4-4030-1-4 Zemplínska šírava – Zarybnenie pre rok 2017 ukončené

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.11.2017 splnením Uznesenia Rady SRZ č. 83/2017 bola z finančných prostriedkov získaných z hosťovacích povolení na rybolov na súťaži Zemplínsky kapor dodaná násada kapra K3 v množstve 1 500 kg.

Kapor bol nasadený do hlbokej vody na Hôrke kvôli vonkajšiemu ochladeniu.

Zarybnenia sa zúčastnili p. Šaffa, Kačmarský.