, Levárska 763/11, 900 61 Gajary
Korešpondenčná adresa: Radovan Adamík, Levárska 763/11, 900 61 Gajary
E-mail organizácie: marta.kaiserova@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzgajary.sk
rybársky hospodár PETRÁŠ Marián
rybársky hospodár
+421 907 427 632
64 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Galanta  Galanta  MsO SRZ Galanta, Bratislavská 21/28, 924 00 Galanta 1
E-mail organizácie: msosrzgalanta@gmail.com
Webová stránka: www.srzgalanta.szm.com
predseda KLIMEK Gabriel
predseda
+421 905 362 200  gabriel.klimek61@gmail.com
65 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Galanta  Galanta  MsO SRZ Galanta, Bratislavská 21/28, 924 00 Galanta 1
E-mail organizácie: msosrzgalanta@gmail.com
Webová stránka: www.srzgalanta.szm.com
tajomník JEŠ Ladislav, Ing.
tajomník
+421 908 168 073 ladislav.jes@gmail.com
66 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Galanta  Galanta  MsO SRZ Galanta, Bratislavská 21/28, 924 00 Galanta 1
E-mail organizácie: msosrzgalanta@gmail.com
Webová stránka: www.srzgalanta.szm.com
rybársky hospodár PAPP Gábor
rybársky hospodár
+421 902 832 366 gbbrian4@gmail.com
67 Košický kraj Košický MO SRZ Gelnica  Gelnica  MO SRZ Gelnica, PP (poštový priečinok) 10, 056 01 Gelnica
Korešpondenčná adresa: Ing. Vladimír Pavlov, Oľše 10, 055 01 Margecany
E-mail organizácie: otazky@srz-gelnica.sk
Webová stránka: www.srz-gelnica.sk
predseda PAVLOV Vladimír, Ing.
predseda
+421 905 753 992 pavlov@prakon.sk
68 Košický kraj Košický MO SRZ Gelnica  Gelnica  MO SRZ Gelnica, PP (poštový priečinok) 10, 056 01 Gelnica
Korešpondenčná adresa: Ing. Vladimír Pavlov, Oľše 10, 055 01 Margecany
E-mail organizácie: otazky@srz-gelnica.sk
Webová stránka: www.srz-gelnica.sk
tajomník ŘÍHA Miroslav
tajomník
+421 905 711 845  rihova.marie@atk.sk
69 Košický kraj Košický MO SRZ Gelnica  Gelnica  MO SRZ Gelnica, PP (poštový priečinok) 10, 056 01 Gelnica
Korešpondenčná adresa: Ing. Vladimír Pavlov, Oľše 10, 055 01 Margecany
E-mail organizácie: otazky@srz-gelnica.sk
Webová stránka: www.srz-gelnica.sk
rybársky hospodár JABLONOVSKÝ Oldřich
rybársky hospodár
+421 907 188 584  jab8503.oj@gmail.com
70 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Giraltovce  Giraltovce  MO SRZ Giraltovce, Dukelská ul. 25/31, 087 01 Giraltovce
Korešpondenčná adresa: František Juha, Ulica Dukelská 59/66, 087 01 Giraltovce
E-mail organizácie: srzmogiraltovce@gmail.com
predseda JUHA František
predseda
+421 911 254 939 srzmogiraltovce@gmail.com
71 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Giraltovce  Giraltovce  MO SRZ Giraltovce, Dukelská ul. 25/31, 087 01 Giraltovce
Korešpondenčná adresa: František Juha, Ulica Dukelská 59/66, 087 01 Giraltovce
E-mail organizácie: srzmogiraltovce@gmail.com
tajomník MOTÝĽ Ladislav
tajomník
+421 910 145 871 srzmogiraltovce@gmail.com
72 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Giraltovce  Giraltovce  MO SRZ Giraltovce, Dukelská ul. 25/31, 087 01 Giraltovce
Korešpondenčná adresa: František Juha, Ulica Dukelská 59/66, 087 01 Giraltovce
E-mail organizácie: srzmogiraltovce@gmail.com
rybársky hospodár ČELLÁR Ján
rybársky hospodár
+421 918 706 891 srzmogiraltovce@gmail.com
73 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Handlová  Handlová  MO SRZ Handlová, Žiarska 44, P.O.Box 35, 972 51 Handlová
E-mail organizácie: erikhegli@gmail.com
predseda PODLUŽANSKÝ Pavol, Ing.
predseda
+421 905 739 121
74 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Handlová  Handlová  MO SRZ Handlová, Žiarska 44, P.O.Box 35, 972 51 Handlová
E-mail organizácie: erikhegli@gmail.com
tajomník HEGLI Erik
tajomník
+421 903 117 358 erikhegli@gmail.com
75 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Handlová  Handlová  MO SRZ Handlová, Žiarska 44, P.O.Box 35, 972 51 Handlová
E-mail organizácie: erikhegli@gmail.com
rybársky hospodár LUKÁČ Jozef
rybársky hospodár
+421 904 475 695
76 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Hanušovce nad Topľou  Hanušovce nad Topľou  MO SRZ Hanušovce nad Topľou, ul. Záhradná 165/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou
E-mail organizácie: srzhanusovce@gmail.com
Webová stránka: www.srzhanusovce.sk
predseda MOLITORIS Milan
predseda
+421 907 343 843 srzhanusovce@gmail.com
77 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Hanušovce nad Topľou  Hanušovce nad Topľou  MO SRZ Hanušovce nad Topľou, ul. Záhradná 165/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou
E-mail organizácie: srzhanusovce@gmail.com
Webová stránka: www.srzhanusovce.sk
tajomník DVORSKÝ Peter
tajomník
+421 903 956 296 pd12@centrum.sk
78 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Hanušovce nad Topľou  Hanušovce nad Topľou  MO SRZ Hanušovce nad Topľou, ul. Záhradná 165/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou
E-mail organizácie: srzhanusovce@gmail.com
Webová stránka: www.srzhanusovce.sk
rybársky hospodár ORÁČ Štefan
rybársky hospodár
+421 908 452 497 srzhanusovce@gmail.com
79 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Hlohovec  Hlohovec  MsO SRZ Hlohovec, P.O.Box 86, 920 01 Hlohovec
E-mail organizácie: tajomnikmsohc@centrum.sk
Webová stránka: www.srzhlohovec.sk
predseda ŠIMUNIČ Pavol
predseda
+421 911 929 979
80 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Hlohovec  Hlohovec  MsO SRZ Hlohovec, P.O.Box 86, 920 01 Hlohovec
E-mail organizácie: tajomnikmsohc@centrum.sk
Webová stránka: www.srzhlohovec.sk
tajomník ŠTIPÁK Štefan
tajomník
+421 918 830 264 tajomnikmsohc@centrum.sk
81 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Hlohovec  Hlohovec  MsO SRZ Hlohovec, P.O.Box 86, 920 01 Hlohovec
E-mail organizácie: tajomnikmsohc@centrum.sk
Webová stránka: www.srzhlohovec.sk
rybársky hospodár KOVÁČ Ján
rybársky hospodár
+421 911 874 213
82 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Holíč  Holíč  MO SRZ Holíč, Bažantnica 402/6, 908 51 Holíč
E-mail organizácie: info@srzmoholic.sk
Webová stránka: www.srzmoholic.sk
predseda KRÁLIK Peter
predseda
+421 948 036 896  kralikpeter@gmail.com
83 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Holíč  Holíč  MO SRZ Holíč, Bažantnica 402/6, 908 51 Holíč
E-mail organizácie: info@srzmoholic.sk
Webová stránka: www.srzmoholic.sk
tajomník VESELÝ Eduard, Mgr.
tajomník
+421 948 036 897  vesely.e@gmail.com
84 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Holíč  Holíč  MO SRZ Holíč, Bažantnica 402/6, 908 51 Holíč
E-mail organizácie: info@srzmoholic.sk
Webová stránka: www.srzmoholic.sk
rybársky hospodár NÁTER Michal
rybársky hospodár
+421 948 858 800  michal.nater2@gmail.com
85 Prešovský kraj Prešovský MsO SRZ Humenné Humenné MsO SRZ Humenné, Pugačevova 1380/5, 066 01 Humenné
E-mail organizácie: almasijaroslav1@gmail.com
Webová stránka: www.srzhumenne.sk
predseda ALMAŠI Jaroslav
predseda
+421 918 610 576 almasijaroslav1@gmail.com
86 Prešovský kraj Prešovský MsO SRZ Humenné Humenné MsO SRZ Humenné, Pugačevova 1380/5, 066 01 Humenné
E-mail organizácie: almasijaroslav1@gmail.com
Webová stránka: www.srzhumenne.sk
tajomník PLATKO Juraj, Ing.
tajomník
+421 907 029 306 jpplatko09@gmail.com
87 Prešovský kraj Prešovský MsO SRZ Humenné Humenné MsO SRZ Humenné, Pugačevova 1380/5, 066 01 Humenné
E-mail organizácie: almasijaroslav1@gmail.com
Webová stránka: www.srzhumenne.sk
rybársky hospodár Mgr. GUĽKO Marián +421 940 728 297 marian.gulko@pobox.sk
88 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Hurbanovo  Hurbanovo  MO SRZ Hurbanovo, Kostolná 24, 947 01 Hurbanovo
E-mail organizácie: srzhurbanovo@zoznam.sk
Webová stránka: www.srzhurbanovo.sk
predseda KESZEG Gabriel
predseda
+421 905 605 795 srzhurbanovo@zoznam.sk
89 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Hurbanovo  Hurbanovo  MO SRZ Hurbanovo, Kostolná 24, 947 01 Hurbanovo
E-mail organizácie: srzhurbanovo@zoznam.sk
Webová stránka: www.srzhurbanovo.sk
tajomník MIGLEC Ľudovít
tajomník
+421 907 325 380 srzhurbanovo@zoznam.sk
90 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Hurbanovo  Hurbanovo  MO SRZ Hurbanovo, Kostolná 24, 947 01 Hurbanovo
E-mail organizácie: srzhurbanovo@zoznam.sk
Webová stránka: www.srzhurbanovo.sk
rybársky hospodár KONDELČÍK Štefan
rybársky hospodár
+421 907 490 243 srzhurbanovo@zoznam.sk
91 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Jelšava  Jelšava  MO SRZ Jelšava, Železničná 238, 049 16 Jelšava
E-mail organizácie: pasiak@srzjelsava.sk
Webová stránka: www.srzjelsava.sk
predseda PAŠIAK Ivan
predseda
+421 903 548 037 pasiak@srzjelsava.sk
92 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Jelšava  Jelšava  MO SRZ Jelšava, Železničná 238, 049 16 Jelšava
E-mail organizácie: pasiak@srzjelsava.sk
Webová stránka: www.srzjelsava.sk
tajomník RUS Miroslav
tajomník
+421 908 044 694 rus@srzjelsava.sk
93 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Jelšava  Jelšava  MO SRZ Jelšava, Železničná 238, 049 16 Jelšava
E-mail organizácie: pasiak@srzjelsava.sk
Webová stránka: www.srzjelsava.sk
rybársky hospodár KROČKO Ján
rybársky hospodár
+421 908 946 157 jan.krocko@centrum.sk
94 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Kežmarok  Kežmarok  MO SRZ Kežmarok, Hlavné nám. č. 10, 060 01 Kežmarok
E-mail organizácie: srzkezmarok@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkezmarok.sk
predseda HURČALA Pavol
predseda
+421 905 286 255 palo.hurcala@gmail.com
95 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Kežmarok  Kežmarok  MO SRZ Kežmarok, Hlavné nám. č. 10, 060 01 Kežmarok
E-mail organizácie: srzkezmarok@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkezmarok.sk
tajomník HYCLÁK Pavol
tajomník
+421 903 610 010 phyclak@spis.sk
96 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Kežmarok  Kežmarok  MO SRZ Kežmarok, Hlavné nám. č. 10, 060 01 Kežmarok
E-mail organizácie: srzkezmarok@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzkezmarok.sk
rybársky hospodár HUŽIK Ladislav, MVDr.
rybársky hospodár
+421 904 225 926 laco.huzik@gmail.com
97 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Kolárovo  Kolárovo  MO SRZ Kolárovo, Mostová 4, 946 03 Kolárovo
E-mail organizácie: mosrzkolarovo@gmail.com
Webová stránka: www.mosrz-kolarovo.weblahko.sk
predseda KINCEL Marián
predseda
+421 905 568 948 mosrzkolarovo@gmail.com
98 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Kolárovo  Kolárovo  MO SRZ Kolárovo, Mostová 4, 946 03 Kolárovo
E-mail organizácie: mosrzkolarovo@gmail.com
Webová stránka: www.mosrz-kolarovo.weblahko.sk
tajomník ANTAL Eugen
tajomník
+421 907 861 531 mosrzkolarovo@gmail.com
99 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Kolárovo  Kolárovo  MO SRZ Kolárovo, Mostová 4, 946 03 Kolárovo
E-mail organizácie: mosrzkolarovo@gmail.com
Webová stránka: www.mosrz-kolarovo.weblahko.sk
rybársky hospodár HORVÁTH Peter
rybársky hospodár
+421 908 326 552 mosrzkolarovo@gmail.com
100 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Komárno  Komárno  MsO SRZ Komárno, Záhradnícka 16 II/4, 945 01 Komárno
E-mail organizácie: info@srz-komarno.sk
Webová stránka: www.srz-komarno.sk
predseda TÓTH Alfréd
predseda
+421 905 430 196 info@srz-komarno.sk
101 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Komárno  Komárno  MsO SRZ Komárno, Záhradnícka 16 II/4, 945 01 Komárno
E-mail organizácie: info@srz-komarno.sk
Webová stránka: www.srz-komarno.sk
tajomník NESZI Štefan
tajomník
+421 907 653 211 stevemail@azet.sk
102 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Komárno  Komárno  MsO SRZ Komárno, Záhradnícka 16 II/4, 945 01 Komárno
E-mail organizácie: info@srz-komarno.sk
Webová stránka: www.srz-komarno.sk
rybársky hospodár Martin Riszdorfer
rybársky hospodár
+421 911 507 862 info@srz-komarno.sk
103 Košický kraj Košický MsO SRZ Košice  Košice  MsO SRZ Košice, Vodná 1, 040 01 Košice
E-mail organizácie: vedenie@smsokosice.sk
Webová stránka: www.msokosice.sk
predseda LUKÁCS Radoslav, PaeDr.
predseda
vedenie@srz-kosice.sk
104 Košický kraj Košický MsO SRZ Košice  Košice  MsO SRZ Košice, Vodná 1, 040 01 Košice
E-mail organizácie: vedenie@smsokosice.sk
Webová stránka: www.msokosice.sk
tajomník HALÁSZ Róbert
tajomník
+421 556 220 013 contact@msokosice.sk
105 Košický kraj Košický MsO SRZ Košice  Košice  MsO SRZ Košice, Vodná 1, 040 01 Košice
E-mail organizácie: vedenie@smsokosice.sk
Webová stránka: www.msokosice.sk
rybársky hospodár NIGUT Michal
rybársky hospodár
+421 907 992 841  hospodar@srz-kosice.sk
106 Košický kraj Košický MO SRZ Kráľovský Chlmec Kráľovský Chlmec MO SRZ Kráľovský Chlmec, Hlboká 46, 077 01 Kráľovský Chlmec
Korešpondenčná adresa: Pavel Bačo, Hlavná 30/61, 076 53 Boľ
E-mail organizácie: baco.pavel@gmail.com
predseda BODZÁŠ Vojtech
predseda
+421 908 989 815
+421 56 632 14 83 (prac.)
