Neporiadok na Výpustnom kanáli

Dňa 06. novembra 2017 členovia výboru MsO SRZ Michalovce zabezpečili upratovanie na Výpustnom kanáli, pričom nazbierali 22 vriec odpadu po rybároch.

Na základe vyjadrenia členov výboru nemožno povedať, že odpad vytvorili turisti. Žiaľ, tento krát, je to vizitka rybárov, ktorí spokojne sedeli, chytali ryby a pozerali ako sa po nich upratuje neporiadok.

Členovia výboru to považujú za vrchol drzosti, keďže pre dobré úlovky pleskáčov sú ochotní ísť rybári aj 50 km, ale nevedia po sebe zanechať čisté miesto.

Na základe tejto skutočnosti zároveň žiadame okolité organizácie, aby takéto priestupky, nielen na Výpustnom kanáli, riešili v zmysle Disciplinárneho poriadku SRZ, a nie iba pohovormi.