Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – máj 2016

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Máj 2016)


Obsah:


Z-5 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb

Z-6 Objednávka povolení na lov hlavátky – upozornenie

Z-7 Výstup z kontroly rybárskych poriadkov

Z-11 Čisté brehy rybárskych revírov

O-12 Školenie na obsluhu elektrického agregátu

O-13 Vypracovanie správy – kormorán veľký

O-14 Petícia „Za živé rieky a čistú vodu“ – čo sa doteraz podarilo

O-15 Objednávka – kokosové vlákno na rok 2017 – ponuka

O-16 Disciplinárny poriadok – dodatok č. 1

O-17 Rozbor hospodárenia Rady SRZ


Dokument si môžete stiahnúť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – máj 2016


Prílohy k vestníku:


1.      Disciplinárny poriadok – dodatok č. 1


2.      Výstup z kontroly rybárskych poriadkov


3.      Účtovná závierka Rady SRZ za rok 2015


4.      Výrok audítora


5.      Analýza výsledkov hospodárenia za účtovné roky 2010-2013


6.      Rozpočet Rady SRZ na rok 2016


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz