Vodná nádrž Kráľová

VN Kráľová – 2-4930-1-1 (charakter revíru: kaprový – lovný)

Vodná nádrž (1082 ha) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce. Tento rybársky revír je vyhlásený za Chránené vtáčie územie Kráľová, na ktorom platí vyhláška ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie č. 21/2008 Z.z. – vyhláška MŽP SR.

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný 45/70, zubáč veľkoústy x/80.

Zakázané činnosti na VN Kráľová:

 1. Lov rýb z ostrovov (na vtáčom ostrove a na ostrovoch v hornej časti VN pri obci Váhovce).
 2. Stavať akékoľvek prístrešky, dočasné stavby a móla (štégy) po celej nádrži aj na vodnej ploche nádrže a okolo ostrovov podľa ustanovenia §15 písm. h) 216/2018 Z.z. zákon o rybárstve.
 3. Parkovanie obytných prívesov a karavanov okolo celej vodnej nádrže, okrem kazety „C“ pri cestnom moste Váhovce zo Šoporňanskej strany, viď. mapy.
 4. Zákaz lovu rýb v priestore areálu Kameňolomy a štrkopiesky Zlaté Moravce, a.s. (Štrkopiesky).
 5. Vjazd motorovými vozidlami na návodnú stranu, korunu hrádze a na pätu hrádze po celej nádrži v zmysle ustanovení §55 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách.
 6. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.
 7. Zákaz lovu rýb v odberovom objekte závlah (Močenok – Hájske) a jeho funkčných objektov, vrátane ľavostranného a pravostranného násypu hrádze (k. ú. Šoporňa) od 4,650 km do 4,850 km, podľa ustanovenia §15 písm. e) zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z.
 8. Zákaz uloženia bójok a plavákov (prekážky) do vyznačenej plavebnej dráhy v zmysle CEVNI / 2015, VII. Osobitné pravidlá, čl. 6.36 odst. 2.
 9. Zakazuje sa loviť ryby z brehovej časti hrádze a z vodnej hladiny (za červené bójky, viď. mapa) podľa ustanovenia §15 písm. e) zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z.
  na úseku:
 • Pravostranná hrádza zdrže: od 0,000 km do 0,200 km (napojenie vodného stupňa na pravostrannú hrádzu zdrže, povodňové prietoky cez plavebnú komoru. To platí aj pri love z vody!),
 • Ľavostranná hrádza zdrže: od 0,000 km do 0,350 km (napojenie vodného stupňa na ľavostrannú hrádzu zdrže, prevádzka VE a povodňové prietoky cez haťové polia. To platí aj pri love z vody!).

Hospodár:

Gabriel Klimek: e-mail: g.klimek@mail.t-com.sk; t.č.: 0905 362 200

 

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný 45/70.

Vysvetlenie: číslo 70  na mieste maximálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najväčšia lovná miera kapra rybničného bola stanovená na 70cm. Písmeno 45 na mieste minimálnej lovnej miery značí, že minimálna lovná miera kapra rybničného bola zvýšená na 45 cm. To znamená, že kapra rybničného si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 45 centimetrov a maximálne 70 centimetrov.

Druhy rýb

Vo vodnej nádrži Kráľová sa nachádzajú všetky nížinné druhy rýb. Hlavným loveným druhom je kapor rybničný. Medzi atraktívne ďalej patria zubáč veľkoústy, sumec veľký a šťuka severná. Medzi bežné úlovky patria všetky druhy bielych rýb, ostriež zelenkavý, boleň dravý a zubáč volžský.

Spôsob lovu

Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Iné obmedzenia rybolovu

Tento rybársky revír je vyhlásený za Chránené vtáčie územie Kráľová, na ktorom platí vyhláška ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie č. 21/2008 Z.z. – vyhláška MŽP SR.
Používanie rybárskych plavidiel je povolené podľa zákona o vnútrozemskej plavbe č.338/2000 Z.z. a v súčinnosti s vyhláškou Štátnej plavebnej správy.
Všetky potrebné informácie o obmedzeniach nájdete v priložených mapkách.

Viac o VN Kráľová (zdroj: sk.wikipedia.org)

VN Kráľová je viacúčelové vodné dielo na rieke Váh, medzi Sereďou a Šaľou na riečnom kilometri 44,2 – 78,6.

Dielo bolo dokončené v roku 1985 s cieľom energetického využitia Váhu, protipovodňovej ochrany priľahlého územia, na ťažbu štrkopieskov, ako zásobník zavlažovacej vody, na splavnenie daného úseku Váhu, na chov rýb a ako prostredie na rekreáciu a vodné športy. Je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády.

 

Turistika

VN Kráľová patrí medzi obľúbené športové lokality. Vodná nádrž je preslávená predovšetkým lovom kapitálnych úlovkov kapra, sumca a zubáča. Každoročne sem prichádzajú tisícky rybárov či už zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Pre priaznivcom riečneho lovu je dostupná rieka Váh nad a pod VN Kráľová. Pomerne časté veterné počasie zas nahráva priaznivcom windsurfingu či kiteboardingu. Sklamaní však nezostanú ani korčuliari a bicyklisti, keďže priamo po brehu vedie Vážska cyklomagistrála. V tesnej blízkosti nádrže je možnosť ubytovania v hotely Kaskády, ktorý okrem ubytovania ponúka aj ďalšie možnosti športového vyžitia.

V dosahu je samozrejme aj viacero možností na turistiku či výlet, medzi ktoré patria napríklad: Svoradova jaskyňa (27km), Hradisko Zobor (27km), Žibrica – 617 m.n.m. (31km), Studený hrad (38km), Hrad Gýmeš (38km). Pokiaľ sa zaujímate o históriu, bohaté možnosti ponúkajú neďaleké mestá Nitra a Trnava.