107 Košický kraj Košický MO SRZ Kráľovský Chlmec Kráľovský Chlmec MO SRZ Kráľovský Chlmec, Hlboká 46, 077 01 Kráľovský Chlmec
Korešpondenčná adresa: Pavel Bačo, Hlavná 30/61, 076 53 Boľ
E-mail organizácie: baco.pavel@gmail.com
tajomník BAČO Pavel
tajomník
+421 948 448 181 baco.pavel@gmail.com
108 Košický kraj Košický MO SRZ Kráľovský Chlmec Kráľovský Chlmec MO SRZ Kráľovský Chlmec, Hlboká 46, 077 01 Kráľovský Chlmec
Korešpondenčná adresa: Pavel Bačo, Hlavná 30/61, 076 53 Boľ
E-mail organizácie: baco.pavel@gmail.com
rybársky hospodár BORUCH Vojtech
rybársky hospodár
+421 904 921 120
109 Košický kraj Košický MO SRZ Krompachy  Krompachy  MO SRZ Krompachy, Maurerova 34, 053 42 Krompachy
Korešpondenčná adresa: Maurerova 34, P.O.BOX 36, 053 42 Krompachy
E-mail organizácie: semanpfpro@zoznam.sk
Webová stránka: www.mosrzkrompachy.wbl.sk
predseda POBIECKÝ Peter
predseda
+421 905 749 028 peter.pobiecky@gmail.com
110 Košický kraj Košický MO SRZ Krompachy  Krompachy  MO SRZ Krompachy, Maurerova 34, 053 42 Krompachy
Korešpondenčná adresa: Maurerova 34, P.O.BOX 36, 053 42 Krompachy
E-mail organizácie: semanpfpro@zoznam.sk
Webová stránka: www.mosrzkrompachy.wbl.sk
tajomník CUKER Ľubor, Ing.
tajomník
+421 905 171 057 slovpol@kromsat.sk
111 Košický kraj Košický MO SRZ Krompachy  Krompachy  MO SRZ Krompachy, Maurerova 34, 053 42 Krompachy
Korešpondenčná adresa: Maurerova 34, P.O.BOX 36, 053 42 Krompachy
E-mail organizácie: semanpfpro@zoznam.sk
Webová stránka: www.mosrzkrompachy.wbl.sk
rybársky hospodár TEICHMAN Ladislav
rybársky hospodár
+421 911 453 148 ladislavteichman@gmail.com
112 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Krupina  Krupina  MO SRZ Krupina, Malinovského 13, P.O.BOX 4, 963 01 Krupina
E-mail organizácie: info@mosrzkrupina.sk
Webová stránka: www.mosrzkrupina.sk
predseda ROGANSKÝ Karol
predseda
+421 903 537 095 info@mosrzkrupina.sk
113 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Krupina  Krupina  MO SRZ Krupina, Malinovského 13, P.O.BOX 4, 963 01 Krupina
E-mail organizácie: info@mosrzkrupina.sk
Webová stránka: www.mosrzkrupina.sk
tajomník ČULÍK Peter
tajomník
+421 903 017 360 culikp777@gmail.com
114 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Krupina  Krupina  MO SRZ Krupina, Malinovského 13, P.O.BOX 4, 963 01 Krupina
E-mail organizácie: info@mosrzkrupina.sk
Webová stránka: www.mosrzkrupina.sk
rybársky hospodár GÁLIK Tibor
rybársky hospodár
+421 907 222 387 tibor155@gmail.com
115 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Kúty  Kúty  MO SRZ Kúty, Za zbrojnicou 1642/2, 908 01 Kúty
E-mail organizácie: mosrz.kuty@gmail.com
predseda VÁVRA Pavol, Bc.
predseda
+421 948 521 003
116 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Kúty  Kúty  MO SRZ Kúty, Za zbrojnicou 1642/2, 908 01 Kúty
E-mail organizácie: mosrz.kuty@gmail.com
tajomník ŽILKA Ladislav, Bc.
tajomník
+421 907 540 027
117 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Kúty  Kúty  MO SRZ Kúty, Za zbrojnicou 1642/2, 908 01 Kúty
E-mail organizácie: mosrz.kuty@gmail.com
rybársky hospodár BUDOVIČ Michal
rybársky hospodár
+421 903 061 173
118 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Kysucké Nové Mesto  Kysucké Nové Mesto  MO SRZ Kysucké Nové Mesto, Litovelská 871, Dom kultúry 66, 024 01 Kysucké Nové Mesto
E-mail organizácie: info@srzkysuca.com
Webová stránka: www.srzkysuca.com
predseda MIČIAN Ľubomír
predseda
+421 911 887 389
119 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Kysucké Nové Mesto  Kysucké Nové Mesto  MO SRZ Kysucké Nové Mesto, Litovelská 871, Dom kultúry 66, 024 01 Kysucké Nové Mesto
E-mail organizácie: info@srzkysuca.com
Webová stránka: www.srzkysuca.com
tajomník MIHALDA Marián, Ing.
tajomník
+421 918 679 825 marian.mihalda@gmail.com
120 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Kysucké Nové Mesto  Kysucké Nové Mesto  MO SRZ Kysucké Nové Mesto, Litovelská 871, Dom kultúry 66, 024 01 Kysucké Nové Mesto
E-mail organizácie: info@srzkysuca.com
Webová stránka: www.srzkysuca.com
rybársky hospodár MACÚŠ Igor, Ing.
rybársky hospodár
+421 905 428 272
121 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Levice  Levice  MsO SRZ Levice, ul. Kollára č.28, 934 05 Levice
E-mail organizácie: srzmsolevice@gmail.com
Webová stránka: www.srzlevice.sk
predseda BARCÍK Pavol
predseda
+421 915 553 309 pavol.barcik@gmail.com
122 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Levice  Levice  MsO SRZ Levice, ul. Kollára č.28, 934 05 Levice
E-mail organizácie: srzmsolevice@gmail.com
Webová stránka: www.srzlevice.sk
tajomník HAMRAN Attila
tajomník
+421 949 218 410 srzmsolevice@gmail.com
123 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Levice  Levice  MsO SRZ Levice, ul. Kollára č.28, 934 05 Levice
E-mail organizácie: srzmsolevice@gmail.com
Webová stránka: www.srzlevice.sk
rybársky hospodár MAJOR Peter
rybársky hospodár
+421 949 218 435 petermajor2@gmail.com
124 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Levoča  Levoča  MO SRZ Levoča, Michala Hlaváčka 1839/31, 054 01 Levoča
E-mail organizácie: s.zuscak@gmail.com
Webová stránka: www.srzlevoca.sk
predseda ZUŠČÁK Štefan, Ing.
predseda
+421 905 693 466 s.zuscak@gmail.com
125 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Levoča  Levoča  MO SRZ Levoča, Michala Hlaváčka 1839/31, 054 01 Levoča
E-mail organizácie: s.zuscak@gmail.com
Webová stránka: www.srzlevoca.sk
tajomník LEHOTSKÝ Ján
tajomník
+421 905 334 516 jan.lehotsky60@gmail.com
126 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Levoča  Levoča  MO SRZ Levoča, Michala Hlaváčka 1839/31, 054 01 Levoča
E-mail organizácie: s.zuscak@gmail.com
Webová stránka: www.srzlevoca.sk
rybársky hospodár IĽAŠ František, st.
rybársky hospodár
+421 907 515 372
127 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Liptovský Hrádok  Liptovský Hrádok  MO SRZ Liptovský Hrádok, ČSA 1543, P.O.BOX 26, 033 01 Liptovský Hrádok
Webová stránka: www.mosrzlh.sk
predseda KURPAS Ľudevít, Ing.
predseda
+421 905 622 671 kurpas@krt.sk
128 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Liptovský Hrádok  Liptovský Hrádok  MO SRZ Liptovský Hrádok, ČSA 1543, P.O.BOX 26, 033 01 Liptovský Hrádok
Webová stránka: www.mosrzlh.sk
tajomník BRODSKÝ Richard, Ing.
tajomník
+421 911 646 627 richardbrodsky@hotmail.com
129 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Liptovský Hrádok  Liptovský Hrádok  MO SRZ Liptovský Hrádok, ČSA 1543, P.O.BOX 26, 033 01 Liptovský Hrádok
Webová stránka: www.mosrzlh.sk
rybársky hospodár MESSERSCHMIDT Tomáš, Bc.
rybársky hospodár
+421 915 816 162 meso20@centrum.sk
130 Žilinský kraj Žilinský MsO SRZ Liptovský Mikuláš  Liptovský Mikuláš  MsO SRZ Liptovský Mikuláš, ul. A. Kmeťa č.7, 031 01 Liptovský Mikuláš
E-mail organizácie: srzlm@srzlm.sk
Webová stránka: www.srzlm.sk
predseda ČÁNI Ján
predseda
+421 905 137 696
+421 940 714 646
srzlm@srzlm.sk
131 Žilinský kraj Žilinský MsO SRZ Liptovský Mikuláš  Liptovský Mikuláš  MsO SRZ Liptovský Mikuláš, ul. A. Kmeťa č.7, 031 01 Liptovský Mikuláš
E-mail organizácie: srzlm@srzlm.sk
Webová stránka: www.srzlm.sk
tajomník NIKOV Peter
tajomník
+421 903 280 832
+421 940 862 729
peter.nikov22@gmail.com
132 Žilinský kraj Žilinský MsO SRZ Liptovský Mikuláš  Liptovský Mikuláš  MsO SRZ Liptovský Mikuláš, ul. A. Kmeťa č.7, 031 01 Liptovský Mikuláš
E-mail organizácie: srzlm@srzlm.sk
Webová stránka: www.srzlm.sk
rybársky hospodár CHALOUPKA Jozef
rybársky hospodár
+421 905 599 811
133 Banskobystrický kraj Banskobystrický MsO SRZ Lučenec  Lučenec  MsO SRZ Lučenec, Hviezdoslavova 30, 984 01 Lučenec
E-mail organizácie: msosrzlucenec@gmail.com
Webová stránka: www.rybarstvonovohradu.sk
predseda VÍŤAZ Ľubomír, JUDr.
predseda
+421 908 113 379 msosrzlucenec@gmail.com
134 Banskobystrický kraj Banskobystrický MsO SRZ Lučenec  Lučenec  MsO SRZ Lučenec, Hviezdoslavova 30, 984 01 Lučenec
E-mail organizácie: msosrzlucenec@gmail.com
Webová stránka: www.rybarstvonovohradu.sk
tajomník VIKTORÍN Jaroslav, Ing.
tajomník
+421 905 840 094 jaroslav.viktorin1@gmail.com
135 Banskobystrický kraj Banskobystrický MsO SRZ Lučenec  Lučenec  MsO SRZ Lučenec, Hviezdoslavova 30, 984 01 Lučenec
E-mail organizácie: msosrzlucenec@gmail.com
Webová stránka: www.rybarstvonovohradu.sk
rybársky hospodár ŠPANIELKA Daniel
rybársky hospodár
+421 908 905 580 daniel.spanielka@zoznam.sk
136 Bratislavský kraj Bratislavský MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre  Malé Leváre - Veľké Leváre  MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre, Komenského 814 , 908 73 Veľké Leváre predseda HENTEK Marián
predseda
+421 905 947 412 marian.hentek@gmail.com
137 Bratislavský kraj Bratislavský MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre  Malé Leváre - Veľké Leváre  MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre, Komenského 814 , 908 73 Veľké Leváre tajomník LANDL Jozef, Ing.
tajomník
+421 911 491 023 Jozef.landl@malacky.sk
138 Bratislavský kraj Bratislavský MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre  Malé Leváre - Veľké Leváre  MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre, Komenského 814 , 908 73 Veľké Leváre rybársky hospodár ŠIPKA Martin
rybársky hospodár
+421 907 891 807 martin_sipka@centrum.sk
139 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Marcelová  Marcelová  MO SRZ Marcelová, Radvanská cesta 843, 946 32 Marcelová
E-mail organizácie: bakular@gmail.com
predseda BAKULÁR Ľudovít
predseda
+421 905 353 445 bakular@gmail.com
140 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Marcelová  Marcelová  MO SRZ Marcelová, Radvanská cesta 843, 946 32 Marcelová
E-mail organizácie: bakular@gmail.com
tajomník BOGÁR Peter
tajomník
+421 905 766 103 bogararchery@gmail.com
141 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Marcelová  Marcelová  MO SRZ Marcelová, Radvanská cesta 843, 946 32 Marcelová
E-mail organizácie: bakular@gmail.com
rybársky hospodár VÖRÖS Gábor
rybársky hospodár
+421 905 212 992
142 Žilinský kraj Žilinský MsO SRZ Martin  Martin  MsO SRZ Martin, Hrdinov SNP 1739/42, 036 01 Martin
E-mail organizácie: srzmartin@srzmt.sk
Webová stránka: www.srzmt.sk
predseda HARATÍK Horislav, Ing.
