Predpisy a pravidlá OŠČ a sekcií - články

Predpisy a pravidlá LRU-feeder

Predpisy a pravidlá LRU-feeder

Medzinárodné pravidlá Medzinárodné pravidlá FIPSed – FEEDER 2018 voľný preklad Súťažné pravidlá LRU-feeder  Súťažné pravidlá LRU-Feeder 2019   Predpisy a pravidlá  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 1/2013  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 2/2014

Predpisy a pravidlá LRU-prívlač

Medzinárodné pravidlá  Medzinárodné pravidlá LRU-prívlač (slovensky)  Medzinárodné pravidlá LRU-prívlač (english)   Predpisy a pravidlá  Súťažné pravidlá LRU-prívlač 2018  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 1/2013  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 2/2014

Predpisy a pravidlá LRU-plávaná

Medzinárodné pravidlá Modifikácia medzinárodných pravidiel LRU-P 2018  Medzinárodné pravidlá LRU-plávaná (slovensky)  Medzinárodné pravidlá LRU-plávaná (english)   Predpisy a pravidlá  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 1/2013  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 2/2014

Predpisy a pravidlá LRU-mucha

Najnovšie: Súťažné pravidlá LRU-mucha 2018 zmeny Medzinárodné pravidlá  Medzinarodne-pravidla-FIPS-Mouche   Predpisy a pravidlá  Súťažné pravidlá LRU-mucha 2018 zmeny  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 1/2013  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 2/2014

Štatút rozhodcov

Štatút rozhodcov odboru športovej činnosti           Rozhodca je funkcionár odboru ŠČ, člen SRZ, ktorý rozhoduje, riadi, meria, boduje (a iné)  v súťažiach organizovaných odborom ŠČ SRZ Rady. Ovláda a v praxi uplatňuje pravidlá, súťažný poriadok a ostatné športové predpisy daného odvetvia. Neustále dbá na priebežné doplňovanie svojich vedomosti a skúseností spojených s vykonávaním svojej funkcie. Vo svojej práci

Top