Propozície LRU-mucha 2018

1. liga

1. kolo – jar

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MO SRZ Gelnica a MO SRZ Vranov nad Topľou
Termín konania: 26. mája – 27. mája 2018
Miesto konania: Rieka Hnilec, rev.č.1 (4-0550-1-1) ,rev.č.2 (4-0560-4-1)
Propozície:   Propozície I.liga – jar v LRU-Mucha

2. kolo – jeseň

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MO SRZ Trstená
Termín konania: 1. septembra – 2. septembra 2018
Miesto konania: Rieka Orava č.3, revír č. 3-2730–6-1, lososový – lipňový, lovný s výskytom hlavátky.
Čiastkové povodie rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po
cestný most v meste Tvrdošín.
Studený Potok, lososový-pstruhový, 3-3940-4-1, od ústia do rieky Orava pri obci Podbiel po
ústie potoka Borová Voda v obci Zuberec
Propozície:   Propozície I.liga – jeseň v LRU-Mucha

2. liga

1. kolo – jar

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MO SRZ Spišská Nová Ves
Termín konania: 26. mája – 27. mája 2018
Miesto konania: Rieka Hornád č. 5.( Sektor A -Slovenský raj ) ( Sektor B –Mesto Spišská Nová Ves )
Propozície:   Propozície II.liga – jar v LRU-Mucha

2. kolo – jeseň

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s SRZ MO Kežmarok
Termín konania: 1. septembra – 2. septembra 2018
Miesto konania: Rieka Poprad 6c č. 4-1992-4-1
6b č. 4-1991-4-1
6a č. 4-1990-4-1
Propozície:   Propozície II.liga – jeseň v LRU-Mucha

Divízia skupina „A“ v LRU-mucha

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MsO SRZ Považská Bystrica
Termín konania: 2. júna – 3. júna 2018
Miesto konania: rieka Váh č. 11 revír 3- 4600-1-1
Propozície:   Propozície Divízia skupina „A“ v LRU-mucha

Divízia skupina „B“ v LRU-mucha

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s SRZ  MO NámestovoMuškársky klub Biela Orava
Termín konania: 2. júna – 3. júna 2018
Miesto konania: Biela Orava č. 1, revír č. 3-0070-1-1 (revír zväzový kaprový)

Biela Orava č. 2, revír č. 3-0080-5-1 (revír zväzový lipňovi)

 
Propozície:   Propozície Divízia skupina „B“ v LRU-mucha