Archív značiek: chap

Odlov sumca na revíroch „Chyť a pusť“ je možný

Našim  rybárskym  organizáciám  robí  veľké problémy neželaná  osádka  sumca veľkého   v malých vodných nádržiach,  ale  aj na väčších revíroch.    Ak sumec  nájde  v novom prostredí   vhodné podmienky  na rozmnožovanie, čo  je takmer vždy  isté pravidlo,  beda ostatným  druhom rýb.

Je problém  sumca  odloviť   v revíroch  so štandardným  spôsobom lovu,  lebo jeho úlovok je skôr  vecou náhody,   ale  na revíroch v režime „chyť a pusť“  je to nemožné, resp.  bolo to nemožné.

Potom, čo ministerstvo životného prostredia  na základe  žiadosti Rady SRZ Žilina,  ktorej  predchádzala žiadosť MsO SRZ v Košiciach  zmenilo  účel využitia rybárskeho revíru  č. 4-2700-1-4  Štrkovisko Krásna nad Hornádom  z účelu „bez privlastnenia si úlovku“   na účel  „lovný“  na dni 08. – 09.07.2015,  t.j.  48 hodín   za   taxatívneho dodržania   podmienok určených ministerstvom,  tak  v uvedených dňoch  prebehol   odlov tohto druhu ryby a celkom úspešne.

Desať  špecializovaných  sumčiarskych tímov MsO SRZ Košice  ulovilo  29 kusov  sumca  o veľkosti nad  minimálnu lovnú mieru,  aj napriek   extrémnym   podmienkam,  keď  najprv teplota  ovzdušia   dosahovala  36 – 37 °C ,  ktorú  následne  vystriedala zmena tlaku a s ňou veterná smršť a prívalový dážď.   Veľkosť   najväčších  ulovených sumcov sa pohybovala  okolo 160 cm.

Odlov sumca na revíroch "Chyť a pusť" je možný

Našim  rybárskym  organizáciám  robí  veľké problémy neželaná  osádka  sumca veľkého   v malých vodných nádržiach,  ale  aj na väčších revíroch.    Ak sumec  nájde  v novom prostredí   vhodné podmienky  na rozmnožovanie, čo  je takmer vždy  isté pravidlo,  beda ostatným  druhom rýb.
Je problém  sumca  odloviť   v revíroch  so štandardným  spôsobom lovu,  lebo jeho úlovok je skôr  vecou náhody,   ale  na revíroch v režime „chyť a pusť“  je to nemožné, resp.  bolo to nemožné.
Potom, čo ministerstvo životného prostredia  na základe  žiadosti Rady SRZ Žilina,  ktorej  predchádzala žiadosť MsO SRZ v Košiciach  zmenilo  účel využitia rybárskeho revíru  č. 4-2700-1-4  Štrkovisko Krásna nad Hornádom  z účelu „bez privlastnenia si úlovku“   na účel  „lovný“  na dni 08. – 09.07.2015,  t.j.  48 hodín   za   taxatívneho dodržania   podmienok určených ministerstvom,  tak  v uvedených dňoch  prebehol   odlov tohto druhu ryby a celkom úspešne.
Desať  špecializovaných  sumčiarskych tímov MsO SRZ Košice  ulovilo  29 kusov  sumca  o veľkosti nad  minimálnu lovnú mieru,  aj napriek   extrémnym   podmienkam,  keď  najprv teplota  ovzdušia   dosahovala  36 – 37 °C ,  ktorú  následne  vystriedala zmena tlaku a s ňou veterná smršť a prívalový dážď.   Veľkosť   najväčších  ulovených sumcov sa pohybovala  okolo 160 cm.