Vodná nádrž Kráľová

Názov revíru: VN Kráľová
Číslo revíru: 2-4930-1-1
Charakter revíru: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

AKTUÁLNE NA REVÍRE:

Pridelená výnimka na skorší lov kapra od 15. mája na rok 2018

Lov zakázaný na úseku:

 • Zákaz lovu rýb v odberovom objekte a jeho funkčných objektov, vrátane ľavostranného a pravostranného násypu hrádze( k.ú. Šoporňa)

Lov povolený na úseku:

 • Ľavostranná / Šoporňanska – Štrkovec/od 7,9 r.km – po areál ZKŠ
 • Pravostranná / Váhovská – Kráľova n/v/ od 8,0 r.km – po 2,4 r.km

Zákaz lovu na úseku: od 15. mája – 31.mája /Lov povolený od 1. júna aj na daných úsekoch

  • Ľavostranná / od cestného mosta – po 7,9 r.km – od objektu VD – po 1,9 r.km /areál ZKŠ
  • Pravostranná / od cestného mosta – po 8,0 r.km – od objektu VD – po 2,4 r.km

Popis revíru

Vodná plocha nádrže (1082ha) od priehradného telesa (hate) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce.

Tento rybársky revír je vyhlásený vyhláškou č.21/2008 Ministerstva životného prostredia SR za chránené vtáčie územie Kráľová.

Zakázané činnosti:

 • Lov rýb z ostrovov – na vtáčom ostrove a na ostrovoch hornej časti zdrže VD pri obci Váhovce.
 • Stavať posedy, móla (štégy) na návodnej strane hrádze po celej vodnej ploche zdrže VD ako aj na ostrovoch.
 • Kempovanie – zaparkovanie kempingových prívesov a stanovanie po celej návodnej strane hrádze zdrže VD /okrem kazety ,,C“ od 9,00 r. km – do 8,00 r.km/.
 • Lov rýb v celom objekte ZKŠ /Štrkopiesky/
 • Zákaz vjazdu motorovými vozidlami na návodnú stranu a korunu hrádze a na pätu hrádze v zmysle zákona č.364/2004 Z. z. o vodách § 55 ods. 1.
 • Zákaz uloženia bójok a plavákov /prekážky/do vyznačenej plavebnej dráhy zmysle CEVNI /2015 ,VII. Osobitné pravidlá ,čl.6.36 odst.2
 • Zákaz vyvážania a lov rýb z plavidiel vo vyznačenej ochrannej zóne vodného diela. /za červené bójky/
 • Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov
 • Zákaz lovu rýb v odberovom objekte a jeho funkčných objektov, vrátane ľavostranného a pravostranného násypu hrádze( k.ú. Šoporňa).

Možnosti spúšťania člnov na vodu: „P“

 • pri obci Váhovce – prechod cez hrádzu /v štádiu výstavby/
 • pri odbernom objekte Váhovce /v štádiu výstavby/
 • pri rekreačnom stredisku Kaskády /na vyznačenom priestore/
 • pri odbernom objekte Kráľová

Orientačná mapa VN Kráľová /staré koryto Váhu/:

kralova-mapa-02

Možnosti prístupu a parkovanie motorovými vozidlami na VN Kráľová

Popis možnosti prístupu a parkovanie motorovými vozidlami na VN Kráľová:

Úsek ľavostrannej hrádze /Šoporňa- Štrkovec/

 • Úsek ľavostrannej hrádze od objektu VD Kráľova r.km – 1,20 až po ZKŠ r.km. 1,90 prejazd na príjazdovej komunikácií a parkovanie motorových vozidiel na okraji komunikácie. Zákaz parkovania na päte hrádze ! Príjazd motorovými vozidlami od Štrkovca.
 • Úsek ľavostrannej hrádze od r.km. -1,90 po r. km – 2,10 areál objektu ZKŠ /štrkopiesky/ platí zákaz lovu rýb po celom objekte ZKŠ!!
 • Úsek ľavostrannej hrádze od r.km. – 2,10 ZKŠ /štrkopiesky/ po r.km.- 4,90 km po odberový objekt Šoporňa – uzavreté pre prejazd a parkovanie motorovými vozidlami
 • Úsek ľavostrannej hrádze od r.km. – 4,90 odberného objektu Šoporňa až po r.km. – 5,00 – prejazd na príjazdovej komunikácií a parkovanie motorových vozidiel na okraji komunikácie. Zákaz parkovania na päte hrádze ! Príjazd motorovými vozidlami od obce Šoporňa.
 • Úsek ľavostrannej hrádze od r.km. – 5,00 až po r.km. – 8,00 – uzavreté pre prejazd a parkovanie motorovými vozidlami! Prejazd motorovými vozidlami len vedľa potoka Jác a parkovanie na mostoch cez potok Jác. Príjazd motorovými vozidlami z obce Šoporňa.
 • Úsek ľavostrannej hrádze od r.km. – 8,00 až po r.km. – 9,00 po diaľničný most príjazd od obce Šintava po hrádzi vedľa Váhu na upravený priestor na kazetu ,,C“. Možnosti parkovania obytných prívesov a karavanov na Kazete ,,C“.

Úsek pravostrannej hrádze /Váhovce – Kráľová nad Váhom/

 • Úsek pravostrannej hrádze od objektu VN Kráľova r.km. – 1,00 až po r.km. – 9,00 po diaľničný most pri obci Váhovce.
  Prejazd motorovými vozidlami po upravenej komunikácií pod hrádzou po celom úseku. Možnosti parkovania pri prechode cez hrádzu pri obci Váhovce, pri odbernom objekte Váhovce, pri rekreačnom stredisku Kaskády a na okraji komunikácie. Zákaz parkovania na päte hrádze .Príjazd motorovými vozidlami od obce Váhovce alebo od Galanty.

Chránené vtáčie územie Kráľová

Tento rybársky revír je vyhlásený vyhláškou č.21/2008. Ministerstva životného prostredie SR za chránené vtáčie územie Kráľová.

kralova-mapa-03      kralova-vyhlaska

Výskyt rýb

 • Všetky nížinné druhy rýb (kapor, pleskáč, šťuka, zubáč, sumec, úhor a ostatné druhy)

Používanie plavidiel

 • Používanie rybárskych plavidiel je povolené podľa zákona o vnútrozemskej plavbe č.338/2000 Z.z. a súčinnosti s vyhláškou Štátnej plavebnej správy

Rybárský hospodár a vedúci rybárskej stráže

Gabriel Klimek

Mobil: 0905 362 200

Veľa šťastných chvíľ a krásne rybárske zážitky pri rybolove a kapitálne úlovky praje rybársky hospodár na VN Kráľová.
Zverejnil

Súvisiace príspevky

Top