predseda
+421 908 230 590  horislav.haratik@minv.sk
143 Žilinský kraj Žilinský MsO SRZ Martin  Martin  MsO SRZ Martin, Hrdinov SNP 1739/42, 036 01 Martin
E-mail organizácie: srzmartin@srzmt.sk
Webová stránka: www.srzmt.sk
tajomník KORČOK Pavel, Ing.
tajomník
+421 905 789 158  pkorcok@marticonet.sk
144 Žilinský kraj Žilinský MsO SRZ Martin  Martin  MsO SRZ Martin, Hrdinov SNP 1739/42, 036 01 Martin
E-mail organizácie: srzmartin@srzmt.sk
Webová stránka: www.srzmt.sk
rybársky hospodár MARTINIAK Rudolf
rybársky hospodár
+421 908 936 113 rudy.martiniak@centrum.sk
145 Košický kraj Košický MO SRZ Medzev  Medzev  MO SRZ Medzev, Sídlisko Mladosť č. 1, 044 25 Medzev
Korešpondenčná adresa: Vladimír Vitkaj, Sídlisko Mladosť č. 1, 044 25 Medzev
E-mail organizácie: stefanfigel@centrum.sk
predseda VITKAJ Vladimír
predseda
+421 944 390 009
146 Košický kraj Košický MO SRZ Medzev  Medzev  MO SRZ Medzev, Sídlisko Mladosť č. 1, 044 25 Medzev
Korešpondenčná adresa: Vladimír Vitkaj, Sídlisko Mladosť č. 1, 044 25 Medzev
E-mail organizácie: stefanfigel@centrum.sk
tajomník FIGEĽ Štefan
tajomník
+421 908 643 122 stefanfigel@centrum.sk
147 Košický kraj Košický MO SRZ Medzev  Medzev  MO SRZ Medzev, Sídlisko Mladosť č. 1, 044 25 Medzev
Korešpondenčná adresa: Vladimír Vitkaj, Sídlisko Mladosť č. 1, 044 25 Medzev
E-mail organizácie: stefanfigel@centrum.sk
rybársky hospodár HAMBÁLEK Marián
rybársky hospodár
+421 915 907 377
148 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Medzilaborce  Medzilaborce  MO SRZ Medzilaborce, Komenského 659/19, 068 01 Medzilaborce
E-mail organizácie: mo_srz_medzilaborce@zoznam.sk
Webová stránka: www.mosrzmedzilaborce.webnode.sk
predseda FUFAĽ Vladimír, Ing.
predseda
+421 944 129 108 fufal.vladimir@gmail.com
149 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Medzilaborce  Medzilaborce  MO SRZ Medzilaborce, Komenského 659/19, 068 01 Medzilaborce
E-mail organizácie: mo_srz_medzilaborce@zoznam.sk
Webová stránka: www.mosrzmedzilaborce.webnode.sk
tajomník ŠANTA Vladimír, Mgr.
tajomník
+421 915 097 087 santa68v@gmail.com
150 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Medzilaborce  Medzilaborce  MO SRZ Medzilaborce, Komenského 659/19, 068 01 Medzilaborce
E-mail organizácie: mo_srz_medzilaborce@zoznam.sk
Webová stránka: www.mosrzmedzilaborce.webnode.sk
rybársky hospodár FIC Ján
rybársky hospodár
+421 908 915 257 jan.fic58@zoznam.sk
151 Košický kraj Košický MsO SRZ Michalovce Michalovce MsO SRZ Michalovce, Námestie osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce
E-mail organizácie: srzmichalovce@srzmichalovce.sk
Webová stránka: www.srzmichalovce.sk
predseda ŠAFFA Vladimír
predseda
+421 905 476 859 vladimir.saffa.mi@gmail.com
152 Košický kraj Košický MsO SRZ Michalovce Michalovce MsO SRZ Michalovce, Námestie osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce
E-mail organizácie: srzmichalovce@srzmichalovce.sk
Webová stránka: www.srzmichalovce.sk
tajomník ANGI Peter
tajomník
+421 904 857 711 peter.angi@azet.sk
153 Košický kraj Košický MsO SRZ Michalovce Michalovce MsO SRZ Michalovce, Námestie osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce
E-mail organizácie: srzmichalovce@srzmichalovce.sk
Webová stránka: www.srzmichalovce.sk
rybársky hospodár KAČMARSKÝ Rastislav
rybársky hospodár
+421 905 484 716 kaco1975@centrum.sk
154 Košický kraj Košický MO SRZ Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou MO SRZ Moldava nad Bodvou, Námestie Ľudovíta Štúra 1395/18A, 045 01 Moldava nad Bodvou
E-mail organizácie: godeher@azet.sk
Webová stránka: www.srzmoldava.sk
predseda GREIZINGER Gabriel
predseda
+421 905 422 870 godeher@azet.sk
155 Košický kraj Košický MO SRZ Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou MO SRZ Moldava nad Bodvou, Námestie Ľudovíta Štúra 1395/18A, 045 01 Moldava nad Bodvou
E-mail organizácie: godeher@azet.sk
Webová stránka: www.srzmoldava.sk
tajomník KESZI Gejza, Ing.
tajomník
+421 908 480 929 kepami@centrum.sk
156 Košický kraj Košický MO SRZ Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou MO SRZ Moldava nad Bodvou, Námestie Ľudovíta Štúra 1395/18A, 045 01 Moldava nad Bodvou
E-mail organizácie: godeher@azet.sk
Webová stránka: www.srzmoldava.sk
rybársky hospodár KARČÁK Martin
rybársky hospodár
+421 905 231 918 rybkubo@gmail.com
157 Košický kraj Košický MO SRZ Nálepkovo  Nálepkovo  MO SRZ Nálepkovo, Hlavná 502, 053 33 Nálepkovo
E-mail organizácie: erich555@centrum.sk
predseda NEUVIRTH Róbert
predseda
+421 904 548 932 robo1973@post.sk
158 Košický kraj Košický MO SRZ Nálepkovo  Nálepkovo  MO SRZ Nálepkovo, Hlavná 502, 053 33 Nálepkovo
E-mail organizácie: erich555@centrum.sk
tajomník CHORENDŽÁK Erich
tajomník
+421 949 371 959 erich555@centrum.sk
159 Košický kraj Košický MO SRZ Nálepkovo  Nálepkovo  MO SRZ Nálepkovo, Hlavná 502, 053 33 Nálepkovo
E-mail organizácie: erich555@centrum.sk
rybársky hospodár HADOVSKÝ Dušan
rybársky hospodár
+421 904 677 550 hadovsky@atlas.sk
160 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Námestovo  Námestovo  MO SRZ Námestovo, P.O.BOX 92, 029 01 Námestovo
E-mail organizácie: mosrznamestovo@mosrznamestovo.sk
Webová stránka: www.mosrznamestovo.sk
predseda MIGRA Vladimír, RNDr.
predseda
+421 918 417 423 migra.vladimir@orava.sk
161 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Námestovo  Námestovo  MO SRZ Námestovo, P.O.BOX 92, 029 01 Námestovo
E-mail organizácie: mosrznamestovo@mosrznamestovo.sk
Webová stránka: www.mosrznamestovo.sk
tajomník HORAN Róbert, Mgr.
tajomník
+421 908 172 040 horan.robert@zoznam.sk
162 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Námestovo  Námestovo  MO SRZ Námestovo, P.O.BOX 92, 029 01 Námestovo
E-mail organizácie: mosrznamestovo@mosrznamestovo.sk
Webová stránka: www.mosrznamestovo.sk
rybársky hospodár STEHLÍK Martin
rybársky hospodár
+421 902 152 321 skosko.g@gmail.com
163 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Nitra  Nitra  MsO SRZ Nitra, Parkové nábrežie 29, P.O.BOX 35/F, 949 01 Nitra
E-mail organizácie: mail@srznitra.sk
Webová stránka: www.srznitra.sk
predseda JANOVIČ Dušan
predseda
+421 911 134 632 mail@srznitra.sk
164 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Nitra  Nitra  MsO SRZ Nitra, Parkové nábrežie 29, P.O.BOX 35/F, 949 01 Nitra
E-mail organizácie: mail@srznitra.sk
Webová stránka: www.srznitra.sk
tajomník TOTHOVÁ Katarína
tajomník
+421 904 139 313 mail@srznitra.sk
165 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Nitra  Nitra  MsO SRZ Nitra, Parkové nábrežie 29, P.O.BOX 35/F, 949 01 Nitra
E-mail organizácie: mail@srznitra.sk
Webová stránka: www.srznitra.sk
rybársky hospodár PÍŠ Andrej, Ing.
rybársky hospodár
+421 902 411 440 mail@srznitra.sk
166 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Nová Baňa  Nová Baňa  MO SRZ Nová Baňa, Mgr. Pavol Lipták, Nábrežná 12, 968 01 Nová Baňa
E-mail organizácie: jozef.durcek@gmail.com
Webová stránka: www.srznovabana.sk
predseda LASAB Imrich, Ing.
predseda
+421 905 589 139 lasab.imrich@gmail.com
167 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Nová Baňa  Nová Baňa  MO SRZ Nová Baňa, Mgr. Pavol Lipták, Nábrežná 12, 968 01 Nová Baňa
E-mail organizácie: jozef.durcek@gmail.com
Webová stránka: www.srznovabana.sk
tajomník LIPTÁK Pavol, Mgr.
tajomník
+421 944 246 249
168 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Nová Baňa  Nová Baňa  MO SRZ Nová Baňa, Mgr. Pavol Lipták, Nábrežná 12, 968 01 Nová Baňa
E-mail organizácie: jozef.durcek@gmail.com
Webová stránka: www.srznovabana.sk
rybársky hospodár ĎURČEK Jozef
rybársky hospodár
+421 903 844 809 jozef.durcek@gmail.com
169 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Nové mesto nad Váhom  Nové mesto nad Váhom  MO SRZ Nové mesto nad Váhom, Dom rybárov č.2141/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - Zelená Voda
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Nové mesto nad Váhom P.O.BOX 092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
E-mail organizácie: nmrybar@gmail.com
Webová stránka: www.nmrybar.eu
predseda HORNIŠ Viliam
predseda
+421 905 315 705 hornis.viliam@gmail.com
170 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Nové mesto nad Váhom  Nové mesto nad Váhom  MO SRZ Nové mesto nad Váhom, Dom rybárov č.2141/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - Zelená Voda
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Nové mesto nad Váhom P.O.BOX 092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
E-mail organizácie: nmrybar@gmail.com
Webová stránka: www.nmrybar.eu
tajomník VALÍK Marián
tajomník
+421 905 335 204 nmrybar@gmail.com
171 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Nové mesto nad Váhom  Nové mesto nad Váhom  MO SRZ Nové mesto nad Váhom, Dom rybárov č.2141/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - Zelená Voda
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Nové mesto nad Váhom P.O.BOX 092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
E-mail organizácie: nmrybar@gmail.com
Webová stránka: www.nmrybar.eu
rybársky hospodár SEDLÁK Peter
rybársky hospodár
+421 904 051 453 peter.sedlak1988@gmail.com
172 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Nové Zámky  Nové Zámky  MsO SRZ Nové Zámky, Považská ulica č. 4, 940 62 Nové Zámky
E-mail organizácie: srz_nz@nextra.sk
Webová stránka: www.srz-novezamky.sk
predseda SUPÁK Ladislav
predseda
+421 944 155 552 silirus@post.sk
173 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Nové Zámky  Nové Zámky  MsO SRZ Nové Zámky, Považská ulica č. 4, 940 62 Nové Zámky
E-mail organizácie: srz_nz@nextra.sk
Webová stránka: www.srz-novezamky.sk
tajomník GÁL Peter
tajomník
+421 903 475 816  srz_nz@nextra.sk
174 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Nové Zámky  Nové Zámky  MsO SRZ Nové Zámky, Považská ulica č. 4, 940 62 Nové Zámky
E-mail organizácie: srz_nz@nextra.sk
Webová stránka: www.srz-novezamky.sk
rybársky hospodár VAŠEK Jozef
rybársky hospodár
+421 905 574 701 jozef.vasek@oremus.sk
175 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Orlov  Orlov  MO SRZ Orlov, Orlov 119, 065 43 Orlov
Korešpondenčná adresa: PaedDr Ladislav Polák, Čirč 249, 065 42 Čirč
Webová stránka: www.mosrzorlov.sk
predseda POLÁK Ladislav, PaedDr.
predseda
+421 905 712 161 polak.laco@gmail.com
176 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Orlov  Orlov  MO SRZ Orlov, Orlov 119, 065 43 Orlov
Korešpondenčná adresa: PaedDr Ladislav Polák, Čirč 249, 065 42 Čirč
Webová stránka: www.mosrzorlov.sk
tajomník PLASKOŇ Róbert
tajomník
+421 907 943 450 riaplast@riaplast.sk
177 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Orlov  Orlov  MO SRZ Orlov, Orlov 119, 065 43 Orlov
Korešpondenčná adresa: PaedDr Ladislav Polák, Čirč 249, 065 42 Čirč
Webová stránka: www.mosrzorlov.sk
rybársky hospodár ŠVEC Pavel
rybársky hospodár
+421 918 664 296 pavolsvec27@gmail.com
178 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Partizánske  Partizánske  MsO SRZ Partizánske, Februárová 152, 958 01 Partizánske
E-mail organizácie: srzpredseda@gmail.com
Webová stránka: www.srzpartizanske.sk
predseda MAGDOLEN Peter, Ing.
