Brigáda na VD Žilina

Dňa 01.04.2017 sa z iniciatívy MsO SRZ Žilina uskutočnila brigáda jej členov na vodnom diele Žilina, ktoré je revírom Rady SRZ. Brigády sa zúčastnilo 44 členov a vyzbierali 150 vriec plastov a komunálneho odpadu. Naplaveniny z dreva boli sústredené na kopy a budú následne odvezené. Ďakujeme za spoluprácu.