Kategória: Odbor výroby násad

Výlovy v roku 2020

Aktuality, Z činnosti odboru,
Tak ako každoročne aj v roku 2020 v období...

Odbor výroby násad – O nás

Odbor výroby násad,
Prostredníctvom odboru výroby  zabezpečujeme produkciu násadových rýb na 13 výrobných strediskách, ktoré hospodária celkovo na 698 ha vodných plôch ( Zdroj: Databáza rybárskych revírov MŽP SR Bratislava). Prevažne sa jedná o vodné nádrže, ktoré sú v správe SVP, š.p. Banská...