predseda
+421 903 702 030 predseda@srzpartizanske.sk
179 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Partizánske  Partizánske  MsO SRZ Partizánske, Februárová 152, 958 01 Partizánske
E-mail organizácie: srzpredseda@gmail.com
Webová stránka: www.srzpartizanske.sk
tajomník MARKO Vladimír
tajomník
+421 905 719 304 tajomnik@srzpartizanske.sk
181 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Pezinok  Pezinok  MsO SRZ Pezinok, Myslenická 89, 902 03 Pezinok
Webová stránka: www.mso-pezinok.webnode.sk
predseda JURKOVIČ Juraj
predseda
+421 918 700 215
182 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Pezinok  Pezinok  MsO SRZ Pezinok, Myslenická 89, 902 03 Pezinok
Webová stránka: www.mso-pezinok.webnode.sk
tajomník HIDAŠI Ľuboš
tajomník
+421 903 761 447 lhidasi.stav@centrum.sk
183 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Pezinok  Pezinok  MsO SRZ Pezinok, Myslenická 89, 902 03 Pezinok
Webová stránka: www.mso-pezinok.webnode.sk
rybársky hospodár HIDAŠI Ján
rybársky hospodár
+421 904 818 148
184 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Piešťany  Piešťany  MsO SRZ Piešťany, Lipová 70/10, 921 01 Piešťany
E-mail organizácie: piestany@mosrz.sk
Webová stránka: www.piestany.mosrz.sk
predseda JANKECH František
predseda
+421 905 528 281 piestany@mosrz.sk
185 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Piešťany  Piešťany  MsO SRZ Piešťany, Lipová 70/10, 921 01 Piešťany
E-mail organizácie: piestany@mosrz.sk
Webová stránka: www.piestany.mosrz.sk
tajomník MELICHER Pavol, Ing.
tajomník
+421 910 988 774 pavol.melicher23@gmail.com
186 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Piešťany  Piešťany  MsO SRZ Piešťany, Lipová 70/10, 921 01 Piešťany
E-mail organizácie: piestany@mosrz.sk
Webová stránka: www.piestany.mosrz.sk
rybársky hospodár RAJČAN Martin
rybársky hospodár
+421 949 415 073 piestany@mosrz.sk
187 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Podbrezová  Podbrezová  MO SRZ Podbrezová, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
E-mail organizácie: milan.kobela@gmail.com
Webová stránka: www.srzpodbrezova.sk
predseda VAJS Vladimír, Ing.
predseda
+421 903 710 456 v.vajs@centrum.sk
188 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Podbrezová  Podbrezová  MO SRZ Podbrezová, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
E-mail organizácie: milan.kobela@gmail.com
Webová stránka: www.srzpodbrezova.sk
tajomník KOBELA Milan
tajomník
+421 910 984 013 milan.kobela@gmail.com
189 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Podbrezová  Podbrezová  MO SRZ Podbrezová, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
E-mail organizácie: milan.kobela@gmail.com
Webová stránka: www.srzpodbrezova.sk
rybársky hospodár ŠTELLÉR Ján
rybársky hospodár
+421 903 524 114 stuka111@gmail.com
190 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Poprad  Poprad  MO SRZ Poprad, Fraňa Krála 2042/31, 058 01 Poprad
E-mail organizácie: mosrzpoprad@mosrzpoprad.sk
Webová stránka: www.mosrzpoprad.sk
predseda KOLCÚN Štefan, Ing.
predseda
+421 910 890 322 srzpp@centrum.sk
191 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Poprad  Poprad  MO SRZ Poprad, Fraňa Krála 2042/31, 058 01 Poprad
E-mail organizácie: mosrzpoprad@mosrzpoprad.sk
Webová stránka: www.mosrzpoprad.sk
tajomník POLOVKA Peter, Ing.
tajomník
+421 902 510 100 mosrzpoprad@mosrzpoprad.sk
192 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Poprad  Poprad  MO SRZ Poprad, Fraňa Krála 2042/31, 058 01 Poprad
E-mail organizácie: mosrzpoprad@mosrzpoprad.sk
Webová stránka: www.mosrzpoprad.sk
rybársky hospodár ŠIDLOVSKÝ Miroslav
rybársky hospodár
+421 904 625 170 sidlomiro@gmail.com
193 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Považská Bystrica  Považská Bystrica  MsO SRZ Považská Bystrica, ul. Komenského 107/3, 017 01 Považská Bystrica
Korešpondenčná adresa: Komenského 107/3, P.O.BOX č. 110, 017 01 Považská Bystrica
E-mail organizácie: msosrzpovbystrica@centrum.sk
Webová stránka: portal.povazskyrybar.sk
predseda VECEL Vladimír
predseda
+421 917 744 453  vecel52@gmail.com
194 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Považská Bystrica  Považská Bystrica  MsO SRZ Považská Bystrica, ul. Komenského 107/3, 017 01 Považská Bystrica
Korešpondenčná adresa: Komenského 107/3, P.O.BOX č. 110, 017 01 Považská Bystrica
E-mail organizácie: msosrzpovbystrica@centrum.sk
Webová stránka: portal.povazskyrybar.sk
tajomník KRAJNÝ Ľubomír, JUDr.
tajomník
+421 905 719 756 krajny@hotmail.com
195 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Považská Bystrica  Považská Bystrica  MsO SRZ Považská Bystrica, ul. Komenského 107/3, 017 01 Považská Bystrica
Korešpondenčná adresa: Komenského 107/3, P.O.BOX č. 110, 017 01 Považská Bystrica
E-mail organizácie: msosrzpovbystrica@centrum.sk
Webová stránka: portal.povazskyrybar.sk
rybársky hospodár KOLEK Jozef
rybársky hospodár
+421 915 821 087 jozef.kolek@centrum.sk
196 Prešovský kraj Prešovský MsO SRZ Prešov  Prešov  MsO SRZ Prešov, Plzenská č. 6, 080 01 Prešov
E-mail organizácie: mso@srzpresov.sk
Webová stránka: www.srzpresov.sk
predseda OLEJŇÁK Daniel, Ing.
predseda
+421 905 902 647  mso@srzpresov.sk
197 Prešovský kraj Prešovský MsO SRZ Prešov  Prešov  MsO SRZ Prešov, Plzenská č. 6, 080 01 Prešov
E-mail organizácie: mso@srzpresov.sk
Webová stránka: www.srzpresov.sk
tajomník MICHALIK Karol, Ing.
tajomník
+421 903 841 608 mso@srzpresov.sk
198 Prešovský kraj Prešovský MsO SRZ Prešov  Prešov  MsO SRZ Prešov, Plzenská č. 6, 080 01 Prešov
E-mail organizácie: mso@srzpresov.sk
Webová stránka: www.srzpresov.sk
rybársky hospodár SMEREK Juraj
rybársky hospodár
+421 903 606 635 mso@srzpresov.sk
199 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Prievidza  Prievidza  MsO SRZ Prievidza, Bottova 5, 971 01 Prievidza
E-mail organizácie: predsedasrzpd@gmail.com
Webová stránka: www.srzprievidza.sk
predseda BEZUŠKA Tibor
predseda
+421 918 862 100 predsedasrzpd@gmail.com
200 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Prievidza  Prievidza  MsO SRZ Prievidza, Bottova 5, 971 01 Prievidza
E-mail organizácie: predsedasrzpd@gmail.com
Webová stránka: www.srzprievidza.sk
tajomník Mgr. Lucia Ivenzová
tajomníčka
+421 905 710 588 ivenzova@gmail.com
201 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Prievidza  Prievidza  MsO SRZ Prievidza, Bottova 5, 971 01 Prievidza
E-mail organizácie: predsedasrzpd@gmail.com
Webová stránka: www.srzprievidza.sk
rybársky hospodár DOLNÍK Juraj
rybársky hospodár
+421 905 710 587 jurajdolnik1972@gmail.com
202 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Púchov  Púchov  MO SRZ Púchov, ul. Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov
Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 78, 020 01 Púchov
E-mail organizácie: mosrzpuchov@gmail.com
Webová stránka: www.puchovskyrybar.wbl.sk
podpredseda PIŠKA Dalibor, Ing .
podpredseda
+421 949 356 228 dalibor.piska@azet.sk
203 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Púchov  Púchov  MO SRZ Púchov, ul. Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov
Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 78, 020 01 Púchov
E-mail organizácie: mosrzpuchov@gmail.com
Webová stránka: www.puchovskyrybar.wbl.sk
tajomník ROVNÝ Roman
tajomník
+421 904 717 030  rrovny@gmail.com
204 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Púchov  Púchov  MO SRZ Púchov, ul. Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov
Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 78, 020 01 Púchov
E-mail organizácie: mosrzpuchov@gmail.com
Webová stránka: www.puchovskyrybar.wbl.sk
rybársky hospodár ŠAJDÁK Rastislav
rybársky hospodár
+421 905 358 703 rasto.sajdak@gmail.com
205 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Revúca  Revúca  MO SRZ Revúca, 050 01 Revúca
Korešpondenčná adresa: Ing. Jozef Garlaty, Komenského 17, 050 01 Revúca
E-mail organizácie: garlaty.j@zoznam.sk
Webová stránka: www.srzrevuca.sk
predseda Ing. Ivan Lábaj
predseda
+421 905 565 540 royalwulff58@gmail.com
206 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Revúca  Revúca  MO SRZ Revúca, 050 01 Revúca
Korešpondenčná adresa: Ing. Jozef Garlaty, Komenského 17, 050 01 Revúca
E-mail organizácie: garlaty.j@zoznam.sk
Webová stránka: www.srzrevuca.sk
tajomník GARLATY Jozef, Ing.
tajomník
+421 904 588 876  garlaty.j@zoznam.sk
207 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Revúca  Revúca  MO SRZ Revúca, 050 01 Revúca
Korešpondenčná adresa: Ing. Jozef Garlaty, Komenského 17, 050 01 Revúca
E-mail organizácie: garlaty.j@zoznam.sk
Webová stránka: www.srzrevuca.sk
rybársky hospodár HLÁVEK Miroslav, Ing.
rybársky hospodár
+421 907 878 066 miroslav.hlavek@financnasprava.sk
208 Banskobystrický kraj Banskobystrický MsO SRZ Rimavská Sobota  Rimavská Sobota  MsO SRZ Rimavská Sobota, Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota
E-mail organizácie: srzsobota@gmail.com
Webová stránka: www.sobotskyrybar.sk
predseda BORLOK Igor, JUDr.
predseda
+421 905 280 462 borlok@rsnet.sk
209 Banskobystrický kraj Banskobystrický MsO SRZ Rimavská Sobota  Rimavská Sobota  MsO SRZ Rimavská Sobota, Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota
E-mail organizácie: srzsobota@gmail.com
Webová stránka: www.sobotskyrybar.sk
tajomník DEMETER Štefan, Ing.
tajomník
+421 911 444 475
212 Banskobystrický kraj Banskobystrický MsO SRZ Rimavská Sobota  Rimavská Sobota  MsO SRZ Rimavská Sobota, Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota
E-mail organizácie: srzsobota@gmail.com
Webová stránka: www.sobotskyrybar.sk
rybársky hospodár BORLOK Igor, JUDr.
rybársky hospodár
+421 905 280 462 borlok@rsnet.sk
213 Bratislavský kraj Bratislavský MO SRZ Rohožník  Rohožník  MO SRZ Rohožník, Školské námestie 1, 906 38 Rohožník
E-mail organizácie: srzrohoznik@gmail.com
predseda PIAČEK Vladimír
predseda
+421 908 709 013 vlado.piacek50@gmail.com
214 Bratislavský kraj Bratislavský MO SRZ Rohožník  Rohožník  MO SRZ Rohožník, Školské námestie 1, 906 38 Rohožník
E-mail organizácie: srzrohoznik@gmail.com
tajomník WASCHEK Štefan
tajomník
+421 907 324 003 stefan.waschek@gmail.com
215 Bratislavský kraj Bratislavský MO SRZ Rohožník  Rohožník  MO SRZ Rohožník, Školské námestie 1, 906 38 Rohožník
E-mail organizácie: srzrohoznik@gmail.com
rybársky hospodár MARTINKOVIČ Patrik
rybársky hospodár
+421 907 791 323 sakino79@gmail.com
216 Košický kraj Košický MO SRZ Rožňava  Rožňava  MO SRZ Rožňava, Hviezdoslavova 4, 048 01 Rožňava
E-mail organizácie: mosrz.rv@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzroznava.sk
predseda BRINCKO Valerij, Ing.
predseda
+421 908 489 612 vabri@centrum.sk
217 Košický kraj Košický MO SRZ Rožňava  Rožňava  MO SRZ Rožňava, Hviezdoslavova 4, 048 01 Rožňava
E-mail organizácie: mosrz.rv@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzroznava.sk
tajomník BILIK Štefan, MVDr.
tajomník
+421 908 729 339 stefan.bilik66@gmail.com
218 Košický kraj Košický MO SRZ Rožňava  Rožňava  MO SRZ Rožňava, Hviezdoslavova 4, 048 01 Rožňava
E-mail organizácie: mosrz.rv@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzroznava.sk
rybársky hospodár BITTO Vincent
rybársky hospodár
+421 915 319 532
219 Žilinský kraj Žilinský MsO SRZ Ružomberok  Ružomberok  MsO SRZ Ružomberok, ul. Ľudovíta Fullu č. 2, 034 01 Ružomberok
E-mail organizácie: srzruzomberok@gmail.com
Webová stránka: www.srzruzomberok.eu
predseda BLUMENSTEIN Michal, Ing.
predseda
+421 910 460 162
220 Žilinský kraj Žilinský MsO SRZ Ružomberok  Ružomberok  MsO SRZ Ružomberok, ul. Ľudovíta Fullu č. 2, 034 01 Ružomberok
E-mail organizácie: srzruzomberok@gmail.com
Webová stránka: www.srzruzomberok.eu
tajomník BUMBERA Peter, Mgr.
