Kategória: Povolenia na rybolov

Prehľad cien povolení na rok 2023

Povolenia na rybolov,
Formát MS Excel          

Smernica o platení zápisného, členských poplatkov a o vydávaní povolení na rybolov v znení Dodatku

Aktuality, Oznamy, Povolenia na rybolov, Pre rybárov,
Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i použitie finančných prostriedkov, vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ túto záväznú smernicu: [icon type="f...

Smernica pre vydávanie povolení na lov rýb čereňom na rieke Morava, (v úseku od rkm 33,3 po rkm 51,8)

Povolenia na rybolov,
I. Úvodné ustanovenia Lov rýb čereňom na rieke Morave je povolený len na hlavnom toku Moravy od rkm 33,3 po ústie Rudavy s Moravou rkm 51,8. Lov čereňom sa zakazuje na všetkých vnútorných vodách, odstavených ramenách, melioračných a odvodňovacích kanáloch. ...

Smernica pre vydávanie povolení na lov rýb čereňom na rieke Dunaj

Povolenia na rybolov,
Všeobecné zásady pre lov rýb čereňom: Lov rýb čereňom je povolený v hraničnom úseku rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1709) pri obci Chľaba po (rkm 1850,2) pod VD Čunovo, v presne určených úsekoch rieky Dunaj vymedzených riečnymi kilometrami (rkm). Lov čereňom sa zaka...