Záväzné právne predpisy

V tejto sekcii si môžete stiahnuť právne predpisy upravujúce výkon rybárskeho práva a právne predpisy upravujúce činnosť a fungovanie Slovenského rybárskeho zväzu a jeho organizačných zložiek.
V rámci jednotlivých príloh nájdete výklad niektorých ustanovení, ktoré sa týkajú výkonu rybárskeho práva.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na organizačno-právnych referentov.


  Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov


  Stanovy Slovenského rybárského zväzu

  Organizačný poriadok SRZ č. Z-1/2000

  Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ

  Volebný poriadok SRZ

  Rokovací poriadok Rady SRZ č. 336/78/16-Sekr.

  Disciplinárny poriadok SRZ č. 2601/673/16-Sekr.


 Výklad – ustanovenia zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

  Výklad – § 17 ods. 8 vyhláškyzanášanie návnad z malých plavidiel na revíroch väčších ako 10 ha

  Vyhodnotenie – kontrola činnosti užívateľa rybárskych revírovrevízia rybárskych poriadkov

Facebook komentáre

Zverejnil

Súvisiace príspevky

Top