tajomník
+421 915 950 065
221 Žilinský kraj Žilinský MsO SRZ Ružomberok  Ružomberok  MsO SRZ Ružomberok, ul. Ľudovíta Fullu č. 2, 034 01 Ružomberok
E-mail organizácie: srzruzomberok@gmail.com
Webová stránka: www.srzruzomberok.eu
rybársky hospodár ZONTÁG Miroslav, Ing.
rybársky hospodár
+421 908 891 465
222 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Sabinov  Sabinov  MO SRZ Sabinov, Nám. Slobody 69, 083 01 Sabinov
E-mail organizácie: mosrzsabinov@mosrzsabinov.sk
Webová stránka: www.mosrzsabinov.sk
predseda SKLADANÝ Vladimír, Ing.
predseda
+421 907 333 906 skladany@centrum.sk
223 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Sabinov  Sabinov  MO SRZ Sabinov, Nám. Slobody 69, 083 01 Sabinov
E-mail organizácie: mosrzsabinov@mosrzsabinov.sk
Webová stránka: www.mosrzsabinov.sk
tajomník BIROŠ Jozef, Ing.
tajomník
+421 918 717 004 biros@sabinov.sk
224 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Sabinov  Sabinov  MO SRZ Sabinov, Nám. Slobody 69, 083 01 Sabinov
E-mail organizácie: mosrzsabinov@mosrzsabinov.sk
Webová stránka: www.mosrzsabinov.sk
rybársky hospodár DVORŠČÁK Štefan
rybársky hospodár
+421 907 188 329 dvorsstefan@stonline.sk
225 Košický kraj Košický MO SRZ Sečovce Sečovce MO SRZ Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 142, 078 01 Sečovce
E-mail organizácie: mosrzsecovce@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzsecovce.sk
predseda FEDORČÁK Jozef, Mgr.
predseda
+421 910 975 776 jozeffedorcak@zoznam.sk
226 Košický kraj Košický MO SRZ Sečovce  Sečovce  MO SRZ Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 142, 078 01 Sečovce
E-mail organizácie: mosrzsecovce@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzsecovce.sk
tajomník HVOZDÍK Jozef
tajomník
+421 911 320 205 yozef.hvozdik@gmail.com
227 Košický kraj Košický MO SRZ Sečovce  Sečovce  MO SRZ Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 142, 078 01 Sečovce
E-mail organizácie: mosrzsecovce@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzsecovce.sk
rybársky hospodár BALEGA Miroslav
rybársky hospodár
+421 905 312 516 miro1539@gmail.com
229 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Sekule - Moravský Svätý Ján  Sekule - Moravský Svätý Ján  MO SRZ Sekule - Moravský Svätý Ján, Rybársky dom – chatová oblasť 823, 908 80 Sekule
Korešpondenčná adresa: Milan Šimek – Sekule 434, 908 80 Sekule
E-mail organizácie: info@mosrzsekulejany.sk
Webová stránka: www.mosrzsekulejany.sk
predseda JURIGA Vladimír
predseda
+421 903 716 079
230 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Sekule - Moravský Svätý Ján  Sekule - Moravský Svätý Ján  MO SRZ Sekule - Moravský Svätý Ján, Rybársky dom – chatová oblasť 823, 908 80 Sekule
Korešpondenčná adresa: Milan Šimek – Sekule 434, 908 80 Sekule
E-mail organizácie: info@mosrzsekulejany.sk
Webová stránka: www.mosrzsekulejany.sk
tajomník ŠIMEK Milan
tajomník
+421 904 688 567
231 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Sekule - Moravský Svätý Ján  Sekule - Moravský Svätý Ján  MO SRZ Sekule - Moravský Svätý Ján, Rybársky dom – chatová oblasť 823, 908 80 Sekule
Korešpondenčná adresa: Milan Šimek – Sekule 434, 908 80 Sekule
E-mail organizácie: info@mosrzsekulejany.sk
Webová stránka: www.mosrzsekulejany.sk
rybársky hospodár ZAÍC Jozef
rybársky hospodár
+421 907 716 889
232 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Senec  Senec  MsO SRZ Senec, Vajanského ulica č. 45, 903 01 Senec
E-mail organizácie: stefan.dimitrov18@gmail.com
Webová stránka: www.srzsenec.sk
predseda DIMITROV Štefan
predseda
+421 903 451 285 stefan.dimitrov18@gmail.com
233 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Senec  Senec  MsO SRZ Senec, Vajanského ulica č. 45, 903 01 Senec
E-mail organizácie: stefan.dimitrov18@gmail.com
Webová stránka: www.srzsenec.sk
tajomník MIHALSKÝ Jozef
tajomník
+421 905 365 277 
234 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Senec  Senec  MsO SRZ Senec, Vajanského ulica č. 45, 903 01 Senec
E-mail organizácie: stefan.dimitrov18@gmail.com
Webová stránka: www.srzsenec.sk
rybársky hospodár MATLÁK Peter
rybársky hospodár
+421 948 006 792
235 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Senica  Senica  MsO SRZ Senica, Kunov 135, 905 01 Senica
Korešpondenčná adresa: Ing. Ivan Haringa, Vlčkovany 136, 908 62 Dubovce pri Skalici
E-mail organizácie: srzsenica@atlas.sk
Webová stránka: www.msosrzsenica.sk
predseda HESEK Branislav
predseda
+421 905 165 310 brend@azet.sk
236 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Senica  Senica  MsO SRZ Senica, Kunov 135, 905 01 Senica
Korešpondenčná adresa: Ing. Ivan Haringa, Vlčkovany 136, 908 62 Dubovce pri Skalici
E-mail organizácie: srzsenica@atlas.sk
Webová stránka: www.msosrzsenica.sk
tajomník HARINGA Ivan, Ing.
tajomník
+421 911 434 824 ivan.haringa@atlas.sk
237 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Senica  Senica  MsO SRZ Senica, Kunov 135, 905 01 Senica
Korešpondenčná adresa: Ing. Ivan Haringa, Vlčkovany 136, 908 62 Dubovce pri Skalici
E-mail organizácie: srzsenica@atlas.sk
Webová stránka: www.msosrzsenica.sk
rybársky hospodár ADAMEC Pavol, Mgr.
rybársky hospodár
+421 905 279 781 adamec0091@gmail.com
238 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Sereď  Sereď  MsO SRZ Sereď, Čepenská 2533/26, 926 01 Sereď
E-mail organizácie: srzsered@etelmail.sk
Webová stránka: www.srzsered.sk
predseda ALINA Dušan, Ing.
predseda
+421 948 052 263 dusan.alina.da@gmail.com
239 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Sereď  Sereď  MsO SRZ Sereď, Čepenská 2533/26, 926 01 Sereď
E-mail organizácie: srzsered@etelmail.sk
Webová stránka: www.srzsered.sk
tajomník SCHERHAUFER Marián
tajomník
+421 948 052 226 marianscherhauferst@gmail.com
240 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Sereď  Sereď  MsO SRZ Sereď, Čepenská 2533/26, 926 01 Sereď
E-mail organizácie: srzsered@etelmail.sk
Webová stránka: www.srzsered.sk
rybársky hospodár VANČO Roman
rybársky hospodár
+421 948 537 493
241 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Skalica  Skalica  MO SRZ Skalica, Rybníky 2230, 909 01 Skalica
E-mail organizácie: mosrz@zoznam.sk
predseda HLADÍK Zdeněk
predseda
+421 908 702 900
242 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Skalica  Skalica  MO SRZ Skalica, Rybníky 2230, 909 01 Skalica
E-mail organizácie: mosrz@zoznam.sk
tajomník DINKA Anton
tajomník
+421 948 244 811
243 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Skalica  Skalica  MO SRZ Skalica, Rybníky 2230, 909 01 Skalica
E-mail organizácie: mosrz@zoznam.sk
rybársky hospodár MARKO Bronislav, Bc.
rybársky hospodár
+421 918 711 555
244 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Sládkovičovo  Sládkovičovo  MO SRZ Sládkovičovo, Fučíková 4, 925 21 Sládkovičovo
Korešpondenčná adresa: Bohuš Mackura, Gáň č. 322, 924 01 Galanta
E-mail organizácie: mackura55@gmail.com
Webová stránka: www.srzsladkovicovo.sk
predseda MACKURA Bohuš
predseda
+421 907 444 624 ;
+421903 134 672
mackura55@gmail.com
245 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Sládkovičovo  Sládkovičovo  MO SRZ Sládkovičovo, Fučíková 4, 925 21 Sládkovičovo
Korešpondenčná adresa: Bohuš Mackura, Gáň č. 322, 924 01 Galanta
E-mail organizácie: mackura55@gmail.com
Webová stránka: www.srzsladkovicovo.sk
tajomník Mgr. Peter Chrenko
tajomník
+421 903 134 671 tajomnik@srzsladkovicovo.sk
246 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Sládkovičovo  Sládkovičovo  MO SRZ Sládkovičovo, Fučíková 4, 925 21 Sládkovičovo
Korešpondenčná adresa: Bohuš Mackura, Gáň č. 322, 924 01 Galanta
E-mail organizácie: mackura55@gmail.com
Webová stránka: www.srzsladkovicovo.sk
rybársky hospodár Branislav Kuzniar
rybársky hospodár
+421 905 248 981 hospodar@srzsladkovicovo.sk
247 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Snina  Snina  MO SRZ Snina, 1. mája č. 2049/1, 069 01 Snina
E-mail organizácie: mosrzsnina@gmail.com
Webová stránka: www.srzsnina.sk
predseda MALEŠ Ján, Mgr.
predseda
+421 915 621 437
248 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Snina  Snina  MO SRZ Snina, 1. mája č. 2049/1, 069 01 Snina
E-mail organizácie: mosrzsnina@gmail.com
Webová stránka: www.srzsnina.sk
tajomník PAĽOVČÍK Michal
tajomník
+421 905 560 895 michal.palovcik@centrum.sk
249 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Snina  Snina  MO SRZ Snina, 1. mája č. 2049/1, 069 01 Snina
E-mail organizácie: mosrzsnina@gmail.com
Webová stránka: www.srzsnina.sk
rybársky hospodár BALKO Marián
rybársky hospodár
+421 915 899 905
250 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Spišská Belá  Spišská Belá  MO SRZ Spišská Belá, Zimná 71, 059 01 Spišská Belá
E-mail organizácie: mosrz@mosrzspisskabela.sk
Webová stránka: www.mosrzspisskabela.sk
predseda KUNA Pavol
predseda
+421 944 043 017 predseda@mosrzspisskabela.sk
251 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Spišská Belá  Spišská Belá  MO SRZ Spišská Belá, Zimná 71, 059 01 Spišská Belá
E-mail organizácie: mosrz@mosrzspisskabela.sk
Webová stránka: www.mosrzspisskabela.sk
tajomník SMREK Ladislav
tajomník
+421 917 828 532 mosrz@mosrzspisskabela.sk
252 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Spišská Belá  Spišská Belá  MO SRZ Spišská Belá, Zimná 71, 059 01 Spišská Belá
E-mail organizácie: mosrz@mosrzspisskabela.sk
Webová stránka: www.mosrzspisskabela.sk
rybársky hospodár FRINDT Rudolf
rybársky hospodár
+421 915 901 986 hospodar@mosrzspisskabela.sk
253 Košický kraj Košický MO SRZ Spišská Nová Ves  Spišská Nová Ves  MO SRZ Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 17, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail organizácie: mosrzsnv@mosrzsnv.sk
Webová stránka: www.mosrzsnv.sk
predseda KREMPASKÝ Dušan, Ing.
predseda
+421 915 922 134 mosrzsnv@mosrzsnv.sk
254 Košický kraj Košický MO SRZ Spišská Nová Ves  Spišská Nová Ves  MO SRZ Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 17, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail organizácie: mosrzsnv@mosrzsnv.sk
Webová stránka: www.mosrzsnv.sk
tajomník PALOČKO Vladimír
tajomník
+421 905 221 153 v.palocko@gmail.com
255 Košický kraj Košický MO SRZ Spišská Nová Ves  Spišská Nová Ves  MO SRZ Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 17, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail organizácie: mosrzsnv@mosrzsnv.sk
Webová stránka: www.mosrzsnv.sk
rybársky hospodár BEŽILA Ivan
rybársky hospodár
+421 905 948 317 ivan.bezila@gmail.com
256 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Spišská Stará Ves  Spišská Stará Ves  MO SRZ Spišská Stará Ves, Mlynská 176/2, 061 01 Spišská Stará Ves
Korešpondenčná adresa: SNP 153, 061 01 Spišská Stará Ves
E-mail organizácie: info@srzssv.sk
Webová stránka: www.srzssv.sk
predseda PICHNARČÍK Jakub
predseda
+421 910 654 527 pichnarcik@srzssv.sk
257 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Spišská Stará Ves  Spišská Stará Ves  MO SRZ Spišská Stará Ves, Mlynská 176/2, 061 01 Spišská Stará Ves
Korešpondenčná adresa: SNP 153, 061 01 Spišská Stará Ves
E-mail organizácie: info@srzssv.sk
Webová stránka: www.srzssv.sk
tajomník KANDA Anton, Ing.
