Jarný prieskum Domaše

Ichtyologický prieskum Domaše vlani v septembri neuspokojil našu zvedavosť, nakoľko horné partie nádrže boli na suchu a nemohli sme preloviť vŕbový porast na hranici s chránenou rybárskou oblasťou.

Jarný, májový prieskum spĺňal naše predstavy o ideálnom stave naplnenosti tejto vodnej plochy, preto sme skúsili zistiť druhové zloženie rýb na lokalitách, kde by sa mali teraz v jarnom období vo zvýšenej miere vyskytovať a podľa možnosti odloviť ďalšie druhy žijúce vo vodách Domaše.

Prišli sme po výtere pleskáča vysokého a pred výterom kapra, preto sme nenarazili na húfy rýb tohto druhu. Ba ani na šťuku severnú, ktorá sa sem v apríli v štádiu vreckového plôdika vysadzovala, konkrétne v zátoke pri Novej Kelči.

Nepodarilo sa nám odloviť ostrieža zelenkavého a ani červenicu ostrobruchú, ktoré boli vlani súčasťou našej štatistiky. Očakávaný výsledok v podobe nového uloveného druhu sa nám nepodarilo naplniť. Navyše všetky ryby sme odlovili buď v bývalom koryte Ondavy, alebo v pásme nádrže pravostranne od pôvodného koryta toku Ondava. Okrem najviac zastúpenej beličky európskej sme potvrdili opätovne výskyt pleskáča vysokého, pleskáča zelenkavého, boleňa dravého, karasa striebristého a plotice červenookej. Najviac potešil pohľad na štyroch kaprov šupináčov o hmotnosti od 4 do 6,5 kg a niekoľkých zubáčov veľkoústych o dĺžke 60 – 65 cm. Celkovo sa podarilo uloviť osem druhov rýb.

Konštatovali sme, že výter kapra sa dostaví zanedlho, lebo teplota vody sa pohybovala na niektorých miestach okolo 18 oC. Ak teplota vzduchu bude stabilne nad 20 stupňov ako napríklad 20. mája, kedy na slnku bolo v okolí nádrže 28,5 oC, mohol by sa kapor vytrieť ešte koncom mája, čo by bolo o dosť skôr ako obvykle. Kapor sa tu zvykol v posledných rokoch vytierať až v prvých  júnových týždňoch.

Na vodnej ploche, najmä v hornej časti nádrže, sme zaznamenali do desať kusov uhynutých kaprov rybničných trojročných a starších a niekoľkých pleskáčov vysokých.

Vcelku dobrá bilancia po tvrdej zime oproti niektorým rybárskym revírom.