Povolenia na rybolov a predajcovia - články

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení na rybolov

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení na rybolov

1. MIESTNE POVOLENIA A/ KAPROVÉ VODY (K) B/ PSTRUHOVÉ VODY (P) C/ LIPŇOVÉ VODY (L) D/ POVOLENIE NA LOV HLAVÁTKY E/ POVOLENIE PRE NEČLENOV SRZ 2. ZVÄZOVÉ POVOLENIA A/ KAPROVÉ VODY (K) B/ PSTRUHOVÉ VODY (P) C/ LIPŇOVÉ VODY (L) D/ POVOLENIE NA LOV HLAVÁTKY E/ POVOLENIE PRE NEČLENOV SRZ 3. POVOVOLENIE NA VŠETKY REVÍRY

Smernica o platení zápisného, členských poplatkov a o vydávaní povolení na rybolov v znení Dodatku

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i použitie finančných prostriedkov, vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ túto záväznú smernicu: Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov Vzory základných druhov povolení:

Smernica pre vydávanie povolení na lov rýb čereňom na rieke Morava, (v úseku od rkm 33,3 po rkm 51,8)

I. Úvodné ustanovenia Lov rýb čereňom na rieke Morave je povolený len na hlavnom toku Moravy od rkm 33,3 po ústie Rudavy s Moravou rkm 51,8. Lov čereňom sa zakazuje na všetkých vnútorných vodách, odstavených ramenách, melioračných a odvodňovacích kanáloch. Loviť a privlastňovať si ryby môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi členského preukazu SRZ, platného

Smernica pre vydávanie povolení na lov rýb čereňom na rieke Dunaj

Všeobecné zásady pre lov rýb čereňom: Lov rýb čereňom je povolený v hraničnom úseku rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1709) pri obci Chľaba po (rkm 1850,2) pod VD Čunovo, v presne určených úsekoch rieky Dunaj vymedzených riečnymi kilometrami (rkm). Lov čereňom sa zakazuje na všetkých vnútorných vodách, odstavených ramenách, prívodnom kanáli VD, od vyústenia

Top