tajomník
+421 915 320 215 kanda@srzssv.sk
258 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Spišská Stará Ves  Spišská Stará Ves  MO SRZ Spišská Stará Ves, Mlynská 176/2, 061 01 Spišská Stará Ves
Korešpondenčná adresa: SNP 153, 061 01 Spišská Stará Ves
E-mail organizácie: info@srzssv.sk
Webová stránka: www.srzssv.sk
rybársky hospodár KOZUB Ján
rybársky hospodár
+421 902 133 482 kozub@srzssv.sk, info@srzssv.sk
259 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Stará Ľubovňa  Stará Ľubovňa MO SRZ Stará Ľubovňa, Námestie Gen. Štefánika 4, 064 01 Stará Ľubovňa
E-mail organizácie: srzsl@post.sk
Webová stránka: www.srzsl.sk
predseda OROVČÍK Ivan
predseda
+421 911 150 467 ivan.orovcik@gmail.com
260 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Stará Ľubovňa  Stará Ľubovňa  MO SRZ Stará Ľubovňa, Námestie Gen. Štefánika 4, 064 01 Stará Ľubovňa
E-mail organizácie: srzsl@post.sk
Webová stránka: www.srzsl.sk
tajomník BUCHA Ľubomír
tajomník
+421 905 704 887 srzsl@post.sk
261 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Stará Ľubovňa  Stará Ľubovňa  MO SRZ Stará Ľubovňa, Námestie Gen. Štefánika 4, 064 01 Stará Ľubovňa
E-mail organizácie: srzsl@post.sk
Webová stránka: www.srzsl.sk
rybársky hospodár COMPEĽ Vitalij
rybársky hospodár
+421 907 401 503 srzsl@post.sk
262 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Stará Turá  Stará Turá  MO SRZ Stará Turá, Ulica SNP 149/62, 916 01 Stará Turá
Korešpondenčná adresa: Miroslav Antal, Ulica SNP 149/62, 916 01 Stará Turá
E-mail organizácie: info@srzstaratura.sk
Webová stránka: www.srzstaratura.sk
predseda ANTAL Miroslav
predseda
+421 918 392 145 miroslav.antal@centrum.sk
263 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Stará Turá  Stará Turá  MO SRZ Stará Turá, Ulica SNP 149/62, 916 01 Stará Turá
Korešpondenčná adresa: Miroslav Antal, Ulica SNP 149/62, 916 01 Stará Turá
E-mail organizácie: info@srzstaratura.sk
Webová stránka: www.srzstaratura.sk
tajomník tajomník
264 Trenčiansky kraj Trenčiansky MO SRZ Stará Turá  Stará Turá  MO SRZ Stará Turá, Ulica SNP 149/62, 916 01 Stará Turá
Korešpondenčná adresa: Miroslav Antal, Ulica SNP 149/62, 916 01 Stará Turá
E-mail organizácie: info@srzstaratura.sk
Webová stránka: www.srzstaratura.sk
rybársky hospodár ANTAL Miroslav
rybársky hospodár
+421 907 748 375 mirec.555@centrum.sk
265 Košický kraj Košický MO SRZ Streda nad Bodrogom  Streda nad Bodrogom  MO SRZ Streda nad Bodrogom, Hlavná 214, 076 31 Streda nad Bodrogom
E-mail organizácie: rsmarzik@centrum.sk
Webová stránka: www.mosrzsnb.weblahko.sk
predseda TIMKO Štefan, Ing.
predseda
+421 908 370 474 timko.stefan@atlas.sk
266 Košický kraj Košický MO SRZ Streda nad Bodrogom  Streda nad Bodrogom  MO SRZ Streda nad Bodrogom, Hlavná 214, 076 31 Streda nad Bodrogom
E-mail organizácie: rsmarzik@centrum.sk
Webová stránka: www.mosrzsnb.weblahko.sk
tajomník SMARŽÍK Rastislav, Ing.
tajomník
+421 907 350 661 rsmarzik@centrum.sk
267 Košický kraj Košický MO SRZ Streda nad Bodrogom  Streda nad Bodrogom  MO SRZ Streda nad Bodrogom, Hlavná 214, 076 31 Streda nad Bodrogom
E-mail organizácie: rsmarzik@centrum.sk
Webová stránka: www.mosrzsnb.weblahko.sk
rybársky hospodár KRAJNÍK Tibor
rybársky hospodár
+421 918 517 557 krajniktibor@gmail.com
268 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Stropkov Stropkov MO SRZ Stropkov, Mlynská 713/44, 091 01 Stropkov
E-mail organizácie: danhurny@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzstropkov.sk
predseda ZAJTKO Gabriel, Ing.
predseda
+421 919 148 311
269 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Stropkov Stropkov MO SRZ Stropkov, Mlynská 713/44, 091 01 Stropkov
E-mail organizácie: danhurny@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzstropkov.sk
tajomník HURNÝ Daniel
tajomník
+421 905 335 104 danhurny@gmail.com
270 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Stropkov  Stropkov  MO SRZ Stropkov, Mlynská 713/44, 091 01 Stropkov
E-mail organizácie: danhurny@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzstropkov.sk
rybársky hospodár ČAKLOŠ Peter, Ing.
rybársky hospodár
+421 915 924 868  peto5506@gmail.com
271 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Svidník Svidník MO SRZ Svidník, ul. Sov. Hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Korešpondenčná adresa: Giňovský Ján, 8. Mája 490/1, 089 01 Svidník E-mail organizácie: ginovskyjan@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzsvidnik.wbl.sk
predseda BASLÁR Jozef, PaedDr.
predseda
+421 917 421 565
272 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Svidník  Svidník  MO SRZ Svidník, ul. Sov. Hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Korešpondenčná adresa: Giňovský Ján, 8. Mája 490/1, 089 01 Svidník E-mail organizácie: ginovskyjan@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzsvidnik.wbl.sk
tajomník GIŇOVSKÝ Ján
tajomník
+421 907 689 292 ginovskyjan@gmail.com
273 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Svidník  Svidník  MO SRZ Svidník, ul. Sov. Hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Korešpondenčná adresa: Giňovský Ján, 8. Mája 490/1, 089 01 Svidník E-mail organizácie: ginovskyjan@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzsvidnik.wbl.sk
rybársky hospodár MIGA Zdenko
rybársky hospodár
+421 905 971 162 zdenomiga@gmail.com
274 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Svit  Svit  MO SRZ Svit, Jilemnického 948, 059 21 Svit
E-mail organizácie: srzsvit@srzsvit.sk
Webová stránka: www.srzsvit.sk
predseda BEZÁK Marián, JUDr.
predseda
+421 905 499 175 lexokoliba@azet.sk
275 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Svit  Svit  MO SRZ Svit, Jilemnického 948, 059 21 Svit
E-mail organizácie: srzsvit@srzsvit.sk
Webová stránka: www.srzsvit.sk
tajomník HOLBUS Stanislav
tajomník
+421 903 626 020 cityservis.stano@gmail.com
276 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Svit  Svit  MO SRZ Svit, Jilemnického 948, 059 21 Svit
E-mail organizácie: srzsvit@srzsvit.sk
Webová stránka: www.srzsvit.sk
rybársky hospodár ANTAL Miroslav
rybársky hospodár
+421 905 607 447 miroslavantal1@gmail.com
277 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Šahy  Šahy  MO SRZ Šahy, ul. I. Madácha 19, 936 01 Šahy
Korešpondenčná adresa: P.O. BOX 24, 936 01 Šahy
E-mail organizácie: zosrz.sahy@szm.sk
Webová stránka: www.zosrz.sahy.szm.com
predseda KOVÁCS Karol, PhD.
predseda
+421 911 879 655 karkov58@azet.sk
278 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Šahy  Šahy  MO SRZ Šahy, ul. I. Madácha 19, 936 01 Šahy
Korešpondenčná adresa: P.O. BOX 24, 936 01 Šahy
E-mail organizácie: zosrz.sahy@szm.sk
Webová stránka: www.zosrz.sahy.szm.com
tajomník PÁLFFY Dezső, Mgr.
tajomník
+421 911 237 529, +421 911 387 965 palffydez@gmail.com
279 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Šahy  Šahy  MO SRZ Šahy, ul. I. Madácha 19, 936 01 Šahy
Korešpondenčná adresa: P.O. BOX 24, 936 01 Šahy
E-mail organizácie: zosrz.sahy@szm.sk
Webová stránka: www.zosrz.sahy.szm.com
rybársky hospodár BENGYÍK Marián
rybársky hospodár
+421 903 658 796 marianbengyik@gmail.com
280 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Šaľa  Šaľa  MsO SRZ Šaľa, Kráľovská 33, 927 01 Šaľa
E-mail organizácie: srzmsosala@salamon.sk
Webová stránka: www.srzsala.sk
predseda TIMÁR Tibor, JUDr.
predseda
+421 905 641 646 srzmsosala@salamon.sk
281 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Šaľa  Šaľa  MsO SRZ Šaľa, Kráľovská 33, 927 01 Šaľa
E-mail organizácie: srzmsosala@salamon.sk
Webová stránka: www.srzsala.sk
tajomník ORAVECZOVÁ Klára
tajomník
+421 948 060 691  srzmsosala@salamon.sk
282 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Šaľa  Šaľa  MsO SRZ Šaľa, Kráľovská 33, 927 01 Šaľa
E-mail organizácie: srzmsosala@salamon.sk
Webová stránka: www.srzsala.sk
rybársky hospodár TURCSEK Attila
rybársky hospodár
+421 907 728 980 srzmsosala@salamon.sk
283 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Šamorín  Šamorín  MO SRZ Šamorín, Obilná 4, 931 01 Šamorín
E-mail organizácie: andrej.seman@gmail.com
Webová stránka: www.srzsamorin.estranky.sk
predseda SEMAN Andrej, Ing.
predseda
+421 910 916 924  andrej.seman@gmail.com
284 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Šamorín  Šamorín  MO SRZ Šamorín, Obilná 4, 931 01 Šamorín
E-mail organizácie: andrej.seman@gmail.com
Webová stránka: www.srzsamorin.estranky.sk
tajomník HORSKÝ Stanislav, Ing.
tajomník
+421 905 894 601  stanislav.horsky1@gmail.com
285 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Šamorín  Šamorín  MO SRZ Šamorín, Obilná 4, 931 01 Šamorín
E-mail organizácie: andrej.seman@gmail.com
Webová stránka: www.srzsamorin.estranky.sk
rybársky hospodár MÉSZÁROS Ladislav
rybársky hospodár
+421 911 641 059  laco.meszaros@gmail.com
286 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Šaštín - Stráže  Šaštín - Stráže  MO SRZ Šaštín - Stráže
Korešpondenčná adresa: Mgr. Rudolf Ovečka, Alej 579, 908 41 Šaštín – Stráže
E-mail organizácie: szssastin@stonline.sk
Webová stránka: www.srzmosastinstraze.wbl.sk
predseda OVEČKA Rudolf, Mgr.
predseda
+421 904 615 884 szssastin@stonline.sk
287 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Šaštín - Stráže  Šaštín - Stráže  MO SRZ Šaštín - Stráže
Korešpondenčná adresa: Mgr. Rudolf Ovečka, Alej 579, 908 41 Šaštín – Stráže
E-mail organizácie: szssastin@stonline.sk
Webová stránka: www.srzmosastinstraze.wbl.sk
tajomník OVEČKOVÁ Jana, Mgr.
tajomník
+421 905 480 671 j.oveckova@gmail.com
288 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Šaštín - Stráže  Šaštín - Stráže  MO SRZ Šaštín - Stráže
Korešpondenčná adresa: Mgr. Rudolf Ovečka, Alej 579, 908 41 Šaštín – Stráže
E-mail organizácie: szssastin@stonline.sk
Webová stránka: www.srzmosastinstraze.wbl.sk
rybársky hospodár PODANÝ Vladimír
rybársky hospodár
+421 907 507 728 vladimirpodany1098@gmail.com
289 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Šoporňa  Šoporňa  MO SRZ Šoporňa, Lesná 696, 925 52 Šoporňa
Korešpondenčná adresa: Jozef Ščípa, Lesná 1434, 925 52 Šoporňa
E-mail organizácie: mosrzsoporna@mosrzsoporna.sk
Webová stránka: www.mosrzsoporna.sk
predseda ŠČÍPA Jozef
predseda
+421 903 714 871
290 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Šoporňa  Šoporňa  MO SRZ Šoporňa, Lesná 696, 925 52 Šoporňa
Korešpondenčná adresa: Jozef Ščípa, Lesná 1434, 925 52 Šoporňa
E-mail organizácie: mosrzsoporna@mosrzsoporna.sk
Webová stránka: www.mosrzsoporna.sk
tajomník MACHO Štefan
tajomník
+421 905 460 756
291 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Šoporňa  Šoporňa  MO SRZ Šoporňa, Lesná 696, 925 52 Šoporňa
Korešpondenčná adresa: Jozef Ščípa, Lesná 1434, 925 52 Šoporňa
E-mail organizácie: mosrzsoporna@mosrzsoporna.sk
Webová stránka: www.mosrzsoporna.sk
rybársky hospodár ŠMÁTRALA Štefan
rybársky hospodár
+421 908 071 520
292 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Štúrovo  Štúrovo  MO SRZ Štúrovo, Nánanská cesta 77, 943 01 Štúrovo
E-mail organizácie: efsilurus@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzsturovo.sk
predseda FARSKÝ Eugen
predseda
+421 905 985 779 efsilurus@gmail.com
293 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Štúrovo  Štúrovo  MO SRZ Štúrovo, Nánanská cesta 77, 943 01 Štúrovo
E-mail organizácie: efsilurus@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzsturovo.sk
tajomník BOBUĽA Ján
tajomník
+421 905 639 821 jan.bobula@eustream.sk
294 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Štúrovo  Štúrovo  MO SRZ Štúrovo, Nánanská cesta 77, 943 01 Štúrovo
E-mail organizácie: efsilurus@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzsturovo.sk
rybársky hospodár NEMES Zoltán
rybársky hospodár
+421 905 517 803
295 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Šurany  Šurany  MsO SRZ Šurany, J.Kráľa 56, 942 01 Šurany
Webová stránka: www.srz-surany.sk
predseda ANTALÍK Jozef
predseda
+421 905 979 425 jozef.antalik@centrum.sk
296 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Šurany  Šurany  MsO SRZ Šurany, J.Kráľa 56, 942 01 Šurany
Webová stránka: www.srz-surany.sk
tajomník PORUBSKÝ Ján, Ing.
tajomník
+421 905 816 646 janciporubsky@gmail.com
297 Nitriansky kraj Nitriansky MsO SRZ Šurany  Šurany  MsO SRZ Šurany, J.Kráľa 56, 942 01 Šurany
Webová stránka: www.srz-surany.sk
rybársky hospodár BURŠÁK Roman, Ing.
rybársky hospodár
+421 948 494 809 romanbursak@post.sk 
298 Košický kraj Košický MO SRZ Švedlár  Švedlár  MO SRZ Švedlár, Mlynská 258, 053 34 Švedlár
Korešpondenčná adresa: Pavol Majkut, Mníšek nad Hnilcom 518, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
E-mail organizácie: p.majkut@zoznam.sk
Webová stránka: www.mosrzsvedlar.sk
predseda PISKO Miloslav
predseda
+421 905 414 985 miloslavpisko@gmail.com
299 Košický kraj Košický MO SRZ Švedlár  Švedlár  MO SRZ Švedlár, Mlynská 258, 053 34 Švedlár
Korešpondenčná adresa: Pavol Majkut, Mníšek nad Hnilcom 518, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
E-mail organizácie: p.majkut@zoznam.sk
Webová stránka: www.mosrzsvedlar.sk
tajomník IVANČO Lukáš, Ing.
tajomník
+421 918 362 894 sakul.ivanco@gmail.com
300 Košický kraj Košický MO SRZ Švedlár  Švedlár  MO SRZ Švedlár, Mlynská 258, 053 34 Švedlár
Korešpondenčná adresa: Pavol Majkut, Mníšek nad Hnilcom 518, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
E-mail organizácie: p.majkut@zoznam.sk
Webová stránka: www.mosrzsvedlar.sk
rybársky hospodár MAJKUT Pavol
rybársky hospodár
+421 907 521 012  p.majkut@zoznam.sk
301 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Tisovec  Tisovec  MO SRZ Tisovec, Daxnerova ulica, 980 61 Tisovec
E-mail organizácie: mosrztisovec@gmail.com
Webová stránka: www.mosrztisovec.sk
predseda SLAŠŤAN Viliam
predseda
+421 903 524 100
302 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Tisovec  Tisovec  MO SRZ Tisovec, Daxnerova ulica, 980 61 Tisovec
E-mail organizácie: mosrztisovec@gmail.com
Webová stránka: www.mosrztisovec.sk
tajomník MIXTAJ Karol, Mgr.
tajomník
+421 903 638 835  mosrztisovec@gmail.com
303 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Tisovec  Tisovec  MO SRZ Tisovec, Daxnerova ulica, 980 61 Tisovec
E-mail organizácie: mosrztisovec@gmail.com
Webová stránka: www.mosrztisovec.sk
rybársky hospodár VETRÁK Milan
rybársky hospodár
+421 911 198 118 vetrak.kopov@gmail.com
304 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Topoľčany Topoľčany  MO SRZ Topoľčany, ul. J. Bottu 1, 955 01 Topoľčany
E-mail organizácie: japa1@zoznam.sk
Webová stránka: www.srztopolcany.sk
predseda STANKO Ľubomír, Ing.
predseda
+421 907 185 168 lubo.stanko@srztopolcany.sk
305 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Topoľčany Topoľčany  MO SRZ Topoľčany, ul. J. Bottu 1, 955 01 Topoľčany
E-mail organizácie: japa1@zoznam.sk
Webová stránka: www.srztopolcany.sk
tajomník PAUL Ján
tajomník
+421 905 713 992 japa1@zoznam.sk
306 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Topoľčany Topoľčany  MO SRZ Topoľčany, ul. J. Bottu 1, 955 01 Topoľčany
E-mail organizácie: japa1@zoznam.sk
Webová stránka: www.srztopolcany.sk
rybársky hospodár OMELKA Peter
rybársky hospodár
+421 904 340 371 srztopolcany@tym.sk
307 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Topoľníky  Topoľníky  MO SRZ Topoľníky, Hlavná 188, 930 01 Topoľníky
E-mail organizácie: zhorvath@centrum.sk
predseda HORVÁTH Zsolt
predseda
+421 905 462 556 zhorvat@centrum.sk
308 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Topoľníky  Topoľníky  MO SRZ Topoľníky, Hlavná 188, 930 01 Topoľníky
E-mail organizácie: zhorvath@centrum.sk
tajomník BARANYOVICS Ignác
tajomník
+421 904 160 250
309 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Topoľníky  Topoľníky  MO SRZ Topoľníky, Hlavná 188, 930 01 Topoľníky
E-mail organizácie: zhorvath@centrum.sk
rybársky hospodár SCHULCZ Karol
rybársky hospodár
+421 904 372 554 schulczkati@gmail.com
310 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Tornaľa  Tornaľa  MO SRZ Tornaľa, Mierová 187, 982 01 Tornaľa Korešpondenčná adresa: MO SRZ Tornaľa, Poštová schránka č. 42, 982 01 Tornaľa
E-mail organizácie: vyborsrzmotornala@gmail.com
Webová stránka: www.dadka.sk/MOSRZ
predseda SKUBENIČ Ivan
predseda
+421 907 870 354 vyborsrzmotornala@gmail.com
311 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Tornaľa  Tornaľa  MO SRZ Tornaľa, Mierová 187, 982 01 Tornaľa Korešpondenčná adresa: MO SRZ Tornaľa, Poštová schránka č. 42, 982 01 Tornaľa
E-mail organizácie: vyborsrzmotornala@gmail.com
Webová stránka: www.dadka.sk/MOSRZ
tajomník HELEMBAI Alexander, Ing.
tajomník
+421 904 857 138 vyborsrzmotornala@gmail.com
312 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Tornaľa  Tornaľa  MO SRZ Tornaľa, Mierová 187, 982 01 Tornaľa Korešpondenčná adresa: MO SRZ Tornaľa, Poštová schránka č. 42, 982 01 Tornaľa
E-mail organizácie: vyborsrzmotornala@gmail.com
Webová stránka: www.dadka.sk/MOSRZ
rybársky hospodár CSAPÓ Róbert
rybársky hospodár
+421 907 819 951 vyborsrzmotornala@gmail.com
313 Košický kraj Košický MO SRZ Trebišov Trebišov MO SRZ Trebišov, ul. Rybárska 1, 075 01 Trebišov
Korešpondenčná adresa: Rybárska 1, 075 01 Trebišov
E-mail organizácie: mosrz@tvrybar.com
Webová stránka: www.tvrybar.com
predseda TOMKO František
predseda
+421 907 108 615 feritomko@pobox.sk
314 Košický kraj Košický MO SRZ Trebišov Trebišov MO SRZ Trebišov, ul. Rybárska 1, 075 01 Trebišov
Korešpondenčná adresa: Slovensky rybársky zväz - Miestna organizácia, Rybarska 1,075 01 Trebišov, P.O.Box 47
E-mail organizácie: mosrz@tvrybar.com
Webová stránka: www.tvrybar.com
tajomník KLIMA Vladimír
tajomník
+421 918 730 821 vladimirklima@centrum. sk
315 Košický kraj Košický MO SRZ Trebišov  Trebišov  MO SRZ Trebišov, ul. Rybárska 1, 075 01 Trebišov
Korešpondenčná adresa: Rybárska 1, 075 01 Trebišov
E-mail organizácie: mosrz@tvrybar.com
Webová stránka: www.tvrybar.com
rybársky hospodár BESLER Václav
rybársky hospodár
+421 918 563 988 vaclav62@azet.sk
316 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Trenčín  Trenčín  MsO SRZ Trenčín, Legionárska č. 88, 911 01 Trenčín
Webová stránka: www.srztrencin.sk
predseda LAUŠ Jozef, Ing.
predseda
+421 905 496 619 landera.tn@gmail.com
317 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Trenčín  Trenčín  MsO SRZ Trenčín, Legionárska č. 88, 911 01 Trenčín
Webová stránka: www.srztrencin.sk
tajomník REMENEC Ivan
tajomník
+421 903 310 858  remivan49@gmail.com
318 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Trenčín  Trenčín  MsO SRZ Trenčín, Legionárska č. 88, 911 01 Trenčín
Webová stránka: www.srztrencin.sk
rybársky hospodár KUKUČKA Viktor
rybársky hospodár
+421 949 227 967  srztnhospodar@gmail.com
319 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Trnava  Trnava  MsO SRZ Trnava, Vajanského 23, 917 01 Trnava
E-mail organizácie: srztrnava@srztrnava.sk
Webová stránka: www.srztrnava.sk
predseda ČEREŠŇÁK Vladimír, PaedDr.
predseda
+421 918 860 307 vceresnak@gmail.com
320 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Trnava  Trnava  MsO SRZ Trnava, Vajanského 23, 917 01 Trnava
E-mail organizácie: srztrnava@srztrnava.sk
Webová stránka: www.srztrnava.sk
tajomník DOBROVODSKÝ Tomáš, Mgr.
tajomník
+421 917 699 072 tomas@mivardi.sk
321 Trnavský kraj Trnavský MsO SRZ Trnava  Trnava  MsO SRZ Trnava, Vajanského 23, 917 01 Trnava
E-mail organizácie: srztrnava@srztrnava.sk
Webová stránka: www.srztrnava.sk
rybársky hospodár ARDAN Peter
rybársky hospodár
+421 903 404 655 ardan.peter@centrum.sk
322 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Trstená  Trstená  MO SRZ Trstená, ul. Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená
E-mail organizácie: tajomnik@srztrstena.sk
Webová stránka: www.srztrstena.sk
predseda MICHALEC Ivan, Mgr.
predseda
+421 903 444 874 predseda@srztrstena.sk
323 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Trstená  Trstená  MO SRZ Trstená, ul. Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená
E-mail organizácie: tajomnik@srztrstena.sk
Webová stránka: www.srztrstena.sk
tajomník BOŠANSKÝ Jozef
tajomník
+421 948 028 551 tajomnik@srztrstena.sk
324 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Trstená  Trstená  MO SRZ Trstená, ul. Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená
E-mail organizácie: tajomnik@srztrstena.sk
Webová stránka: www.srztrstena.sk
rybársky hospodár SUĽA Alfonz
rybársky hospodár
+421 948 028 556 sula.alfonz@oravanet.sk
325 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Turčianske Teplice  Turčianske Teplice  MO SRZ Turčianske Teplice, Ul. Partizánska č. 1991/84, 039 01 Turčianske Teplice
E-mail organizácie: srztteplice@gmail.com
Webová stránka: www.srz-turciansketeplice.estranky.sk
predseda HALUŠKA Fedor
predseda
+421 908 922 885
326 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Turčianske Teplice  Turčianske Teplice  MO SRZ Turčianske Teplice, Ul. Partizánska č. 1991/84, 039 01 Turčianske Teplice
E-mail organizácie: srztteplice@gmail.com
Webová stránka: www.srz-turciansketeplice.estranky.sk
tajomník ŠTÁLIK Rastislav, Ing.
tajomník
+421 903 807 733
327 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Turčianske Teplice  Turčianske Teplice  MO SRZ Turčianske Teplice, Ul. Partizánska č. 1991/84, 039 01 Turčianske Teplice
E-mail organizácie: srztteplice@gmail.com
Webová stránka: www.srz-turciansketeplice.estranky.sk
rybársky hospodár HALUŠKA František, Ing.
rybársky hospodár
+421 905 945 559 vydrafero@azet.sk
328 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Turzovka  Turzovka  MO SRZ Turzovka, M.R. Štefánika 561, 023 54 Turzovka
Korešpondenčná adresa: Miroslav Bohdaň, Chalúpkova 157/27, 022 04 Čadca
Webová stránka: www.srzturzovka.sk
predseda Peter JEŽÍK
predseda
+421 915 952 790 p.jezik@centrum.sk
329 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Turzovka  Turzovka  MO SRZ Turzovka, M.R. Štefánika 561, 023 54 Turzovka
Korešpondenčná adresa: Miroslav Bohdaň, Chalúpkova 157/27, 022 04 Čadca
Webová stránka: www.srzturzovka.sk
tajomník BOHDAŇ Miroslav
tajomník
+421 915 816 494 miro2912@gmail.com
330 Žilinský kraj Žilinský MO SRZ Turzovka  Turzovka  MO SRZ Turzovka, M.R. Štefánika 561, 023 54 Turzovka
Korešpondenčná adresa: Miroslav Bohdaň, Chalúpkova 157/27, 022 04 Čadca
Webová stránka: www.srzturzovka.sk
rybársky hospodár BOHAČIK Martin
rybársky hospodár
+421 907 464 020 martin.bohacik@seznam.cz
331 Košický kraj Košický MO SRZ Veľké Kapušany Veľké Kapušany MO SRZ Veľké Kapušany, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Veľké Kapušany, Staničná 1, P.O.BOX 42, 079 01 Veľké Kapušany
E-mail organizácie: srz.vkapusany@centrum.sk
Webová stránka: www.mosrzvelkekapusany.eu.sk
predseda MIHÓK Zoltán
predseda
+421 917 647 669 zmihok@centrum.sk
332 Košický kraj Košický MO SRZ Veľké Kapušany Veľké Kapušany MO SRZ Veľké Kapušany, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Veľké Kapušany, Staničná 1, P.O.BOX 42, 079 01 Veľké Kapušany
E-mail organizácie: srz.vkapusany@centrum.sk
Webová stránka: www.mosrzvelkekapusany.eu.sk
tajomník BABIAK Vojtech
tajomník
+421 915 959 962 cerveny.tramin@zoznam.sk
333 Košický kraj Košický MO SRZ Veľké Kapušany Veľké Kapušany MO SRZ Veľké Kapušany, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany
Korešpondenčná adresa: MO SRZ Veľké Kapušany, Staničná 1, P.O.BOX 42, 079 01 Veľké Kapušany
E-mail organizácie: srz.vkapusany@centrum.sk
Webová stránka: www.mosrzvelkekapusany.eu.sk
rybársky hospodár POPÉLY Zoltán
rybársky hospodár
+421 908 208 818 popelyzoltan@gmail.com
334 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Veľký Krtíš  Veľký Krtíš  MO SRZ Veľký Krtíš, J. A. Komenského 1, 990 01 Veľký Krtíš
E-mail organizácie: mosrzvk@centrum.sk, info@mosrzvk.sk
Webová stránka: www.mosrzvk.sk
predseda SANDA Igor, Ing. Bc.
