Dunaj č. 1

Číslo revíru:
2-0480-1-1

Charakter revíru:
kaprový

Popis:
Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír – hraničná voda. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm: zubáč 60/x, sumec 90/x, mrena 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10, jeseter malý 60/80, pleskáč vysoký 40/x

Aktuálne informácie o revíri:
https://rybarska-straz.sk/c/dunaj

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení


 

Ďalšie informácie:

Lov rýb z lodiek je povolený. Počas plavby riekou Dunaj je potrebné dodržiavať všetky aktuálne predpisy o vnútrozemskej plavbe a sledovať aktuálne plavebné opatrenia uložené Dopravným úradom Slovenskej republiky.

Druhy rýb
V rieke Dunaj je možné uloviť prakticky všetky nížinné druhy rýb, ktoré sa na Slovensku vyskytujú. Medzi najbežnejšie patrí kapor, amur, sumec, zubáč, pleskáč a mrena. Pri cieľovom love sa v zimnom období úspešne darí loviť aj miene. Medzi ostatné bežné druhy rýb patria všetky druhy jalcov, nosáľ, boleň, šťuka.

Viac o Dunaj č. 1
Dunaj je druhá najdlhšia európska rieka a najdlhšia rieka v Európskej únii. V skutočnosti vzniká Dunaj sútokom potokov Breg a Brigach. Dunaj je pre menšie plavidlá splavný od mesta Ulm, kde prijíma vodnatý alpský prítok Iller a vstupuje do Bavorska. Priemerný prietok Dunaja je v ústí 6 500 m³/s, v Budapešti 2 350 m³/s, v Bratislave 2 025 m³/s a vo Viedni 1 900 m³/s.
Dunaj preteká, respektíve dotýka sa 10 nasledovných krajín (v smere od prameňa do ústia): Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajina.
Lov na Dunaji č. 1 je veľmi atraktívny, najmä z dôvodu jeho rôznorodosti. Môžeme tu nájsť niekoľko ostrovov, ktoré vytvárajú podmienky vhodné pre všetky druhy rýb. V úseku Dunaja č. 1 sú navyše veľmi vyhľadávané sútoky s riekami Vážsky Dunaj, Hron a Ipeľ. Okrem rybolovu je tu nespočetné množstvo iných možností, ako efektívne využiť čas. Najmä počas letného obdobia v mestečku Štúrovo, ktoré patrí k vyhľadávaným dovolenkovým destináciám. Nachádza sa tu jedno z najväčších termálnych kúpalísk na Slovensku Vadaš, na dosah je bazilika v Ostrihome, turistov zas určite nadchnú Kováčske kopce. Priamo v meste môžete nájsť množstvo reštaurácii a bufetov. Priamo cez Štúrovo vedie cyklotrasa, ktorá začína pri Viedni a končí v Budapešti. Na svoje si tu teda určite prídu rybári, kajakári, tenisti, futbalisti, turisti, cykloturisti…