Kategória: Predpisy a pravidlá OŠČ a sekcií

Predpisy a pravidlá LRU-feeder

Predpisy a pravidlá OŠČ a sekcií,
Medzinárodné pravidlá Medzinárodné pravidlá FIPSed - FEED...

Predpisy a pravidlá LRU-prívlač

Predpisy a pravidlá OŠČ a sekcií,
Medzinárodné pravidlá  Medzinárodné pravidlá LRU-prívlač (slovensky)

Predpisy a pravidlá LRU-plávaná

Predpisy a pravidlá OŠČ a sekcií,
Medzinárodné pravidlá Modifikácia medzinárodných pravidiel LRU-P...

Predpisy a pravidlá LRU-mucha

Predpisy a pravidlá OŠČ a sekcií,
Najnovšie: Súťažné pravidlá LRU-mucha 2018 zmeny Medzinárodné pravidlá  

Predpisy OŠČ

Predpisy a pravidlá OŠČ a sekcií,
 Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie  

Predpisy a pravidlá RT Rybolovná technika

Predpisy a pravidlá OŠČ a sekcií,
Medzinárodné pravidlá  Medzinárodné pravidlá RT   Predpisy a pravidlá

Štatút rozhodcov

Predpisy a pravidlá OŠČ a sekcií, Rozhodcovia,
Štatút rozhodcov odboru športovej činnosti           Rozhodca je funkcionár odboru ŠČ, člen SRZ, ktorý rozhoduje, riadi, meria, boduje (a iné)  v súťažiach organizovaných odborom ŠČ SRZ Rady. Ovláda a v praxi uplatňuje pravidlá, súťažný poriadok a ostatné športové predp...