predseda
+421 910 646 431 mosrzvk@centrum.sk
335 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Veľký Krtíš  Veľký Krtíš  MO SRZ Veľký Krtíš, J. A. Komenského 1, 990 01 Veľký Krtíš
E-mail organizácie: mosrzvk@centrum.sk, info@mosrzvk.sk
Webová stránka: www.mosrzvk.sk
tajomník ZATYKO Ladislav
tajomník
+421 905 572 063 mosrzvk@centrum.sk
336 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Veľký Krtíš  Veľký Krtíš  MO SRZ Veľký Krtíš, J. A. Komenského 1, 990 01 Veľký Krtíš
E-mail organizácie: mosrzvk@centrum.sk, info@mosrzvk.sk
Webová stránka: www.mosrzvk.sk
rybársky hospodár MIČKO Albert
rybársky hospodár
+421 908 885 141 mosrzvk@centrum.sk
337 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Veľký Meder  Veľký Meder  MO SRZ Veľký Meder, Kúpeľná 507, 932 01 Veľký Meder
E-mail organizácie: mosrzvm@centrum.sk
Webová stránka: www.mosrzvelkymeder.sk
predseda BERECZ Juraj
predseda
+421 915 601 535
338 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Veľký Meder  Veľký Meder  MO SRZ Veľký Meder, Kúpeľná 507, 932 01 Veľký Meder
E-mail organizácie: mosrzvm@centrum.sk
Webová stránka: www.mosrzvelkymeder.sk
tajomník SZÁMEL Attila
tajomník
+421 908 499 079
339 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Veľký Meder  Veľký Meder  MO SRZ Veľký Meder, Kúpeľná 507, 932 01 Veľký Meder
E-mail organizácie: mosrzvm@centrum.sk
Webová stránka: www.mosrzvelkymeder.sk
rybársky hospodár MÉHES Roland, Ing.
rybársky hospodár
+421 905 793 424 mehesroland@mosrzvelkymeder.sk
340 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Vlčany  Vlčany  MO SRZ Vlčany, Vlčany 404, 925 84 Vlčany
Korešpondenčná adresa: Tibor Anda, Vlčany 1546, 925 84 Vlčany
predseda BEREC Gejza
predseda
+421 907 109 182 gejzaberec@gmail.com
341 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Vlčany  Vlčany  MO SRZ Vlčany, Vlčany 404, 925 84 Vlčany
Korešpondenčná adresa: Tibor Anda, Vlčany 1546, 925 84 Vlčany
tajomník ANDA Tibor
tajomník
+421 905 249 957 anda@random.sk
342 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Vlčany  Vlčany  MO SRZ Vlčany, Vlčany 404, 925 84 Vlčany
Korešpondenčná adresa: Tibor Anda, Vlčany 1546, 925 84 Vlčany
rybársky hospodár BODI František
rybársky hospodár
+421 905 465 334 bodi.fero@gmail.com
343 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Vranov nad Topľou  Vranov nad Topľou  MO SRZ Vranov nad Topľou, ul. Boženy Němcovej 1154, P.O.BOX 88, 093 01 Vranov nad Topľou
E-mail organizácie: info@mosrzvranov.sk
Webová stránka: www.mosrzvranov.sk
predseda KRAVEC Dušan, Ing.
predseda
+421 915 788 681 kravec.dusan@post.sk
344 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Vranov nad Topľou  Vranov nad Topľou  MO SRZ Vranov nad Topľou, ul. Boženy Němcovej 1154, P.O.BOX 88, 093 01 Vranov nad Topľou
E-mail organizácie: info@mosrzvranov.sk
Webová stránka: www.mosrzvranov.sk
tajomník PAVELKO Ondrej, Ing.
tajomník
+421 907 592 388 ondrej.pavelko@gmail.com
345 Prešovský kraj Prešovský MO SRZ Vranov nad Topľou  Vranov nad Topľou  MO SRZ Vranov nad Topľou, ul. Boženy Němcovej 1154, P.O.BOX 88, 093 01 Vranov nad Topľou
E-mail organizácie: info@mosrzvranov.sk
Webová stránka: www.mosrzvranov.sk
rybársky hospodár HATALA Richard
rybársky hospodár
+421 915 788 680 richardhatala@centrum.sk
346 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Vrbové  Vrbové  MO SRZ Vrbové, Vrbové, 922 03 Vrbové
E-mail organizácie: mosrzvrbove@mosrzvrbove.sk
Webová stránka: www.mosrzvrbove.sk
predseda MIŠECH Igor, Ing.
predseda
+421 905 900 064 predseda@mosrzvrbove.sk
347 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Vrbové  Vrbové  MO SRZ Vrbové, Vrbové, 922 03 Vrbové
E-mail organizácie: mosrzvrbove@mosrzvrbove.sk
Webová stránka: www.mosrzvrbove.sk
tajomník BIELKO Štefan
tajomník
+421 903 891 631 tajomnik@mosrzvrbove.sk
348 Trnavský kraj Trnavský MO SRZ Vrbové  Vrbové  MO SRZ Vrbové, Vrbové, 922 03 Vrbové
E-mail organizácie: mosrzvrbove@mosrzvrbove.sk
Webová stránka: www.mosrzvrbove.sk
rybársky hospodár HULVAN Miloš
rybársky hospodár
+421 905 313 754 hospodar@mosrzvrbove.sk
349 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Záhorie  Záhorie  MsO SRZ Záhorie, Staničná č. 5, 900 51 Zohor
E-mail organizácie: info@srz-zahorie.sk
Webová stránka: www.srzzahorie.sk
predseda KADNÁR Róbert, Ing.
predseda
+421 903 612 033 predseda@srz-zahorie.sk
350 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Záhorie  Záhorie  MsO SRZ Záhorie, Staničná č. 5, 900 51 Zohor
E-mail organizácie: info@srz-zahorie.sk
Webová stránka: www.srzzahorie.sk
tajomník BUKOVSKÝ Tomáš
tajomník
+421 905 693 301 tajomnik@srz-zahorie.sk
351 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Záhorie  Záhorie  MsO SRZ Záhorie, Staničná č. 5, 900 51 Zohor
E-mail organizácie: info@srz-zahorie.sk
Webová stránka: www.srzzahorie.sk
rybársky hospodár MIFKOVIČ Ján
rybársky hospodár
+421 905 392 309 hospodar@srz-zahorie.sk
352 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Zlaté Moravce  Zlaté Moravce  MO SRZ Zlaté Moravce, Sládkovičová 99, 953 00 Zlaté Moravce
E-mail organizácie: elhor@azet.sk
Webová stránka: www.srzzlatemoravce.sk
predseda SIEGLOVÁ Alžbeta
predseda
+421 907 685 505 alzbeta.sieglova@gmail.com
353 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Zlaté Moravce  Zlaté Moravce  MO SRZ Zlaté Moravce, Sládkovičová 99, 953 00 Zlaté Moravce
E-mail organizácie: elhor@azet.sk
Webová stránka: www.srzzlatemoravce.sk
tajomník HORNÁK Elemír, Ing.
tajomník
+421 915 754 625 elhor@azet.sk
354 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Zlaté Moravce  Zlaté Moravce  MO SRZ Zlaté Moravce, Sládkovičová 99, 953 00 Zlaté Moravce
E-mail organizácie: elhor@azet.sk
Webová stránka: www.srzzlatemoravce.sk
rybársky hospodár SENDLAI Peter, Mgr.
rybársky hospodár
+421 918 816 682
355 Banskobystrický kraj Banskobystrický MsO SRZ Zvolen  Zvolen  MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen
E-mail organizácie: srz.zvolen@gmail.com
Webová stránka: www.srz-zvolen.sk
predseda VACULČIAK Pavel
predseda
+421 903 543 988 palovaculciak@gmail.com
356 Banskobystrický kraj Banskobystrický MsO SRZ Zvolen  Zvolen  MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen
E-mail organizácie: srz.zvolen@gmail.com
Webová stránka: www.srz-zvolen.sk
tajomník LETKO Karol, Ing.
tajomník
+421 905 806 714  letko@ppabb.sk
357 Banskobystrický kraj Banskobystrický MsO SRZ Zvolen  Zvolen  MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen
E-mail organizácie: srz.zvolen@gmail.com
Webová stránka: www.srz-zvolen.sk
rybársky hospodár KALNA Miroslav
rybársky hospodár
+421 915 992 930
358 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Žarnovica  Žarnovica  MO SRZ Žarnovica, Partizánska 59/67, 966 81 Žarnovica
Webová stránka: www.srzmozarnovica.eu
predseda KARNAS Ondrej, Mgr.
predseda
+421 903 524 863 ondrejkarnas@gmail.com
359 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Žarnovica  Žarnovica  MO SRZ Žarnovica, Partizánska 59/67, 966 81 Žarnovica
Webová stránka: www.srzmozarnovica.eu
tajomník PETRÁŠEK Jozef
tajomník
+421 903 622 032 jozo.petrasek@gmail.com
360 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Žarnovica  Žarnovica  MO SRZ Žarnovica, Partizánska 59/67, 966 81 Žarnovica
Webová stránka: www.srzmozarnovica.eu
rybársky hospodár MASLEN Tomáš
rybársky hospodár
+421 907 829 579 maslen.izol@gmail.com
361 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Želiezovce  Želiezovce  MO SRZ Želiezovce, ul. Schubertova č. 31, 937 01 Želiezovce
E-mail organizácie: srzzeliezovce@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzzeliezovce.sk
predseda FUXHOFFER Ľudovít
predseda
+421 917 821 193 srzzeliezovce@gmail.com
362 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Želiezovce  Želiezovce  MO SRZ Želiezovce, ul. Schubertova č. 31, 937 01 Želiezovce
E-mail organizácie: srzzeliezovce@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzzeliezovce.sk
tajomník ŠPLEHA Martin, Mgr.
tajomník
+421 905 784 367 srzzeliezovce@gmail.com
363 Nitriansky kraj Nitriansky MO SRZ Želiezovce  Želiezovce  MO SRZ Želiezovce, ul. Schubertova č. 31, 937 01 Želiezovce
E-mail organizácie: srzzeliezovce@gmail.com
Webová stránka: www.mosrzzeliezovce.sk
rybársky hospodár ROMADA Norbert
rybársky hospodár
+421 917 526 138 srzzeliezovce@gmail.com
364 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Žiar nad Hronom  Žiar nad Hronom  MO SRZ Žiar nad Hronom, ul. SNP 36, 965 01 Žiar nad Hronom
Korešpondenčná adresa: Mgr. Miroslav Paller, Stará Kremnička 301, 965 01 Žiar nad Hronom
E-mail organizácie: srzzhmo@gmail.com
Webová stránka: www.ziarsrz.szm.com
predseda REICHMANN Dušan
predseda
+421 905 756 385
+421 907 050 903
srzzhmo@gmail.com
365 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Žiar nad Hronom  Žiar nad Hronom  MO SRZ Žiar nad Hronom, ul. SNP 36, 965 01 Žiar nad Hronom
Korešpondenčná adresa: Mgr. Miroslav Paller, Stará Kremnička 301, 965 01 Žiar nad Hronom
E-mail organizácie: srzzhmo@gmail.com
Webová stránka: www.ziarsrz.szm.com
tajomník PALLER Miroslav, Mgr.
tajomník
+421 911 609 424 paller.miroslav@gmail.com
366 Banskobystrický kraj Banskobystrický MO SRZ Žiar nad Hronom  Žiar nad Hronom  MO SRZ Žiar nad Hronom, ul. SNP 36, 965 01 Žiar nad Hronom
Korešpondenčná adresa: Mgr. Miroslav Paller, Stará Kremnička 301, 965 01 Žiar nad Hronom
E-mail organizácie: srzzhmo@gmail.com
Webová stránka: www.ziarsrz.szm.com
rybársky hospodár ŠTENCL Richard
rybársky hospodár
+421 902 646 386  stencl@srzrada.sk
367 Žilinský kraj Žilinský MsO SRZ Žilina  Žilina  MsO SRZ Žilina, J. Závodského 9, 010 04 Žilina
Webová stránka: www.srzmsozilina.sk
predseda STAŠKO Juraj, Ing.
predseda
+421 905 605 031 inplan.sk@gmail.com
368 Žilinský kraj Žilinský MsO SRZ Žilina  Žilina  MsO SRZ Žilina, J. Závodského 9, 010 04 Žilina
Webová stránka: www.srzmsozilina.sk
tajomník HORČIČÁK Ladislav
tajomník
+421 905 971 545 ladislav.horcicak@gmail.com
369 Žilinský kraj Žilinský MsO SRZ Žilina  Žilina  MsO SRZ Žilina, J. Závodského 9, 010 04 Žilina
Webová stránka: www.srzmsozilina.sk
rybársky hospodár TABÁK Juraj
rybársky hospodár
juraj.tabak87@gmail.com
486 Trenčiansky kraj Trenčiansky MsO SRZ Partizánske  Partizánske  MsO SRZ Partizánske, Februárová 152, 958 01 Partizánske
E-mail organizácie: srzpredseda@gmail.com
Webová stránka: www.srzpartizanske.sk
rybársky hospodár ŠÚTOR Ľuboš, Ing.
rybársky hospodár
+421 907 186 875 hospodar@srzpartizánske.sk
487 Bratislavský kraj Bratislavský MsO SRZ Bratislava V Bratislava V MsO SRZ Bratislava V, Gessayova 21, 851 03 Bratislava
E-mail organizácie: msosrzba5@gmail.com
Webová stránka: www.srzbratislava5.sk
rybársky hospodár MIKULÁŠIK Jozef
rybársky hospodár
+421 903 552 220 msosrzba5@gmail.com
492 Košický kraj Košický MO SRZ Trebišov  Trebišov  MO SRZ Trebišov, ul. Rybárska 1, 075 01 Trebišov
Korešpondenčná adresa: Rybárska 1, 075 01 Trebišov
E-mail organizácie: mosrz@tvrybar.com
Webová stránka: www.tvrybar.com
tajomník KLIMA Vladimír
tajomník
+421 0918 730 821 vladimirklima@centrum.sk